Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro pacienty

Před plánovanou operací jsou pacienti podrobně informováni o svém onemocnění a průběhu léčení jednak při rozhovoru s lékařem a také prostřednictvím tzv. informovaných souhlasů, kde je srozumitelnou formou problematika nemoci vysvětlena. Po zodpovězení všech dotazů potvrzují pacienti podpisem těchto informovaných souhlasů, že byli dostatečně a srozumitelně informováni o svém onemocnění, způsobu léčby a možných rizicích a že s navrhovaným postupem léčby souhlasí.

 

 

Informované souhlasy pro jednotlivé skupiny onemocnění:

 

Výhřez krční meziobratlové ploténky

 

Výhřez bederní meziobratlové ploténky

 

Tepenná výduť (aneuryzma)

 

Cévní malformace

 

Nádory mozku

 

Nádory podvěsku mozkového

 

Spontánní krvácení do mozkové tkáně

 

Poranění periferního nervu

 

Syndrom karpálního tunelu

 

Hydrocefalus

 

Úraz hlavy a mozku

 

Chronické zakrvácení pod tvrdou plenu mozkovou

 

Souhlas s poskytnutím obrazové dokumentace

 

 

Informační publikace pro pacienty Centrálních operačních sálů ke stažení zde:

Neurochirurgická stanice

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji