Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Mgr. Jana Pospíšilová

 

tel.: 532 234 641

email:

 

S laboratorním prostředím se sžila již během studia na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v oboru Chemie.

Ihned po jeho úspěšném ukončení nastoupila do Fakultní nemocnice Brno.

Od roku 2003 pracovala v onkologické sekci CMBGT, kde se zabývala diagnostikou onkologických molekulárních markerů u hematoonkologických a hematologických pacientů a utvářením si přehledu v oblasti molekulární biologie.

V roce 2009 složila atestační zkoušku v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice.

V sekci oportunních infekcí CMBGT pracuje od roku 2014 a věnuje se zejména diagnostice patogenů a mykotických infekcí u imunokompromitovaných pacientů dostupnými molekulárně biologickými metodami, a dále studiu nových laboratorních postupů v dané problematice.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji