Menu
Česky English
532 23 1111

PanCareLIFE

Logo PanCare LIFE

 Vítejte na stránkách projektu PanCareLIFE ve Fakultní nemocnici Brno!

 

  • Cílem projektu PanCareLIFE je zvyšovat kvalitu života dětí a mladých lidí vyléčených z nádorového onemocnění, a to po celý jejich další život po léčbě.
  • Medicína dnes dokáže vyléčit více než 80 % dětí s nádory, zatímco před 30 lety to bylo jen kolem 50 %. Dvě třetiny vyléčených pacientů si však do dalšího života odnášejí vedlejší následky chemoterapie a radioterapie jako jsou poruchy funkce srdce, ledvin, poruchy sluchu, růstové problémy nebo poruchy intelektu. Proto je stále důležitějším úkolem medicíny soustředit se nejen na samotné vyléčení, ale i na kvalitu přežití.
  • V letech 2013-2018 se projekt PanCareLIFE soustředí na výzkum dvou vedlejších následků protinádorové léčby - poruch sluchu a plodnosti. Zkoumá genetické i negenetické rizikové faktory vzniku těchto dvou pozdních následků a hledá možnosti, jak jim účinněji předcházet.
  • PanCareLIFE je společným projektem výzkumných a zdravotnických pracovišť z osmi evropských zemí (Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko a Švýcarsko). Za Českou republiku na něm spolupracují Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Motol.
  • PanCareLIFE je v letech 2013-2018 podporován částkou 5 miliónů korun ze Sedmého rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a 1,6 miliónu korun od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Děkujeme, že se zajímáte.

 

PanCare LIFE

Tento projekt je financován ze 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj, pod registračním číslem 602030, a spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, pod číslem 7E13061.

 

www.pancarelife.eu

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji