Menu
Česky English
532 23 1111

Nadační fond

Nadační fond  byl  zapsán  do  rejstříku  nadací  a  nadačních  fondů v souladu s ustanovením § 35/1 Zákona č. 227/1997 Sb. a přešla na něj veškerá práva a povinnosti Nadace neuro-chirurgie Bohunice, která byla zřízena dne 23.9.1992.

 

Správní rada

 • prim. MUDr. Vilém Juráň, Ph.D., MBA  – předseda
 • Mgr. Sylvie Rolková – člen
 • Andrea Gistrová – člen

 

Účel nadačního fondu

Rozvoj oboru neurochirurgie, vytvoření co nejlepších podmínek k provádění náročných neurochiurgických operací a zabezpečení následné léčby pacientů na všech odděleních Neurochirurgické  kliniky  v Brně - Bohunicích.

 

K naplnění tohoto účelu nadační fond zajišťuje

 • nákup přístrojového vybavení a jeho opravy
 • inovace pracovišť neurochirurgické kliniky
 • další vzdělávání a rozvoj lékařů a zdravotnického personálu  Neurochirurgické kliniky
 • zlepšování kvality péče o pracovníky a pacienty Neurochirurgické kliniky

 

Kontaktní údaje

 • adresa: Nadační fond neurochirurgie Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno
 • e-mail:  
 • tel.: 532 233 752 – prim.MUDr.Vilém Juráň, Ph.D., MBA, předseda SR, 532 232 743 – Andrea Gistrová

 

Největší projekty realizované z prostředků nadačního fondu

 • Rozsáhlá rekonstrukce nadstandardního pokoje
 • Rekonstrukce JIP B – centra léčby cévních onemocnění mozku
 • Vybudování Konzultačního, vzdělávacího a dokumentačního centra
 • Rekonstrukce Přijímacího centra pacientů k hospitalizaci na standardní oddělení A a B
 • Rekonstrukce tělocvičny pro pacienty Neurochirurgické kliniky
 • Rekonstrukce vybavení ambulance Neurochirurgické kliniky

 

Vzhledem k rozvoji nových léčebných postupů, závislých na náročném přístrojovém vybavení, ale i na následné intenzívní pooperační péči, plánuje  nadační  fond  další  investice.   

Všechny projekty jsou závislé na objemu získaných finančních prostředků.

Děkujeme proto všem dárcům a sponzorům, kteří svým příspěvkem umožní naplňovat poslání nadačního fondu.

 

 

Darovací smlouvu Vám připravíme na klinice, případně doručíme i v elektronické podobě.

 

 


 

 

Fyzické osoby si mohou dle §15 odst. 8 odečíst hodnotu daru nejvýše 10% ze základu daně, pokud darovaná částka činí alespoň 1000,– Kč.

Právnické osoby si mohou dle § 20 odst. 8 odečíst hodnotu daru nejvýše 5% ze základu daně, pokud jeho hodnota činí alespoň 2 000,– Kč.

Podrobněji viz. Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji