Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** FN Brno testuje na koronavirus nepřetržitě, od září pak denně. Více zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Struktura kliniky

 

 

Ambulantní část

 

Tři ambulance neurochirurgické kliniky fungují každý pracovní den. Na jejich provozu se ve stanovených ordinačních hodinách podílejí všichni lékaři.

 

 

Lůžková část

 

Standardní oddělení A, B

24 + 17 standardních lůžek (z toho 1 lůžko v pokoji s nadstandardním vybavením). Všechny pokoje jsou třílůžkové a jsou vybavené TV s dálkovým ovládáním. Nadstandardní pokoj je jednolůžkový.

 

 

JIP A, JIP B

6 + 9 akutních lůžek JIP. Jednotky intenzivní péče jsou vybaveny monitory vitálních funkcí (monitorace EKG,  invazivních a neinvazivních tlaků, ICP, CPP, saturaci O2 včetně jugulárního bulbu, tělesné teploty), přístrojem pro řízenou hypotermii, třemi defibrilátory, třemi ventilátory pro umělou plicní ventilaci, elektrokardiografem, infusními pumpami a injektomaty, odsávačkami.

 

 

Operační sály

Neurochirurgická klinika má k dispozici 3 operační sály v rámci Centrálních operačních sálů FN Brno. Operační sály jsou vybaveny bezrámovou stereotaktickou operační neuronavigací Stealth Medtronic, třemi operačními mikroskopy - Carl Zeiss a Opton, ultrazvukovým aspirátorem SONOKA 300 a CUSA EXcel,  endoskopickým instrumentariem Carl Storz, stereotaktickým systém Fischer –Leibinger včetně software k rámové navigaci, kortikální stimulací Ojeman, elektrokoagulačním přístrojem Neuro 50, přístrojem k transkraniální i peroperační dopplerovské ultrasonografii Easy Dop DWL, neurofyziologickým intraoperačním monitorovacím systémem Eclipse fy Axon, kompletním neurochirurgickým instrumentáriem včetně setů k mikrochirurgickým výkonům.

 

 

Výkony vyžadující mezioborovou spolupráci

Neuroradiologické výkony jsou prováděny na angiolince Radiologické kliniky FN Brno. Radiochirurgické zákroky jsou prováděny ve spolupráci s Oddělením radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu.

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji