Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro pacienty

Objednávání vyšetření

 • CT vyšetření dětských pacientů: je možné objednat v pracovních dnech na tel. 532 234 546 v čase od 7:00 do 14.30 hod.

 

 • CT vyšetření dospělých pacientů: je možné objednat cestou centrálního objednávání KRNM FN Brno formou odeslání žádanky, informace v pracovních dnech na tel. 532 233 548 v čase od 7:00 do 14.30 hod.

 

 • MR vyšetření dětských pacientů: je možné objednat v pracovních dnech na tel. 532 234 546 v čase od 7:00 do 14:30 hod.

 

 • MR vyšetření dospělých pacientů: je možné objednat cestou centrálního objednávání KRNM FN Brno formou odeslání žádanky, informace v pracovních dnech na tel. 532 233 548 v čase od 7:00 do 14.30 hod.

 

 • Skiaskopická vyšetření: je možné objednat v pracovních dnech na tel. 532 234 546 nebo odeslat žádanku na vyšetření na naše pracoviště, projde-li indikace schválením, bude pacient o termínu vyšetření informován telefonicky (telefonní kontakt na pacienta je nutné uvádět žádance)

 

 • UZ vyšetření: je možné objednat v pracovních dnech na tel. 532 234 800 v čase 8:00-12:00 (týká se pacienů odeslaných z ambulance v rámci Dětské nemocnice).
 • Je nutné objednávat UZ vyšetření střev, která se provádějí každou středu v čase 7:30-9:30 a 12:30-13:30 a každý pátek v 7:30-10:00 hod, objednání UZ střev na tel. čísle 532 234 800.

 

 • AG vyšetření: je možné objednávat denně cestou sekretariátu kliniky na tel. 532 234 543 v čase 8:00-14:30 hod.

 

Čekací doby na vyšetření

 • Čekací doba na vyšetření dítěte magnetickou rezonancí (MR) se na našem pracovišti pohybuje kolem jednoho měsíce.
 • Čekací doba na CT vyšetření dítěte je zpravidla jeden pracovní týden.
 • Specializované ultrazvukové vyšetření střev u dětí objednáváme běžně do tří pracovních týdnů. Dopplerovská vyšetření cév u dětských pacientů vyšetřujeme zpravidla do týdne.

 

Průběh vyšetření a příprava na vyšetření

CT vyšetření

Při vyšetření se využívá rentgenového záření, které je vydáváno rentgenkou kroužící v gantry /ve vyšetřovacím okně/,  kterým pacient projíždí na vyšetřovacím stole. Proti rentgence jsou umístěny detektory, které zachycují záření, které pacientem prošlo. Na základě absorpce části záření ve vyšetřovaných tkáních pacienta sestaví počítač jejich obraz. Pro řadu vyšetření je nezbytné nitrožilní podání jodové kontrastní látky, díky které je možné lépe hodnotit zhotovené obrazy a je možné odlišit jednotlivé patologické procesy v závislosti na charakteru a míře jejich prokrvení.

Příprava: Pacient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou: včetně alergické anamnézy, údaji o užívání PAD (perorálních antidiabetik) a vyš. sérové hladiny kreatininu (Vyšetření je nutné pro ochranu pacienta před případnými komplikacemi spojenými s poškozením ledvinných funkcí po podání kontrastní látky –dále k.l.,  kterým indikující lékař svého pacienta při nerespektování tohoto ustanovení vystavuje). Před vyšetřením je nutná dobrá hydratace, tedy zvýšený příjem tekutin 24 hodin před a po vyšetření. Pacient přichází před vyšetřením lačný a to nejméně 4 hod. Ženy ve věku 13-45 roků /pokud se nejedná o akutní vyš./ vyšetřujeme do 10. dne od poslední menstruace. Před vyšetřením břicha a malé pánve přichází pacient nejméně hodinu před vyšetřením, u personálu na CT pracovišti si vyzvedne perorální baryovou kontrastní látku, kterou podle pokynů hodinu před vyšetřením popíjí. Popíjení této kontrastní látky je důležité pro správnou náplň střevních kliček a poté jejich možnou detekci a identifikaci na zhotovených obrazech.

Postup vyšetření: Připravený pacient se dle pokynů radiologického asistenta uloží na vyšetřovací stůl. Vyšetření se většinou provádí v poloze vleže na zádech. Pacient během scanování dýchá podle pokynů. Při nutnosti podání k.l.,  je pacientovi lékařem či zdravotní sestrou zajištěn periferní žilní vstup pro aplikaci kontrastní látky do cévního řečiště. Po vyšetření s podáním kontrastní látky pacient setrvá dalších dvacet minut v čekárně, aby byl v blízkosti lékařské pomoci v případě opožděných reakcí na podání k.l., během této doby pacient nejí a ani nepije. Výsledky vyšetření obdrží indikující lékař poštou, nebo pokud je pacient poslán lékařem FN Brno, prostřednictvím elektronického zdravotnického systému v průběhu následujících dnů po vyšetření.

 

MR vyšetření

Vyšetření, které nevyužívá ionizujícího záření, není při něm tedy riziko radiační zátěže, se provádí v prostření silného magnetického pole. Je založena na detekci změn magnetických vlastností tkáně, přesněji řečeno vodíkových jader, v závislosti na absorpci elektromagnetického záření. Vyšetření nelze provádět u osob, které mají v organizmu předměty z magnetizovatelného kovu jako jsou např. kovové svorky, dlahy, kloubní náhrady atd. Vyšetření magnetickou rezonancí je zatíženo značnou hlučností, které je pacient chráněn použitím hlukových tlumičů a sluchátek.

Příprava: Pacient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou: včetně alergické anamnézy, údaji o nepřítomnosti magnetizovatelných předmětů v organizmu a vyš. sérové hladiny Kreatininu (Vyšetření je nutné pro ochranu pacienta před případnými komplikacemi spojenými s poškozením ledvinných funkcí či systémovou fibrózou po podání k.l.,  kterým indikující lékař svého pacienta při nerespektování tohoto ustanovení vystavuje). Před vyšetřením je vhodná dobrá hydratace, tedy zvýšený příjem tekutin 24 hodin před a po vyšetření.

Postup vyšetření: Připravený pacient se dle pokynů radiologického asistenta uloží na vyšetřovací stůl. Vyšetření se většinou provádí v poloze vleže na zádech. Nad vyšetřovanou oblast je umístěna magnetizační cívka, při vyšetření břicha a hrudníku se aplikuje břišní pás pro detekci dechových pohybů. Pacient je zavezen do vyšetřovacího prostoru. Vyšetření je možno pacientovi zpříjemnit poslechem hudby, barevným laděním prostředí vyšetřovny či obrazovou projekcí. Vyšetření nejmenších pacientů se provádí v celkové anestezii za asistence KDAR (Klinika dětské anesteziologie a resuscitace) za současné hospitalizace pacienta v naší nemocnici. Výsledky vyšetření obdrží indikující lékař poštou, nebo pokud je pacient poslán lékařem FN Brno, prostřednictvím elektronického zdravotnického systému v průběhu následujících dnů po vyšetření.

 

Skiaskopická vyšetření

Skiaskopická vyšetření využívají rentgenové záření. Při použití časové smyčky během vyšetřování je možné touto metodou vyšetřovat nejen morfologické změny ale i určité dynamicky probíhající děje v organizmu. Při vyšetření jsou využívány a pacientovy podávány kontrastní látky, které lze rozdělit podle jejich vlastností v RTG obraze na pozitivní a negativní a podle chemického složení na báryové, jódové a plynné. U dětských pacientů jsou tato vyšetření striktně monokontrastní, tzn. za použití jen jednoho druhu kontrastní látky (vyjma enteroklýzy).

 

Vybraná skiaskopická vyšetření

Vyšetření hltanu, polykací akt: vyšetření je indikováno při potížích s polykáním, při suspekci na poranění hltanu polknutím cizího tělesa či vyloučení přítomnosti RTG nekontrastního tělesa v této oblasti.

Příprava pacienta: Pacient přichází z pravidla lačný.

Postup vyšetření: U dětí do tří let se vyš.. provádí vleže, u samostatně stojících pacientů v poloze ve stoje. Pacientovi je podána kontrastní látka. Způsob podání k.l. závisí na věku pacienta: kojeneckou lahví, savičkou, lžičkou či pacient samostatně pije k.l. z kelímku.  Radiolog hodnotí vyšetřovanou oblast v průběhu polykání kontrastní látky pacientem ve zvolených projekcích. Použití typu kontrastní látky a způsob podání indikuje vyšetřující radiolog.

 

 

Vyšetření jícnu, jícnu a žaludku: vyšetření je indikování při potížích s polykáním, dýcháním, při podezření na gastroezofageální reflux (stav, kdy se obsah žaludku vrací do jícnu), při podezření na morfologické a funkční poruchy jícnu,  při podezření na hiatovou hernii (stav, kdy část žaludku proniká jícnovým otvorem v bránici nahoru do hrudní dutiny), při suspekci na poranění jícnu polknutím cizího tělesa či vyloučení přítomnosti RTG nekontrastního tělesa v této oblasti.

Příprava pacienta: Pacient přichází z pravidla lačný. U kojenců v době před mléčnou dávkou.

Postup vyšetření: U dětí do tří let se vyš.. provádí vleže, u samostatně stojících pacientů v poloze ve stoje. Pacientovi je podána kontrastní látka. Způsob podání k.l. závisí na věku pacienta: kojeneckou lahví, savičkou, lžičkou či pacient samostatně pije k.l. z kelímku.  Radiolog hodnotí vyšetřovanou oblast v průběhu polykání kontrastní látky pacientem ve zvolených projekcích. Polohuje pacienta do potřebných pozici pro zhotovení přínosných snímků. Použití typu kontrastní látky a způsob podání indikuje vyšetřující radiolog.  Při podezření na gastroezofageální reflux (stav, kdy se obsah žaludku vrací do jícnu) či  hiatovou hernii (stav, kdy část žaludku proniká jícnovým otvorem v bránici nahoru do hrudní dutiny) je součástí vyšetření sledování vyš. oblasti v poloze vleže se sníženou polohou hlavy pacienta.

 

RTG pasáž GIT (gastrointestinálním, zažívacím traktem): Vyšetření se provádí nejčastěji při potížích a nejasných bolestech břicha, při podezření na zúžení některého úseku trávicího traktu, pro vyloučení morfologické a funkční poruchy v průběhu vyšetřované oblasti. Vyšetření není možné provést při akutní poruše pasáže.

Příprava pacienta: Pacient přichází z pravidla lačný. U kojenců v době před mléčnou dávkou.

Postup vyšetření: U dětí do tří let se vyš. provádí vleže, u samostatně stojících pacientů v poloze ve stoje. Pacientovi je podána kontrastní látka. Způsob podání k.l. závisí na věku pacienta: kojeneckou lahví, savičkou, lžičkou či pacient samostatně pije k.l. z kelímku.  Radiolog hodnotí vyšetřovanou oblast v průběhu polykání kontrastní látky pacientem ve zvolených projekcích. Použití typu kontrastní látky a způsob podání indikuje vyšetřující radiolog.  Při podezření na gastroezofageální reflux (stav, kdy se obsah žaludku vrací do jícnu) či  hiatovou hernii (stav, kdy část žaludku proniká jícnovým otvorem v bránici nahoru do hrudní dutiny) je součástí vyšetření sledování vyš. oblasti v poloze vleže se sníženou polohou hlavy pacienta. Proto, že je třeba zhodnotit celý trávicí trakt, jsou u tohoto typu vyšetření nezbytné pozdní kontroly, kdy lékař hodnotí postup k.l., tvar a uspořádání částí trávicího trakt v čase. Kontroly se provádějí v časových intervalech 1, 3  a 24 hod od podání k.l. Časový průběh kontrol indikuje radiolog dle potřeby. Celé vyšetření je vhodné zahajovat v ranních hodinách pro nízkou hladinu trávicích kyselin v žaludku nalačno. Po vyšetření doporučuje dostatek zbytkové stravy (celozrnné pečivo, ovoce, zelina aj.) a dostatečný příjem tekutin pro lepší vyloučení zbytků kontrastní látky z tlustého střeva.

 

RTG pasáž GIT- transit time: Vyšetření se provádí pro upřesnění doby průchodu potravy trávicím ústrojím. Nejčastěji je indikováno při neurčitých potížích trávení.

Příprava pacienta: Pacient přichází z pravidla lačný. U kojenců v době před mléčnou dávkou. Přináší si sebou připravené léčivo obsahující RTG kontrastní peletky. Tento lék si předem vyzvedne na předpis indikujícího lékaře v nemocniční lékárně.

Postup vyšetření: Po polknutí připravené látky s kontrastními částicemi radiolog hodnotí vyšetřovanou oblast v průběhu času ve zvolených projekcích. Je nutné provádět kontrolní snímky pro průkaz průchodu sousta až do doby, kdy je většina peletek vyloučena. Kontroly se provádějí v čase 1, 3, 6, 24, 48 hod po polknutí k.l. Časový průběh kontrol indikuje radiolog dle potřeby. Po vyšetření doporučujeme dostatek zbytkové stravy (celozrnné pečivo, ovoce, zelina aj.) a dostatečný příjem tekutin pro lepší vyloučení zbytků kontrastní látky z tlustého střeva.

 

Irrigografie: je vyšetření celého tlustého střeva. Vyšetření se provádí při poruchách vyprazdňování a pro vyloučení morfologické a funkční poruchy v průběhu vyšetřované oblasti, nebo při podezření na změny uložení střeva.

Příprava pacienta: Dva dny před vyšetřením kašovitá bezezbytkový dieta, pít dostatek tekutin. U starších dětí vhodná příprava pomocí Fortrans jeden den před vyšetřením. Večer před vyšetřením laxativní čípek či očistné klyzma. Vyšetření se provádí u dětských pacientů za hospitalizace. Za přípravu pacienta odpovídá indikující lékař.

Postup vyšetření: Nejdříve se provede prostý snímek břicha pro zhodnocení vyprázdnění tlustého střeva. Pacientovi je zavedena vazelínou ošetřená rektální rourka, kterou se postupně plní tlusté střevo. Radiolog dle potřeb zhotovuje snímky ve speciálních projekcích. Plnění končí při dosažení počátečního úseku tlustého střeva nebo průnikem drobné porce k.l. do tenkého střeva. Radiolog dále hodnotí obraz po vytažení rektální rourky a po vyprázdnění pacienta. O časovém průběhu kontrol po vyš. rozhoduje vyšetřující radiolog. Po vyšetření doporučujeme dostatek zbytkové stravy (celozrnné pečivo, ovoce, zelina aj.) a dostatečný příjem tekutin pro lepší vyloučení zbytků kontrastní látky z tlustého střeva.

 

IVU (intravenózní vylučovací urografie, pyelografie): je vyšetření močového systému po nitrožilním podání kontrastní látky, která se vylučuje primárně ledvinami.

Příprava pacienta: Vyšetření podléhá obecným pravidlům pro vyšetření s nitrožilním podáním jódové kontrastní látky. Pacient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou: včetně alergické anamnézy a vyš. sérové hladiny Kreatininu (Vyšetření je nutné pro ochranu pacienta před případnými komplikacemi spojenými s poškozením ledvinných funkcí po podání k.l., kterým indikující lékař svého pacienta při nerespektování tohoto ustanovení vystavuje). Před vyšetřením je nutná dobrá hydratace, tedy zvýšený příjem tekutin 24 hodin před a po vyšetření. Pacient přichází před vyšetřením lačný a to nejméně 4 hod.     Ženy ve věku 13-45 roků  vyšetřujeme do 10. dne od poslední menstruace pro vyloučení těhotenství a případnému poškození plodu. Před podáním k.l. užívá pacient 1 tbl. antihistaminika /Dithiaden/ večer před vyš. a jednu tbl. 1 hod. před vyšetřením. Při vysoké náplní tlustého střeva je doporučeno medikamentózní  či mechanické vyprázdnění.

Postup vyšetření: Nejdříve se provede prostý snímek břicha pro zhodnocení změn a kalcifikací v oblasti ledvin. Lékařem nebo zdravotní sestrou je zajištěna periferní žíla flexilou, kterou je dodáno adekvátní množství jódové k.l. Po podání k.l. se zhotovují RTG snímky v pravidelných - nejčastěji sedmiminutových intervalech.  Množství k.l. a počet a četnost kontrol indikuje vyšetřující radiolog.

 

 

MCUG (mikční cystouretrografie): je vyšetření močového měchýře a močové trubice, která je zobrazena kontrastní látkou při močení. Vyšetření se nejčastěji provádí při podezření na vezikouretrální reflux (stav, kdy se moč nefyziologicky vrací z močového měchýře zpět do močovodů a dutého systému ledvin) a pro vyloučení morfologické a funkční poruchy močového měchýře a močové trubice.

Příprava pacienta: Pacient přichází k vyšetřený vymočený, umožňuje li to věk pacienta.

Postup vyšetření: Pacient je lékařem či urologickou sestrou zacévkován. Zavedeným katétrem se do močového měchýře napustí přiměřený objem ředěné jódové kontrastní látky. Při nutkání pacienta na močení se zhotoví snímky v základních projekcích. Poté se cévka vytažena, nakonec je pořízen snímek močových cest během procesu močení. Vyšetření se u malých dětí provádí v poloze v leže na zádech, u starších dětí a dospělých je možné usnadnit močením pacientovi postavením do vertikální polohy. Vyšetření je prováděno postupy s maximálním možným zachováním intimity pacienta.

 

Sialografie: je vyšetření slinných žláz, respektive vývodu příušní slinné žlázy kontrastní látkou. Vyšetření nevyžaduje zvláštní přípravu. Pacient přichází na vyšetření lačný. Za asistence lékaře Kliniky dětské ORL je nesondováno ústí slinné žlázy v ústech pacienta, do kterého je aplikováno malé množství jódové kontrastní látky. Radiolog poté určuje projekce a časové intervaly snímkování pro maximální výtěžnost vyšetření.

 

Fistulografie: je vyšetření charakterizované nástřikem píštěle ústící na kožní povrch malým množstvím ředěné jódové kontrastní látky. Vyšetření nevyžaduje zvláštní přípravu. Radiolog určuje projekce a časové intervaly snímkování pro maximální výtěžnost vyšetření.

 

Ultrazvuková vyšetření

Ultrazvuk je častou vyšetřovací modalitou u pacientů dětského věku zejména proto, že je neinvazivní, bez radiační zátěže. Výtěžnost vyšetření je podmíněna správnou přípravou pacienta k vyšetření. Dále uvádíme ultrazvuková vyšetření, která vyžadují zvláštní přípravu pacienta.

 

UZ břicha a malé pánve:  Pacient přichází k vyšetřením s naplněným močových měchýřem pro lepší přehlednost pánevních orgánů. Před tímto vyšetřením tedy nemočit. K ultrazvukovému vyšetření břicha se zaměřením na zobrazení jater, žlučníku a žlučových cest přichází pacient lačný, u kojenců před mléčnou dávkou.

 

 

UZ žlučníku – evakuační test: Pacient přichází k vyšetření lačný. Po prvotním zhodnocení žlučového systému sní pacient v krátkém časovém intervalu (do 20 min.) 100g tabulku přinesené mléčné čokolády. Čokoládu lze jinak zajídat a zapíjet dle libosti. Po uplynutí jedné hodiny po posledním soustu čokolády se pacient dostaví na ultrazvukovou kontrolu žlučníku, kdy radiolog hodnotí jeho vyprazdňovaní schopnost. (U pacientů, u kterých není možné použití čokolády z důvodu jiného onemocnění, např. diabetu, lze konzultovat na našem pracovišti náhradní tučnou dávku)

 

UZ kardie, pyloru a vyš. na GER (gastroezofazeální reflux: stav, kdy se obsah žaludku vrací do jícnu): Vyšetření se provádí u novorozenců a kojenců pro posouzení případných morfologických a funkčních změn v oblasti jícnu a žaludku. Pacient na tato vyšetření přichází těsně po mléčné dávce nebo po dávce tekutiny/čaje.

 

UZ střev: Před plánovaným vyš. střev je nutné nejíst nadýmavou stravu a omezit příjem tekutin (1-2 hodiny před vyšetřením nepít).

 

Angiografická vyšetření

Jedná se o vyšetření cévního systému s aplikací kontrastní látky přímo do cévy, která je bezprostředním předmětem zájmu, po nasondování této cévy. Angiografické výkony podléhají obecným pravidlům pro vyšetření s nitrožilním podáním jódové kontrastní látky. Pacient přichází k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou: včetně alergické anamnézy a vyš. sérové hladiny Kreatininu (Vyšetření je nutné pro ochranu pacienta před případnými komplikacemi spojenými s poškozením ledvinných funkcí po podání k.l., kterým indikující lékař svého pacienta při nerespektování tohoto ustanovení vystavuje.). Před vyšetřením je nutná dobrá hydratace, tedy zvýšený příjem tekutin 24 hodin před a po vyšetření. Vyšetření je prováděno za asistence ARO, často v celkové anestézii, příprava pacienta včetně lačnění podléhá pravidlům a požadavkům anesteziologa. Vyšetření je prováděno za hospitalizace. Za přípravu pacienta odpovídá indikující lékař.

 

Slovníček pojmů

 • Skiagrafie: metoda, využívající RTG záření k zobrazení chorobných stavů pomocí rtg. snímků – například RTG snímky kostních zlomenin, plic a břicha.
 • Skiaskopie: dynamické zobrazení pomocí RTG záření, většinou při současném použití kontrastní látky - například vyšetření trávícího traktu a močového systému.
 • CT (výpočetní tomografie): soubor dat z vyšetřovaného orgánu, či orgánů lidského těla, získaný pomocí RTG záření je počítačově zpracován do obrazové podoby - CT vyšetření mozku, břicha, hrudníku apod..
 • AG/DSA (angiografie s nebo bez digitální obrazové subtrakce): RTG metoda s použitím kontrastní látky k vyšetření např. cévního systému a srdce (do příslušné části oběhového systému je zavedenou cévkou vstříknuta kontrastní látka, pomocí které se zobrazí chorobný stav).
 • USG (ultrazvuk- UZ, ultrasonografie): místo rtg. záření využívá vysokofrekvenčních zvukových vln k zobrazení orgánů lidského těla.
 • "Barevné" dopplerovské mapování - speciální USG metoda k detekci krevních toků v žílách a tepnách - v řadě případů může nahradit angiografické vyšetření.
 • MR (magnetická rezonance): metoda bez RTG záření, využívající detekce "vnitřního" signálu z jader atomů prvků v závislosti na jejich různém rozložení v lidském těle.

 

Práva pacientů

 • Práva pacientů vyplývají z příslušných zákonných právních norem.

 

Konzultace

V případě konzilií a superkonzilií se obracejte na tyto pracovníky:

 • přednostka KDR - doc. MUDr. J. Skotáková, CSc.
 • primář KDR - MUDr. V. Mach

 

Klinické studie

 • Spolupráce s IHOK, KDO, KDN, KDAR a PEK

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji