Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávání

Pregraduální

Lékaři oddělení se podílejí na pregraduálním vzdělávání lékařů v rámci své činnosti na LF MU.

Postgraduální

V oblasti léčby chronické bolesti působí pracoviště jako regionální centrum, které zabezpečuje i postgraduální výchovu odborníků. Oddělení je akreditované pracoviště nejvyššího typu.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji