Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Klinika radiologie a nukleární medicíny (oddělení Dětské radiologie)

CENÍK č. 17 / 2024 – 09.5

RTG ramenního kloubu

Z důvodu změny sazby DPH byla pro KRNM dětskou radiologii FN Brno provedena aktualizace kalkulace ceníku RTG ramenního kloubu. Ceník je vyhotoven pro jiný účel, než je léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví. S cenou výkonu a způsobem úhrady musí být žadatel seznámen dříve, než bude výkon proveden.

Kód výkonu

Název výkonu

Cena bez DPH

 12% DPH

Cena vč. DPH

89125

RTG ramenního kloubu

344,20 Kč

41,30 Kč

385,50 Kč

Platnost ceníku od 1. ledna 2024

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji