Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro pacienty

Oddělení léčby bolesti patří mezi přední česká centra léčby bolesti. Pacientům nabízí moderní multimodální přístup k léčbě bolesti, zahrnující kombinaci farmakoterapie (nalezení vhodného analgetika), invazivních léčebných přístupů (obstřiky, periferní i centrální nervové blokády). Komplexnost péče zahrnuje úzkou spolupráci a společné léčebné programy s Rehabilitačním oddělením, Neurologickou a Neurochirurgickou klinikou, Oddělením klinické psychologie a dalšími pracovišti naší nemocnice.

Lékaři našeho pracoviště se podílejí na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů, jsou autory několika knih a mnoha českých i zahraničních přednášek a publikací zabývajících se problematikou léčby bolesti.

 

Mezi nejčastější diagnózy léčené na našem pracovišti patří:

bolesti zad, bolesti velkých i malých kloubů, bolesti hlavy, neuropatická bolest, bolesti po pásovém oparu, sympatická bolest včetně komplexního regionálního bolestivého syndromu (tzv. Sudeckův syndrom), orofaciální bolest, bolesti trojklanného nervu, centrální bolest, revmatická bolest, viscerální bolest, psychogenní bolest.

 

Slovníček pojmů

onkologická bolest bolest v souvislosti s nádorovým onemocněním
chronická bolest bolest trvající déle než 3-6 měsíců
neuropatická bolest bolest vzniklá v důsledku poškození nervového systému (centrální nebo periferní), nejčastějšími příčinami bývá mechanické poškození nervu (např. útlak nervového kořene při výhřezu meziobratlové ploténky), chemické (např. neuropatická bolest po chemoterapii) nebo poinfekční (např. postherpetická bolest po výsevu pásového oparu)
KRBS komplexní regionální bolestivý syndrom, bolest vedená vegetativními (sympatickými) nervovými vlákny, dříve také algonerodystrofie nebo Sudeckův syndrom
viscerální bolest bolesti z vnitřních orgánů, často kolikovitého charakteru
sympatická bolest bolest přenášená vegetativními vlákny nervového systému (v tomto případě sympatiku)
orofaciální bolest bolesti oblasti úst a obličeje

                                                 

Důležitá telefonní čísla

532 23 2797 - evidence pacientů

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji