Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Přednášky a publikace - Oddělení léčby bolesti

2014

Článek v časopise

STRUŽKOVÁ, K., ŠTOURAČ, P., KAŇOVSKÝ, J., KŘIKAVA, I., ŤOUKÁLKOVÁ, M., ŠEVČÍK, P. An unusual reason for severe bradycardia leading to cardiac arrest during general anaesthesia: A case report. Biomedical papers. 2014, 158(4), 659-661. ISSN 1213-8118.

ŠTOURAČ, P., BLÁHA, J., NOSKOVÁ, P., KLOZOVÁ, R., SEIDLOVÁ, D., JARKOVSKÝ, J., ZELINKOVÁ, H. Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(5), 341-347. ISSN 1214-2158.

ŠTOURAČ, P., HARAZIM, H., KOSINOVÁ, M. Postavení remifentanilu v porodnické analgezii. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(4), 281-287. ISSN 1214-2158.

ŠTOURAČ, P., HARAZIM, H., STODŮLKOVÁ, M., HUSER, M., KŘIKAVA, I., JANKŮ, P., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., ŠTOUDEK, R., GÁL, R., ŠEVČÍK, P. Comparison of parturient-controlled remifentanil with epidural bupivacain and sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial. Biomedical papers. 2014, 158(2), 227-232. ISSN 1213-8118.

ŠTOURAČ, P., KOSINOVÁ, M., HARAZIM, H., SMÉKALOVÁ, O., ŠTOUDEK, R., GÁL, R. Experience-based teaching of acute medicine for extra motivated medical students and young physicians – 4th Emergency Medicine Course and 6th AKUTNĚ.CZ Congress. MEFANET Journal. 2014, 2(2), 79-82. ISSN 1805-9163.

ŠTOURAČ, P., KUCHAŘOVÁ, E., KŘIKAVA, I., MALÝ, R., KOSINOVÁ, M., HARAZIM, H., SMÉKALOVÁ, O., BÁRTÍKOVÁ, I., ŠTOUDEK, R., JANKŮ, P., HUSER, M., WÁGNEROVÁ, K., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., SCHWARZ, D., ZELINKOVÁ, H., LITTNEROVÁ, S., JARKOVSKÝ, J., GÁL, R., ŠEVČÍK, P. Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie. 2014, 79(5), 363-370. ISSN 1210-7832.

ŠTOURAČ, P., SEIDLOVÁ, D., BÁRTÍKOVÁ, I., KUCHAŘOVÁ, E., JANKŮ, P., KŘIKAVA, I., HUSER, M., WÁGNEROVÁ, K., HAKLOVÁ, O., HAKL, L., ŠTOUDEK, R., KOSINOVÁ, M., SCHWARZ, D., ZELINKOVÁ, H., ŠEVČÍK, P., GÁL, R. Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii - prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2014, 25(1), 8-16. ISSN 1214-2158.

Odborná kniha

SCHWARZ, D., DUŠEK, L., BAREŠ, M., BIENERTOVÁ VAŠKŮ, J., FEBEROVÁ, J., KOFRÁNEK, J., KOMENDA, M., LUDÍKOVÁ, B., MAYER, J., MAJERNÍK, J., POLČÁK, R., POTOMKOVÁ, J., PROCHÁZKA, M., RAUDASCHL, A., ŠTOURAČ, P., ŠTĚRBA, J., ŠTÍPEK, S., ŠTUKA, Č., TACHECÍ, I., VEJRAŽKA, M. Computer applications, systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5.

Kapitola v odborné knize

STRAŽEVSKÁ, E., ŠTOURAČ, P. Mediastinitidy. In: Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014, s. 749-750. ISBN 978-80-7492-066-0.

ŠTOURAČ, P. Vzduchová embolie v porodnictví. In: Kritické stavy v porodnictví. 1. vyd. Praha: Mother-Care-Centrum Publishing, 2012, s. 111. ISBN 978-80-7262-949-7.

2012

Článek v časopise

Hřib, R., Neudertová, H., Hakl, L., Hakl, M., Kabrhelík, T., Haklová, O., Ševčík, P., Lejčko, J., Kozák, J.  Doporučený postup při podezření na změnu schopnosti řídit motorové vozidlo vlivem medikace. Bolest, 2012, roč. 15, č. 4, s. 174-176.

Štourač, P., Suchomelová, H., Stodůlková, M., Huser, M., Křikava, I., Janků, P., Haklová, O., Hakl, L., Štoudek, R., Gál, R., Ševčík, P.  Comparison of parturient - controlled remifentanil with epidural bupivacain and sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial.Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký in Olomouc, 2012, roč. 156, č. XXX, s. x-x.

 

2011

Abstrakt v časopise

Suchomelová, H., Štourač, P., Stodůlková, M., Křikava, I., Huser, M., Janků, P., Gál, R., Ševčík, P. Rodičkou řízená porodní analgezie remifentanilem jako alternativa epidurální analgezie. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2011, roč. 22, č. 5, s. 288-288.

Článek v časopise

Haklová, O., Hakl, L. Postherpetická neuralgie a její léčba. Remedia, 2011, roč. 21, č. 5, s. 412-413.

Haklová, O. Fentanyl v léčbě průlomové bolesti - systematický přehled. Pain News - časopis pro odborníky ve zdravotnictví, 2011, roč. 1, č. 3.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Ševčík, P. Intervenční techniky v léčbě bolesti. Kurz Neurologické kliniky FN Brno, Brno.

Ševčík, P. Intravenózní paracetamol - navýsost významný pilíř léčby pooperační bolesti. Sympozium společnosti Fresenius - XVIII. Kongres ČSARIM, Praha, 06.10.2011.

Ševčík, P. Paliativní léčba bolesti. III. Konference Akutne.cz, Brno, 19.11.2011.

Ševčík, P. Přechod z intenzivní péče na péči paliativní. XVIII. Kongres SSAIM, Piešťany, 18.05.2011.

Ševčík, P. Rozhodování na konci života v prostředí intenzivní péče. I. Mezinárodní sympozium ČLK - Etika a komunikace v medicíně, Praha, 29.11.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Haklová, O. Postherpetická neuralgie a její lečba. In Hakl, M., a kol., . Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 178-189.

Haklová, O., Hakl, L. Komplexní regionální bolestivý syndrom. In Hakl, M. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 191-197.

Haklová, O., Hakl, L. TENS - Transkutánní elektrická neurostimulace. In Hakl , M., a kol., . Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 108-119.

Ševčík, P. Bolest u seniorů. In Hakl , M., a kol. Lečba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 219-223.

Ševčík, P. Onkologická bolest. In Hakl, M., a kol. Léčba bolesti: současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2011. s. 202-218.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji