Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro lékaře

Návody a protokoly

Odesílaný nemocný musí mít jasně lékařem formulovaný požadavek na diagnostiku nebo převzetí do péče (žádanku), přichází po předchozím telefonickém objednání. Pacienti jsou objednávání na konkrétní čas tak, aby se minimalizovala doba jejich pobytu v čekárně. Stanovenou hodinu je nutné dodržovat.

Pacienty prosím vybavte veškerou dokumentací související s potížemi pacienta.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji