Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávání

 

Pregraduální

 

 • Výuka studentů 4. ročníku všeobecného lékařství i stomatologického směru v předmětu "Diagnostické zobrazovací metody".

 

 

Postgraduální

 

 1. Odborné stáže ze všeobecné pediatrické radiodiagnostiky pro lékaře v přípravě na atestaci z radiodiagnostiky.
 2. Odborné stáže z pediatrické ultrasonografické diagnostiky. 
 3. Odborné stáže ze základů spirální CT tomografie. 
 4. Spolupráce na regionálním pediatrickém vzdělávacím programu v rámci ESF

 

 

Pro střední zdravotnické pracovníky

 

V rámci postgraduální výchovy nabízíme kurs základů obsluhy CT přístroje a práce   s Magic Wiev, základy obsluhy otevřeného Low-Field MR přístroje a základy práce na AG/DSA pracovišti.

 

 

Vybrané publikace 2008- 2009

 

 1. Charvátová, M., Skotáková, J.: Úloha zobrazovacích metod v diagnostice bezvědomí u dětí. Ped. pro praxi  2009, 10 (6), 379-381
 2. Slouková E., Ošlejšková H., Šoukalová J., Masaříková H.: Non-Jewish child with Canavan disease. Scr. Med., 2009, 82, (2)
 3. Skotáková, J.: Zobrazovací metody In: Poul, J.: Dětská ortopedie, Galén 2009, 13-20
 4. Skotáková, J., Hrazdira, L.: Sonografická diagnostika nádorů pohybového aparátu. Ortopedie, 2, 2008, (1), 32-35 ISSN 1802-1727
 5. Pavelka, Z., Zitterbart, K., Pavlík, T., Křen L., Votava, M., Ventruba, J., Brichtová, E., Skotáková, J.: Difuzní gliomy mozkového kmene u dětí: noční můra dětského onkologa. Cesl.Slov.Neurol. N.71/104, 2008, (1), 41-46 ISSN 1802-4041
 6. Skotáková, J.: Nejčastější nádory  muskuloskeletálního aparátu u dětí a mladistvých,CT/MR kurz, Praha, 18.dubna 2009, Sborník přednášek, ISBN 978-80-254-3886-2
 7. Krbec, M., Repko, M., Skotáková, J.: Měření rotace vrcholových obratlů skoliotických deformit páteře CT metodou. Ces. Radiol., 62, 2008, (2)198-202. ISSN 1210-7883
 8. Pavelka Z., Zitterbart K., Pavlík T., Šlampa P., Ventruba J., Brichtová E., Smrčka M., Paleček T., Jakubec J., Houdek M.(8), Křen L., Skotáková J., Ošlejšková H., Turbová T., Štěrba J.: Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat) Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104 (2) 20-214.ISSN 1802-4041
 9. Kerkovský, M., Zitterbart, K., Svoboda, K., Hrivnacka, J., Skotáková, J., Sprláková- Puková, A., Mechl, M.: Central neurocytoma: the neuroradiological perspective. Childs Nerv Syst., 2008, 24 (11) 1361-9, ISSN 0256-7040
 10. Skotáková, J., Charvátová, M., Pavelka, Z., Habanec, T., Brichtová, E., Bíbrová, Š: Zvracení u dětí.. XXXVI.ČRK,Program a sborník abstrakt, Špindlerův Mlýn, 15.-18.10.2008, ISBN: 978-80-254-2345-5
 11. Charvátová, M., Skotáková, J., Wechsler, D.: Difusní neonatální hemangiomatóza,Ces.Radiol., 63, 2008, (3), s. 290- 295.ISSN 1210- 7883
 12. Pavlovský, Z., Habanec B., Feit J., Křen L., Čech S., Charvátová M.: Exprese CD 34 a CD 117 v nádoru z juxtaglomerulárních buněk ledviny. Soud.Lék.,44/53, (3), 81-83.ISSN 1210 – 7875
 13. Charvátová M., Skotáková J., Brichtová E., Dominik P:  Bezvědomí u dětí, XXXVI. Český radiolog. kongres.Program a sborník abstrakt, Špindlerův Mlýn, 15.-18.10.2008, ISBN: 978-80-254-2345-5
 14. Pavelka Z, Zitterbart K, Pavlik T, Slampa P, Ventruba J, Brichtova E, Smrcka M, Palecek T, Jakubec J, Houdek M, Kren L, Skotakova J, Oslejskova H, Turbova T, Sterba J. Treatment results of low-grade gliomas in children (a retrospective data analysis). Cesk Slov.Neurol 2008, 71,(2) 206-214 ISSN 1802-4041
 15. Štěrba, J., Bajčiová, V., Skotáková, J.: Metastázy nádorů  dětského věku 147-163 In:Čapov. I. Et al.: Chrirurgie orgánových metastáz. Galén, Karolinum, 2008

 

 

Nejvýznamnější publikace 2005-2007

 

 1. Ošlejšková, H., Ryzí, M., Brázdil, M., Novák, Z., Zichová, I., Skotáková, J., Mach, V.: Epileptochirurgické řešení kavernozního hemangiomu asociovaného s fokální kortikální dysplazií při sekundární temporální epilepsii. Česk.Neurol.Neurochir. 70, 2007, č.3, s.316-321.
 2. Černá H., Šlapák  I., Charvátová M.: Trombóza sigmoidálního splavu (TES) jako komplikace OMA. Otorinolaryngologie a foniatrie, 56, 2007, s.105-110.
 3. Skotáková, J., Mach, V., Bajčiová, V.,Ondruš, Š., Múdrý, P.: Maligní kostní tumory dlouhých kostí u dětí. Přínos zobrazovacích metod. Acta chir. Orthop.Traum. čech. 73, 2006, č.3,s.183-190. ISSN 0001-5415.
 4. Skotáková, J., Bajčiová, V., Ondruš, Š: Synoviální sarkom u dítěte- kazuistika., Acta chir. Orthop.Traum. čech. 73, 2006 č.2, s. 104-108. ISSN 0001-5415.
 5. Hrazdira, L., Skotáková, J.: 3D ultrasonografické vyšetřování pohybového aparátu. Acta chir. Orthop.Traum. čech. Č.6, 2006, s.405-414.ISSN 0001-5415.
 6. Plánka L., Chalupová P., Škvařil J., Poul J., Gál P.: Schopnost remodelace distálního radia při hojení zlomenin v dětském věku.Rozhl. chir., 85, 2006, s.508-10.
 7. Štěrba, J., Procházka, J., Ventruba, J., Kren, L., Valik, D., Burgetova, D., Mudry, P., Skotakova, J., Blatny, J.: Succesful treatment of aspergillus brain abscess in a child with acute lymphoblastic leukemia and liver failure. Pediat.Hematol. and Oncol., 22, 2005, s.6494-655. ISSN 0888-0018.
 8. Skotáková, J., Procházka, J., Mach, V.: Intrakraniální aneuryzmata u kojenců- 2 kazuistiky. Česk.Neurol Neurochir. 2005, č.6, s.399-402. ISSN 1210-7859.
 9. Krafka, K., Tůma, J., Teyschl, O.,Horák, M., Bartl, V., Skotáková, J.: Endoskopické výkony u dětí do 3 let na Klinice dětské chirurgie. Čas. Lék.čes., 144, 2005, č.3, s.177-180. ISSN 0008-7335.
 10. Štěrba, J., Procházka, J., Ventruba, J., Křen, L., Valík, D., Burgetová, D., Múdry, P., Skotáková, J.: Successful Treatment of Aspergillus Brain Abscess in a Child with Acute Lymphoblastic Leukenia and Liver Failure.Pediat. Hematol. and Oncol., 22, 2005, s.649-655.
 11. Kopečná, L., Mach, V., Procházka, J.:Arteriovenous fistula as a complication of renal biopsy.Bratislava Medical J. 2005, č.6-7, s.218-220
 12. Skotáková, J., Bartl, V., Mach, V. et al:  Ultrasonografická kontrola hojení fraktur u dětí. Čes. Radiol., 59, 2005, č.1, s.41-43. ISSN 1210-7883.
 13. Hrazdíra, L., Skotáková, J., Florian, Z.: Shoulder bandage with distal traction- application in athletes overusing „overhead“ activities. Acta Univ.Palackian., Gymnica, 35, 2005, č.1.
 14. Štěrba, J., Skotáková, J., Mazánek. Z., Štěrba, M., Slaný, J.: Meticulous observation only as possible therapeutic approach for infants with small adrenal neuroblastomas. Scr.Med. 78, 2005, č.4, s.45-50. ISSN 1211-3395.
 15. Štěrba, J., Skotáková, J., Mazánek. Z., Štěrba, M., Slaný, J.: Meticulous observation only as possible therapeutic approach for infants with small adrenal neuroblastomas. Scr.Med. 78, 2005, č.4, s.45-50. ISSN 1211-3395

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji