Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Domácí hospic

Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU Brno poskytuje komplexní onkologickou péči dětským pacientům od narození do 19 ti let a její nedílnou součástí je i péče o děti, u kterých už onkolog konstatoval, že byly vyčerpány veškeré léčebné možnosti a že aktivní protinádorová léčba s cílem dítě zbavit nádorového onemocnění, tedy uzdravit, byla ukončena. Až do podzimu 2008 byla praxe v Brně stejná, jako je doposud ve většině nemocnic - dětští pacienti umírali na standardním oddělení naší kliniky.
Od podzimu 2008 je Nadačním fondem Krtek provozován Domácí hospic. Tým Dětského hospice tvoří lékař, čtyři sestřičky a sociální koordinátorka.
V praxi to obvykle znamená, že u dětí, u kterých se již nepokračuje v aktivní protinádorové léčbě, je nejdříve za hospitalizace na Klinice dětské onkologie FN Brno nastavena léčba nepříjemných příznaků, poté jsou rodiny bezplatně vybaveny přístroji, pomůckami a některými léky a odcházejí domů. Rodiče jsou poučeni o pravděpodobném průběhu dalších dní. Zároveň dostávají telefonní číslo na lékaře Domácího hospice, jehož dostupnost jsou 24 hodiny 7 dní v týdnu. V indikovaných případech je běžná domluva na návštěvu doma - přijíždí lékař nebo zdravotní sestra nebo sociální koordinátorka. V některých případech je možné spolupracovat s dětskými lékaři v místě bydliště. Tato spolupráce se v průběhu let zlepšuje. V případě prudkého zhoršení stavu využíváme Zdravotnickou záchrannou službu.
Již několik let nabízíme tuto domácí péči i dětem s jiným než onkologickým onemocněním. Jsou to děti se život zkracujícím onemocněním, mezi které patří např. děti s metabolickými vadami nebo děti s vážným neurologickým onemocnění.
 

Více na: http://www.krtek-nf.cz/

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji