Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

LGG poradna

Tato poradna je k dispozici především pacientům, kteří se léčí s low grade gliomem (gliom nízkého stupně) anebo u kterých bylo vysloveno podezření na toto onemocnění. Poradna je určena především pro pacienty s nově diagnostikovaným onemocněním a pro pacienty již na naší klinice operované nebo sledované. Stejně tak mohou přijít i ti, kteří se obávají, že by nádorem mohli onemocnět, například proto, že někdo z rodiny dříve onemocněl anebo i proto, že z podobné nemoci mají strach. Konzultovat svůj zdravotní stav mohou také pacienti léčení na jiném pracovišti.

Ordinační hodiny a kontakty

Telefonní číslo k objednání do poradny: 5 3223 3761

Ordinační hodiny: pátek od 12 do 14 hodin

 

S sebou do poradny je nutné donést veškerou zdravotnickou dokumentaci včetně snímků z MR, popřípadě z CT (je vhodné zaslat snímky před vyšetřením do archívu naší nemocnice elektronicky, popřípadě přinést na CD). U vyšetření může být přítomen také Váš příbuzný.

V naší poradně vás bude očekávat jeden z těchto lékařů:

MUDr. Ing. Eduard Neuman, PhD.

MUDr. Marek Sova

MUDr. Václav Vybíhal, PhD.

 

Váš zdravotní stav můžete také vždy (po předchozí dohodě) konzultovat s přednostou Neurochirugické kliniky FN Brno:

Prof. MUDr. Martin Smrčka, PhD., MBA

 

Zde najdete všechny informace ve formě brožury.

 

Video s ukázkami z operací low grade gliomů. Publikováno se souhlasem pacientů, kterým tímto děkujeme.

 

FAQ

Každý pacient má svůj vlastní život a tak má i své vlastní obavy a otázky, jak bude nyní jeho život pokračovat s onemocněním. Avšak jsou i otázky, které se opakují vždy anebo alespoň velmi často.

 

Je možné nádor odstranit a toto onemocnění vyléčit?

Pokud se nádor odhalí velmi brzy (zpravidla náhodou) a je tak malý, že se dá vyoperovat i s potřebným bezpečnostním lemem, je možné jej pak odstranit radikálně (řádně). Efekt operace může být v tomto případě dlouhodobý.

Často se nádor nedá se širokou rezervou odstranit, protože by došlo k poškození funkcí, které mozek zprostředkovává. V důsledku toho se v horizontu let nádor znovu objeví v těsné blízkosti nádoru původního nebo dochází k růstové aktivitě ponechaného rezidua. Může k tomu dojít i v případě, kdy nebyly na pooperační magnetické rezonanci žádné známky nádoru.

Důvod je ten, že nádor nemá ostré hranice, ale postupně se vytrácí do mozkové tkáně. Ojedinělé nádorové buňky se někdy mohou vyskytovat i cca 2 cm od obrazu nádoru, který dokáže zachytit magnetická rezonance. Na magnetické rezonanci se nádor objeví, pokud koncentrace nádorových buněk v mozkové tkáni dosáhne asi 500 na mm3. A bohužel v případě, kdy nádor zasahuje do funkčně důležitých oblastí mozku, není při operaci možné ani úplně odstranit to, co je na magnetické rezonanci zobrazitelné, takže i na pooperační magnetické rezonanci bývají zbytky nádoru patrné.

Operace ale i tak má velký smysl. Pokud je zbytek nádoru (myšleno ten zbytek, co je na magnetické rezonanci vidět) dostatečně malý, řádově asi do 15 kubických centimetrů, pak operace významně zlepší prognózu onemocnění.

 

Je to zhoubný nádor?

 

Tento nádor se označuje za nezhoubný. Označení „nezhoubný“ může být ale zavádějící. Nádor je nezhoubný v tom smyslu, že prorůstá mozkovou tkání, aniž by ji ničil a že mozek se stačí s přítomností nádoru dlouho vyrovnávat. Avšak jednou z vlastností tohoto nádoru je, že (zpravidla po dlouhé době) má tendenci se stát nádorem zhoubným.

 

Jak probíhá operace?

Na našem pracovišti ve stoupající míře operujeme pacienty s low grade gliomy s probuzením v klíčové fázi operace, tedy v období odstraňování nádoru. Děláme tak z toho důvodu, aby byl pacient operací co nejméně poškozen. Během této fáze probíhá totiž intenzivní testování pacientů s cílem zabránit vzniku poškození mozku (podrobněji viz následující otázka). Část operace, po kterou je pacient vzhůru, trvá typicky dvě hodiny. Pak jsou pacienti zpravidla opět uspáni a provádí se ty části operace, které jsou z hlediska možného poškození méně rizikové. Celkem, pokud započítáme veškeré přípravy před operací, operací samotnou a fázi probuzení po operaci, je doba trvání asi 7 hodin.

 

Zhorší operace „inteligenci“ anebo změní operace osobnost člověka?

Většina pacientů, byť si to často neuvědomují, má již v době stanovení diagnózy nádoru nějaké, byť jen psychologickými testy zjistitelné odchylky od normy. Typicky pacienti pomaleji nacházejí slova, hůře se soustředí, hůře si pamatují, rychle se unaví.

Je pravda, že operace může tyto potíže zhoršit. Pacient například nemusí být schopen vrátit se k práci účetního, kde je třeba být velmi pozorný. Může se také pozměnit emocionalita pacienta – věci, ze kterých „by měl“ mít radost, mu najednou radost nepřinášejí.

Avšak na našem pracovišti vyvíjíme maximální snahu o to, abychom se podobným poškozením vyvarovali. Činíme tak rozsáhlým testováním řeči, kognitivních funkcí, emocionálních procesů. Podrobný popis používaných testů si je možno prohlédnout zde. Je pro nás prvořadé, aby od nás odcházel „stejný člověk“, jaký se do naší péče svěřil. Podle kontrolních, pooperačně prováděných testů můžeme říct, že se nám to naštěstí ve většině případů podaří splnit.

 

Je možné s tímto onemocněním nadále vlastnit řidičský průkaz?

Onemocnění low grade gliomem se zpravidla projeví epileptickým záchvatem. Ten vede automaticky k zákazu řízení motorových vozidel. Dle platných předpisů je možné po půlročním období, kdy se záchvat nevyskytl, řidičský průkaz navrátit a to bez ohledu na to, zda pacient užívá léky proti epilepsii nebo ne. Problém je ale v tom, že je třeba i posoudit riziko vzniku nového záchvatu. A vzhledem k tomu, že neexistuje spolehlivé kritérium k vyloučení záchvatu (a ani negativní nález na elektroencefalografii (EEG) takové kritérium nepředstavuje), bohužel ve většině případů nebývá navrácení řidičského průkazu možné. Z pohledu lékaře bývá totiž často nepřijatelné nést tak velkou zodpovědnost v situaci, nad kterou nemají žádnou kontrolu a kde nemají nic spolehlivého, čím by mohli své rozhodnutí o možnosti navrácení řidičského průkazu podpořit. Ale jsou i případy, kdy jsou podmínky (po proběhlé léčbě, zejména po operaci) tak dobré, že řidičský průkaz lze pacientům navrátit

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji