Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Vzdělávací akce - Neurochirurgická klinika


Pravidelné semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, neurology, radiology, lékaře KARIM
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu zimního a letního semestru

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurogirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph. D., tel. 532 233 790, e-mail: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail:

Konference pro neurology

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:neurology
Místo konání:Brno
Doba trvání:1x odpoledne
Termín:

duben 2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D, MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

neurotraumatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884, e-mail: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 232 746, e-mail:

Brněnské neurochirurgické dny

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře - neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:hotel Garant, Lednice
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad/prosinec 2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurotraumatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D., MBA, tel. 532 232 884, e-mail: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail:

Brněnské neurochirurgické dny

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře - neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:hotel Galant, Lednice
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad/prosinec 2020

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

neurotraumatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884, email: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail:

Pravidelné Morbidity/mortality semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel. 532 233 790, e-mail: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel: 532 323 746, e-mail:

Pravidelné Journal Club semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurogirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph. D., tel. 532 233 790, e-mal: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail:

Stáž - Periferní nervy

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph. D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

- úžinové syndromy - karpální tunel, dekomprese n. ulnaris prostá a endoskopicky asistovaná, transpozice, tarsální tunel, ostatní

- neurolýza

- rekonstrukce nervu - sutura, transpantace, biodegradabilní alotransplantáty

- tumory nervů

- intraoperační elektrofyziologické postupy - peroperační neurografie, EMG

- nácvik mikrochirurgické techniky na zvířecím modelu

- teorie - vybrané kapitoly z chirurgie periferních nervů

- role zobrazovacích technik v diagnostice patologii periferních nervů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. S. Kryštofová, tel: 532 233 755, MUDr. M. Sova, prof. MUDr. M. Smrčka, Ph.D., MBA, prim. MUDr. V. Juráň, Ph.D, e-mail:,,, a sek.NCHK-O.Pazderkova,tel.532323746

Předatestační stáž

LF MU v Brně ve spolupráci s FN Brno - NCHK
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurointenzivní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, tel: 532 232 884, e-mail: a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail: Pazderková.

Cerebrovaskulární stáž

Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel: 532 232 884
Náplň:

1.den: seminář: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno, sál: Asistene u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie účast na cerebrovaskulární indikační komisi

2.den:  seminář: Management pacienta po SAK, indikace operace a endovaskulárního ošetření aneuryzmatu. Sál: asistence u elektiní operace AVN, navigace, neurofyziologie, ICG exkurze na pracovništi urgentního příjmu FN Brno

3.den: seminář: Diagnostika a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavernomem. Sál: asistence u elektivního cévního výkonu, ICG exkurze na pracovišti centrální JIP FN Brno

4.den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, neuromonitorig po SAK. Sál: asistence u elektivního cévního výkonu, ICG experiment: nácvik mikrochirurgické techniky na laboratorních potkanech

5.den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK, exkurze na pracoviště intervenční radiologie, elektivní coiling aneuryzmatu

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim.MUDr.V.Juráň, Ph.D.,tel:532233746,MUDr.O.Navrátil,Ph.D.,MUDr.K.Svoboda,prof.MUDr.M.Smrčka,Ph.D.,MBA,e-mail:,,, a sekr. NCHK-O.Pazderková,tel.532323746

Stáž - neuroonkologie

Neurochirurgická klinika LM MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

Neurodiagnostika: interpretace, indikace a využití jednotlivých modalit v diferenciální diagnostice nádorů CNS a míchy. Je možnost se podrobněji seznámit s využitím těchto metod v neuroonkologii: CT (CTAG), MRI-MRAG, fMRI, DWI, PWI, traktografie, PET (MOÚ Brno)

Operační neuroonkologický program: při operacích extra a intraaxiálních nádorů a míchy využíváme tyto techniky: peroperační mikroskop, frame less stereonavigace, frame based stereotaktická biopsie, peroperační ultrazvuk, CUSA, neuroendoskopie, peroperační fluorescence (technika ALA), peroperační neurofyzionogický monitoring, awake kraniotomie.

Mezioborová neuroonkologická spolupráce: účastník bude mít možnost se zúčastnit mezioborové Neuroonkologické komise Neurochirurgické kliniky FNB a Kliniky radiační onkologie, kde probíhá za účasti jednotlivých odborníků (radiodeagnostik, radioterapeut, onkolog, neurochirurg, neurolog a neuropatolog) konziliární a indikační hodnocení jednotlivých pacientů v rámci neuroonkologického programu NCHK FN Brno a MOU Brno.

Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie: naše pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou radiační onkologie v rámci neuroonkologického programu při indikacích a operačních výkonec za použití stereotaktické metody pomocí přístoje LINAC. Účastník bude seznámen  se základními principy, hlavními indikacemi a operačním postupem této metody.

Molekulární neuroonkologie a vědecko výzkumná činnost: během pobytu na našem pracovišti je možnost navštívit pracoviště základního výzkumu Výzkumná skupina Molekulární onkologie II (Univerzitní kampus Bohunice - CEITEC), kde se standardně provádí diagnostika základních prognostických neuroonkologických markerů u našich pacientů a v rámci mezioborové spolupráce jednotlivých vědeckých ústavů MU Brno probíhají i některé vědeckovýzkumné projekty věnované neuroonkologii. Konkrétní program stáže závisí na spektrum léčených pacientů a i přes naši snahu nelze zaručit, že v uvedeném termínu proběhnou všechny zmíněné typy operací a budou použity všechny technologie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr.Pavel Fadrus, Ph.D.,tel: 532 233 790, MUDr. Soňa Kryštofová, e-mail:, a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel:532 323 746, e-mail:

Stáž - kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče

Neurochirurgická klinika LM MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

- Seznámení s provozem Neurochirurgické kliniky a Kliniky anesteziologie, resusitace a intenzivní medicíny

- Provoz Urgentního příjmu FN Brno včetně vyšetřovacích algoritmů pacientl s polytraumatem. Vyšetřovací metody - CT, MRI.

- Indikace neurochirurgické intervence, operační techniky, interdisciplinární spolupráce - ORL, stomatochirurgická klinika u kombinovaných poranění baze lební.

- Zásady pooperační a konzervativní léčby a režimových opatření ja JIP s možností využití multimodálního monitoring

- Nové trendy v intenzivní léčbě pacientů po těžkém KCP A SAK

- Možnosti multimodálního monitoringu (ICP, CPP, Licox, CBF, ultrazvuk, jugulární bulbus, mikrodialýza) u pacientů po těžkém KCP a SAK

- Interpretace hodnot naměřených jednotlivými modalitami

- Limity multimodálního monitoringu

- Srovnání terapeutické strategie před a s využitím multimodálního monitoringu

- Kontroverze a diskuze

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. K.Máca, Ph.D,tel:532233758,MUDr.Andrej Mrlian,Ph.D.(NCHK FN Brno), prof.MUDr. R.Gál, Ph.D.MUDr. M.Slezák(KARIM FN Brno),prof.MUDr.M.Smrčka,Ph.D,MBA,e-mail: a sekr.NCHK-O.Pazderková,tel.532 323 746,e-mail:

Stáž - Dětská neurochirurgie

Neurochirurgická klinika LM MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Černopolní 9
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

Účastníci kurzu budou seznámeni s kompletním spektrem dětské neurochirurgie, zahrujícím indikace, operační léčbu a ambulantní sledování dětských pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy (kramiální a spinální dysrafizmy a kraniosynostózy), nádory mozku a míchy, kraniocerebrálními poraněními a infekcemi CNS. Také se seznámí s problematikou léčby hydrocefalu v dětském věku. Aktivně se budou účastnit lékařskýh vizit, operačního programu, ambulatní činnosti a mezioborových indikačních komisí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr.David Laštovička, prof. MUDr.Martin Smrčka, Ph.D.,MBA , tel.532234426(4224) a sekretariát NCHK-Olga Pazderková, tel:532323746,e-mail:

Neurochirurgie

Neurochirurgická klinika LM MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

obecná neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof.MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,tel: 532 232 844, e-mail: a sekretariát NCHK-Olga Pazderková, tel: 532 323 746, e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji