Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika dětské onkologie

2014

Článek v časopise

BAJČIOVÁ, V. Nádory ovarií u dětí a adolescentních dívek. Onkologie. 2014, 8(2), 54-60. ISSN 1802-4475.

BAJČIOVÁ, V. Primární nádory kůže a postižení kůže v dětské onkologii. Česká dermatovenerologie. 2014, 4(4), 246-253. ISSN 1805-0611.

BAJČIOVÁ, V. Využití imunoterapie v dětské onkologii. Onkológia. 2014, 9(1), 34-38. ISSN 1336-8176.

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., NEČESÁNEK, I., NOVÁK, J., VINKLÁREK, J., ZLÁMAL, F. "Stress entropic load" as a transgenerational epigenetic response trigger. Medical Hypotheses. 2014, 82(3), 271-274. ISSN 0306-9877.

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., NOVÁK, J., ZLÁMAL, F., LIPKOVÁ, J., ŠŤASTNÝ, J., FOREJT, M., JACKOWSKÁ, A., VAŠKŮ, A. The PER3 VNTR polymorphism is a predictor of dietary composition in the Central European population. Biological Rhythm Research. 2014, 45(5), 747-757. ISSN 0929-1016.

DEMLOVA, R., MELICHÁRKOVÁ, K., REHAK, Z., KŘEN, L., OŠLEJŠKOVÁ, H., ŠTĚRBA, J. Successful use of metronomic vinblastine and fluorothymidine pet imaging for the management of intramedullary spinal cord anaplastic oligoastrocytoma in a child. Current Oncology. 2014, 21(6), E790-E793. ISSN 1198-0052.

DEMLOVÁ, R., MRKVICOVA, M., ŠTĚRBA, J., BERNATÍKOVÁ, H., STARÝ, J., SUKOVA, M., MIKUSKOVA, A., CHOCHOLOVA, A., MLADOSIEVICOVA, B., SOLTYSOVA, A., BEHULOVA, D., PILATOVA, K., ZDRAZILOVA DUBSKA, L., VALÍK, D. Augmenting Clinical Interpretability of Thiopurine Methyltransferase Laboratory Evaluation. Oncology. 2014, 86(3), 152-158. ISSN 0030-2414.

ĎURIŠ, K., NEUMAN, E., MRLIAN, A., VYBÍHAL, V., JURÁŇ, V., KÝR, M., SMRČKA, M. Vztah mezi parametry transkraniální dopplerometrie a tkáňovou oxymetrií u pacientů s těžkým subarachnoidálním krvácením. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(2), 196-201. ISSN 1210-7859.

GERYK, E., ŠTAMPACH, R., BAJČIOVÁ, V., HORVÁTH, T. Další novotvary u přežívajících do 49 let s gynekologickými nádory. Onkologie. 2014, 8(2), 64-71. ISSN 1802-4475.

KAEVSKA, M., ŠTĚRBA, J., SVOBODOVA, J., PAVLIK, I. Mycobacterium avium subsp avium and Mycobacterium neoaurum detection in an immunocompromised patient. Epidemiology and Infection. 2014, 142(4), 882-885. ISSN 0950-2688.

NORTHCOTT, P., LEE, C., ZICHNER, T., STUETZ, A., ERKEK, S., KAWAUCHI, D., SHIH, D., HOVESTADT, V., ZAPATKA, M., STURM, D., JONES, D., KOOL, M., REMKE, M., CAVALLI, F., ZUYDERDUYN, S., BADER, G., VANDENBERG, S., ESPARZA, L., RYZHOVA, M., WANG, W., WITTMANN, A., STARK, S., SIEBER, L., SEKER-CIN, H., LINKE, L., KRATOCHWIL, F., JAEGER, N., BUCHHALTER, I., IMBUSCH, C., ZIPPRICH, G., RAEDER, B., SCHMIDT, S., DIESSL, N., WOLF, S., WIEMANN, S., BRORS, B., LAWERENZ, C., EILS, J., WARNATZ, H., RISCH, T., YASPO, M., WEBER, U., BARTHOLOMAE, C., VON KALLE, C., TURANYI, E., HAUSER, P., SANDEN, E., DARABI, A., SIESJOE, P., ŠTĚRBA, J., ZITTERBART, K., SUMERAUER, D., VAN SLUIS, P., VERSTEEG, R., VOLCKMANN, R., KOSTER, J., SCHUHMANN, M., EBINGER, M., GRIMES, H., ROBINSON, G., GAJJAR, A., MYNAREK, M., VON HOFF, K., RUTKOWSKI, S., PIETSCH, T., SCHEURLEN, W., FELSBERG, J., REIFENBERGER, G., KULOZIK, A., VON DEIMLING, A., WITT, O., EILS, R., GILBERTSON, R., KORSHUNOV, A., TAYLOR, M., LICHTER, P., KORBEL, J., WECHSLER-REYA, R., PFISTER, S. Enhancer hijacking activates GFI1 family oncogenes in medulloblastoma. Nature. 2014, 511(7510), 428-434. ISSN 0028-0836.

PRÍVAROVÁ, E., GRIŠČÍKOVÁ, L., LOKAJ, M., VOKURKOVÁ, J., MAZÁNEK, P., AUTRATA, R. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(2), 62-65. ISSN 1211-9059.

SHIH, D., NORTHCOTT, P., REMKE, M., KORSHUNOV, A., RAMASWAMY, V., KOOL, M., LUU, B., YAO, Y., WANG, X., DUBUC, A., GARZIA, L., PEACOCK, J., MACK, S., WU, X., ROLIDER, A., MORRISSY, A., CAVALLI, F., JONES, D., ZITTERBART, K., FARIA, C., SCHUELLER, U., KŘEN, L., KUMABE, T., TOMINAGA, T., RA, Y., GARAMI, M., HAUSER, P., CHAN, J., ROBINSON, S., BOGNAR, L. Cytogenetic Prognostication Within Medulloblastoma Subgroups. Journal of Clinical Oncology. 2014, 32(9), 886-896. ISSN 0732-183X.

ŠTĚRBA, J., ŠTĚRBOVÁ, S., KODYTKOVÁ, D., VALÍK, D., DEMLOVÁ, R. Klinické hodnocení nových léčiv u vzácných diagnóz v onkologii – současná situace v Evropě a u nás. Vnitřní lékařství. 2014, 60(Suppl. 2), 80-85. ISSN 0042-773X.

ZHUKOVA, N., RAMASWAMY, V., REMKE, M., MARTIN, DC., CASTELO-BRANCO, P., ZHANG, CH., FRASER, M., TSE, K., POON, R., SHIH, DJ., BASKIN, B., RAY, PN., BOUFFET, E., DIRKS, P., BUEREN, AOv., PFAFF, E., KORSHUNOV, A., JONES, DT., NORTHCOTT, PA., KOOL, M., PUGH, TJ., POMEROY, SL., CHO, Y., PIETSCH, T., GESSI, M., RUTKOWSKI, S., BOGNÁR, L., CHO, B., EBERHART, CG., CONTER, CF., FOULADI, M., FRENCH, PJ., GRAJKOWSKA, WA., GUPTA, N., HAUSER, P., JABADO, N., VASILJEVIC, A., JUNG, S., KIM, S., KLEKNER, A., KUMABE, T., LACH, B., LEONARD, JR., LIAU, LM., MASSIMI, L., POLLACK, IF., RA, YS., RUBIN, JB., VAN MEIR, EG., WANG, K., WEISS, WA., ZITTERBART, K., BRISTOW, RG., ALMAN, B., HAWKINS, CE., MALKIN, D., CLIFFORD, SC., PFISTER, SM., TAYLOR, MD., TABORI, U. WNT activation by lithium abrogates TP53 mutation associated radiation resistance in medulloblastoma. Acta Neuropathologica Communications. 2014, 2(December), 174. ISSN 2051-5960.

ZITTERBART, K. mTOR inhibice: nové možnosti farmakologické léčby nádorů u pacientů s tuberózní sklerózou. Postgraduální medicína. 2014, 16(8), 880-886. ISSN 1212-4184.

ZITTERBART, K. Subependymální obrovskobuněčný astrocytom u pacientů s tuberózní sklerózou – farmakologická léčba mTOR inhibitory. Klinická onkologie. 2014, 27(6), 401-405. ISSN 0862-495X.

ŽUREK, J., KÝR, M., VAVŘINA, M., FEDORA, M. Pancreatic stone protein - a possible biomarker of multiorgan failure and mortality in children sepsis. Cytokine. 2014, 66(2), 106-111. ISSN 1043-4666.

Odborná kniha

SCHWARZ, D., DUŠEK, L., BAREŠ, M., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., FEBEROVÁ, J., KOFRÁNEK, J., KOMENDA, M., LUDÍKOVÁ, B., MAYER, J., MAJERNÍK, J., POLČÁK, R., POTOMKOVÁ, J., PROCHÁZKA, M., RAUDASCHL, A., ŠTOURAČ, P., ŠTĚRBA, J., ŠTÍPEK, S., ŠTUKA, Č., TACHECÍ, I., VEJRAŽKA, M. Computer applications, systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5.

Příspěvek v konferenčním sborníku

PRÍVAROVÁ, E., LOKAJ, M., GRIŠČÍKOVÁ, L., VOKURKOVÁ, J., MAZÁNEK, P., AUTRATA, R. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Litomyšl, 26.09.2014 - 27.09.2014. In: IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014, 15(Suppl. 1), 63-65. ISSN 1213-1032.

2013

Článek v časopise

RACIL, Z., WEINBERGEROVA, B., KOCMANOVA, I., MUZIK, J., KOUBA, M., DRGONA, L., MASAROVA, L., GUMAN, T., TOTHOVA, E., FORSTEROVA, K., HABER, J., ZIAKOVA, B., BOJTAROVA, E., VYDRA, J., MUDRY, P., FORALOVA, R., SEJNOVA, D., MALLATOVA, N., KANDRNAL, V., CETKOVSKY, P., MAYER, J.  Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in the Czech and Slovak republics: Fungal Infection Database (FIND) analysis, 2005-2009. International Journal of Infectious Diseases, 2013, roč. 17, č. 2, s. e101-e109.

MATUŠKA, P., KÁRA, T., HOMOLKA, P., BĚLEHRAD, M., LUDKA, O., SOUČEK, M.  Léčba poruch dýchání vázaných na spánek u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému. Kardiologická revue, 2013, roč. 15, č. 2, s. 94-98.

KÁROVÁ, Š., BLATNÝ, M., JELÍNEK, M., KEPÁK, T., TÓTHOVÁ, K.  Sourozenci onkologicky nemocných dětí: subjektivně vnímané změny v životě a kvalita jejich života 6 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci. Československá Psychologie, 2013, roč. 57, č. 3, s. 218-229.

DRÁBOVÁ, K., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., LOKAJ, P., ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, L., OBERMANNOVÁ, R., GREPLOVÁ, K., DEMLOVÁ, R., VALÍK, D., ŠTĚRBA, J.  Vitamin D – jeho fyziologie, patofyziologie a význam v etiopatogenezi nádorových onemocnění. Časopis lékařů českých, 2013, roč. 152, č. 1, s. 20-30.

CETLOVÁ, A.  Reverzní izolace - chrání nebo zatěžuje pacienty po transplantaci kostní dřeně? Onkologie, 2013, roč. 7, č. 3, s. 155-158.

NOVÁK, J., VINKLÁREK, J., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., SLABÝ, O.  MicroRNAs involved in skeletal muscle development and their roles in rhabdomyosarcoma pathogenesis. Pediatric Blood Cancer, 2013, roč. 60, č. 11, s. 1739-1746.

ATTARBASCHI, A., BEISHUIZEN, A., MANN, G., ROSOLEN, A., MORI, T., UYTTEBROECK, A., NIGGLI, F., CSOKA, M., KŘENOVÁ, Z., MELLGREN, K., KABICKOVA, E., CHIANG, A., REITER, A., WILLIAMS, D., BURKHARDT, B.  Children and adolescents with follicular lymphoma have an excellent prognosis with either limited chemotherapy or with a "watch and wait" strategy after complete resection. Annals of hematology, 2013, roč. 92, č. 11, s. 1537-1541.

PAVELKA, Z., MAGNOVÁ, O., KŘEN, L., SVOBODA, T., BRICHTOVÁ, E., ŠTĚRBA, J.  Germinom thalamu u dítěte s projevy předčasné pseudopuberty - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 497-500.

VENTRUBA, J., MACKERLE, Z., ŠTĚRBA, J.  Possibility of Endoscopic Third Ventriculostomy Instead of Internal Drainage System to Treat Obstructive Hydrocephalus in Children with Posterior Fossa Tumours. Journal of Pediatric Oncology, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 54-61.

BLATNÝ, M., JELÍNEK, M., SOBOTKOVÁ, V., KEPÁK, T.  The Influence of Developmental Stage on the Relationship Between Severity of Late Effects of Anticancer Therapy and Perceived Quality of Life of Childhood Cancer Survivors. SAGE Open, 2013, roč. 3, č. 3, s. 1-5.

KŘIŽÁKOVÁ, L., BLAŽEK, B., KORDOŠ, P., ŠIRŮČEK, P., KŘENOVÁ, Z.  Když se v noci probudí pro bolesti na hrudi. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 5, s. 316-318.

BAJČIOVÁ, V.  Maligní melanom u dětí a adolescentů. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 2, s. 69-73.

ZITTERBART, K.  TERT promoter mutations are highly recurrent in SHH subgroup medulloblastoma. Acta Neuropathologica, 2013, roč. 126, č. 6, s. 917-929.

KOCMANOVÁ, I., LENGEROVÁ, M., MÚDRY, P., ŠTĚRBA, J., MAYER, J., RÁČIL, Z.  Diagnostika, léčba a profylaxe pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. Příl. 4, s. 38-40.

LENGEROVÁ, M., MÚDRY, P., ŠTĚRBA, J., MAYER, J., RÁČIL, Z.  Doporučení odborníků pro prevenci a terapii CMV infekce u hematologických pacientů. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. Příl. 4, s. 56-57.

LENGEROVÁ, M., MÚDRY, P., ŠTĚRBA, J., MAYER, J., RÁČIL, Z.  Diagnostika, léčba a profylaxe EBV infekce/reaktivace/asociované lymfoproliferace u nemocných s hematologickou malignitou. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. Příl. 4, s. 73-76.

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., MAZÁNEK, P., HÉŽOVÁ, R., ČURDOVÁ, A., NEKVINDOVÁ, J., KŘEN, L., ŠTĚRBA, J., SLABÝ, O.  Extension of microRNA expression pattern associated with high-risk neuroblastoma. Tumor Biology, 2013, roč. 34, č. 4, s. 2315-2319.

ZITTERBART, K.  Subgroup-Specific Prognostic Implications of TP53 Mutation in Medulloblastoma. Journal of Clinical Oncology, 2013, roč. 31, č. 23, s. 2927-2934.

ŠTĚRBA, J., HRSTKOVÁ, H., OLTOVÁ, A.  Development of treatment and clinical results in childhood acute myeloid leukemia in the Czech Republic. Memo - Magazine of European Medical Oncology, 2013, roč. 6, č. 1, s. 41-45.

Příspěvek do odborné knihy

BRICHTOVÁ, E., PAVELKA, Z.  Syndrom míšní komprese. In:  Bajčiová, V. Náhlé příhody v dětské onkologii. Praha : Mladá fronta, 2013. s. 27-33. ISBN 78-80-204-2877-6.

ZERHAU, P., BAJČIOVÁ, V.  Obstrukce močových cest. In: BAJČIOVÁ, V. Náhlé příhody v dětské onkologii. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 212-219. ISBN 78-80-204-2877-6.

 

2012

Článek v časopise

Bajčiová, V.  Merkelův karcinom u mladé dívky. Somatuline Bulletin, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 9-13.

Bajčiová, V.  Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem. Urologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 2, s. 70-74.

Bienertová Vašků, J., Bienert, P., Kodytková, D., Zlámal, F., Tomandl, J., Tomandlová, M., Vašků, A., Štěrba, J.  BAFF Levels Are Elevated in Paediatric Patients With Acute Lymphoblastic Leukaemia Compared to Other B-Lineage Neoplasms. Journal of Hematology, 2012, roč. 1, č. 1, s. 20-22.

Bienertová Vašků, J., Bienert, P., Zlámal, F., Tomandl, J., Forejt, M., Tomandlová, M., Vavřina, M., Kudelková, J., Spichal, Z., Vašků, A.  B-cell activating factor (BAFF) – a new factor linking immunity to diet? Central European Journal of Medicine, 2012, roč. 7, č. 3, s. 275-283.

Bienertová Vašků, J., Lungová, A., Bienert, P., Zlámal, F., Tomandl, J., Tomandlová, M., Spichal, Z., Štěrba, J.  Circulating Levels of B-cell Activating Factor in Paediatric Patients with Malignancy With or without Cancer-Related Cachexia. Klinická onkologie, 2012, roč. 25, Suppl. 2, s. 58-63.

Chrenková, V., Sedláček, P., Šrámková, L., Kepák, T., Hubáček, P., Kučerová, J., Soukup, A., Němec, J., Bébrová, E., Starý, J.  Mukormykóza lokte u imunokompromitované pacientky. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, příl. 5, s. 54-56.

Dolejska, M., Eva, B., Dobiasova, H., Krivdova, J., Jurankova, J., Sevcikova, A., Dubská, L., Literak, I., Cizek, A., Vavrina, M., Kutnikova, L., Štěrba, J.  Dissemination of IncFIIk- type plasmids in multiresistant CTX-M-15- producing Enterobacteriaceae isolates from children in hospital paediatric oncology wards. International Journal of Antimicrobial Agents, 2012, roč. 40, č. 6, s. 510-515.

Foretová, L., Štěrba, J., Opletal, P., Mach, V., Lisý, J., Petráková, M., Palácová, M., Navrátilová, M., Gaillyová, R., Puchmajerová, A., Křepelová, A., Macháčková, E.  Li-Fraumeni syndrom – návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance. Klinická onkologie, 2012, roč. 25, č. Suppl., s. S49-S54.

Hodická, Z., Bienertová-Vašků, J., Ventruba, P., Vašků, A.  Kortikotropin-releasing hormon (CRH) a adrenokortikotropní hormon (ACTH) – možné markery některých těhotenských patologií. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 141-143.

Kafková, E., Seeman, P., Martinčeková, A., Křenová, Z., Seemanová, E., Štěrba, J., Litzman, J.  Nijmegenbreakage syndrom- opomíjená primární imunodeficience. Alergie, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 66-70.

Kolář, M., Adámková, V., Nyč, O., Bojtárová, E., Cetkovský, P., Drgoňa, L., Guman, T., Haber, J., Horáková, J., Karas, M., Kocmanová, I., Kouba, M., Ligová, A., Mallátová, N., Múdry, P., Sedláček, P., Sejnová, D., Tóthová, E., Žák, P., Žiaková, B., Mayer, J., Ráčil, Z.  Screening methicilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus, vankomycin-rezistentních enterokoků a enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz na hematoonkologických oddělení - Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. příl. 5, s. 34-36.

Kořístek, Z., Pohlreich, D., Lysák, D., Lánská, M., Novák, J., Kepák, T., Skoumalová, I., Mužík, J.  Mobilizace krvetvorných buněk pomocí plerixaforu - zkušenosti transplantačních center v České republice. Transfuze a hematologie dnes, 2012, roč. 18, č. 1, s. 6-12.

Křen, L., Fabian, P., Slabý, O., Janíková, A., Souček, O., Štěrba, J., Křenová, Z., Michalek, J., Král, Z.  Multifunctional immune-modulatory protein HLA-E identified in classical Hodkin lymphoma: Possible implications. Pathology, research and practice, 2012, roč. 208, č. 1, s. 45-49.

Křen, L., Valkovský, I., Doležal, J., Čapák, I., Pacík, D., Poprach, A., Lakomý, R., Redová, M., Fabian, P., Křenová, Z., Slabý, O.  HLA-G and HLA-E specific mRNAS connote opposite prognostic significance in renall cell carcinoma. Diagnostic Pathology, 2012, roč. 7, č. 1, s. 58-65.

Lejhancová-Toušovská, K., Zapletal, O., Vytisková, S., Strbáčková, P., Štěrba, J.  Profile of thrombin generation in children with acute lymphoblastic leukemia treated by Berlin - Frankfurt-Münster (BFM) protokols. Blood Coagulation and Fibrinolysis, 2012, roč. 23, č. 2, s. 144-154.

Múdry, P.Nádory skeletu - slovo úvodem. Onkologie, 2012, roč. 6, č. 4, s. 189-189.

Múdry, P., Kútniková, L., Zapletalová, D.  Pokroky ve farmakoterapii kostních sarkomů. Onkologie, 2012, roč. 6, č. 4, s. 205-207.

Múdry, P., Štěrba, J.  Pokroky v systémové léčbě kostních sarkomů. Ortopedie, 2012, roč. 6, č. 2, s. 85-88.

Northcott, P., Shih, D., Peacock, J., Garzia, L., Morrissy, A., Zichner, T., Stütz, A., Korshunov, A., Reimad, J., Schumacher, S., Beroukhim, R., Ellison, D., Marshall, C., Lionel, A., Mack, S., Dubuc, A., Yao, Y., Ramaswamy, V., Luu, B., Rolider, A., Cavalli, F., Wang, X., Remke, M., Zitterbart, K., Křen, L.  Subgroup-specific structural variation across 1,00 meduloblastoma genomes. Nature, 2012, roč. 488, č. 7409, s. 49-56.

Nyč, O., Kolář, M., Adámková, V., Bojtárová, E., Cetkovský, P., Drgoňa, L., Guman, T., Haber, J., Horáková, J., Karas, M., Kocmanová, I., Kouba, M., Ligová, A., Mallátová, N., Múdry, P., Mayer, J., Ráčil, Z.  Laboratorní záchyt toxigenních kmenů Cd( Clostridium difficile), epidemiologická opatření a antibiotická léčba CDI (Clostridium difficile Infection) na hematoonkologických odděleních. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14,  Příl. 5, s. 37-38.

Pavelka, Z., Smrčka, M., Křen, L., Keřkovský, M., Skotáková, J., Šlampa, P., Zitterbart, K., Štěrba, J.  Papilární nádor pineální oblasti u dítěte - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 6, s. 754-756.

Petlachová, M.  Péče o centrální venózní katétry. Pediatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 1, s. 52-54.

Skotáková, J., Charvátová, M., Mach, V., Šenkyřík, J., Ventruba, J., Mackerle, Z., Pavelka, Z., Zitterbart, K.  Intraventrikulární tumory u dětí. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 1, s. 30-34.

Ventruba, J., Mackerle, Z., Zitterbart, K., Šterba, J.  Endoscopic Third Ventriculostomy to Treat Hydrocephalus in Children with Brain Tumours - a single Centre Experience (Endoskopická ventrikulostomie III. komory v léčbě hydrocefalu u dětí s mozkovými tumory - zkušenosti jednoho centra). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 212-217.

Volejníková, J., Mejstříková, E., Slámová, L., Mihál, V., Štěrba, J., Jabali, Y., Procházková, D., Blažek, B., Hák, J., Černá, Z., Hrušák, O., Starý, J., Trka, J., Froňková, E.  Stanovení mimodřeňové leukemické infiltrace u dětské akutní lymfoblastické leukemie a jeho klinické využití. Přehledný článek a vlastní výsledky. Transfuze a hematologie dnes, 2012, roč. 18, č. 3, s. 124-129.

Zambo, I., Hermanova, M., Adamkova Krakorova, D., Mudry, P., Zitterbart, K., Kyr, M., Vesely, K., Štěrba, J., Veselska, R.  Nestin expression in high- grade osteosarcomas and its clinical significance.Oncology reports, 2012, roč. 27, č. 5, s.  1592-1598.

Zapletalová, D., Andre, N., Deak, L., Kýr, M., Bajčiová, V., Múdry, P., Dubská, L., Demlová, R., Pavelka, Z., Zitterbart, K., Skotáková, J., Hušek, K., Martinčeková, A., Mazánek, P., Kepák, T., Doubek, M., Kútníková, L., Valík, D., Štěrba, J.  Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology, 2012, roč. 82, č. 5, s. 249-260.

Odborná kniha

Bajčiová, V.,a kol.  Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2012. 206 s. 978-80-204-2567-6.

 

2011

Abstrakt v časopise

Cahová, P., Bernatíková, H., Muchová, M., Skotáková, J., Šterba, J., Ošlejšková, H. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrom (PRES) u onkologických dětských pacientů - kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S21-S22.

Chlapek, P., Rédová, M., Neradil, J., Zitterbart, K. Changes in gene expression in neuroblastoma and medulloblastoma cell lines durig induced differentation by combined treatment with all-trans retinoic acid and LOX/COX inhibitors. International Journal of Molecular Medicine, 2011, roč. 28, č. 1, s. 13-13.

Kepák, T., Blatný, M., Jelínek, M. The severity of late effects influences quality of life of childhood cancer survivors depending on developmental stage. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 849-850.

Koristek, Z., Sterba, J., Kepák, T., Douglas, K., Sastry, J., Duarte, R., Mohty, M. European paediatric experience with plerixafor for autologous PBSC mobilization from children failing to mobilize PBSC by conventional means: an initial series of 6 patients from 2 centres. Bone Marrow Transplantation, 2011, roč. 46, č. suppl.1, s. S342-S342.

Kořístek, Z., Štěrba, J., Kepák, T. European paediatric experience with plerixafor for autologous PBSC mobilization from children failing to mobilize PBSC by conventional means: an initial series of 6 patients from 2 centers. Bone Marrow Transplantation, 2011, roč. 46, č. 1, s. 342-342.

Křenová, Z., Křen, L., Feit, J. Multifunctional immune-modulatory protein HLA-E identified on both tumor cells and background microenvironment cells in classical Hodgkin Lymphoma: clinical implications. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 774-774.

Křenová, Z., Křen, L., Feit, J. The international on-line registry of rare, cutaneous and CNS lymphomas of childhood. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 801-801.

Škoda, J., Neradil, J., Loja, T., Zitterbart, K. Analysis of HGG-02 cell line with loss of EGFR gene copy derived from childhood glioblastoma multiforme. International Journal of Molecular Medicine, 2011, roč. 28, č. 1, s. 36-36.

Štěrba, J., Pavelka, Z., Zitterbart, K., Ventruba, J., Smrčka, M., Šlampa, P. Dětská neuroonkologie + genetické aspekty dětských neurologických onemocnění. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 107, s. S21-S21.

Veselská , R., Zitterbart, K., Nekulová, M. Intracellular distributio of N-terminal isoforms of the p73 protein in medulloblastoma cell lines. International Journal of Molecular Medicine, 2011, roč. 28, č. 1, s. 281-281.

Weinbergerová, B., Ráčil, Z., Drgoňa, L., Kocmanová, I., Haber, J., Mallátová, N., Kouba, M., Vydra, J., Mudrý, P., Guman, T., Sejnová, D., Bojtarová, E., Ziaková, B., Foersterová, K., Masarová, L., Smrčková, A., Foralová, R., Tothová, E., Ševčíková, E., Mayer, J., Cetkovský, P. FIND - "Fungal infection database" - retrospective analysis of invasive aspergillosis in hematooncological departments in Czech and Slovak Republic between 2001 - 2009. Mycoses, 2011, roč. 54, č. s2, s. 53.

Zitterbart, K., Dobrucká, L., Chlapek, P. N-Terminal P73 protien isoforms in medulloblastoma cells and their involmet in retinoic acid-induced diferentation. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 807-807.

Abstrakt ve sborníku

Bajčiová, V., Mužík, J., Kodytková, D., Štěrba, J. Epidemiologie nádorů u adolescentů a mladých dospělých. Analýza současné situace v České Republice. In Edukační sborník XXXV. Brněnské onkologiecké dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2011. s. 238-239.

Bronišová, D., Kútniková, L., Múdry, P., Pazourek, L., Bajčiová, V. Léčba osteosarkomů u dětí a adolescentů.. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2011. s. 241-241.

Červinková, L., Petlachová, M. Komplikace po zavedení venozního portu-kazuistika. In Pediatrie pro praxi. Olomouc : Solen, 2011. s. A32-A32.

Cetlová, A., Bučková, E. Pozdní následky onkologické léčby pacientů v dětském věku. In sborník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Ústí nad Labem : FCC COmpany, 2011. s. 79-79.

Drápalová, R., Doležalová, R. Syndrom malé hlavičky - Nijmegen Breakage Syndrom. In Sborník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Ústí nad Labem : FCCCompany, 2011. s. 85-85.

Holčíková, Z. Kazuistika pacienta s diagnozou - hepatoblastom. In Sborník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Ústí nad Labem : FCC Company, 2011. s. 78-78.

Klímová, L., Štastná, S., Kepák, T. Retinoblastom. In Sborník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Ustí nad Labem : FKK Company, 2011. s. 86-86.

Kútniková, L., Bronišová, D., Múdry, P., Pazourek, L., Bajčiová, V. Léčba Ewingových sarkomů/PNET u dětí a adolescentů. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2011. s. 240-240.

Migotová, P. Nádory jater u dětí. In Sborník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Ústí nad Labem : FCC Company, 2011. s. 76-76.

Petlachová, M. Centrální venozní katétry. In Pediatrie pro praxi. Olomouc : Solen, 2011. s. A32-A32.

Řehánková, M. Edukace a komunikace na klinice dětské onkologie FN Brno. In Pediatrie pro praxi. Olomouc : Solen, 2011. s. A30-A30.

Skotáková, J., Mach, V., Charvátová, M., Múdry, P. Diferenciální diagnostika kostních lézí. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2011. s. 239-240.

Článek v časopise

Blatný, M., Kepák, T., Vlčková, I., Jelínek, M., Tóthová, K., Pilát, M., Slezáčková, A., Sobotková, V., Bartošová, K., Hrstková, H., Štěrba, J. Quality of life of childhood cancer survivors: Handicaps and Benefits. Československá psychologie, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125.

Haber, J., Cetkovský, P., Ráčil, Z., Drgoňa, L., Kouba, M., Žák, P., Sedláček, P., Štěrba, J., Faber, E., Adámková, V., Tóthová, E., Kolář, M., Kocmanová, I., Mallátová, N., Nyč, O., Mayer, J. Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných - doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S.CH.S. SLS. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 5, s. 43-46.

Krupková, O., Loja, T., Rédová, M., Neradil, J., Zitterbart, K., Štěrba, J., Veselská, R. Analysis of nuclear nestin localization in cell lines derived from neurogenic tumors. Tumor Biology, 2011, roč. 32, č. 4, s. 631-639.

Křen , L., Slabý, O., Múčková, K., Lžičařová, E., Sova , M., Vybíhal , V., Svoboda , T., Fadrus, P., Lakomý, R., Vanhara , P., Křenová, Z., Štěrba , J., Smrčka , M., Michálek, J. Expression of immune-modulatory molecules HLA-G and HLA-E by tumor cells in glioblastomas: An unexpected prognostic significance? Neuropathology, 2011, roč. 31, č. 2, s. 129-134.

Křenová, Z., Křen, L., Blatný, J., Falk, M., Kazakov, D., Grossmann, P., Štěrba, J. Extraosseal Ewing sarcoma as a rare cause of the blueberry muffin baby syndrome: a case report and the review of the literature. American Journal of Dermapathology, 2011, roč. 33, č. 7, s. 733-755.

Múdry, P. Cílená terapie u kostních sarkomů. Onkológia, 2011, roč. 6, č. 2, s. 89-91.

Múdry, P., Vavřina, M., Mazánek, P., Máchalová, M., Litzman, J., Štěrba, J. Recurrent laryngeal papillomatosis: successful treatment with human papilomavirus vaccination. Archives of Disease in Childhood, 2011, roč. 96, č. 5, s. 476-477.

Pasquier, E., Kieran, M., Štěrba, J., Shaked, Y., Baruchel, S., Oberlin, O., Kivivouri, M., Peyrl, A., Diawarra, M., Casanova, M., Zacharoulis, S., Vassal, G., Berthold, F., Verschuur, A., Andre, N. Moving forward with Metronomic Chemotherapy: Meting report of the 2nd International workshop on Metronomic and Anti-Angiodenic chemotherapy in Pediatric Oncology. Translational Oncology, 2011, roč. 4, č. 4, s. 203-211.

Pavelka, Z., Zitterbart, K. Nádory centrálního nervového systému u dětí. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 52-58.

Petlachová, M. Dětská onkologie z pohledu ošetřující sestry. Onkologie, 2011, roč. 5, č. 2, s. 110-111.

Starý, J., Mihál, V., Smíšek, P., Blažek, B., Jabali, Y., Hrstková, H., Hak, J., Procházková, D., Černá, Z., Štěrba, J. History of treatment and long-term outcome in children with acute lymphoblastic leukemia in the Czech Republic. MEMO magazine of european medical oncology, 2011, roč. 4, č. 3, s. 196-201.

Šána, J., Zambo, I., Škoda, J., Neradil, J., Chlapek, P., Markéta, H., Múdry, P., Vašíková, A., Zitterbart, K., Hampl, A., Štěrba, J., Veselská, R. CD133 expression and identification of CD133/nestin positive cells in rhabdomyosarcomas and rhabdomyosarcoma cell lines. Analytical Cellular Pathology, 2011, roč. 34, č. 6, s. 303-318.

Šlampa, P., Bolješíková, E., Novák, Z., Fadrus, P., Doležal, T., Kadrnál, V., Lakomý, R., Kalina, P., Kvěch, J., Mačingová, Z., Janíčková, N., Svoboda, T., Pavelka, Z. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Onkológia, 2011, roč. 6, č. 2, s. 152-154.

Šlampa, P., Bolješíková, E., Novák, Z., Fadrus, P., Doležal, T., Kadrnál, V., Lakomý, R., Kalina, P., Kvěch, J., Mačingová, Z., Janíčková, N., Svoboda, T., Pavelka, Z. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 226-227.

Šlampa, P., Bolješíková, E., Novák, Z., Fadrus, P., Kadrnál, V., Lakomý, R., Kalina, P., Kvěch, J., Mačingová, Z., Janíčková, N., Svoboda, T., Pavelka, Z. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 2, s. 152-154.

Volejníková, J., Mejstříková, E., Valová, T., Řezníčková, L., Hodonská, L., Mihál, V., Štěrba, J., Jabali, Y., Procházková, D., Blažek, B., Hak, J., Černá, Z., Hrušák, O., Starý, J., Trka, J., Fronková, E. Minimal residual disease in periphral blood at day 15 identifies a subgroup of childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia with superior prognosis. Hematologica - The Hematology Journal, 2011, roč. 96, č. 12, s. 1815-1821.

Zdráhalová, K., Sedláček, P., Smíšek, P., Keslová, P., Štěrba, J., Hrstková, H., Blažek, .., Mihál, V., Hak, J., Procházková, D., Černá, Z., Timr, P., Zemanová, Z., Jarošová, M., Oltová, A., Schwarz, J., Pospíšilová, Š., Mejstříková, E., Hrušák, O., Zuna, J., Vodičková, E., Zámková, A., Blatný, J., Zapletal, O., Vávra, V. Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo prmárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naději na vyléčení. Transfuze a Hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 3, s. 113-121.

Zitterbart, K., Filková, H., Tomašiková, L., Načesalová, E., Zambo, I., Kantorová, D., Slámová, I., Vránová, V., Zezulková, D., Paseková, M., Pavelka, Z., Veselská, R., Kuglík, P., Štěrba, J. Low-level copy number changes of MYC genes have a prognostic impact in medulloblastoma. Journal of Neuro-Oncology, 2011, roč. 102, č. 1, s. 25-33.

Odborná kniha

Bajčiová, V., Tomášek, J., Štěrba, J. Nádory adolescetnů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 363 s. 978-80-247-3554-2.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji