Menu
Česky English
532 23 1111

Cévní anomálie

Prezentace týmu lékařů pro cévní anomálie u dětí

Cévní anomálie a jejich léčba vyžadují multidisciplinární přístup k této problematice. Je nutná dobře fungující spolupráce kožního lékaře, onkologa, radiodiagnostika, invazivního radiologa, hematologa, plastického chirurga, genetika, histologa, neurologa, neurochirurga a dalších.

Takto široké zastoupení oborů je nutné z důvodů přesného stanovení diagnózy a optimálního nastavení terapie. Geneticky jsou příčinou patogenní varianty v genech důležitých pro vývoj a funkci cévních buněk. Cévní anomálie na molekulární a patofyziologické úrovni představují nejen klinicky, ale i geneticky heterogenní skupinu vrozených abnormalit cévního systému. Klinicky se může jednat o cévní anomálie z jednoho typu cév nebo smíšené z více typů cév.

Roztříštěnost, chaotické vyšetřování dětských pacientů s cévními anomáliemi, absence dispenzarizace takto postižených dětí, ale i často nepřesné informace rodičům o onemocnění jejich dítěte vedly k tomu, že v roce 1997 byla založena cévní ambulance. V rámci této ambulance se naskytla možnost sestavení a sledování většího souboru pacientů s těmito anomáliemi s využitím vyšetřovacích možností, včetně vyšetřování na úrovni molekulární genetiky.Vzhledem k rychlému zdokonalování diagnostických metod molekulární genetiky (sekvenování nové generace NGS, Sangerovo sekvenování, MLPA a dalších) dokážeme dnes identifikovat velké množství genů, které hrají roli na vzniku cévních anomálií. Na základě těchto vyšetření můžeme cíleně léčebně zasáhnout, zejména u rozsáhlých venózních, venolymfat. malformací, které jsou spojené s poruchou hemokoagulace.

Jak již bylo zmíněno, klíčové je správné určení diagnózy, na kterém se podílí naši týmoví specialisté. Následně je navržen nejvhodnější plán terapie na indikační komisi, která se schází pravidelně 1x za 14 dnů. V případě nutnosti i častěji.

Naše současné možnosti v terapii cévních anomálií:

- medikamentózní léčba

- vysokovýkonný diodový laser, moderní techniky sklerotizace s celou škálou sklerotizačních látek, které se používají v dnešní době, embolizace

- v opodstatněných případech chirurgická léčba

- sledování, aktivní emoční podpora rodičům (např. drobné hemangiomy)

O naše dětské pacienty s cévními anomáliemi se tedy stará řada vysoce specializovaných lékařů. Každý z nich nabízí jedinečnou škálu svých dovedností a zkušeností což zajišťuje vysoký synergický efekt v léčbě těchto cévních anomálií.

 

Professor Jaroslav Štěrba, MD., PhD.

spec: pediatrics

subspec.: pediatric oncology


Robert Doušek, MD.

spec.: surgery

subspec.: pediatric surgery


Jana Drochytková, MD.

spec.: dermatovenerology

subspec.: pediatric dermatovenerology


Renata Faberová MD., PhD

spec.: dermatovenerology

subspec.: pediatric dermatovenerology, vascular specialist


Klára Honzíková, MD., PhD.

spec.: dermatovenerology

subspec.: pediatric dermatovenerology


Marta Ježová, MD.

spec.: pathology

subspec.: pediatric pathology


Tomáš Jimramovský, MD.

spec.: pediatrics

subspec.: pediatric neonatology


Jana Kopuletá, MD.

spec.: dermatovenerology


Olga Košková, MD., PhD.

spec.: plastic surgery

subspec.: pediatric plastic surgery


Anna Seehofnerová, MD.

spec.: radiology

subspec.: pediatric radiology


Eva Slouková, MD.

spec.: pediatrics

subspec.: pediatric neonatology


Martin Štěrba, MD.

spec.: pediatrics

subspec.: targeted therapies


Petra Urbanová, MD.

spec.: radiology


Petra Veselá, Mgr.

spec.: genetics

subspec.: molecular genetics


Ondřej Zapletal, MD., PhD.

spec.: pediatrics

subspec: pediatric hematology

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji