Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Informace pro pacienty

Oddělení léčby bolesti patří mezi přední česká centra léčby bolesti. Pacientům nabízí moderní multimodální přístup k léčbě bolesti, zahrnující kombinaci farmakoterapie (nalezení vhodného analgetika), invazivních léčebných přístupů (obstřiky, periferní i centrální nervové blokády) i alternativních metod léčby (akupunktura). Komplexnost péče zahrnuje úzkou spolupráci a společné léčebné programy s Rehabilitačním oddělením, Neurologickou a Neurochirurgickou klinikou, Oddělením klinické psychologie a dalšími pracovišti naší nemocnice.

Lékaři našeho pracoviště se podílejí na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů, jsou autory několika knih a mnoha českých i zahraničních přednášek a publikací zabývajících se problematikou léčby bolesti.

Mezi nejčastější diagnózy léčené na našem pracovišti patří:

bolesti zad, bolesti velkých i malých kloubů, bolesti hlavy, neuropatická bolest, bolesti po pásovém oparu, sympatická bolest včetně komplexního regionálního bolestivého syndromu (tzv. Sudeckův syndrom), orofaciální bolest, bolesti trojklanného nervu, centrální bolest, revmatická bolest, viscerální bolest, psychogenní bolest.

 

OLB 2_M_120.jpg OLB 1_M_120.jpg

Slovníček pojmů

onkologická bolest - bolest v souvislosti s nádorovým onemocněním

chronická bolest je bolest trvající déle než 3-6 měsíců.

 

Práva pacientů

§         Pacient je ošetřen na základě doporučení jeho ošetřujícího lékaře (specialisty nebo praktického lékaře) a je objednán na danou hodinu (akutní případy mají při ošetření přednost).

§         Příchozí pacient musí mít provedena základní diagnostická vyšetření odpovídající příslušné diagnóze a lékařem zpracovanou zprávu, která obsahuje krátkou anamnézu i popis nynějšího onemocnění.  

 

Pobyt v nemocnici

V případě nutnosti, dle zvážení lékaře ambulance bolesti, je realizován na spolupracujícím lůžkovém pracovišti FN Brno, nejčastěji na Rehabilitačním oddělení, s nímž úzce spolupracujeme.

 

Důležitá telefonní čísla

532 23 2797 - evidence pacientů

Konzultace

Na telefonu 532 232 797 lékařské konzultace o vhodnosti odeslání nemocného.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji