Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Neurochirurgická klinika


EANS Cadaver Cranial Course step I

EANS+NCHK FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:mladé evropské i české neurochirurgy
Místo konání:Campus Masarykovy univerzity Brno
Doba trvání:4 dny
Termín:

22. - 25. listopadu

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884, email:, prof. MUDr. Torstein Meling, EANS: www.eans.org

Konference pro regionální spolupráci

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře těchto specializací: neurochirurgie, neurologie, radiologie, intenzivní medicína, chirurgie, traumatologie, onkologie
Místo konání:Brno
Doba trvání:1x odpoledne
Termín:

duben 2022

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

neurotraumatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, tel: 532 232 884, e-mail: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail: Pazderková.

Neurochirurgie

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

obecná neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA,tel.532232884,doc. MUDr.Pavel Fadrus, Ph.D., tel.532233751,sekretaritá NCHK Olga Pazderková, tel.532323746,

Pravidelné Journal Club semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno a pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel.: 532 233 751, email: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, email:

Pravidelné Morbidity/mortality semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno a pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel.: 532 233 751, email: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, email:

Pravidelné semináře NCHK FN Brno

NCHK FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:všechny lékaře FN Brno a lékaře těchto specializací: neurochirurgie, neurologie, radiologie, intenzivní medicína, chirurgie, traumatologie, onkologie, radioterapie, pediatrie, patologie
Místo konání:posluchárna NCHK, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu zimního a letního semestru

Školitel, tel:doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel. 532 233 751, email: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.: 532 323 746, email:

Předatestační stáž - cerebrovaskulární stáž

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

- seminář: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno, 

sál: asistence u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie

účast na cerebrovasklární indikační komisi

- seminář: Management pacienta po SAK, indikace operace a endovaskulárního       ošetření aneuryzmatu

sál: asistence u elektivní operace AVM, naviagace, neurofyziologie, ICG

exkurze na pracovišti urgentního příjmu FN Brno

- seminář: Diagnostika a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavernomem

sál: asistence u elektivního cévního výkonu, ICG

exkurze na pracovišti centrální JIP FN Brno

- vizita na cerebrovasklární JIP NCHK, neuromonitoring pro SAK

sál: asistence u elektivního cévního výkonu, ICG

experiment: nácvik mikrochirurcké techniky na laboratorních potkanech

- vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK,

exkurze na pracoviště intervenční radiologie, elektivní coiling aneuryzmatu

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. Vilém Juráň, Ph.D., MBA, tel:532 233 752, , MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D., , prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746

Předatestační stáž - dětská neurochirurgie

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Černopolní 9, Brno
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

Účastníci kurzu budou seznámeni s kompletním spektrem dětské neurochirurgie, zahrnujícím indikace, operační léčbu a ambulantní sledování dětských pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy (kraniální a spinální dysrafizmy a kraniosynostózy), nádory mozku a míchy, kraniocerebrálními poraněními a infekcemi CNS. Také se seznámí s problematikou léčby hydrocefalu v dětském věku. Aktivně se budou účastnit lékařských vizit, operačního programu, ambulantní činnosti a mezioborových indikační komisí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. David Laštovička, tel. 5322326(4224), , MUDr. Soňa Kryštofová, tel. 532233755, , sekretariát NCHK Olga Pazderková tel.532233746,

Předatestační stáž - kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

- Seznámení s provozem Neurochirurgické kliniky a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,

- Provoz Urgentního příjmu FN Brno včetně vyšetřovacích algoritmů pacientů s polytraumatem. Vyšetřovací metody - CT, MRI.

- Indikace neurochirurgické intervence, operační techniky, interdisciplinární spolupráce - ORL, stomatochirurgická klinika u kombinovaných poranění baze lební.

- Zásady pooperační a konzervativní léčby a režimových opatření na JIP s možností využití multimodálního monitoringu

- Nové trendy v intenzivní léčbě pacientů po těžkém KCP a SAK

- Možnosti multimodálního monitoringu (ICP, CPP, Licox, CBF, ultrazvuk, jugulární bulbus, mikrodialýza) u pacientů po těžkém KCP a SAK

- Interpretace hodnot naměřených jednotlivými modalitami

- Limity multimodálního monitoringu

- Srovnání terapeutické strategie před a s využitím multimodálního monitoringu

- Kontroverze a diskuze

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Karel Máca, Ph.D., tel. 532233758, MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D., prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., MUDr. M.Slezák (KARIM FN Brno),sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.532323746,

Předatestační stáž - neurointenzívní péče

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

neurointenzivní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884, email: , doc.MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.,tel:532 233 751, ,prof.MUDr. Roman Gál,Ph.D. (KARIM FN Brno),sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel: 532323746

Předatestační stáž - neuroonkologie

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

- Neurodiagnostika: interpretace, indikace a využití jednotlivých modalit v diferenciální diagnostice nádorů CNS a míchy. Je možnost se podrobněji seznámit s využitím těchto metod v neuroonkologii: CT (CTAG), MRI - MRAG, fMRI, DWI, PWI, traktografie, PET (MOÚ Brno),

- Operační neuroonkologický program: při operacích extra a intraaxiálních nádorů a míchy využíváme tyto techniky: peroperační mikroskop, frame less stereonavigace, frame based stereotaktická biopsie, peroperační ultrazvuk, CUSA, neuroendoskopie, peroperační fluorescence (technika ALA), peroperační neurofyziologický monitoring, awake kraniotomie,

- Mezioborová neuroonkologická spolupráce: účastník bude mít možnost se zúčastnit mezioborové Neuroonkologické komise Neurochirurgické kliniky FNB a Kliniky radiační onkologie, kde probíhá za účasti jednotlivých odborníků (radiodiagnostik, radioterapeut, onkolog, neurochirurg, neurolog a neuropatolog) konziliární a indikační hodnocení jednotlivých pacientů v rámci neuroonkologického programu NCHK FN Brno a MOU Brno,

- Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie: naše pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou radiační onkologie v rámci neuroonkologického programu při indikacích a operačních výkonech za použití stereotaktické metody pomocí přístroje LINAC. Účastník bude seznámen se základními principy, hlavními indikacemi a operačním postupem této metody,

- Molekulární neuroonkologie a vědecko výzkumná činnost: během pobytu na našem pracovišti je možnost navštívit pracoviště základního výzkumu Výzkumná skupina Molekulární onkologie II (Univerzitní kampus Bohunice - CEITEC), kde se standardně provádí diagnostika základních prognostických neuroonkologických markerů u našich pacient a v rámci mezioborové spolupráce jednotlivých vědeckých ústavů MU Brno probíhají i některé vědeckovýzkumné projekty věnované neuroonkologii. 
Konkrétní program stáže závisí na spektru léčených pacientů a i přes naši snahu nelze zaručit, že v uvedeném termínu proběhnou všechny zmíněné typy operací a budou použity všechny technologie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel.532233751, MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D., MUDr. Miloš Duba, MUDr. Marek Sova, MUDr. Ing. Eduard Neuman, sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532323746,

Předatestační stáž - periferní nervy

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

- úžinové syndromy - karpální tunel, dekomprese n. ulnaris prostá a endoskopicky asistovaná, transpozice, tarsální tunel, ostatní

- neurolýza

- rekonstrukce nervu - sutura, transplantace, biodegradabilní alotransplantáty

- tumory nervů

- intraoperační elektrofyziologické postupy - peroperační neurografie, EMG

- nácvik mikrochirurgické techniky na zvířecím modelu

- teorie - vybrané kapitly z chirurgie periferních nervů...

- role zobrazovacích technik v diagnostice patologií periferních nervů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Soňa Kryštofová, tel.: 532 233 755, MUDr. Marek Sova, prim. MUDr. Vilém Juráň, Ph.D., email: , , a sekretariát NCHK Olga Pazderková, tel.532 323 746,

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře těchto specializací: neurochirurgie, neurologie, radiologie, intenzivní medicína, traumatologie, onkologie, pediatrie, radioterapie, patologie a NLZP
Místo konání:Best Western Hotel International, Brno
Doba trvání:3 dny
Termín:

14.-16. listopadu 2022

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel.: 532 232 884, email: , vrchní sestra: Mgr. Sylvie Rolková, 532 233 753, a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji