Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Neurochirurgická klinika


Brněnské neurochirurgické dny

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře - neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:Best Western Hotel International, Brno nebo Seminární hotel Akademie Velké Bílovice
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad 2023

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

neuroonkologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884, email: , vrchní sestra: Mgr. Sylvie Rolková, 532 233 753 a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, email:

EANS Cranial step I/Hands-on Course

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:mladé evropské i české neurochirurgy
Místo konání:Campus Masarykovy univerzity Brno
Doba trvání:4 dny
Termín:

listopad 2023

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884, email: , prof. MUDr. Nikolay Velinov EANS: www.eans.org

Konference pro regionální spolupráci

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře těchto specializací: neurochirurgie, neurologie, radiologie, intenzivní medicína, chirurgie, traumatologie, onkologie
Místo konání:Brno
Doba trvání:1 x odpoledne
Termín:

duben 2023

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA
Náplň:

neuroonkologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884, email: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, email-

Neurochirurgie

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA, tel. - 532 232 884
Náplň:

obecná neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884, email: , doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.,; 532 233 751, , sekr. Olga Pazderková, tel. 532 323 746,

Pravidelné Journal Club semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno a pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:2 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:doc. MUDr. Pavel Faldrus, Ph.D
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel 532 233 751, ; sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, email -

Pravidelné Morbidity/mortality semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno a pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:2 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:doc. MUDr. Pavel Faldrus, Ph.D
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel 532 233 751, ; sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, email -

Pravidelné semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:všechny lékaře FN Brno a lékaře těchto specializací?: neurochirurgie, neurologie, radiologie, intenzivní medicína, chirurgie, traumatologie, onkologie, radioterapie, pediatrie, patologie
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu zimního a letního semestru

Školitel, tel:doc. MUDr. Pavel Faldrus, Ph.D
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel 532 233 751, ; sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, email -

Předatestační stáž - cerebrovaskulární stáž

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

- seminář: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno, sál: asistence u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie , účast na cerebrovaskulární indikační komisi

- seminář: Management pacienta po SAK, indikace operace a endovaskulárního ošetření aneuryzmatu, sál- asistence u efektivní operace AVM, navigace, neurofyziologie, ICG exkurze na pracovišti urgentního příjmu FN Brno

- seminář : Diagnostika a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavemomem, sál: asistence u elektivního cévního výkonu ICG, exkurze na pracovišti centrální JIP FN Brno

- vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, neuromonitoring po SAK sál: asistence u efektivního cévního výkonu, ICG, experiment: nácvik mikrochirurgické techniky na laboratorních potkanech 

- vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK, exkurze na pracovišti intervenční radiologie, elektivní coiling aneuryzmatu

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim.MUDr. Vilém Juráň,Ph.D,MBA, T 532 233 752; ; MUDr. Ondřej Navrátil,Ph.D, ;, prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, ; sekr. NCHK - Olga Pazderková, 532 323 746, pazderkova.olga@fnbrno

Předatestační stáž - dětská neurochirurgie

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestaci v neurochirurgii
Místo konání:Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Černopolní 9 - Brno
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA
Náplň:

Účastníci kurzu budou seznámeni s kompletním spektrem dětské neurochirurgie, zahrnujícím indikace, operační léčbu a ambulantní sledování dětských pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy (kraniální a spinální dysrafizmy a kraniosynostózy), nádory mozdku a míchy, kraniocerebrálními poraněními a infekcemi CNS. Také se seznámí s problematikou léčby hydrocefalu v dětském věku. Aktivně se budou účastnit lékařských vizit, operačního programu, ambulantní činností a mezioborových indikačních komisí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. David Laštovička, 532 232(4224), ; MUDr. Soňa Kryštofová, 532 233 755, ; sekr. NCHK - Olga Pazderkova, 532 323 746,

Předatestační stáž - kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA
Náplň:

- seznámení s provozem Neurochirurgické kliniky a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,

- provoz Urgentního příjmu FN Brno včetně vyšetřovacích algoritmů pacientů s polytraumatem. Vyšetřovací metody - CT, MRI.

- indikace neurochirurgické intervence, operační techniky, interdisciplinární spolupráce - ORL, stomatochirurgická klinika u kombinovaných poranění báze lební

- zásady pooperační a konzervativní léčby a režimových opatření na JIP s možností využití multimodálního monitoringu

- nové trendy v intenzivní léčbě pacientů po těžkém KCP a SAK

- možnosti multimodálního monitoringu (ICP, CPP, Licox, CBF, ultrazvuk, jugulární buibus, mikrodialýza) u pacientů po těžkém KCP a SAK

- interpretace hodnot naměřených jednotlivými modalitami

- limity multimodálního monitoringu

- srovnání terapeutické strategie před a s využitím multimodálního monitoringu

- kontroverze a diskuze

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr.Karel Máca, Ph.D, 532233758, ; MUDr. Ondřej Navrátil,Ph.D, ; prof.MUDr. Martin Smrčka,Ph.D.,MBA, ; prof.MUDr. Roman Gál,Ph.D., MUDr. M.Slezák (KARIM FN Brno), sekr. NCHK-Olga Pazderk

Předatestační stáž - neurointenzivní péče

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA
Náplň:

neurointenzivní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA, tel. 532 232 884, ; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D, tel. 532 233 751, ,, prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D - KARIM; Olga Pazderková, tel. 532 323 746,

Předatestační stáž - neuroonkologie

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA
Náplň:

- neurodiagnostika: interpretace, indikace a využití jednotlivých modalit v diferenciální diagnostice nádorů CNS a míchy. Je možnost se podrobněji seznámit s využitím těchto metod v neuroonkologii: CT (CTAG), MRI-MRAG, fMRI, DWI, traktografie, PET (MOU Brno)

- operační neuroonkologický program: při operacích extra a intraaxiálních nádorů a míchy využíváme tyto techniky: peroperační mikroskop, frame less stereonavigace, frame based stereotaktická biopsie, peroperační ultrazvuk, CUSA, neuroendoskopie, peroperační fluorescence (technika ALA), perioperační neurofyziologický monitoring, awake kraniotomie

- mezioborová neuroonkologická spolupráce: účastník bude mít možnost se zúčastnit mezioborové Neuroonkologické komise Neurochirurgické kliniky FN B a Kliniky radiační onkologie, kde probíhá za účasti jednotlivých odborníků (radiodiagnostik, radioterapeut, onkolog, neurochirurg, neurolog a neuropatolog) konziliární a indikační hodnocení jednotlivých pacientů v rámci neuroonkologického programu NCHK FN Brno a MOU Brno

- Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie: naše pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou radiační onkologie v rámci neuroonkologického programu při indikacích a operačních výkonech za použití sstereotaktické metody pomocí přístroje LINAC. Účastník bude seznámen se základními principy, hlavními indikacemi a operačním postupem této metody

- molekulární neuroonkologie a vědecko výzkumná činnost: během pobytu na našem pracovišti je možnost navštívit pracoviště základního výzkumu Výzkumná skupina Molekulární onkologie II (Univerzitní kampus Bohunice - CEITEC), kde se standardně provádí diagnostika základních prognostických neuroonkologických markerů u našich pacientů a v rámci mezioborové spolupráce jednotlivých vědeckých ústavů MU Brno probíhají i některé vědeckovýzkumné projekty věnované neuroonkologii.

Konkrétní program stáže závisí na spektru léčených pacientů a i přes naši snahu nelze zaručit, že v uvedeném termínu proběhnou všechny zmíněné typy operací a budou použity všechny technologie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr.Pavel Fadrus,Ph.D, 532233751, ; MUDr. Václav Vybíhal,Ph.D., ; MUDr. Miloš Duba, ; MUDr. Marek Sova, ; MUDr. Ing.Eduard Neuman, Ph.D; ;

Předatestační stáž - periferní nervy

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika, FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA, tel. 532 232 884
Náplň:

- úžinové syndromy - karpální tunel, dekomprese n. ulnaris prostá a endoskopicky asistovaná, transpozice, tarsální tunel, ostatní

- neurolýza

- rekonstrukce nervu - sutura, transpantace, biodegradabilní alotransplantáty

- tumory nervů

- intaoperační elektrofyzilogické postupy - peroperační neurografie, EMG

- nácvik mikrochirurgické techniky na zvířecím modelu

- teorie-vybrané kapitoly z chirurgie periferních nervů ....

- role zobrazovacích technik v diagnostice patologií periferních nervů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Soňa Kryštofová, tel. 532 233 755, ; MUDr. Marek Sova, ; prim. MUDr. vilém Juráň, Ph.D, MBA, ; sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532 323 746, e-mail.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji