Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Vzdělávání

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci byl kongres Brněnské neurochirurgické dny odložen na březen 2021

 

Vážení  přátelé,

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na již 13. ročník Brněnských neurochirurgických dnů. Tento kongres se bude konat ve dnech 7. – 8. 12. 2020 v Best Western Premier Hotel International Brno.

Tématem letošního setkání bude neurotraumatologie. Součástí kongresu bude jako obvykle i sesterská sekce.

Bližší informace zde

 

Na setkání se těší

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Přednosta Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU
Prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
Náměstek pro vědu a výzkum FN Brno

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

na základě Mimořádného opatření, které dnes vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví

- o zákazu pořádání hromadných akcí nad 100 osob,

jsme nuceni přesunout konferenci Traumatologie, která se měla konat

dne 12. 3. 2020 v hotelu Avanti. O novém termínu konání konference

vás budeme včas informovat.

 

S pozdravem

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Přednosta Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU
Prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
Náměstek pro vědu a výzkum FN Brno

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na naši tradiční jarní konferenci pro lékaře v hotelu Avanti – tentokrát na téma: Neurotraumatologie.

Konference se bude konat dne 12. 3. 2020.

Bližší informace najdete zde.

 

Na setkání se těší

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Přednosta Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU
Prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
Náměstek pro vědu a výzkum FN Brno

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené vrchní sestry a NLZP,

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na Congress of the Croatian Neurosurgical Society & Joint Meetings with the Czech Neurosurgical Society and Swiss Society of Neurosurgery & Croatian – Japanese Symposium on CSF & Neurosurgical Nursing Symposium, na jehož organizaci se Česká neurochirurgická společnost aktivně podílí.

Program kongresu bude velmi atraktivní jak po vědecké, tak po společenské stránce.

Kongres se bude konat ve dnech 24. – 26. září 2020 ve Vodici, v Chorvatsku.

Bližší informace naleznete zde.

Na setkání se těší

 

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Přednosta Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU
Prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP
Náměstek pro vědu a výzkum FN Brno

 

 

Pregraduální výuka

Na klinice probíhají blokové stáže studentů V. ročníku všeobecného lékařství a stomatologie. Vyučování probíhá v českém i anglickém jazyce.

Lékaři kliniky jsou členy komisí pro státní závěrečné zkoušky z chirurgie

Dále na klinice probíhá výuka studentů v  bakalářských a magisterských oborech Lékařské fakulty MU a výuka v rámci specializačního studia ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. (stáže studentů a studentek středních a vyšších zdravotnických škol)

 

Odborní asistenti: MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., MUDr. Milan Vidlák, MUDr. Vilém Juráň, Ph.D., MUDr. Karel Máca, Ph.D.,  MUDr. Ing. Tomáš Svoboda, MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D., MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D., MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D.

 

Postgraduální výuka

 

Instituce, pro které provádíme postgraduální výuku:

  • Lékařská fakulta MU v Brně
  • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
  • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

 

Na klinice probíhají povinné studijní pobyty pro lékaře před atestací z neurochirurgie, neurologie a chirurgie.

Prof. MUDr. M. Smrčka, Ph.D, MBA je stálým členem atestační komise pro obor neurochirurgie.

 

Pod vedením vrchní sestry Mgr. Sylvie Rolkové probíhají na klinice odborné semináře a stáže pro střední zdravotnické pracovníky.

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji