Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávání

Pozvánka na výroční sjezd 

více na www.neurochirurgie-brno.cz

Pozvánka Neurochirurgie

 

Pregraduální výuka

Na klinice probíhají blokové stáže studentů V. ročníku všeobecného lékařství a stomatologie. Vyučování probíhá v českém i anglickém jazyce.

Lékaři kliniky jsou členy komisí pro státní závěrečné zkoušky z chirurgie

Dále na klinice probíhá výuka studentů v  bakalářských a magisterských oborech Lékařské fakulty MU a výuka v rámci specializačního studia ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. (stáže studentů a studentek středních a vyšších zdravotnických škol)

 

Odborní asistenti: MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., MUDr. Milan Vidlák, MUDr. Vilém Juráň, Ph.D., MUDr. Karel Máca, Ph.D.,  MUDr. Ing. Tomáš Svoboda, MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D., MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D., MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D.

 

Postgraduální výuka

 

Instituce, pro které provádíme postgraduální výuku:

  • Lékařská fakulta MU v Brně
  • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
  • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

 

Na klinice probíhají povinné studijní pobyty pro lékaře před atestací z neurochirurgie, neurologie a chirurgie.

Prof. MUDr. M. Smrčka, Ph.D, MBA je stálým členem atestační komise pro obor neurochirurgie.

 

Pod vedením vrchní sestry Mgr. Sylvie Rolkové probíhají na klinice odborné semináře a stáže pro střední zdravotnické pracovníky.

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji