Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Struktura kliniky

Ambulantní část

Tři ambulance neurochirurgické kliniky fungují každý pracovní den. Na jejich provozu se ve stanovených ordinačních hodinách podílejí všichni lékaři.

 

Lůžková část

Standardní oddělení A, B

24 + 17 standardních lůžek (z toho 2 lůžka v pokojích s nadstandardním vybavením). Všechny pokoje jsou třílůžkové a jsou vybavené TV s dálkovým ovládáním. Nadstandardní pokoje jsou jednolůžkové.

 

JIP A, JIP B

6 + 9 akutních lůžek JIP. Jednotky intenzivní péče jsou vybaveny monitory vitálních funkcí (monitorace EKG,  invazivních a neinvazivních tlaků, ICP, CPP, saturaci O2 včetně jugulárního bulbu, tělesné teploty), přístrojem pro řízenou hypotermii, defibrilátory, ventilátory pro umělou plicní ventilaci, elektrokardiografem, infusními pumpami a injektomaty, odsávačkami.

 

Operační sály

Neurochirurgická klinika má k dispozici 3 operační sály v rámci Centrálních operačních sálů FN Brno. Operační sály jsou vybaveny bezrámovou stereotaktickou operační neuronavigací Stealth Medtronic, třemi operačními mikroskopy - Carl Zeiss a Opton, dvěma ultrazvukovými aspirátory CUSA EXcel,  endoskopickým instrumentariem Carl Storz, stereotaktickým systém Fischer –Leibinger včetně software k rámové navigaci, kortikální stimulací Ojeman, elektrokoagulačním přístrojem Neuro 50, přístrojem k transkraniální i peroperační dopplerovské ultrasonografii Easy Dop DWL, neurofyziologickým intraoperačním monitorovacím systémem Eclipse fy Axon, kompletním neurochirurgickým instrumentáriem včetně setů k mikrochirurgickým výkonům.

 

Výkony vyžadující mezioborovou spolupráci

Neuroradiologické výkony jsou prováděny na angiolince Radiologické kliniky FN Brno. Radiochirurgické zákroky jsou prováděny ve spolupráci s Oddělením radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu.

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji