Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Neurochirurgická klinika


Pravidelné semináře NCHK

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (LF MU a FN Brno)
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, neurology, radiology, lékaře KARIM
Místo konání:FN Brno, Neurochirurgická klinika - posluchárna, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu zimního a letního semestru

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel. 532 233 790, e-mail.: ; Olga Pazderková - sekretariát, tel. 532 233 746, e-mail.:

Konference pro neurology

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (LF MU a FN Brno)
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:neurology
Místo konání:Brno (bude upřesněno)
Doba trvání:1x odpoledne
Termín:

duben 2019

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neuroonkologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884, e-mail: ; Olga Pazderková - sekretariát, tel. 532 233 746, e-mail:

Brněnské neurochirurgické dny

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (LF MU a FN Brno)
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře - neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:hotel Akademie, Velké Bílovice
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad 2019

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neuroonkologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884, e-mail: ; Olga Pazderková - sekretariát, tel. 532 233 746, e-mail:

Pravidelné Morbidity/mortality semináře NCHK FN Brno

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (LF MU a FN Brno)
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:FN Brno, Neurochirurgická klinika - posluchárna, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel. 532 233 790, e-mail: ; Olga Pazderková - sekretariát, tel. 532 233 746, e-mail:

Pravidelné Journal Club semináře NCHK FN Brno

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (LF MU a FN Brno)
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, otevřené pro další zájemce
Místo konání:FN Brno, Neurochirurgická klinika - posluchárna, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel. 532 233 790, e-mail: ; Olga Pazderková - sekretariát, tel. 532 233 746, e-mail:

Předatestační stáž

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA ve spolupráci s LF MU v Brně
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Neurochirurgická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neurointenzivní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884, e-mail: ; Olga Pazderková - sekretariát, tel. 532 233 746, e-mail:

Periferní nervy

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (LF MU a FN Brno)
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Neurochirurgická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

- úžinové syndromy - karpální tunel, dekomprese n. ulnaris prostá a endoskopicky asistovaná, transpozice, tarsální tunel, ostatní

- neurolýza

- rekonstrukce nervu - sutura, transplantace, biodegradabilní alotransplantáty

- tumory nervů

- intraoperační elektrofyziologické postupy - peroperační neurografie, EMG

- nácvik mikrochirurgické techniky na zvířecím modelu

- teorie - vybrané kapitoly z chirurgie periferních nervů...

- role zobrazovacích technik v diagnostice patologií periferních nervů

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Soňa Kryštofová; MUDr. Marek Sova; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; MUDr. Vilém Juráň, Ph.D.; Olga Pazderková-sekretariát, tel. 532 233 746, e-mail: ; Ida Tesařová-OVPZ, tel. 532 233 566, e-mail:

Cerebrovaskulární stáž

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (LF MU a FN Brno)
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Neurochirurgická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

1. den:

seminář: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno

sál: Asistence u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie

účast na cerebrovaskulární indikační komisi

2. den:

seminář: Management pacienta po SAK, indikace operace a endovaskulárního ošetření aneuryzmatu

sál: Asistence u elektivní operace AVM, navigace, neurofyziologie, ICG

exkurze na pracovišti urgentního příjmu FN Brno

3. den:

seminář: Diagnostika a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavernomem

sál: Asistence u elektivního cévního výkonu, ICG

exkurze na pracovišti centrální JIP FN Brno

4. den:

vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, neuromonitoring po SAK

sál: asistence u elektivního cévního výkonu, ICG

experiment: nácvik mikrochirurgické techniky na laboratorních potkanech

5. den:

vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK

exkurze na pracovišti intervenční radiologie, elektivní coiling aneuryzmatu

 

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Vilém Juráň, Ph.D.; MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.; MUDr. Karel Svoboda; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; Olga Pazderková - sekretariát, tel. 532 233 746, e-mail: ; Ida Tesařová - OVPZ, e-mail:

Neuroonkologie

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (LF MU a FN Brno)
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Neurochirurgická klinika, Jihlavská 20,625 00 Brno
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

Neurodiagnostika: interpretace, indikace a využití jednotlivých modalit v diferenciální diagnostice nádorů CNS a míchy. Je možnost se podrobněji seznámit s využitím těchto  metod v neuroonkologii: CT(CTAG), MRI-MRAG, fMRI, DWI, PWI, traktografie, PET (MOÚ Brno).

Operační neuroonkologický program: při operacích extra a intraaxiálních nádorů a míchy využíváme tyto techniky: peroperační mikroskop, frame less stereonavigace, frame based stereotaktická biopsie, peroperační ultrazvuk, CUSA, neuroendoskopie, peroperační fluorescence (technika ALA), peroperační neurofyziologický monitoring, awake kraniotomie.

Mezioborová neuroonkologická spolupráce: účastník bude mít možnost se zúčastnit mezioborové Neuroonkologické komise Neurochirurgické kliniky FN Brno a Kliniky radiační onkologie, kde probíhá za účasti jednotlivých odborníků (radiodiagnostik, radioterapeut, onkolog, neurochirurg, neurolog a neuropatolog) konziliární a indikační hodnocení jednotlivých pacientů v rámci neuroonkologického programu Neurochirurgické kliniky FN Brno a MOU Brno.

Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie: naše pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou radiační onkologie v rámci neuroonkologického programu při indikacích a operačních výkonech za použití stereotaktické metody pomocí přístroje LINAC. Účastník bude seznámen se základními principy, hlavními indikacemi a operačním postupem této metody.

Molekulární neuroonkologie a vědecko výzkumná činnost: během pobytu na našem pracovišti je možnost navštívit pracoviště základního výzkumu Výzkumná skupina Molekulární onkologie II (Univerzitní kampus Bohunice - CEITEC), kde se standardně provádí diagnostika základních prognostických neuroonkologických markerů u našich pacientů a v rámci mezioborové spolupráce jednotlivých vědeckých ústavů MU Brno probíhají i některé vědeckovýzkumné projekty věnované neuroonkologii.

Konkrétní program stáže závisí na spektru léčených pacientů a i přes naši snahu nelze zaručit, že v uvedeném termínu proběhnou všechny zmíněné typy operací a budou použity všechny technologie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; MUDr. Soňa Kryšfotová; Olga Pazderková - sekretariát, tel. 532 233 746, e-mail: ; Ida Tesařová - OVPZ, e-mail:

Kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (LF MU a FN Brno)
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Neurochirurgická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

- seznámení s provozem Neurochirurgické kliniky a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

- provoz Urgentního příjmu FN Brno včetně vyšetřovacích algoritmů pacientů s polytraumatem. Vyšetřovací metody - CT, MRI

- indikace neurochirurgické intervence, operační techniky, interdisciplinární spolupráce - ORL, stomatochirurgická klinika u kombinovaných poranění baze lební

- zásady pooperační a konzervativní léčby a režimových opatření na JIP s možností využití multimodálního monitoringu

- nové trendy v intenzivní léčbě pacientů po těžkém KCP a SAK

- možnosti multimodálního monitoringu (ICP, CPP, Licox, CBF, ultrazvuk, jugulární bulbus, mikrodialýza) u pacientů po těžkém KCP a SAK

- interpretace hodnot naměřených jednotlivými modalitami

- limity multimodálního monitoringu

- srovnání terapeutické strategie před a s využitím multimodálního monitoringu

- kontroverze a diskuze

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Karel Máca, Ph.D.; MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.; MUDr. Martin Slezák; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA; Olga Pazderková-sekretariát, tel. 532233746, e-mail: ;Ida Tesařová-OVPZ, tel. 532233566

Dětská neurochirurgie

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (LF MU a FN Brno)
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Černopolní 9, 602 00 Brno
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

Účastníci stáže budou seznámeni s kompletním spektrem dětské neurochirurgie, zahrnujícím indikace, operační léčbu a ambulantní sledování dětských pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy (kraniální a spinální dysrafizmy a kraniosynostózy), nádory mozku a míchy, kraniocerebrálními poraněními a infekcemi CNS. Také se seznámí s problematikou léčby hydrocefalu v dětském věku. Aktivně se budou účastnit lékařských vizit, operačního programu, ambulantní činnosti a mezioborových indikačních komisí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. David Laštovička; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, e-mail: ; Olga Pazderková-sekretariát, tel. 532 233 746, e-mail: ; Ida Tesařová-OVPZ, e-mail:

Neurochirurgie

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (LF MU a FN Brno)
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM
Místo konání:FN Brno, Neurochirurgická klinika, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

obecná neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532 232 884, e-mail: ; Olga Pazderková - sekretariát, tel. 532 233 746, e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji