Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Klinika dětské onkologie

2019

Článek v časopise

BAJČIOVÁ, V. Nádory zažívacího traktu u dětí. Onkologie. 2019, 13(2), 63-68. ISSN 1802-4475.

BISOGNO, G., DE SALVO, GL., BERGERON, Ch., GALLEGO MELCON, S., MERKS, JH., KELSEY, A., MARTELLI, H., MINARD-COLIN, V., ORBACH, D., GLOSLI, H., CHISHOLM, J., CASANOVA, M., ZANETTI, I., DEVALCK, Ch., BEN-ARUSH, M., MÚDRY, P., FERMAN, S., JENNEY, M., FERRARI, A. Vinorelbine and continuous low-dose cyclophosphamide as maintenance chemotherapy in patients with high-risk rhabdomyosarcoma (RMS 2005): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncology. 2019, 20(11), 1566-1575. ISSN 1470-2045. IF 35.386.

BRAUNOVÁ, A., KRBKOVÁ, L., RAINETOVA, P., MUSILEK, M., ČAPOVOVÁ, I., KLAPAČOVÁ, L., MUSIL, V., HOMOLA, L., KRAVALOVA, T., BEDNÁŘOVÁ, J., KÝR, M. Clinical and laboratory characteristics of enteroviral meningitis in children, including qRT-PCR and sequencing analysis. Biomedical papers. 2019, 163(4), 355-361. ISSN 1213-8118. IF 1.141.

CLEMENS, E., MEIJER, AJM., BROER, L., LANGER, T., VAN DER KOOI, ALF., UITTERLINDEN, AG., DE VRIES, A., KUEHNI, CE., GARRE, ML., KEPÁK, T., KRUSEOVA, J., WINTHER, JF., KREMER, LC., VAN DULMEN-DEN BROEDER, E., TISSING, WJE., RECHNITZER, C., KENBORG, L., HASLE, H., GRABOW, D., PARFITT, R., BINDER, H., CARLETON, BC., BYRNE, J., KAATSCH, P., ZEHNHOFF-DINNESEN, AA., ZOLK, O., VAN DEN HEUVEL-EIBRINK, MM. Genetic Determinants of Ototoxicity During and After Childhood Cancer Treatment: Protocol for the PanCareLIFE Study. JMIR Research Protocols. 2019, 8(3), e11868. ISSN 1929-0748.

DANHOFER, P., TOMEČKOVÁ, M., ČERNÁ, D., ZAPLETALOVÁ, D., HORÁK, O., AULICKÁ, Š., JUŘÍKOVÁ, L., DOMANSKÝ, J., KOVALČÍKOVÁ, P., PAVLÍK, T., ŠTĚRBA, J., OŠLEJŠKOVÁ, H. Prognostic factors and seizure outcome in posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) in children with hematological malignancies and bone marrow failure: A retrospective monocentric study. Seizure-European Journal of Epilepsy. 2019, 72(NOV 2019), 1-10. ISSN 1059-1311. IF 2.765.

DOBROTKOVÁ, V., CHLAPEK, P., JEŽOVÁ, M., ADAMKOVA, K., MAZÁNEK, P., ŠTĚRBA, J., VESELSKÁ, R. Prediction of neuroblastoma cell response to treatment with natural or synthetic retinoids using selected protein biomarkers. PLoS ONE. 2019, 14(6), e0218269. ISSN 1932-6203. IF 2.776.

FEDOROVA, L., MÚDRY, P., PILATOVA, K., SELINGEROVA, I., MERHAUTOVA, J., REHAK, Z., VALIK, D., HLAVÁČKOVÁ, E., ČERNÁ, D., FABEROVÁ, L., MAZÁNEK, P., PAVELKA, Z., DEMLOVA, R., ŠTĚRBA, J., ZDRAZILOVA-DUBSKA, L. Assessment of Immune Response Following Dendritic Cell-Based Immunotherapy in Pediatric Patients With Relapsing Sarcoma. Frontiers in Oncology. 2019, 9(NOV 14), 1169. ISSN 2234-943X. IF 4.137.

HLAVÁČKOVÁ, E., PILATOVA, K., ČERNÁ, D., SELINGEROVA, I., MÚDRY, P., MAZÁNEK, P., FEDOROVA, L., MERHAUTOVA, J., JURECKOVA, L., SEMERÁD, L., PACASOVÁ, R., FLAJSAROVA, L., SOUČKOVÁ, L., DEMLOVA, R., ŠTĚRBA, J., VALIK, D., ZDRAZILOVA-DUBSKA, L. Dendritic Cell-Based Immunotherapy in Advanced Sarcoma and Neuroblastoma Pediatric Patients: Anti-cancer Treatment Preceding Monocyte Harvest Impairs the Immunostimulatory and Antigen-Presenting Behavior of DCs and Manufacturing Process Outcome. Frontiers in Oncology. 2019, 9(OCT 25), 1034. ISSN 2234-943X. IF 4.137.

HOŘÍNOVÁ, V., DRÁBOVÁ, K., NOSKOVÁ, H., BAJČIOVÁ, V., ŠOUKALOVÁ, J., ČERNÁ, L., HŮRKOVÁ, V., SLABÝ, O., ŠTĚRBA, J. Syndrom DICER1. Klinická onkologie. 2019, 32(Suppl. 2), 2S123-2S127. ISSN 0862-495X.

KREJČÍ, D., ZAPLETALOVA, M., SVOBODOVA, I., PEHALOVA, L., MUZIK, J., KLIMES, D., SNAJDROVA, L., BAJČIOVÁ, V., MÚDRY, P., KODYTKOVÁ, D., SMELHAUS, V., JANOTOVA, I., VRZALOVA, A., LUKS, A., ŠTĚRBA, J., STARY, J., DUSEK, L. Epidemiological trends for childhood and adolescent cancers in the period 1994- 2016 in the Czech Republic [Epidemiologické trendy onkologických onemocnění u dětí a adolescentů v období 1994- 2016 v České Republice]. Klinická onkologie. 2019, 32(6), 426-435. ISSN 0862-495X.

KÝR, M., POLÁŠKOVÁ, K., KUTTNEROVÁ, Z., MERTA, T., NERADIL, J., BERKOVCOVA, J., HORKY, O., JEŽOVÁ, M., VESELSKÁ, R., KLEMENT, GL., VALIK, D., ŠTĚRBA, J. Individualization of Treatment Improves the Survival of Children With High-Risk Solid Tumors: Comparative Patient Series Analysis in a Real-Life Scenario. Frontiers in Oncology. 2019, 9(JUL 17), 644. ISSN 2234-943X. IF 4.137.

MÚDRY, P., ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, L. Protinádorová imunoterapie na bázi dendritických buněk v dětské onkologii. Onkologická revue. 2019, 2019(Suppl. 1), 78-82. ISSN 2464-7195.

NERADIL, J., KÝR, M., POLÁŠKOVÁ, K., KŘEN, L., MACIGOVA, P., ŠKODA, J., ŠTĚRBA, J., VESELSKÁ, R. Phospho-Protein Arrays as Effective Tools for Screening Possible Targets for Kinase Inhibitors and Their Use in Precision Pediatric Oncology. Frontiers in Oncology. 2019, 9(SEP 20), 930. ISSN 2234-943X. IF 4.137.

NOSKOVÁ, H., ADAMCOVÁ, S., KNOFLÍČKOVÁ, D., RADOVÁ, L., PAVELKA, Z., VEJMĚLKOVÁ, K., ZITTERBART, K., SLABÝ, O., ŠTĚRBA, J. Molekulární klasifikace meduloblastomů pomocí celogenomového expresního profilování. Klinická onkologie. 2019, 32(Suppl. 1), S171-S173. ISSN 0862-495X.

PAVELKA, Z., ZITTERBART, K., NOSKOVÁ, H., BAJČIOVÁ, V., SLABÝ, O., ŠTĚRBA, J. Účinná imunoterapie glioblastomu u adolescenta se syndromem konstitučního deficitu v mismatch repair opravném systému. Klinická onkologie. 2019, 32(1), 70-74. ISSN 0862-495X.

PEARSON, ADJ., SCOBIE, N., NORGA, K., LIGAS, F., CHIODIN, D., BURKE, A., MINARD-COLIN, V., ADAMSON, P., MARSHALL, LV., BALAKUMARAN, A., BENETTAIB, B., BHARGAVA, P., BOLLARD, CM., BOLOTIN, E., BOMKEN, S., BUECHNER, J., BURKHARDT, B., CARON, H., COPLAND, Ch., DEMOLIS, P., EGOROV, A., FARHAN, M., ZUGMAIER, G., GROSS, T., HORTON-TAYLOR, D., KLAPPER, W., LESA, G., MARCUS, R., MILES, RR., NOTTAGE, K., PACAUD, L., RICAFORT, R., SCHRAPPE, M., ŠTĚRBA, J., VEZAN, R., WEINER, S., KIM, SY., REAMAN, G., VASSAL, G. ACCELERATE and European Medicine Agency Paediatric Strategy Forum for medicinal product development for mature B-cell malignancies in children. European Journal of Cancer. 2019, 110(MAR 2019), 74-85. ISSN 0959-8049. IF 6.680.

STARÝ, J., ŠTĚRBA, J., KREJČÍ, D., DUŠEK, L., ŠMELHAUS, V. Současná dětská onkologie v České republice. Česko-slovenská pediatrie. 2019, 74(5), 261-264. ISSN 0069-2328.

VERSCHUUR, AC., BAJČIOVÁ, V., MASCARENHAS, L., KHOSRAVAN, R., LIN, X., INGROSSO, A., JANEWAY, KA. Sunitinib in pediatric patients with advanced gastrointestinal stromal tumor: results from a phase I/II trial. Cancer chemotherapy and pharmacology. 2019, 84(1), 41-50. ISSN 0344-5704. IF 3.008.

VESELSKÁ, R., JEŽOVÁ, M., KÝR, M., MAZÁNEK, P., CHLAPEK, P., DOBROTKOVA, V., ŠTĚRBA, J. Comparative Analysis of Putative Prognostic and Predictive Markers in Neuroblastomas: High Expression of PBX1 Is Associated With a Poor Response to Induction Therapy. Frontiers in Oncology. 2019, 9(NOV 15), 1221. ISSN 2234-943X. IF 4.137.

WEINBERGEROVÁ, B., KABUT, T., KOCMANOVÁ, I., DRGOŇA, L., KOUBA, M., HRIČINOVÁ, M., GABZDILOVÁ, J., GUMAN, T., PETEČUKOVÁ, V., NOVÁK, J., FORSTEROVÁ, K., HABER, J., ŽIAKOVÁ, B., BOJTÁROVÁ, E., ZAVŘELOVÁ, A., KARAS, M., CHRENKOVÁ, V., SEDLÁČEK, P., TKÁČIKOVÁ, B., MÚDRY, P., MALLÁTOVÁ, N., TIMR, P., KOLENOVÁ, A., TANUŠKOVÁ, D., HORÁKOVÁ, J., NAVRÁTIL, M., CHUDEJ, J., SOKOL, J., ROLENCOVÁ, M., ŽÁK, P., CETKOVSKÝ, P., MAYER, J., RÁČIL, Z. Změny v epidemiologii invazivních mykotických infekcí v českých a slovenských hematoonkologických centrech v letech 2005–2017: analýza dat FIND. Transfuze a hematologie dnes. 2019, 25(2), 186-196. ISSN 1213-5763.

Kapitola v odborné knize

MÚDRY, P. Sarkomy měkkých tkání u dětí a adolescentů. In: Sarkomy. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 255-265. ISBN 978-80-204-5271-9.

PEŠEK, M., SKŘIČKOVÁ, J., KOLEK, V., ZATLOUKAL, P., PEŠTÁL, A., ŠLAMPA, P. Léčba malobuněčného karcinomu plic. In: Doporučené postupy v pneumologii. 3. aktualizované vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2019, s. 245-251. ISBN 978-80-7345-624-5.

SKŘIČKOVÁ, J., PEŠEK, M., KOLEK, V., ŠLAMPA, P., ZATLOUKAL, P., PEŠTÁL, A. Klinické standardy komplexní péče o pacienty s karcinomem plic. In: Doporučené postupy v pneumologii. 3. aktualizované vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2019, s. 211-230. ISBN 978-80-7345-624-5.

SKŘIČKOVÁ, J., PEŠEK, M., KOLEK, V., ŠLAMPA, P., ZATLOUKAL, P., PEŠTÁL, A. Léčba nemalobuněčného karcinomu plic. In: Doporučené postupy v pneumologii. 3. aktualizované vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2019, s. 231-244. ISBN 978-80-7345-624-5.

SKŘIČKOVÁ, J., PEŠEK, M., KOLEK, V., ŠLAMPA, P., ZATLOUKAL, P., PEŠTÁL, A. Karcinom plic - další péče a podstatné informace. In: Doporučené postupy v pneumologii. 3. aktualizované vydání vyd. Praha: Maxdorf, 2019, s. 251-260. ISBN 978-80-7345-624-5.

ŠTĚRBA, J., MARTINČEKOVÁ, A., KOZÁKOVÁ, Š., VALÍK, D. Inovativní klinické designy a personalizovaná medicína v dětské onkologii (vzdělávací materiál). In: Precizní medicína v onkologii. 1. vyd. Praha: Roche, s.r.o., 2019, s. 15-17.

ŠTĚRBA, J., MÚDRY, P. Perspektivy v léčbě nejen sarkomů. In: Sarkomy. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 266-270. ISBN 978-80-204-5271-9.

Kniha

SLABÝ, O., ŠTĚRBA, J., PETRUŽELKA, L., MARTINČEKOVÁ, A., KOZÁKOVÁ, Š., VALÍK, D., ŠPAČEK, J., BEDNAŘÍKOVÁ, M. Precizní medicína v onkologii (vzdělávací materiál). 1. vyd. Praha: Roche, s.r.o., 2019. 26 s.

 

2018

Článek v časopise

BAJČIOVÁ, V. Diagnostika nádorů u mladých dospělých - jaká je role lékaře primárního kontaktu? Medicína pro praxi. 2018, 15(2), 93-97. ISSN 1214-8687.

BAJČIOVÁ, V. Avelumab – novinka v léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem z Merkelových buněk. Onkologická revue. 2018, 2018(6), 48-55. ISSN 2464-7195.

BERTHOLD, F., HOEMBERG, M., PROLESKOVSKAYA, I., MAZÁNEK, P., BELOGUROVA, M., ERNST, A., ŠTĚRBA, J. Metronomic therapy has low toxicity and is as effective as current standard treatment for recurrent high-risk neuroblastoma. Pediatric hematology and oncology. 2018, 34(5), 308-319. ISSN 0888-0018. IF 1.154.

BYRNE, J., GRABOW, D., CAMPBELL, H., O'BRIEN, K., BIELACK, S., ZEHNHOFF-DINNESEN, A., CALAMINUS, G., KREMER, L., LANGER, T., VAN DEN HEUVEL-EIBRINK, M., VAN DULMEN-DEN BROEDER, E., BAUST, K., BAUTZ, A., BECK, J., BERGER, C., BINDER, H., BORGMANN-STAUDT, A., BROER, L., CARIO, H., CASAGRANDA, L., CLEMENS, E., DEUSTER, D., DE VRIES, A., DIRKSEN, U., WINTHER, J., FOSSA, S., FONT-GONZALEZ, A., GRANDAGE, V., HAUPT, R., HECKER-NOLTING, S., HJORTH, L., KAISER, M., KENBORG, L., KEPÁK, T., KEPAKOVA, K., KNUDSEN, L., KRAWCZUK-RYBAK, M., KRUSEOVA, J., KUEHNI, C., KUNSTREICH, M., KUONEN, R., LACKNER, H., LEIPER, A., LOEFFEN, E., LUKS, A., MODAN-MOSES, D., MULDER, R., PARFITT, R., PAUL, N., RANFT, A., RUUD, E., SCHILLING, R., SPIX, C., STEFANOWICZ, J., STRAUSS, G., UITTERLINDEN, A., VAN DEN BERG, M., VAN DER KOOI, A., VAN DIJK, M., VAN LEEUWEN, F., ZOLK, O., ZOELLER, D., KAATSCH, P. PanCareLIFE: The scientific basis for a European project to improve long-term care regarding fertility, ototoxicity and health-related quality of life after cancer occurring among children and adolescents. European Journal of Cancer. 2018, 103(NOV 2018), 227-237. ISSN 0959-8049. IF 7.191.

DEMLOVA, R., ZDRAZILOVA-DUBSKA, L., ŠTĚRBA, J., STANTA, G., VALÍK, D. Host-dependent variables: The missing link to personalized medicine. European Journal of Surgical Oncology. 2018, 44(9), 1289-1294. ISSN 0748-7983. IF 3.688.

DOBROTKOVA, V., CHLAPEK, P., MAZANEK, P., ŠTĚRBA, J., VESELSKÁ, R. Traffic lights for retinoids in oncology: molecular markers of retinoid resistance and sensitivity and their use in the management of cancer differentiation therapy. BMC Cancer. 2018, 18(NOV 1 2018), 1059. ISSN 1471-2407. IF 3.288.

ĎURIŠ, K., NEUMAN, E., VYBÍHAL, V., JURÁŇ, V., GOTTWALDOVÁ, J., KÝR, M., VASKU, A., SMRČKA, M. Early Dynamics of Interleukin-6 in Cerebrospinal Fluid after Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. Journal of Neurological Surgery Part A-Central European Neurosurgery. 2018, 79(2), 145-151. ISSN 2193-6315. IF 0.947.

GALLEGO, S., ZANETTI, I., ORBACH, D., RANCHERE, D., SHIPLEY, J., ZIN, A., BERGERON, C., DE SALVO, G., CHISHOLM, J., FERRARI, A., JENNEY, M., MANDEVILLE, H., ROGERS, T., MERKS, J., MÚDRY, P., GLOSLI, H., MILANO, G., FERMAN, S., BISOGNO, G. Fusion Status in Patients With Lymph Node-Positive (N1) Alveolar Rhabdomyosarcoma Is a Powerful Predictor of Prognosis: Experience of the European Paediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group (EpSSG). Cancer. 2018, 124(15), 3201-3209. ISSN 0008-543X. IF 6.537.

GASPAR, N., MARSHALL, L., BINNER, D., HEROLD, R., ROUSSEAU, R., BLANC, P., CAPDEVILLE, R., CARLEER, J., COPLAND, C., KERLOEGUEN, Y., NORGA, K., PACAUD, L., SEVAUX, M., SPADONI, C., ŠTĚRBA, J., LIGAS, F., TAUBE, T., UTTENREUTHER-FISCHER, M., CHIOATO, S., O'CONNELL, M., GEOERGER, B., BLAY, J., SORIA, J., KAYE, S., WULFF, B., BRUGIERES, L., VASSAL, G., PEARSON, A. Joint adolescent-adult early phase clinical trials to improve access to new drugs for adolescents with cancer: proposals from the multi-stakeholder platform-ACCELERATE. Annals of oncology. 2018, 29(3), 766-771. ISSN 0923-7534. IF 13.926.

HANDL, M., HERMANOVÁ, M., HOTÁRKOVÁ, S., JARKOVSKY, J., MÚDRY, P., SHATOKHINA, T., VESELÁ, M., ŠTĚRBA, J., ZAMBO, I. Clinicopathological correlation of tumor-associated macrophages in Ewing sarcoma. Biomedical papers. 2018, 162(1), 54-60. ISSN 1213-8118. IF 1.087.

CHLAPEK, P., SLAVIKOVA, V., MAZÁNEK, P., ŠTĚRBA, J., VESELSKÁ, R. Why Differentiation Therapy Sometimes Fails: Molecular Mechanisms of Resistance to Retinoids. International Journal of Molecular Sciences. 2018, 19(1), 132. ISSN 1422-0067. IF 3.687.

KABUT, T., WEINBERGEROVÁ, B., KOCMANOVÁ, I., ŽÁK, P., ZAVŘELOVÁ, A., KOUBA, M., DRGOŇA, L., NAVRÁTIL, M., MÚDRY, P., ŠTĚRBA, J., SEDLÁČEK, P., KESLOVÁ, P., HABER, J., MALLÁTOVÁ, N., TANUŠKOVÁ, D., NOVÁK, J., FABER, E., MAYER, J., RÁČIL, Z. Prevence infekčních stavů u hematologických pacientů po splenektomii a s funkčním hyposplenismem – doporučení CzEch Leukemia Study Group for Life (CELL). Transfuze a hematologie dnes. 2018, 24(4), 304-313. ISSN 1213-5763.

KABUT, T., WEINBERGEROVÁ, B., KOCMANOVÁ, I., ŽÁK, P., ZAVŘELOVÁ, A., KOUBA, M., DRGOŇA, L., NAVRÁTIL, M., MÚDRY, P., KÝR, M., KESLOVÁ, P., HABER, J., MALLÁTOVÁ, N., TANUŠKOVÁ, D., NOVÁK, J., MAYER, J., RÁČIL, Z. Použití a infekce centrálních venózních katetrů u hematologických pacientů: situace v České republice a na Slovensku a doporučení v jejich prevenci a diagnostice. Transfuze a hematologie dnes. 2018, 24(1), 27-36. ISSN 1213-5763.

KODYTKOVÁ, D., BAJČIOVÁ, V., KREJCI, D., ZAPLETALOVA, M., DUSEK, V., JARKOVSKY, J., MUZIK, J., KLIMES, D., STARY, J., SMELHAUS, V., VRZALOVA, A., JANOTOVA, I., ŠTĚRBA, J., DUSEK, L. Trends in incidence of childhood cancers in the Czech Republic: population-based analysis of national registries (1994-2014). Neoplasma. 2018, 65(4), 620-629. ISSN 0028-2685. IF 1.696.

ROHLEDER, O., MÚDRY, P., NERADIL, J., NOSKOVA, H., SLABY, O., ŠTĚRBA, J. Letter to Editor: FS Kaplan, et al., Early clinical observations on the use of imatinibmesylate in FOP: A report of seven cases, Bone (2017). Bone. 2018, 116(NOV 2018), 171-171. ISSN 8756-3282. IF 4.455.

SUSHAMA JOSE, S., TIDU, F., BURILOVA, P., KEPÁK, T., BENDÍČKOVÁ, K., FRIČ, J. The Telomerase Complex Directly Controls Hematopoietic Stem Cell Differentiation and Senescence in an Induced Pluripotent Stem Cell Model of Telomeropathy. Frontiers in genetics. 2018, 9(AUG 2018), 345. ISSN 1664-8021. IF 4.151.

ŠRÁMEK, M., NERADIL, J., MACIGOVA, P., MÚDRY, P., POLÁŠKOVÁ, K., SLABÝ, O., NOSKOVA, H., ŠTĚRBA, J., VESELSKÁ, R. Effects of Sunitinib and Other Kinase Inhibitors on Cells Harboring a PDGFRB Mutation Associated with Infantile Myofibromatosis. International journal of molecular sciences. 2018, 19(9), 2599. ISSN 1422-0067. IF 3.687.

VAN DER KOOI, A., CLEMENS, E., BROER, L., ZOLK, O., BYRNE, J., CAMPBELL, H., VAN DEN BERG, M., BERGER, C., CALAMINUS, G., DIRKSEN, U., WINTHER, J., FOSSA, S., GRABOW, D., HAUPT, R., KAISER, M., KEPÁK, T., KREMER, L., KRUSEOVA, J., MODAN-MOSES, D., RANFT, A., SPIX, C., KAATSCH, P., LAVEN, J., VAN DULMEN-DEN BROEDER, E., UITTERLINDEN, A., VAN DEN HEUVEL-EIBRINK, M. Genetic variation in gonadal impairment in female survivors of childhood cancer: a PanCareLIFE study protocol. BMC Cancer. 2018, 18(SEP 2018), 930. ISSN 1471-2407. IF 3.288.

WASZAK, S., NORTHCOTT, P., BUCHHALTER, I., ROBINSON, G., SUTTER, C., GROEBNER, S., GRUND, K., BRUGIERES, L., JONES, D., PAJTLER, K., MORRISSY, A., KOOL, M., STURM, D., CHAVEZ, L., ERNST, A., BRABETZ, S., HAIN, M., ZICHNER, T., SEGURA-WANG, M., WEISCHENFELDT, J., RAUSCH, T., MARDIN, B., ZHOU, X., BACIU, C., LAWERENZ, C., CHAN, J., VARLET, P., GUERRINI-ROUSSEAU, L., FULTS, D., GRAJKOWSKA, W., HAUSER, P., JABADO, N., RA, Y., ZITTERBART, K., SHRINGARPURE, S., DE LA VEGA, F., BUSTAMANTE, C., NG, H., PERRY, A., MACDONALD, T., DRIEVER, P., BENDEL, A., BOWERS, D., MCCOWAGE, G., CHINTAGUMPALA, M., COHN, R., HASSALL, T., FLEISCHHACK, G., EGGEN, T., WESENBERG, F., FEYCHTING, M., LANNERING, B., SCHUZ, J., JOHANSEN, C., ANDERSEN, T., ROOSLI, M., KUEHNI, C., GROTZER, M., KJAERHEIM, K., MONORANU, C., ARCHER, T., DUKE, E., POMEROY, S., SHELAGH, R., FRANK, S., SUMERAUER, D., SCHEURLEN, W., RYZHOVA, M., MILDE, T., KRATZ, C., SAMUEL, D., ZHANG, J., SOLOMON, D., MARRA, M., EILS, R., BARTRAM, C., VON HOFF, K., RUTKOWSKI, S., RAMASWAMY, V., GILBERTSON, R., KORSHUNOV, A., TAYLOR, M., LICHTER, P., MALKIN, D., GAJJAR, A., KORBEL, J., PFISTER, S. Spectrum and prevalence of genetic predisposition in medulloblastoma: a retrospective genetic study and prospective validation in a clinical trial cohort. Lancet Oncology. 2018, 19(6), 785-798. ISSN 1470-2045. IF 36.418.

ZEKA, F., DECOCK, A., VAN GOETHEM, A., VANDERHEYDEN, K., DEMUYNCK, F., LAMMENS, T., HELSMOORTEL, H., VERMEULEN, J., NOGUERA, R., BERBEGALL, A., COMBARET, V., SCHLEIERMACHER, G., LAUREYS, G., SCHRAMM, A., SCHULTE, J., RAHMAN, S., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., MAZÁNEK, P., JEISON, M., ASH, S., HOGARTY, M., MORENO-SMITH, M., BARBIERI, E., SHOHET, J., BERTHOLD, F., VAN MAERKEN, T., SPELEMAN, F., FISCHER, M., DE PRETER, K., MESTDAGH, P., VANDESOMPELE, J. Circulating microRNA biomarkers for metastatic disease in neuroblastoma patients. JCI Insight. 2018, 3(23), e97021. ISSN 2379-3708.

Kapitola v odborné knize

BAJČIOVÁ, V. Vzácné případy neuroendokrinních nádorů v dětském věku. In: Neuroendokrinní nádory v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media, 2018, s. 109-116. ISBN 978-80-88129-35-6.

BAJČIOVÁ, V. Synchronní výskyt paragangliomu u renálního karcinomu na podkladě germinální SDHB mutace. In: Neuroendokrinní nádory v kasuistikách. 1. vyd. Praha: Current Media, 2018, s. 127-131. ISBN 978-80-88129-35-6.

Kniha

FENDRYCHOVÁ, J., BARTL, V., BLATNÝ, J., BRAUNER, R., ČERNÁ, O., DOMINIK, P., FEDORA, M., MALOŇ FRIEDLOVÁ, K., HORKÁ, T., JURÁNEK, S., LOKAJ, P., KAMENÍČKOVÁ, J., KLIMOVIČ, M., PAPEŽ, J., PILÁT, M., PROKOP, JM., ŠEDA, M., ŠTARHA, J., ZAJÍČEK, R., ZAORAL, T., ZERHAU, L. Péče o kriticky nemocné dítě. 2. přepracované a rozšířené. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2018. 420 s. ISBN 978-80-7013-592-1.

 

2017

Článek v časopise

BAJČIOVÁ, V. Úloha a možnosti použití imunoterapie u dětských onkologických pacientů. Onkologická revue. 2017, 2017(5), 62-69. ISSN 2464-7195.

BLAŽKOVÁ, T., BLATNÝ, M., JELÍNEK, M., KOUTNÁ, V., KEPÁK, T. Zvládání u dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění a jeho vztah k výskytu depresivní symptomatologie. Československá psychologie. 2017, 61(1), 43-57. ISSN 0009-062X. IF 0.242.

CAVALLI, F., REMKE, M., RAMPASEK, L., PEACOCK, J., SHIH, D., LUU, B., GARZIA, L., TORCHIA, J., NOR, C., MORRISSY, A., AGNIHOTRI, S., THOMPSON, Y., KUZAN-FISCHER, C., FAROOQ, H., ISAEV, K., DANIELS, C., CHO, B., KIM, S., WANG, K., LEE, J., GRAJKOWSKA, W., PEREK-POLNIK, M., VASILJEVIC, A., FAURE-CONTER, C., JOUVET, A., GIANNINI, C., RAO, A., LI, K., NG, H., EBERHART, C., POLLACK, IF., HAMILTON, RH., GILLESPIE, GY., OLSON, JM., LEARY, S., WEISS, WA., LACH, B., CHAMBLESS, LB., THOMPSON, RC., COOPER, MK., VIBHAKAR, R., HAUSER, P., VAN VEELEN, MC., KROS, JM., FRENCH, PJ., YOUNG, SR., KUMABE, T., LOPÉZ-AGUILAR, E., ZITTERBART, K., ŠTĚRBA, J. et al. Intertumoral Heterogeneity within Medulloblastoma Subgroups. Cancer Cell. 2017, 31(6), 737-. ISSN 1535-6108. IF 27.407.

CHLAPEK, P., ZITTERBART, K., KREN, L., FILIPOVA, L., ŠTĚRBA, J., VESELSKÁ, R. Uniformity under in vitro conditions: Changes in the phenotype of cancer cell lines derived from different medulloblastoma subgroups. PLoS ONE. 2017, 12(2), e0172552. ISSN 1932-6203. IF 2.806.

KOUTNA, V., JELINEK, M., BLATNY, M., KEPÁK, T. Predictors of Posttraumatic Stress and Posttraumatic Growth in Childhood Cancer Survivors. CANCERS. 2017, 9(3), nestránkováno. ISSN 2072-6694.

MALIŠ, J., STARÁ, V., BLÁHOVÁ, K., BUČKOVÁ, H., FABEROVÁ, R., ŠTĚRBA, J., KLOVRZOVÁ, S., KYNČL, M., ČERNÝ, M., HRDLIČKA, R., MOJŽÍŠOVÁ, M., VACULÍK, M., KOZÁK, J., KATRA, R., MICHALUSOVÁ, I., SUKOP, A., RYGL, M., HERCOGOVÁ, J., ARENBERGER, P., ŠMUCLER, R., ČAPKOVÁ, Š. Infantilní hemangiomy. Současné léčebné postupy. Česko-slovenská pediatrie. 2017, 72(4), 245-254. ISSN 0069-2328.

MARTIN, JM., MACIAS-PARRA, M., MÚDRY, P., CONTE, U., YAN, JL., LIU, P., CAPPARELLA, M., ARAM, JA. Safety, Efficacy, and Exposure-Response of Voriconazole in Pediatric Patients With Invasive Aspergillosis, Invasive Candidiasis or Esophageal Candidiasis. Pediatric infectious disease journal. 2017, 36(1), E1-E13. ISSN 0891-3668. IF 2.486.

MIKOLÁŠEK, P., AULICKÁ, Š., HOMOLA, L., ŠTĚRBA, J., BEDNÁŘOVÁ, J., KRBKOVÁ, L. Anti-NMDAR encefalitida v dětském věku – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, 80(2), 224-227. ISSN 1210-7859. IF 0.368.

MORENO, L., CARON, H., GEOERGER, B., EGGERT, A., SCHLEIERMACHER, G., BROCK, P., VALTEAU-COUANET, D., CHESLER, L., SCHULTE, J., DE PRETER, K., MOLENAAR, J., SCHRAMM, A., EILERS, M., VAN MAERKEN, T., JOHNSEN, J., GARRETT, M., GEORGE, S., TWEDDLE, D., KOGNER, P., BERTHOLD, F., KOSTER, J., BARONE, G., TUCKER, E., MARSHALL, L., HEROLD, R., ŠTĚRBA, J., NORGA, K., VASSAL, G., PEARSON, A. Accelerating drug development for neuroblastoma - New Drug Development Strategy: an Innovative Therapies for Children with Cancer, European Network for Cancer Research in Children and Adolescents and International Society of Paediatric Oncology Europe Neuroblastoma project. EXPERT OPINION ON DRUG DISCOVERY. 2017, 12(8), 801-811. ISSN 1746-0441.

MÚDRY, P., SLABÝ, O., NERADIL, J., ŠOUKALOVÁ, J., MELICHÁRKOVÁ, K., JEŽOVÁ, M., SEEHOFNEROVÁ, A., MICHU, E., VESELSKÁ, R., ŠTĚRBA, J. Case report: rapid and durable response to PDGFR targeted therapy in a child with refractory multiple infantile myofibromatosis and a heterozygous germline mutation of the PDGFRB gene. BMC Cancer. 2017, 17(FEB), 119. ISSN 1471-2407. IF 3.288.

MYNAREK, M., PIZER, B., DUFOUR, C., VAN VUURDEN, D., GARAMI, M., MASSIMINO, M., FANGUSARO, J., DAVIDSON, T., GIL-DA-COSTA, M., ŠTĚRBA, J., BENESCH, M., GERBER, N., JUHNKE, B., KWIECIEN, R., PIETSCH, T., KOOL, M., CLIFFORD, S., ELLISON, D., GIANGASPERO, F., WESSELING, P., GILLES, F., GOTTARDO, N., FINLAY, J., RUTKOWSKI, S., VON HOFF, K. Evaluation of age-dependent treatment strategies for children and young adults with pineoblastoma: analysis of pooled European Society for Paediatric Oncology (SIOP-E) and US Head Start data. Neuro-Oncology. 2017, 19(4), 576-585. ISSN 1522-8517. IF 7.786.

SUSHAMA JOSE, S., BENDÍČKOVÁ, K., KEPÁK, T., KŘENOVÁ, Z., FRIČ, J. Chronic inflammation in immune aging: role of pattern recognition receptor crosstalk with the telomere complex?. Frontiers in Immunology. 2017, 8(SEP), 1078. ISSN 1664-3224. IF 6.429.

ŠRÁMEK, M., NERADIL, J., VESELSKÁ, R. Much more than you expected: The non-DHFR-mediated effects of methotrexate. Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects. 2017, 1861(3), 499-5035. ISSN 0304-4165. IF 4.702.

VAVŘINA, M., ŽUREK, J., FEDORA, M., DOMINIK, P., FORBELSKÁ, M., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J. Reduction of paediatric emergence agitation after adenotonsillectomy with nalbuphine. Current Pediatric Research. 2017, 21(3), 490-496. ISSN 0971-9032.

WIEDERMANNOVÁ, H., PAVLÍKOVÁ, T., SKOTÁKOVÁ, J., MAZÁNEK, P., ŠTĚRBA, J. Ložišková patologie nadledvin u novorozence. Neonatologické listy. 2017, 23(1), 3-5. ISSN 1211-1600.

Kniha

BAJČIOVÁ, V., MAZÁNEK, P., MÚDRY, P. Vzácné nádory dětí a dospívajících. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2017. 367 s. ISBN 978-80-204-4299-4.

BÜCHLER, T., BAJČIOVÁ, V., BOUBÍLKOVÁ, L., BRYCHTOVÁ, Y., ČERNOVSKÁ, M., DOUBEK, M., FIALA, O., FOLBER, F., HÁJEK, R., HRABOVSKÝ, Š., JELÍNEK, T., KREJČÍ, M., LAKOMÝ, R., MATĚJŮ, M., PANOVSKÁ, A., PETRÁKOVÁ, K., POPRACH, A., RICHTER, I., ŠMARDOVÁ, L., ŠTUDENTOVÁ, H., TOMÁŠEK, J., ZAPLETAL, R., ŽÁČKOVÁ, D. Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2017. 277 s. ISBN 978-80-7345-539-2.

 

2016

Článek v časopise

ATTARBASCHI, A., CARRARO, E., ABLA, O., BARZILAI-BIRENBOIM, S., BOMKEN, S., BRUGIERES, L., BUBANSKA, E., BURKHARDT, B., CHIANG, AK., CSOKA, M., FEDOROVA, A., JAZBEC, J., KABICKOVA, E., KŘENOVÁ, Z., LAZIC, J., LOEFFEN, J., MANN, G., NIGGLI, F., MIAKOVA, N., OSUMI, T., RONCERAY, L., UYTTEBROECK, A., WILLIAMS, D., WOESSMANN, W., WROBEL, G., PILLON, M. Non-Hodgkin lymphoma and pre-existing conditions: spectrum, clinical characteristics and outcome in 213 children and adolescents. Haematologica. 2016, 101(12), 1581-1591. ISSN 0390-6078. IF6.671.

AULICKÁ, Š., HORÁK, O., MRÁZOVÁ, L., MIKOLÁŠEK, P., ŠTĚRBA, J., KRBKOVÁ, L., OŠLEJŠKOVÁ, Malignant catatonia due to anti-NMDA-receptor encephalitis in a 15-year-old girl: case report and summary of current knowledge. Neuropsychiatry. 2016, 6(4), 136-141. ISSN 1758-2008. IF1.456.

BAJČIOVÁ, V. Dentální abnormality u dlouhodobě přežívajících dětských onkologických pacientů. Onkológia. 2016, 11(2), 99-103. ISSN 1336-8176.

BAJČIOVÁ, V. Gastrointestinální nádory u dětí a adolescentů – rozdíly od GI onkologie dospělých. Onkológia. 2016, 11(4), 228-233. ISSN 1336-8176.

BAJČIOVÁ, V. Maligní melanom a nové možnosti jeho léčby. Onkologie. 2016, 10(5), 226-232. ISSN 1802-4475. BAJČIOVÁ, V. Maligní melanom u dětí a adolescentů. Onkológia. 2016, 11(1), 22-28. ISSN 1336-8176.

BAJČIOVÁ, V. Možnosti prevence a význam časné diagnostiky nádorů varlat u dětí a dospívajích. Onkologická revue. 2016, 2016(únor), 29-34. ISSN 2464-7195.

BAJČIOVÁ, V. Pediatrický GIST. Onkologie. 2016, 10(5), 218-223. ISSN 1802-4475.

BAJČIOVÁ, V. Syndromy predisponující k nádorům v dětském věku - zkušenosti Kliniky dětské onkologie FN Brno. Klinická onkologie. 2016, 29(1), S62-S70. ISSN 0862-495X.

BIENERTOVÁ-VAŠKŮ, J., DRÁBOVÁ, K., ZLÁMAL, F., TOMANDL, J., KÝR, M., ŠPLÍCHAL, Z., ŠTĚRBA, J. Pre- -treatment VD levels and VDR receptors as potential predictors of occurrence and overall survival in paediatric patients with solid tumours-a single institution pilot study. Tumor biology. 2016, 37(7), 9209-9219. ISSN 1010- 4283. IF2.926.

BRENNAN, B., DE SALVO, G., ORBACH, D., DE PAOLI, A., KELSEY, A., MÚDRY, P., FRANCOTTE, N., VAN NOESEL, M., BISOGNO, G., CASANOVA, M., FERRARI, A. Outcome of extracranial malignant rhabdoid tumours in children registered in the European Paediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group Non-Rhabdomyosarcoma Soft Tissue Sarcoma 2005 Study-dEpSSG NRSTS 2005. European journal of cancer. 2016, 60(JUN 2016), 69-82. ISSN 0959-8049. IF6.163.

ĎURIŠ, K., NEUMAN, E., VYBÍHAL, V., JURÁŇ, V., GOTTWALDOVÁ, J., KÝR, M., VAŠKŮ, A., SMRČKA, M. Vztah likvorových hladin IL-6 ke změnám parciálního tlaku kyslíku v mozku a k rozvoji vazospazmů u pa cientů po subarachnoidálním krvácení z ruptury aneuryzmatu mozkové tepny. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(5), 573-578. ISSN 1210-7859. IF0.209.

KLEMENT, G., ARKUN, K., VALIK, D., ROFFIDAL, T., HASHEMI, A., KLEMENT, C., CARMASSI, P., RIETMAN, E., SLABY, O., MAZANEK, P., MUDRY, P., KOVACS, G., KISS, C., NORGA, K., KONSTANTINOV, D., ANDRÉ, N., SLAVC, I., VAN DEN BERG, H., KOLENOVA, A., KREN, L., TUMA, J., SKOTÁKOVÁ, J., ŠTĚRBA, J. Future paradigms for precision oncology. Oncotarget. 2016, 7(29), 46813-46831. ISSN 1949-2553. IF5.008.

KREJČÍ, M., SEDLÁČEK, P., JINDRA, P., ŠŤASTNÁ-MARKOVÁ, M., FABER, E., ŽÁK, P., TRNĚNÝ, M., KOZÁK, T., ŠTĚRBA, J., HÁJEK, R., BÜCHLER, T., KUŘÍKOVÁ, M., MAYER, J., STARÝ, J., KARAS, M., VÍTEK, A., RAIDA, L., POHLREICH, D., KOŘÍSTEK, Z., CETKOVSKÝ, P. Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk v ČR v roce 2016: doporučení Transplantační sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP. Transfuze a hematologie dnes. 2016, 22(2), 127-150. ISSN 1213-5763.

KŘENOVÁ, Z., BAJČIOVÁ, V., ŠTĚRBA, J. Histiocytózy u dětí a dospívajících. Onkologie. 2016, 10(5), 206-209. ISSN 1802-4475.

KŘENOVÁ, Z., ŠTĚRBA, J. Langerhans cell histiocytosis: the time has come to consider a cns-directed prophylactic approach. Journal of pediatric hematology oncology. 2016, 38(6), 493-495. ISSN 1077-4114. IF1.146.

MAZÁNEK, P. Perinatální neuroblastom. Onkologie. 2016, 10(5), 210-214. ISSN 1802-4475.

MELLGREN, K., ATTARBASCHI, A., ABLA, O., ALEXANDER, S., BOMKEN, S., BUBANSKA, E., CHIANG, A., CSKA, M., FEDOROVA, A., KABICKOVA, E., KAPUSCINSKA-KEMBLOWSKA, L., KOBAYASHI, R., KŘENOVÁ, Z., MEYER-WENTRUP, F., MIAKOVA, N., PILLON, M., PLAT, G., UYTTEBROECK, A., WILLIAMS, D., WRBEL, G., KONTNY, U. Non-anaplastic peripheral T cell lymphoma in children and adolescents-an international review of 143 cases. Annals of Hematology. 2016, 95(8), 1295-1305. ISSN 0939-5555. IF3.022.

MINÁŘ, L., KLABENEŠOVÁ, I., JANDÁKOVÁ, E., ZLÁMAL, F., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J. Is human epididymis protein 4 an effective tool for the differential diagnosis of benign and malignant endometrial tumours?. European journal of gynaecological oncology. 2016, 37(5), 617-621. ISSN 0392-2936. IF0.580.

MÚDRY, P., MAZÁNEK, P., ROHLEDER, O., MELICHÁRKOVÁ, K., BAJČIOVÁ, V. Léčba refrakterních a relabovaných sarkomů měkkých tkání. Ortopedie. 2016, 10(2), 96-98. ISSN 1802-1727.

ORBACH, D., BRENNAN, B., DE PAOLI, A., GALLEGO, S., MÚDRY, P., FRANCOTTE, N., VAN NOESEL, M., KELSEY, A., ALAGGIO, R., RANCHERE, D., DE SALVO, G., CASANOVA, M., BERGERON, C., MERKS, J., JENNEY, M., STEVENS, M., BISOGNO, G., FERRARI, A. Conservative strategy in infantile fibrosarcoma is possible: The European paediatric Soft tissue sarcoma Study Group experience. European journal of cancer. 2016, 57(APR 2016), 1-9. ISSN 0959-8049. IF6.163.

PANTZIARKA, P., HUTCHINSON, L., ANDRE, N., BENZEKRY, S., BERTOLINI, F., BHATTACHARJEE, A., CHIPLUNKAR, S., DUDA, D., GOTA, V., GUPTA, S., JOSHI, A., KANNAN, S., KERBEL, R., KIERAN, M., PALAZZO, A., PARIKH, A., PASQUIER, E., PATIL, V., PRABHASH, K., SHAKED, Y., SHOLLER, G., ŠTĚRBA, J., WAXMAN, D., BANAVALI, S. Next generation metronomic chemotherapy-report from the Fifth Biennial International Metronomic and Anti-angiogenic Therapy Meeting, 6-8 May 2016, Mumbai. Ecancermedicalscience. 2016, 10(NOV), 689. ISSN 1754-6605.

PEARSON, A., HEROLD, R., ROUSSEAU, R., COPLAND, C., BRADLEY-GARELIK, B., BINNER, D., CAPDEVILLE, R., CARON, H., CARLEER, J., CHESLER, L., GEOERGER, B., KEARNS, P., MARSHALL, L., PFISTER, S., SCHLEIERMACHER, G., SKOLNIK, J., SPADONI, C., ŠTĚRBA, J., VAN DEN BERG, H., UTTENREUTHERFISCHER, M., WITT, O., NORGA, K., VASSAL, G. Implementation of mechanism of action biology-driven early drug development for children with cancer. European journal of cancer. 2016, 62(Jul), 124-131. ISSN 0959-8049. IF6.163.

RAMASWAMY, V., HIELSCHER, T., MACK, S., LASSALETTA, A., LIN, T., PAJTLER, K., JONES, D., LUU, B., CAVALLI, F., ALDAPE, K., REMKE, M., MYNAREK, M., RUTKOWSKI, S., GURURANGAN, S., MCLENDON, R., LIPP, E., DUNHAM, C., HUKIN, J., EISENSTAT, D., FULTON, D., VAN LANDEGHEM, F., SANTI, M., VAN VEELEN, M., VAN MEIR, E., OSUKA, S., FAN, X., MURASZKO, K., TIRAPELLI, D., OBA-SHINJO, S., MARIE, S., CARLOTTI, C., LEE, J., RAO, A., GIANNINI, C., FARIA, C., NUNES, S., MORA, J., HAMILTON, R., HAUSER, P., JABADO, N., PETRECCA, K., JUNG, S., MASSIMI, L., ZOLLO, M., CINALLI, G., BOGNAR, L., KLEKNER, A., HORTOBAGYI, T., LEARY, S., ERMOIAN, R., OLSON, J., LEONARD, J., GARDNER, C., GRAJKOWSKA, W., CHAMBLESS, L., CAIN, J., EBERHART, C., AHSAN, S., MASSIMINO, M., GIANGASPERO, F., BUTTARELLI, F., PACKER, R., EMERY, L., YONG, W., SOTO, H., LIAU, L., EVERSON, R., GROSSBACH, A., SHALABY, T., GROTZER, M., KARAJANNIS, M., ZAGZAG, D., WHEELER, H., VON HOFF, K., ALONSO, M., TUON, T., SCHUELLER, U., ZITTERBART, K., ŠTĚRBA, J., CHAN, J., GUZMAN, M., ELBABAA, S., COLMAN, H., DHALL, G., FISHER, P., FOULADI, M., GAJJAR, A., GOLDMAN, S., HWANG, E., KOOL, M., LADHA, H., VERA-BOLANOS, E., WANI, K., LIEBERMAN, F., MIKKELSEN, T., OMURO, A., POLLACK, I., PRADOS, M., ROBINS, H., SOFFIETTI, R. Therapeutic Impact of Cytoreductive Surgery and Irradiation of Posterior Fossa Ependymoma in the Molecular Era: A Retrospective Multicohort Analysis. Journal of clinical oncology. 2016, 34(21), 2468-+. ISSN 0732-183X. IF20.982.

ROHLEDER, O., MELICHÁRKOVÁ, K., MAZÁNEK, P., BAJČIOVÁ, V., MÚDRY, P. Léčba rabdomyosarkomů dětského věku. Onkologie. 2016, 10(5), 224-227. ISSN 1802-4475.

SOUČKOVÁ, L., MAZÁNEK, P., MÚDRY, P. Změna barvy kůže jako nežádoucí účinek při léčbě sunitinibem u dětské pacientky s osteosarkomem. Klinická farmakologie a farmacie. 2016, 30(2), 46-49. ISSN 1212-7973.

ŠKODA, J., NUNUKOVÁ, A., LOJA, T., ZAMBO, I., NERADIL, J., MÚDRY, P., ZITTERBART, K., HERMANOVÁ, M., HAMPL, A., ŠTĚRBA, J., VESELSKÁ, R. Cancer stem cell markers in pediatric sarcomas: Sox2 is associated with tumorigenicity in immunodeficient mice. Tumor biology. 2016, 37(7), 9535-9548. ISSN 1010-4283. IF2.926.

ŠOUKALOVÁ, J., VEJMĚLKOVÁ, K., CERMANOVÁ, T., KAŠÍKOVÁ, K., MIKULÁŠOVÁ, A., JANYŠKOVÁ, H., MELICHÁRKOVÁ, K., PAVELKA, Z., JEŽOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, Š., KUGLÍK, P., VALÁŠKOVÁ, I., GAILLYOVÁ, R., ŠTĚRBA, J., ZITTERBART, K. Identifikace rodiny s nosičstvím germinální delece genu SUFU na podkladě diagnózy desmoplastického meduloblastomu u batolete. Klinická onkologie. 2016, 29(Suppl. 1), S83-S88. ISSN 0862-495X.

THOMPSON, E., HIELSCHER, T., BOUFFET, E., REMKE, M., LUU, B., GURURANGAN, S., MCLENDON, R., BIGNER, D., LIPP, E., PERREAULT, S., CHO, Y., GRANT, G., KIM, S., LEE, J., RAO, A., GIANNINI, C., LI, K., NG, H., YAO, Y., KUMABE, T., TOMINAGA, T., GRAJKOWSKA, W., PEREK-POLNIK, M., LOW, D., SEOW, W., CHANG, K., MORA, J., POLLACK, I., HAMILTON, R., LEARY, S., MOORE, AS., INGRAM, WJ., HALLAHAN, AR., JOUVET, A., FÈVRE-MONTANGE, M., VASILJEVIC, A., FAURE-CONTER, C., SHOFUDA, T., KAGAWA, N., HASHIMOTO, N., JABADO, N., WEIL, AG., GAYDEN, T., WATAYA, T., SHALABY, T., GROTZER, M., ZITTERBART, K., ŠTĚRBA, J., KŘEN, L., HORTOBÁGYI, T., KLEKNER, A., LÁSZLÓ, B., PÓCZA, T., HAUSER, P., SCHÜLLER, U., JUNG, S., JANG, W., FRENCH, PJ., KROS, JM., VEELEN, MCv., MASSIMI, L., LEONARD, JR., RUBIN, JB., VIBHAKAR, R., CHAMBLESS, LB., COOPER, MK., THOMPSON, RC., FARIA, CC., CARVALHO, A., NUNES, S., PIMENTEL, J., FAN, X., MURASZKO, KM., LÓPEZ-AGUILAR, E., LYDEN, D., GARZIA, L., SHIH, DJH., KIJIMA, N., SCHNEIDER, C., ADAMSKI, J., NORTHCOTT, PA., KOOL, M., JONES, DT., CHAN, JA., NIKOLIC, A., GARRE, ML., MEIR, EGV., OSUKA, S., OLSON, JJ., JAHANGIRI, A., CASTRO, BA., GUPTA, N., WEISS, WA., MOXON- -EMRE, I., MABBOTT, DJ., LASSALETTA, A., HAWKINS, CE., TABORI, U., DRAKE, J., KULKARNI, A. Prognostic value of medulloblastoma extent of resection after accounting for molecular subgroup: a retrospective integrated clinical and molecular analysis. Lancet oncology. 2016, 17(4), 484-495. ISSN 1470-2045. IF25.509.

VOLEJNIKOVA, J., BAJČIOVÁ, V., SULOVSKA, L., GEIEROVA, M., BURIANKOVA, E., JAROSOVA, M., HAJDUCH, M., ŠTĚRBA, J., MIHAL, V. Bone marrow metastasis of malignant melanoma in childhood arising within a congenital melanocytic nevus. Biomedical papers. 2016, 160(3), 456-460. ISSN 1213-8118. IF0.924.

ZAMBO, I., HERMANOVÁ, M., ZAPLETALOVÁ, D., ŠKODA, J., MÚDRY, P., KÝR, M., ZITTERBART, K., ŠTĚRBA, J., VESELSKÁ, R. Expression of nestin, CD133 and ABCG2 in relation to the clinical outcome in pediatric sarcomas. Cancer biomarkers. 2016, 17(1), 107-116. ISSN 1574-0153. IF1.736.

Kapitola v odborné knize

BAJČIOVÁ, V., STARÝ, K. Etiologie NEN. In: Neuroendokrinní nádory. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2016, s. 30-37. ISBN 978-80-7345-468-5.

 

2015

Článek v časopise

BAJČIOVÁ, V. K nádorům predisponující syndromy v dětském věku - role pediatra primárního kontaktu. Pediatrie pro praxi. 2015, 16(5), 300-304. ISSN 1213-0494.

BAJČIOVÁ, V. Terapeutický efekt a tolerance ipilimumabu u metastatického maligního melanomu v dětském věku - kazuistika. Klinická onkologie. 2015, 28(Suppl. 4), 115-120. ISSN 0862-495X.

BAJČIOVÁ, V., ONDERČOVÁ, Z., KODÝTKOVÁ, A. Nádory u adolescentů. Klinická onkologie. 2015, 28(Suppl. 2), 2S81-2S90. ISSN 0862-495X.

BAJČIOVÁ, V. Role imunoterapie v dětské onkologii. Klinická onkologie. 2015, 28(Suppl. 4), 4S38-4S43. ISSN 0862-495X.

DOUSEK, R., TUMA, J., PLANKA, L., HUSEK, K.,  STERBA, J., PENKA, I. Inflammatory Myofibroblastic Tumor of the Esophagus in Childhood: A Case Report and a Review of the Literature. Journal of Pediatric Hematology Oncology. 2015, 37(2), E121-E124. ISSN 1077-4114.

HÁJEK, M., SLANÝ, J., MARŠÁLKOVÁ, J., TICHAVSKÁ, J., NĚMCOVÁ, P., LUTZOVÁ, M., NEUWIRTOVÁ, I., SPILKOVÁ, Z., RUČKOVÁ, M., NOGOLOVÁ, A., BÁRTOVÁ, T., DUDA, J., SMOLKA, V., KLÁSKOVÁ, E., HLADÍK, M., TRÁVNÍČEK, B., CHMELAŘ, D., BERAN, V., ŠTĚRBA, J., KEPÁK, T., FEDORA, M., ŠEDA, M., ŽUREK, J., NOVOMESKÝ, F. Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientů v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007–2011. Česko-slovenská pediatrie. 2015, 70(4), 200-209. ISSN 0069-2328.

HJORTH, L., HAUPT, R., SKINNER, R., GRABOW, D., BYRNE, J., KARNER, S., LEVITT, G., MICHEL, G., VAN DER PAL, H., BARDI, E., BECK, J., VATHAIRE, Fd., ESSIG, S., FREY, E., GARWICZ, S., HAWKINS, M., JAKAB, Z., JANKOVIC, M., KAZANOWSKA, B., KEPAK, T., KREMER, L., LACKNER, H., SUGDEN, E., TERENZIANI, M., ZALETEL, L., KAATSCH, P. Survivorship after childhood cancer: PanCare: A European Network to promote optimal long-term care. European Journal of Cancer. 2015, 51(10), 1203-1211. ISSN 0959-8049.

KASPAR, P., ZIKOVA, M., BARTUNEK, P., STERBA, J., STRNAD, H., KREN, L., SEDLACEK, R. The Expression of c-Myb Correlates with the Levels of Rhabdomyosarcoma-specific Marker Myogenin. Scientific Reports. 2015, 5(October), 15090. ISSN 2045-2322.

MIKULENKOVA, E., NERADIL, J., ZITTERBART, K., STERBA, J., VESELSKA, R. Overexpression of the Delta Np73 isoform is associated with centrosome amplification in brain tumor cell lines. Tumor Biology. 2015, 36(10), 7483-7491. ISSN 1010-4283.

MINAR, L., KLABENESOVA, I., JANDAKOVA, E., ZLAMAL, F., BIENERTOVÁ VASKU, J. Prognostic value of human epididymis protein 4 in endometrial cancer and its utility for surgical staging. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2015, 41(10), 1644-1652. ISSN 1341-8076. IF1.072.

NERADIL, J., PAVLASOVA, G., SRAMEK, M., KYR, M., VESELSKA, R., STERBA, J. DHFR-mediated effects of methotrexate in medulloblastoma and osteosarcoma cells: The same outcome of treatment with different doses in sensitive cell lines. Oncology Reports. 2015, 33(5), 2169-2175. ISSN 1021-335X.

NUNUKOVA, A., NERADIL, J., SKODA, J., JAROS, J., HAMPL, A., STERBA, J., VESELSKA, R. Atypical nuclear localization of CD133 plasma membrane glycoprotein in rhabdomyosarcoma cell lines. International Journal of Molecular Medicine. 2015, 36(1), 65-72. ISSN 1107-3756.

PAJTLER, K., WITT, H., SILL, M., JONES, D., HOVESTADT, V., KRATOCHWIL, F., WANI, K., TATEVOSSIAN, R., PUNCHIHEWA, C., JOHANN, P., REIMAND, J., WARNATZ, H., RYZHOVA, M., MACK, S., RAMASWAMY, V., CAPPER, D., SCHWEIZER, L., SIEBER, L., WITTMANN, A., HUANG, Z., VAN SLUIS, P., VOLCKMANN, R., KOSTER, J., VERSTEEG, R., FULTS, D., TOLEDANO, H., AVIGAD, S., HOFFMAN, L., DONSON, A., FOREMAN, N., HEWER, E., ZITTERBART, K., GILBERT, M., ARMSTRONG, TS., GUPTA, N., ALLEN, JC., KARAJANNIS, MA., ZAGZAG, D., HASSELBLATT, M., KULOZIK, AE., WITT, O., COLLINS, VP., HOFF, Kv., RUTKOWSKI, S., PIETSCH, T., BADER, G., YASPO, M., DEIMLING, Av., LICHTER, P., TAYLOR, MD., GILBERTSON, R., ELLISON, DW., ALDAPE, K., KORSHUNOV, A., KOOL, M., PFISTER, SM. Molecular Classification of Ependymal Tumors across All CNS Compartments, Histopathological Grades, and Age Groups. Cancer Cell. 2015, 27(5), 728-743. ISSN 1535-6108.

RIHACEK, M., BIENERTOVA-VASKU, J., VALIK, D., STERBA, J., PILATOVA, K., ZDRAZILOVA-DUBSKA, L. B-Cell Activating Factor as a Cancer Biomarker and Its Implications in Cancer-Related Cachexia. BioMed Research International. 2015, 2015, 792187. ISSN 2314-6133.

ZDRÁHALOVÁ, K., ŠTĚRBA, J., DOMANSKÝ, J., BLAŽEK, B., PTOSZKOVÁ, H., MIHÁL, V., NOVÁK, Z., HAK, J., PROCHÁZKOVÁ, D., ČERNÁ, Z., TIMR, P., JABALI, Y., SEDLÁČEK, P., SMÍŠEK, P., ZEMANOVÁ, Z., JAROŠOVÁ, M., HOUDKOVÁ, A., MEJSTŘÍKOVÁ, E., HRUŠÁK, O., ZUNA, J., JANOTOVÁ, I., TRNKA, J., STARÝ, J. Šance na vyléčení dětí s akutní lymfoblastickou leukémií stoupla v České republice v 21. století na 90 % – výsledky studie ALL IC-BFM 2002. Časopis lékařů českých. 2015, 154(2), 79-89. ISSN 0008-7335.

Kapitola v odborné knize

BAJČIOVÁ, V. Imunoterapie v dětské onkologii. In: Onkologická imunologie. Praha: Mladá fronta, 2015, s. 256-274. ISBN 978-80-204-3756-3.

BAJČIOVÁ, V. Maligní melanom u dětí a adolescentů. In: Aktuální léčba maligního melanomu. Farmakoterapie – Monografie. Praha: Farmakon Press, 2015, s. 50-58. ISSN 1801-1209.

 

2014

Článek v časopise

BAJČIOVÁ, V. Nádory ovarií u dětí a adolescentních dívek. Onkologie. 2014, 8(2), 54-60. ISSN 1802-4475.

BAJČIOVÁ, V. Primární nádory kůže a postižení kůže v dětské onkologii. Česká dermatovenerologie. 2014, 4(4), 246-253. ISSN 1805-0611.

BAJČIOVÁ, V. Využití imunoterapie v dětské onkologii. Onkológia. 2014, 9(1), 34-38. ISSN 1336-8176.

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., NEČESÁNEK, I., NOVÁK, J., VINKLÁREK, J., ZLÁMAL, F. "Stress entropic load" as a transgenerational epigenetic response trigger. Medical Hypotheses. 2014, 82(3), 271-274. ISSN 0306-9877.

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., NOVÁK, J., ZLÁMAL, F., LIPKOVÁ, J., ŠŤASTNÝ, J., FOREJT, M., JACKOWSKÁ, A., VAŠKŮ, A. The PER3 VNTR polymorphism is a predictor of dietary composition in the Central European population. Biological Rhythm Research. 2014, 45(5), 747-757. ISSN 0929-1016.

DEMLOVA, R., MELICHÁRKOVÁ, K., REHAK, Z., KŘEN, L., OŠLEJŠKOVÁ, H., ŠTĚRBA, J. Successful use of metronomic vinblastine and fluorothymidine pet imaging for the management of intramedullary spinal cord anaplastic oligoastrocytoma in a child. Current Oncology. 2014, 21(6), E790-E793. ISSN 1198-0052.

DEMLOVÁ, R., MRKVICOVA, M., ŠTĚRBA, J., BERNATÍKOVÁ, H., STARÝ, J., SUKOVA, M., MIKUSKOVA, A., CHOCHOLOVA, A., MLADOSIEVICOVA, B., SOLTYSOVA, A., BEHULOVA, D., PILATOVA, K., ZDRAZILOVA DUBSKA, L., VALÍK, D. Augmenting Clinical Interpretability of Thiopurine Methyltransferase Laboratory Evaluation. Oncology. 2014, 86(3), 152-158. ISSN 0030-2414.

ĎURIŠ, K., NEUMAN, E., MRLIAN, A., VYBÍHAL, V., JURÁŇ, V., KÝR, M., SMRČKA, M. Vztah mezi parametry transkraniální dopplerometrie a tkáňovou oxymetrií u pacientů s těžkým subarachnoidálním krvácením. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(2), 196-201. ISSN 1210-7859.

GERYK, E., ŠTAMPACH, R., BAJČIOVÁ, V., HORVÁTH, T. Další novotvary u přežívajících do 49 let s gynekologickými nádory. Onkologie. 2014, 8(2), 64-71. ISSN 1802-4475.

KAEVSKA, M., ŠTĚRBA, J., SVOBODOVA, J., PAVLIK, I. Mycobacterium avium subsp avium and Mycobacterium neoaurum detection in an immunocompromised patient. Epidemiology and Infection. 2014, 142(4), 882-885. ISSN 0950-2688.

NORTHCOTT, P., LEE, C., ZICHNER, T., STUETZ, A., ERKEK, S., KAWAUCHI, D., SHIH, D., HOVESTADT, V., ZAPATKA, M., STURM, D., JONES, D., KOOL, M., REMKE, M., CAVALLI, F., ZUYDERDUYN, S., BADER, G., VANDENBERG, S., ESPARZA, L., RYZHOVA, M., WANG, W., WITTMANN, A., STARK, S., SIEBER, L., SEKER-CIN, H., LINKE, L., KRATOCHWIL, F., JAEGER, N., BUCHHALTER, I., IMBUSCH, C., ZIPPRICH, G., RAEDER, B., SCHMIDT, S., DIESSL, N., WOLF, S., WIEMANN, S., BRORS, B., LAWERENZ, C., EILS, J., WARNATZ, H., RISCH, T., YASPO, M., WEBER, U., BARTHOLOMAE, C., VON KALLE, C., TURANYI, E., HAUSER, P., SANDEN, E., DARABI, A., SIESJOE, P., ŠTĚRBA, J., ZITTERBART, K., SUMERAUER, D., VAN SLUIS, P., VERSTEEG, R., VOLCKMANN, R., KOSTER, J., SCHUHMANN, M., EBINGER, M., GRIMES, H., ROBINSON, G., GAJJAR, A., MYNAREK, M., VON HOFF, K., RUTKOWSKI, S., PIETSCH, T., SCHEURLEN, W., FELSBERG, J., REIFENBERGER, G., KULOZIK, A., VON DEIMLING, A., WITT, O., EILS, R., GILBERTSON, R., KORSHUNOV, A., TAYLOR, M., LICHTER, P., KORBEL, J., WECHSLER-REYA, R., PFISTER, S. Enhancer hijacking activates GFI1 family oncogenes in medulloblastoma. Nature. 2014, 511(7510), 428-434. ISSN 0028-0836.

PRÍVAROVÁ, E., GRIŠČÍKOVÁ, L., LOKAJ, M., VOKURKOVÁ, J., MAZÁNEK, P., AUTRATA, R. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(2), 62-65. ISSN 1211-9059.

SHIH, D., NORTHCOTT, P., REMKE, M., KORSHUNOV, A., RAMASWAMY, V., KOOL, M., LUU, B., YAO, Y., WANG, X., DUBUC, A., GARZIA, L., PEACOCK, J., MACK, S., WU, X., ROLIDER, A., MORRISSY, A., CAVALLI, F., JONES, D., ZITTERBART, K., FARIA, C., SCHUELLER, U., KŘEN, L., KUMABE, T., TOMINAGA, T., RA, Y., GARAMI, M., HAUSER, P., CHAN, J., ROBINSON, S., BOGNAR, L. Cytogenetic Prognostication Within Medulloblastoma Subgroups. Journal of Clinical Oncology. 2014, 32(9), 886-896. ISSN 0732-183X.

ŠTĚRBA, J., ŠTĚRBOVÁ, S., KODYTKOVÁ, D., VALÍK, D., DEMLOVÁ, R. Klinické hodnocení nových léčiv u vzácných diagnóz v onkologii – současná situace v Evropě a u nás. Vnitřní lékařství. 2014, 60(Suppl. 2), 80-85. ISSN 0042-773X.

ZHUKOVA, N., RAMASWAMY, V., REMKE, M., MARTIN, DC., CASTELO-BRANCO, P., ZHANG, CH., FRASER, M., TSE, K., POON, R., SHIH, DJ., BASKIN, B., RAY, PN., BOUFFET, E., DIRKS, P., BUEREN, AOv., PFAFF, E., KORSHUNOV, A., JONES, DT., NORTHCOTT, PA., KOOL, M., PUGH, TJ., POMEROY, SL., CHO, Y., PIETSCH, T., GESSI, M., RUTKOWSKI, S., BOGNÁR, L., CHO, B., EBERHART, CG., CONTER, CF., FOULADI, M., FRENCH, PJ., GRAJKOWSKA, WA., GUPTA, N., HAUSER, P., JABADO, N., VASILJEVIC, A., JUNG, S., KIM, S., KLEKNER, A., KUMABE, T., LACH, B., LEONARD, JR., LIAU, LM., MASSIMI, L., POLLACK, IF., RA, YS., RUBIN, JB., VAN MEIR, EG., WANG, K., WEISS, WA., ZITTERBART, K., BRISTOW, RG., ALMAN, B., HAWKINS, CE., MALKIN, D., CLIFFORD, SC., PFISTER, SM., TAYLOR, MD., TABORI, U. WNT activation by lithium abrogates TP53 mutation associated radiation resistance in medulloblastoma. Acta Neuropathologica Communications. 2014, 2(December), 174. ISSN 2051-5960.

ZITTERBART, K. mTOR inhibice: nové možnosti farmakologické léčby nádorů u pacientů s tuberózní sklerózou. Postgraduální medicína. 2014, 16(8), 880-886. ISSN 1212-4184.

ZITTERBART, K. Subependymální obrovskobuněčný astrocytom u pacientů s tuberózní sklerózou – farmakologická léčba mTOR inhibitory. Klinická onkologie. 2014, 27(6), 401-405. ISSN 0862-495X.

ŽUREK, J., KÝR, M., VAVŘINA, M., FEDORA, M. Pancreatic stone protein - a possible biomarker of multiorgan failure and mortality in children sepsis. Cytokine. 2014, 66(2), 106-111. ISSN 1043-4666.

Odborná kniha

SCHWARZ, D., DUŠEK, L., BAREŠ, M., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., FEBEROVÁ, J., KOFRÁNEK, J., KOMENDA, M., LUDÍKOVÁ, B., MAYER, J., MAJERNÍK, J., POLČÁK, R., POTOMKOVÁ, J., PROCHÁZKA, M., RAUDASCHL, A., ŠTOURAČ, P., ŠTĚRBA, J., ŠTÍPEK, S., ŠTUKA, Č., TACHECÍ, I., VEJRAŽKA, M. Computer applications, systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5.

Příspěvek v konferenčním sborníku

PRÍVAROVÁ, E., LOKAJ, M., GRIŠČÍKOVÁ, L., VOKURKOVÁ, J., MAZÁNEK, P., AUTRATA, R. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Litomyšl, 26.09.2014 - 27.09.2014. In: IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014, 15(Suppl. 1), 63-65. ISSN 1213-1032.

2013

Článek v časopise

RACIL, Z., WEINBERGEROVA, B., KOCMANOVA, I., MUZIK, J., KOUBA, M., DRGONA, L., MASAROVA, L., GUMAN, T., TOTHOVA, E., FORSTEROVA, K., HABER, J., ZIAKOVA, B., BOJTAROVA, E., VYDRA, J., MUDRY, P., FORALOVA, R., SEJNOVA, D., MALLATOVA, N., KANDRNAL, V., CETKOVSKY, P., MAYER, J.  Invasive aspergillosis in patients with hematological malignancies in the Czech and Slovak republics: Fungal Infection Database (FIND) analysis, 2005-2009. International Journal of Infectious Diseases, 2013, roč. 17, č. 2, s. e101-e109.

MATUŠKA, P., KÁRA, T., HOMOLKA, P., BĚLEHRAD, M., LUDKA, O., SOUČEK, M.  Léčba poruch dýchání vázaných na spánek u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému. Kardiologická revue, 2013, roč. 15, č. 2, s. 94-98.

KÁROVÁ, Š., BLATNÝ, M., JELÍNEK, M., KEPÁK, T., TÓTHOVÁ, K.  Sourozenci onkologicky nemocných dětí: subjektivně vnímané změny v životě a kvalita jejich života 6 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci. Československá Psychologie, 2013, roč. 57, č. 3, s. 218-229.

DRÁBOVÁ, K., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., LOKAJ, P., ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, L., OBERMANNOVÁ, R., GREPLOVÁ, K., DEMLOVÁ, R., VALÍK, D., ŠTĚRBA, J.  Vitamin D – jeho fyziologie, patofyziologie a význam v etiopatogenezi nádorových onemocnění. Časopis lékařů českých, 2013, roč. 152, č. 1, s. 20-30.

CETLOVÁ, A.  Reverzní izolace - chrání nebo zatěžuje pacienty po transplantaci kostní dřeně? Onkologie, 2013, roč. 7, č. 3, s. 155-158.

NOVÁK, J., VINKLÁREK, J., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., SLABÝ, O.  MicroRNAs involved in skeletal muscle development and their roles in rhabdomyosarcoma pathogenesis. Pediatric Blood Cancer, 2013, roč. 60, č. 11, s. 1739-1746.

ATTARBASCHI, A., BEISHUIZEN, A., MANN, G., ROSOLEN, A., MORI, T., UYTTEBROECK, A., NIGGLI, F., CSOKA, M., KŘENOVÁ, Z., MELLGREN, K., KABICKOVA, E., CHIANG, A., REITER, A., WILLIAMS, D., BURKHARDT, B.  Children and adolescents with follicular lymphoma have an excellent prognosis with either limited chemotherapy or with a "watch and wait" strategy after complete resection. Annals of hematology, 2013, roč. 92, č. 11, s. 1537-1541.

PAVELKA, Z., MAGNOVÁ, O., KŘEN, L., SVOBODA, T., BRICHTOVÁ, E., ŠTĚRBA, J.  Germinom thalamu u dítěte s projevy předčasné pseudopuberty - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 4, s. 497-500.

VENTRUBA, J., MACKERLE, Z., ŠTĚRBA, J.  Possibility of Endoscopic Third Ventriculostomy Instead of Internal Drainage System to Treat Obstructive Hydrocephalus in Children with Posterior Fossa Tumours. Journal of Pediatric Oncology, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 54-61.

BLATNÝ, M., JELÍNEK, M., SOBOTKOVÁ, V., KEPÁK, T.  The Influence of Developmental Stage on the Relationship Between Severity of Late Effects of Anticancer Therapy and Perceived Quality of Life of Childhood Cancer Survivors. SAGE Open, 2013, roč. 3, č. 3, s. 1-5.

KŘIŽÁKOVÁ, L., BLAŽEK, B., KORDOŠ, P., ŠIRŮČEK, P., KŘENOVÁ, Z.  Když se v noci probudí pro bolesti na hrudi. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 5, s. 316-318.

BAJČIOVÁ, V.  Maligní melanom u dětí a adolescentů. Onkologie, 2013, roč. 7, č. 2, s. 69-73.

ZITTERBART, K.  TERT promoter mutations are highly recurrent in SHH subgroup medulloblastoma. Acta Neuropathologica, 2013, roč. 126, č. 6, s. 917-929.

KOCMANOVÁ, I., LENGEROVÁ, M., MÚDRY, P., ŠTĚRBA, J., MAYER, J., RÁČIL, Z.  Diagnostika, léčba a profylaxe pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. Příl. 4, s. 38-40.

LENGEROVÁ, M., MÚDRY, P., ŠTĚRBA, J., MAYER, J., RÁČIL, Z.  Doporučení odborníků pro prevenci a terapii CMV infekce u hematologických pacientů. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. Příl. 4, s. 56-57.

LENGEROVÁ, M., MÚDRY, P., ŠTĚRBA, J., MAYER, J., RÁČIL, Z.  Diagnostika, léčba a profylaxe EBV infekce/reaktivace/asociované lymfoproliferace u nemocných s hematologickou malignitou. Postgraduální medicína, 2013, roč. 15, č. Příl. 4, s. 73-76.

BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., MAZÁNEK, P., HÉŽOVÁ, R., ČURDOVÁ, A., NEKVINDOVÁ, J., KŘEN, L., ŠTĚRBA, J., SLABÝ, O.  Extension of microRNA expression pattern associated with high-risk neuroblastoma. Tumor Biology, 2013, roč. 34, č. 4, s. 2315-2319.

ZITTERBART, K.  Subgroup-Specific Prognostic Implications of TP53 Mutation in Medulloblastoma. Journal of Clinical Oncology, 2013, roč. 31, č. 23, s. 2927-2934.

ŠTĚRBA, J., HRSTKOVÁ, H., OLTOVÁ, A.  Development of treatment and clinical results in childhood acute myeloid leukemia in the Czech Republic. Memo - Magazine of European Medical Oncology, 2013, roč. 6, č. 1, s. 41-45.

Příspěvek do odborné knihy

BRICHTOVÁ, E., PAVELKA, Z.  Syndrom míšní komprese. In:  Bajčiová, V. Náhlé příhody v dětské onkologii. Praha : Mladá fronta, 2013. s. 27-33. ISBN 78-80-204-2877-6.

ZERHAU, P., BAJČIOVÁ, V.  Obstrukce močových cest. In: BAJČIOVÁ, V. Náhlé příhody v dětské onkologii. Praha: Mladá fronta, 2013. s. 212-219. ISBN 78-80-204-2877-6.

 

2012

Článek v časopise

Bajčiová, V.  Merkelův karcinom u mladé dívky. Somatuline Bulletin, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 9-13.

Bajčiová, V.  Nádory ledvin u dětí, adolescentů a mladých dospělých. Rozdíly v biologii napříč věkovým spektrem. Urologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 2, s. 70-74.

Bienertová Vašků, J., Bienert, P., Kodytková, D., Zlámal, F., Tomandl, J., Tomandlová, M., Vašků, A., Štěrba, J.  BAFF Levels Are Elevated in Paediatric Patients With Acute Lymphoblastic Leukaemia Compared to Other B-Lineage Neoplasms. Journal of Hematology, 2012, roč. 1, č. 1, s. 20-22.

Bienertová Vašků, J., Bienert, P., Zlámal, F., Tomandl, J., Forejt, M., Tomandlová, M., Vavřina, M., Kudelková, J., Spichal, Z., Vašků, A.  B-cell activating factor (BAFF) – a new factor linking immunity to diet? Central European Journal of Medicine, 2012, roč. 7, č. 3, s. 275-283.

Bienertová Vašků, J., Lungová, A., Bienert, P., Zlámal, F., Tomandl, J., Tomandlová, M., Spichal, Z., Štěrba, J.  Circulating Levels of B-cell Activating Factor in Paediatric Patients with Malignancy With or without Cancer-Related Cachexia. Klinická onkologie, 2012, roč. 25, Suppl. 2, s. 58-63.

Chrenková, V., Sedláček, P., Šrámková, L., Kepák, T., Hubáček, P., Kučerová, J., Soukup, A., Němec, J., Bébrová, E., Starý, J.  Mukormykóza lokte u imunokompromitované pacientky. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, příl. 5, s. 54-56.

Dolejska, M., Eva, B., Dobiasova, H., Krivdova, J., Jurankova, J., Sevcikova, A., Dubská, L., Literak, I., Cizek, A., Vavrina, M., Kutnikova, L., Štěrba, J.  Dissemination of IncFIIk- type plasmids in multiresistant CTX-M-15- producing Enterobacteriaceae isolates from children in hospital paediatric oncology wards. International Journal of Antimicrobial Agents, 2012, roč. 40, č. 6, s. 510-515.

Foretová, L., Štěrba, J., Opletal, P., Mach, V., Lisý, J., Petráková, M., Palácová, M., Navrátilová, M., Gaillyová, R., Puchmajerová, A., Křepelová, A., Macháčková, E.  Li-Fraumeni syndrom – návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance. Klinická onkologie, 2012, roč. 25, č. Suppl., s. S49-S54.

Hodická, Z., Bienertová-Vašků, J., Ventruba, P., Vašků, A.  Kortikotropin-releasing hormon (CRH) a adrenokortikotropní hormon (ACTH) – možné markery některých těhotenských patologií. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 2, s. 141-143.

Kafková, E., Seeman, P., Martinčeková, A., Křenová, Z., Seemanová, E., Štěrba, J., Litzman, J.  Nijmegenbreakage syndrom- opomíjená primární imunodeficience. Alergie, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 66-70.

Kolář, M., Adámková, V., Nyč, O., Bojtárová, E., Cetkovský, P., Drgoňa, L., Guman, T., Haber, J., Horáková, J., Karas, M., Kocmanová, I., Kouba, M., Ligová, A., Mallátová, N., Múdry, P., Sedláček, P., Sejnová, D., Tóthová, E., Žák, P., Žiaková, B., Mayer, J., Ráčil, Z.  Screening methicilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus, vankomycin-rezistentních enterokoků a enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz na hematoonkologických oddělení - Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. příl. 5, s. 34-36.

Kořístek, Z., Pohlreich, D., Lysák, D., Lánská, M., Novák, J., Kepák, T., Skoumalová, I., Mužík, J.  Mobilizace krvetvorných buněk pomocí plerixaforu - zkušenosti transplantačních center v České republice. Transfuze a hematologie dnes, 2012, roč. 18, č. 1, s. 6-12.

Křen, L., Fabian, P., Slabý, O., Janíková, A., Souček, O., Štěrba, J., Křenová, Z., Michalek, J., Král, Z.  Multifunctional immune-modulatory protein HLA-E identified in classical Hodkin lymphoma: Possible implications. Pathology, research and practice, 2012, roč. 208, č. 1, s. 45-49.

Křen, L., Valkovský, I., Doležal, J., Čapák, I., Pacík, D., Poprach, A., Lakomý, R., Redová, M., Fabian, P., Křenová, Z., Slabý, O.  HLA-G and HLA-E specific mRNAS connote opposite prognostic significance in renall cell carcinoma. Diagnostic Pathology, 2012, roč. 7, č. 1, s. 58-65.

Lejhancová-Toušovská, K., Zapletal, O., Vytisková, S., Strbáčková, P., Štěrba, J.  Profile of thrombin generation in children with acute lymphoblastic leukemia treated by Berlin - Frankfurt-Münster (BFM) protokols. Blood Coagulation and Fibrinolysis, 2012, roč. 23, č. 2, s. 144-154.

Múdry, P.Nádory skeletu - slovo úvodem. Onkologie, 2012, roč. 6, č. 4, s. 189-189.

Múdry, P., Kútniková, L., Zapletalová, D.  Pokroky ve farmakoterapii kostních sarkomů. Onkologie, 2012, roč. 6, č. 4, s. 205-207.

Múdry, P., Štěrba, J.  Pokroky v systémové léčbě kostních sarkomů. Ortopedie, 2012, roč. 6, č. 2, s. 85-88.

Northcott, P., Shih, D., Peacock, J., Garzia, L., Morrissy, A., Zichner, T., Stütz, A., Korshunov, A., Reimad, J., Schumacher, S., Beroukhim, R., Ellison, D., Marshall, C., Lionel, A., Mack, S., Dubuc, A., Yao, Y., Ramaswamy, V., Luu, B., Rolider, A., Cavalli, F., Wang, X., Remke, M., Zitterbart, K., Křen, L.  Subgroup-specific structural variation across 1,00 meduloblastoma genomes. Nature, 2012, roč. 488, č. 7409, s. 49-56.

Nyč, O., Kolář, M., Adámková, V., Bojtárová, E., Cetkovský, P., Drgoňa, L., Guman, T., Haber, J., Horáková, J., Karas, M., Kocmanová, I., Kouba, M., Ligová, A., Mallátová, N., Múdry, P., Mayer, J., Ráčil, Z.  Laboratorní záchyt toxigenních kmenů Cd( Clostridium difficile), epidemiologická opatření a antibiotická léčba CDI (Clostridium difficile Infection) na hematoonkologických odděleních. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14,  Příl. 5, s. 37-38.

Pavelka, Z., Smrčka, M., Křen, L., Keřkovský, M., Skotáková, J., Šlampa, P., Zitterbart, K., Štěrba, J.  Papilární nádor pineální oblasti u dítěte - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 6, s. 754-756.

Petlachová, M.  Péče o centrální venózní katétry. Pediatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 1, s. 52-54.

Skotáková, J., Charvátová, M., Mach, V., Šenkyřík, J., Ventruba, J., Mackerle, Z., Pavelka, Z., Zitterbart, K.  Intraventrikulární tumory u dětí. Česká radiologie, 2012, roč. 66, č. 1, s. 30-34.

Ventruba, J., Mackerle, Z., Zitterbart, K., Šterba, J.  Endoscopic Third Ventriculostomy to Treat Hydrocephalus in Children with Brain Tumours - a single Centre Experience (Endoskopická ventrikulostomie III. komory v léčbě hydrocefalu u dětí s mozkovými tumory - zkušenosti jednoho centra). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 2, s. 212-217.

Volejníková, J., Mejstříková, E., Slámová, L., Mihál, V., Štěrba, J., Jabali, Y., Procházková, D., Blažek, B., Hák, J., Černá, Z., Hrušák, O., Starý, J., Trka, J., Froňková, E.  Stanovení mimodřeňové leukemické infiltrace u dětské akutní lymfoblastické leukemie a jeho klinické využití. Přehledný článek a vlastní výsledky. Transfuze a hematologie dnes, 2012, roč. 18, č. 3, s. 124-129.

Zambo, I., Hermanova, M., Adamkova Krakorova, D., Mudry, P., Zitterbart, K., Kyr, M., Vesely, K., Štěrba, J., Veselska, R.  Nestin expression in high- grade osteosarcomas and its clinical significance.Oncology reports, 2012, roč. 27, č. 5, s.  1592-1598.

Zapletalová, D., Andre, N., Deak, L., Kýr, M., Bajčiová, V., Múdry, P., Dubská, L., Demlová, R., Pavelka, Z., Zitterbart, K., Skotáková, J., Hušek, K., Martinčeková, A., Mazánek, P., Kepák, T., Doubek, M., Kútníková, L., Valík, D., Štěrba, J.  Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology, 2012, roč. 82, č. 5, s. 249-260.

Odborná kniha

Bajčiová, V.,a kol.  Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2012. 206 s. 978-80-204-2567-6.

 

2011

Abstrakt v časopise

Cahová, P., Bernatíková, H., Muchová, M., Skotáková, J., Šterba, J., Ošlejšková, H. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrom (PRES) u onkologických dětských pacientů - kazuistiky. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, roč. 74/107, č. Suppl., s. S21-S22.

Chlapek, P., Rédová, M., Neradil, J., Zitterbart, K. Changes in gene expression in neuroblastoma and medulloblastoma cell lines durig induced differentation by combined treatment with all-trans retinoic acid and LOX/COX inhibitors. International Journal of Molecular Medicine, 2011, roč. 28, č. 1, s. 13-13.

Kepák, T., Blatný, M., Jelínek, M. The severity of late effects influences quality of life of childhood cancer survivors depending on developmental stage. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 849-850.

Koristek, Z., Sterba, J., Kepák, T., Douglas, K., Sastry, J., Duarte, R., Mohty, M. European paediatric experience with plerixafor for autologous PBSC mobilization from children failing to mobilize PBSC by conventional means: an initial series of 6 patients from 2 centres. Bone Marrow Transplantation, 2011, roč. 46, č. suppl.1, s. S342-S342.

Kořístek, Z., Štěrba, J., Kepák, T. European paediatric experience with plerixafor for autologous PBSC mobilization from children failing to mobilize PBSC by conventional means: an initial series of 6 patients from 2 centers. Bone Marrow Transplantation, 2011, roč. 46, č. 1, s. 342-342.

Křenová, Z., Křen, L., Feit, J. Multifunctional immune-modulatory protein HLA-E identified on both tumor cells and background microenvironment cells in classical Hodgkin Lymphoma: clinical implications. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 774-774.

Křenová, Z., Křen, L., Feit, J. The international on-line registry of rare, cutaneous and CNS lymphomas of childhood. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 801-801.

Škoda, J., Neradil, J., Loja, T., Zitterbart, K. Analysis of HGG-02 cell line with loss of EGFR gene copy derived from childhood glioblastoma multiforme. International Journal of Molecular Medicine, 2011, roč. 28, č. 1, s. 36-36.

Štěrba, J., Pavelka, Z., Zitterbart, K., Ventruba, J., Smrčka, M., Šlampa, P. Dětská neuroonkologie + genetické aspekty dětských neurologických onemocnění. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2011, roč. 74, č. 107, s. S21-S21.

Veselská , R., Zitterbart, K., Nekulová, M. Intracellular distributio of N-terminal isoforms of the p73 protein in medulloblastoma cell lines. International Journal of Molecular Medicine, 2011, roč. 28, č. 1, s. 281-281.

Weinbergerová, B., Ráčil, Z., Drgoňa, L., Kocmanová, I., Haber, J., Mallátová, N., Kouba, M., Vydra, J., Mudrý, P., Guman, T., Sejnová, D., Bojtarová, E., Ziaková, B., Foersterová, K., Masarová, L., Smrčková, A., Foralová, R., Tothová, E., Ševčíková, E., Mayer, J., Cetkovský, P. FIND - "Fungal infection database" - retrospective analysis of invasive aspergillosis in hematooncological departments in Czech and Slovak Republic between 2001 - 2009. Mycoses, 2011, roč. 54, č. s2, s. 53.

Zitterbart, K., Dobrucká, L., Chlapek, P. N-Terminal P73 protien isoforms in medulloblastoma cells and their involmet in retinoic acid-induced diferentation. Pediatric Blood and Cancer, 2011, roč. 57, č. 5, s. 807-807.

Abstrakt ve sborníku

Bajčiová, V., Mužík, J., Kodytková, D., Štěrba, J. Epidemiologie nádorů u adolescentů a mladých dospělých. Analýza současné situace v České Republice. In Edukační sborník XXXV. Brněnské onkologiecké dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2011. s. 238-239.

Bronišová, D., Kútniková, L., Múdry, P., Pazourek, L., Bajčiová, V. Léčba osteosarkomů u dětí a adolescentů.. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2011. s. 241-241.

Červinková, L., Petlachová, M. Komplikace po zavedení venozního portu-kazuistika. In Pediatrie pro praxi. Olomouc : Solen, 2011. s. A32-A32.

Cetlová, A., Bučková, E. Pozdní následky onkologické léčby pacientů v dětském věku. In sborník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Ústí nad Labem : FCC COmpany, 2011. s. 79-79.

Drápalová, R., Doležalová, R. Syndrom malé hlavičky - Nijmegen Breakage Syndrom. In Sborník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Ústí nad Labem : FCCCompany, 2011. s. 85-85.

Holčíková, Z. Kazuistika pacienta s diagnozou - hepatoblastom. In Sborník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Ústí nad Labem : FCC Company, 2011. s. 78-78.

Klímová, L., Štastná, S., Kepák, T. Retinoblastom. In Sborník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Ustí nad Labem : FKK Company, 2011. s. 86-86.

Kútniková, L., Bronišová, D., Múdry, P., Pazourek, L., Bajčiová, V. Léčba Ewingových sarkomů/PNET u dětí a adolescentů. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2011. s. 240-240.

Migotová, P. Nádory jater u dětí. In Sborník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Ústí nad Labem : FCC Company, 2011. s. 76-76.

Petlachová, M. Centrální venozní katétry. In Pediatrie pro praxi. Olomouc : Solen, 2011. s. A32-A32.

Řehánková, M. Edukace a komunikace na klinice dětské onkologie FN Brno. In Pediatrie pro praxi. Olomouc : Solen, 2011. s. A30-A30.

Skotáková, J., Mach, V., Charvátová, M., Múdry, P. Diferenciální diagnostika kostních lézí. In XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav Brno, 2011. s. 239-240.

Článek v časopise

Blatný, M., Kepák, T., Vlčková, I., Jelínek, M., Tóthová, K., Pilát, M., Slezáčková, A., Sobotková, V., Bartošová, K., Hrstková, H., Štěrba, J. Quality of life of childhood cancer survivors: Handicaps and Benefits. Československá psychologie, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125.

Haber, J., Cetkovský, P., Ráčil, Z., Drgoňa, L., Kouba, M., Žák, P., Sedláček, P., Štěrba, J., Faber, E., Adámková, V., Tóthová, E., Kolář, M., Kocmanová, I., Mallátová, N., Nyč, O., Mayer, J. Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných - doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S.CH.S. SLS. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 5, s. 43-46.

Krupková, O., Loja, T., Rédová, M., Neradil, J., Zitterbart, K., Štěrba, J., Veselská, R. Analysis of nuclear nestin localization in cell lines derived from neurogenic tumors. Tumor Biology, 2011, roč. 32, č. 4, s. 631-639.

Křen , L., Slabý, O., Múčková, K., Lžičařová, E., Sova , M., Vybíhal , V., Svoboda , T., Fadrus, P., Lakomý, R., Vanhara , P., Křenová, Z., Štěrba , J., Smrčka , M., Michálek, J. Expression of immune-modulatory molecules HLA-G and HLA-E by tumor cells in glioblastomas: An unexpected prognostic significance? Neuropathology, 2011, roč. 31, č. 2, s. 129-134.

Křenová, Z., Křen, L., Blatný, J., Falk, M., Kazakov, D., Grossmann, P., Štěrba, J. Extraosseal Ewing sarcoma as a rare cause of the blueberry muffin baby syndrome: a case report and the review of the literature. American Journal of Dermapathology, 2011, roč. 33, č. 7, s. 733-755.

Múdry, P. Cílená terapie u kostních sarkomů. Onkológia, 2011, roč. 6, č. 2, s. 89-91.

Múdry, P., Vavřina, M., Mazánek, P., Máchalová, M., Litzman, J., Štěrba, J. Recurrent laryngeal papillomatosis: successful treatment with human papilomavirus vaccination. Archives of Disease in Childhood, 2011, roč. 96, č. 5, s. 476-477.

Pasquier, E., Kieran, M., Štěrba, J., Shaked, Y., Baruchel, S., Oberlin, O., Kivivouri, M., Peyrl, A., Diawarra, M., Casanova, M., Zacharoulis, S., Vassal, G., Berthold, F., Verschuur, A., Andre, N. Moving forward with Metronomic Chemotherapy: Meting report of the 2nd International workshop on Metronomic and Anti-Angiodenic chemotherapy in Pediatric Oncology. Translational Oncology, 2011, roč. 4, č. 4, s. 203-211.

Pavelka, Z., Zitterbart, K. Nádory centrálního nervového systému u dětí. Neurologie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 52-58.

Petlachová, M. Dětská onkologie z pohledu ošetřující sestry. Onkologie, 2011, roč. 5, č. 2, s. 110-111.

Starý, J., Mihál, V., Smíšek, P., Blažek, B., Jabali, Y., Hrstková, H., Hak, J., Procházková, D., Černá, Z., Štěrba, J. History of treatment and long-term outcome in children with acute lymphoblastic leukemia in the Czech Republic. MEMO magazine of european medical oncology, 2011, roč. 4, č. 3, s. 196-201.

Šána, J., Zambo, I., Škoda, J., Neradil, J., Chlapek, P., Markéta, H., Múdry, P., Vašíková, A., Zitterbart, K., Hampl, A., Štěrba, J., Veselská, R. CD133 expression and identification of CD133/nestin positive cells in rhabdomyosarcomas and rhabdomyosarcoma cell lines. Analytical Cellular Pathology, 2011, roč. 34, č. 6, s. 303-318.

Šlampa, P., Bolješíková, E., Novák, Z., Fadrus, P., Doležal, T., Kadrnál, V., Lakomý, R., Kalina, P., Kvěch, J., Mačingová, Z., Janíčková, N., Svoboda, T., Pavelka, Z. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Onkológia, 2011, roč. 6, č. 2, s. 152-154.

Šlampa, P., Bolješíková, E., Novák, Z., Fadrus, P., Doležal, T., Kadrnál, V., Lakomý, R., Kalina, P., Kvěch, J., Mačingová, Z., Janíčková, N., Svoboda, T., Pavelka, Z. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie , 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 226-227.

Šlampa, P., Bolješíková, E., Novák, Z., Fadrus, P., Kadrnál, V., Lakomý, R., Kalina, P., Kvěch, J., Mačingová, Z., Janíčková, N., Svoboda, T., Pavelka, Z. Průběh a závěry mezioborového setkání „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011. Klinická onkologie, 2011, roč. 24, č. 2, s. 152-154.

Volejníková, J., Mejstříková, E., Valová, T., Řezníčková, L., Hodonská, L., Mihál, V., Štěrba, J., Jabali, Y., Procházková, D., Blažek, B., Hak, J., Černá, Z., Hrušák, O., Starý, J., Trka, J., Fronková, E. Minimal residual disease in periphral blood at day 15 identifies a subgroup of childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia with superior prognosis. Hematologica - The Hematology Journal, 2011, roč. 96, č. 12, s. 1815-1821.

Zdráhalová, K., Sedláček, P., Smíšek, P., Keslová, P., Štěrba, J., Hrstková, H., Blažek, .., Mihál, V., Hak, J., Procházková, D., Černá, Z., Timr, P., Zemanová, Z., Jarošová, M., Oltová, A., Schwarz, J., Pospíšilová, Š., Mejstříková, E., Hrušák, O., Zuna, J., Vodičková, E., Zámková, A., Blatný, J., Zapletal, O., Vávra, V. Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo prmárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naději na vyléčení. Transfuze a Hematologie dnes, 2011, roč. 17, č. 3, s. 113-121.

Zitterbart, K., Filková, H., Tomašiková, L., Načesalová, E., Zambo, I., Kantorová, D., Slámová, I., Vránová, V., Zezulková, D., Paseková, M., Pavelka, Z., Veselská, R., Kuglík, P., Štěrba, J. Low-level copy number changes of MYC genes have a prognostic impact in medulloblastoma. Journal of Neuro-Oncology, 2011, roč. 102, č. 1, s. 25-33.

Odborná kniha

Bajčiová, V., Tomášek, J., Štěrba, J. Nádory adolescetnů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. 363 s. 978-80-247-3554-2.

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji