Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávací akce - Neurochirurgická klinika


75th Annual Meeting of the German Society for Neurosurgery (and Join Meeting with the Czech and Croatian Neurosurgical Society)

German Society for Neurosurgery, Czech Neurosurgical Society, Croatian Neurosurgical Society
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:neurochirurgy
Místo konání:Lokhalle in Göttingen, Germany
Doba trvání:4 dny
Termín:

9.-12.6.2024

Školitel, tel:
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. Veit Rohde, Prof. Dr.Med. Germany, prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA tel.532232746, prof. Miroslav Vukič, M.D.,Ph.D. Croatia

Brněnské neurochirurgické dny

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře - neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:Best Western Hotel International Brno nebo Seminární hotel Akademie Velké Bílovice
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad 2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, +420532232884
Náplň:

spondylochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA +420532232884, email: , vrchní sestra:Mgr. Sylvie Rolková, 532233753 a sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel.532323746, email:

EANS Cranial step I/Hands - on Course

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:mladé evropské i české neurochirurgy
Místo konání:Campus Masarykovy univerzity Brno
Doba trvání:4 dny
Termín:

26.-29.11.2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, +420532232884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA +420532232884, email: , prof. MUDr. Nikolay Velinov EANS: www.eans.org

Konference pro regionální spolupráci

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře těchto specializací: neurochirurgie, neurologie, radiologie, intenzivní medicína, chirurgie, traumatologie, onkologie
Místo konání:Brno
Doba trvání:1x odpoledne
Termín:

květen 2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Náplň:

spondylochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, tel. 532232884,email:, sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532323746, email.

Neurochirurgie

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA, tel. 532232884
Náplň:

obecná neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA tel.532232884, email:, doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. tel.532233751, , sekr. Olga Pazderková tel.532323746,

Pravidelné Journal Club semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno a pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno Jihlavská 20
Doba trvání:2x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:doc. MUDr. Pavel Faldrus, Ph.D.
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel. 532233751 email: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532323746, email:

Pravidelné Morbidity/mortality semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno a pro všechny zájemce z řad odborné veřejnosti
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno Jihlavská 20
Doba trvání:2 x měsíčně
Termín:

dle rozpisu

Školitel, tel:doc. MUDr. Pavel Faldrus, Ph.D.
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel. 532233751 email: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532323746, email:

Pravidelné semináře NCHK FN Brno

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:všechny lékaře FN Brno a lékaře těchto specializací: neurochirurgie, neurologie, radiologie, intenzivní medicína, chirurgie, traumatologie, onkologie, radioterapie, pediatrie, patologie
Místo konání:posluchárna Neurochirurgická klinika, FN Brno Jihlavská 20
Doba trvání:1x měsíčně
Termín:

dle rozpisu zimního a letního semestru

Školitel, tel:doc. MUDr. Pavel Faldrus, Ph.D.
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., tel. 532233751 email: , sekretariát NCHK - Olga Pazderková, tel. 532323746, email:

Předatestační stáž - cerebrovaskulární stáž

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, +420532232884
Náplň:

seminář: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno, sál: asistence u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie, účast na cerebrovaskulární indikační komisi

seminář: Management pacienta po SAK, indikace operace a endovaskulárního ošetření aneuryzmatu, sál - asistence u elektivní operace AVM, navigace, neurofyziologie, ICG, exkurze na pracovišti urgentního příjmu FN Brno

seminář: Diagnostika a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavernomem, sál: asistence u efektivního cévního výkonu ICG, exkurze na pracovišti centrální JIP FN Brno

vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, neuromonitoring po SAK, sál: asistence u efektivního cévního výkonu, ICG, experiment: nácvik mikrochirurgické techniky na laboratorních potkanech

vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK, exkurze na pracovišti intervenční radiologie, elektivní coiling aneuryzmatu

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. Vilém Juráň, Ph.D.,MBA 532 233 752, , MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D., , prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, , sekr. NCHK Olga Pazderková, 532323 746,

Předatestační stáž - dětská neurochirurgie

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Černopolní 9 Brno
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA
Náplň:

Účastníci kurzu budou seznámení s kompletním spektrem dětské neurochirurgie, zahrnujícím indikace, operační léčbu a ambulantní sledování dětských pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy (kraniální a spinální dysrafízmy a kraniosynostózy), nádory mozku a míchy, kraniocerebrálními poraněními a infekcemi CNS. Také se seznámi s problematikou léčby hydrocefalu v dětském věku. Aktivně se budou účastnit lékařských vizit, operačního programu, ambulantní činností a mezioborových indikačních komisí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D.,5322324224, ,MUDr. David Laštovička, 5322324224, , sekr. NCHK Olga Pazderková,532323746,

Předatestační stáž - kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, +420532232884
Náplň:

seznámení s provozem Neurochirurgické kliniky a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

provoz Urgentního příjmu FN Brno včetně vyšetřovacích algoritmů pacientů s polytraumatem. Vyšetřovací metody - CT, MRI.

indikace neurochirurgické intervence, operační techniky, interdisciplinární spolupráce - ORL, stomatochirurgická klinika u kombinovaných poranění báze lební

zásay pooperační konzervativní léčby a režimových opatření na JIP s možností využití multimodálního monitoringu

nové trendy v intenzivní léčbě pacientů po těžkém KCP a SAK

možnosti multimodálního monitoringu (ICP, CPP, Licox, CBF, ultrazvuk, jugulární bulbus, mikrodialýza) u pacientů po těžkém KCP a SAK

interpretace hodnot naměřených jednotlivými modalitami

limity multimodálního monitoringu

srovnání terapeutické strategie před a s využitím multimodálního monitoringu

kontroverze a diskuze

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Karel Máca, Ph.D. 532233758, , MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D. , prof. MUDr. Martin Smrčka,Ph.D.,MBA , prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., MUDr. M.Slezák (KARIM FN Brno),sekr.NCHK 532323746

Předatestační stáž - neurointenzivní péče

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, +420532232884
Náplň:

neurointenzivní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA tal. 532232884 , doc. MUDr. Pavel Fadrus,Ph.D. tel. 532233751 prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.-KARIM, sekretariát NCHK Olga Pazderková 532323746

Předatestační stáž - neuroonkologie

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA
Náplň:

neurodiagnostika: interpretace, indikace a využití jednotlivých modalit v deferenciální diagnostice nádorů CNS a míchy. Je možnost se podrobněji seznámit s využitím těchto metod v neuroonkologii: CT (CTAG), MRI-MRAG, fMRI, DWI, traktografie, PET (MOU Brno)

operační neuroonkologický program: při operacích extra a intraaxiálních nádorů a míchy využíváme tyto techniky: peroperační mikroskop, frame less stereonavigace, frame based stereotaktická biopsie, peroperační ultrazvuk, CUSA, neuroendoskopie, peroperační fluorescence (technika ALA) , perioperační neurofyzilogický monitoring, awake kraniotomie

mezioborová neurologická spolupráce: účastník bude mít možnost se zúčastnit mezioborové Neuroonkologické komise Neurochirurgické kliniky FN Brno a Kliniky radiační onkologie, kde probíhá za účasti jednotlivých odborníků (radiodiagnostik, radioterapeut, onkolog, neurochirurg, neurolog a neuropatolog) konziliární a indikační hodnocení jednotlivých pacientů v rámci neuroonkologického programu NCHK FN Brno a MOU Brno

Stereotaktická radioterapie a radiochirugie: naše pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou radiační onkologie v rámci neuroonkologického programu při indikacích a operačních výkonech za použití stereotaktické metody pomocí přístroje LINAC. Účastník bude seznámen se základními principy, hlavními indikacemi a operačním postupem této metody

Molekulární neuroonkologie a věděcko-výzkumná činnost: během pobytu na našem pracovišti je možnost navštívit pracoviště základního výzkumu Výzkumná skupina Molekulární onkologie II (Univerzitní kampus Bohunice - CEITEC), kde se standardně provádí diagnostika základních prognostických neuroonkologických markerů u našich pacientů a v rámci mezioborové spolupráce jednotlivých vědeckých ústavů MU Brno probíhaí i některé věděckovýzkumné projekty věnované neuroonkologii

Konkrétní program stáže závisí na spektru léčených pacientů a i přes naši snahu nelze zaručit, že v uvedeném termínu proběhnou všechny zmíněné typy operačí a budou použity všechny technologie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. 532233751 , MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D. , MUDr. Miloš Duba , MUDr. Marek Sova , MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.

Předatestační stáž - periferní nervy

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, +420532232884
Náplň:

úžinové syndromy - karpální tunel, dekomprese n. ulnaris, prostá a endoskopicky asistovaná, transpozice, tarsální tunel, ostatní

neurolýza

rekonstrukce nervu - sutura, transplantace, biodegradabilní alotransplantáty

intaoperační elektrofyziologické postupy - peroperační neurografie, EMG

nácvik mikrochirurgické techniky na zvířecím modelu

teorie - vybrané kapitoly z chirurgie periferních nervů

role zobrazovacích technik v diagnostice patologií periferních nervů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Soňa Kryštofová, tel.532233755, , MUDr. Marek Sova , prim.MUDr. Vilém Juráň, PhD.MBA , sekretariát NCHK Olga Pazderková, tel 532323746

SCaLPEL project - Summer school III/Hands - on Course

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:mladé evropské i české neurochirurgy
Místo konání:Campus Masarykovy univerzity Brno, Anatomický ústav LF MU
Doba trvání:5 dnů
Termín:

červen 2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, +420532233746
Náplň:

Neurochirurgie - základní i pokročilé přístupy do nitrolebí

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. +420549496886, prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA +420532233746, MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D. +420532233746

Skull Base Cadaver Workshop (International Academy of Neurosurgical Anatomy)

International Academy of Neurosurgical Anatomy, Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU, Anatomický ústav LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:evropské i české neurochirurgy
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Campus Masarykovy univerzity Brno, Anatomický ústav LF MU
Doba trvání:3 dny
Termín:

7.-9.2.2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, +420532233746, prof. Roy Thomas Daniel, Ph.D.,+ 41 21 314 26 02
Náplň:

Lební baze - anatomie, operační techniky, přístupy na kadaverech

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA +420532233746, Doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D., +420549 49 6886

Spinal Cadaver Workshop

Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:mladé evropské i české neurochirurgy
Místo konání:Neurochirurgická klinika FN Brno, Campus Masarykovy univerzity Brno, Anatomický ústav LF MU
Doba trvání:2 dny
Termín:

29.-30.1.2024

Školitel, tel:prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA, +420532233746, prof. MUDr. Martin Repko,Ph.D., +420532232704
Náplň:

Spinální chirurgie - anatomie, přístupy do páteřního kanálu v oblasti krční a bederní páteře, live surgery

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.,MBA +420532233746, prof. MUDr. Martin Repko Ph.D., +420532232704, MUDr. Karel Máca, Ph.D. +420532233746, Zdeněk Motyčka +420541222472

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji