Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Přednášky a publikace - Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

2014

Článek v časopise

BRAT, K., MERTA, Z., ŠEVČÍK, P. Effects of moderate- to high-level physical performance on blood levels of cardiac biomarkers in extreme conditions of Antarctica. Czech Polar Reports. 2014, 4(1), 9-16. ISSN 1805-0689.

DOUBKOVÁ, M., TOMÍŠKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J. Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk - nemoc kuřáků. Studia pneumologica et phthiseologica. 2014, 74(5), 158-161. ISSN 1213-810X.

FIALA, O., ŠATÁNKOVÁ, M., KULTAN, J., PEŠEK, M., SKŘIČKOVÁ, J., KOLEK, V., FÍNEK, J., ZBOŽÍNKOVÁ, Z., BORTLÍČEK, Z. Výskyt mutací genu EGFR u pacientů s NSCLC v České republice. Onkologie. 2014, 8(4), 156-159. ISSN 1802-4475.

ILLA, P., TOMÍŠKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J. Screening rizika malnutrice versus ukazatelé nutričního stavu a systémové zánětlivé odpovědi u pacientů s nově diagnostikovaným karcinomem plic. Klinická onkologie. 2014, 27(4), 261-268. ISSN 0862-495X.

JAKUBÍKOVÁ, L., MERTA, Z. Nádory postihující thymus - diagnostika a léčba. Postgraduální medicína. 2014, 16(1), 89-100. ISSN 1212-4184.

JEŽOVÁ, M., ZÍTKOVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, J., SURÁ, Z. Supervizní zkušenosti v ošetřovatelské praxi. Nemocniční listy. 2014, 15(4), 6-7. ISSN 1802-0224.

KADLEC, B., SKŘIČKOVÁ, J., MERTA, Z., DUSEK, L., JARKOVSKY, J. The Incidence and Predictors of Thromboembolic Events in Patients with Lung Cancer. Scientific World Journal. 2014, 2014(2014), 125706. ISSN 1537-744X.

KINDLOVÁ, D., JAKUBÍČKOVÁ, B., SKŘIČKOVÁ, J., TURČÁNI, P., HRAZDÍROVÁ, M., TOMÍŠKOVÁ, M., BINKOVÁ, I., STAŇKOVÁ, Y., MOULIS, M., NOVOTNÁ, B. Bronchoskopie v rámci diferenciální diagnostiky obtížně léčitelného astmatu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2014, 74(4), 129-132. ISSN 1213-810X.

KOBLIZEK, V., PECEN, L., ZATLOUKAL, J., KOCIANOVA, J., PLUTINSKÝ, M., KOLEK, V., NOVOTNA, B., KOCOVA, E., PRACHAROVA, S., TICHOPAD, A. Real-Life GOLD 2011 Implementation: The Management of COPD Lacks Correct Classification and Adequate Treatment. PLoS ONE. 2014, 9(11), "e111078". ISSN 1932-6203.

KOLEK, V., PEŠEK, M., SKŘIČKOVÁ, J., GRYGÁRKOVÁ, Y., TOMÍŠKOVÁ, M., ROUBEC, J., ZEMANOVÁ, M., KOUBKOVÁ, L., ČOUPKOVÁ, H. Crizotinib-další reálná možnost personalizované léčby nemocných s NSCLC v České republice. Acta Medicinae-Pneumologie. 2014, 3(6), 17-19. ISSN 1805-398X.

KUBAN, P., GREGUS, M., POKOJOVÁ, E., SKRICKOVA, J., FORET, F. Double opposite end injection capillary electrophoresis with contactless conductometric detection for simultaneous determination of chloride, sodium and potassium in cystic fibrosis diagnosis. Journal of Chromatography A. 2014, 1358(September), 293-298. ISSN 0021-9673.

MAREL, M., KOLEK, V., HLOBIL, Z., BARTOŇ, P., BRŮHA, F., SKŘIČKOVÁ, J., PETŘÍK, F., REITERER, P., VANÍK, P., SNÍŽEK, T., PAUK, N., PEŠEK, M., SALAJKA, F., VOTRUBA, J., VAŠÁKOVÁ, M., ONDREJKA, G., VYTISKA, J., KOBLÍŽEK, V., POHUNEK, P., FILA, L., GRANDCOURTOVÁ, A., VONDRA, J. Bronchoscopy in the Czech Republic in 2012. Studia pneumologica et phthiseologica. 2014, 74(1), 14-19. ISSN 1213-810X.

NOVOTNA, B., KOBLIZEK, V., ZATLOUKAL, J., PLUTINSKÝ, M., HEJDUK, K., ZBOZINKOVA, Z., JARKOVSKY, J., SOBOTIK, O., DVORAK, T., SAFRANEK, P. Czech multicenter research database of severe COPD. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2014, 9(1), 1265-1274. ISSN 1176-9106.

ROBEŠOVÁ, B., BAJEROVÁ, M., LIŠKOVÁ, K., SKŘIČKOVÁ, J., TOMÍŠKOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, Š., MAYER, J., DVOŘÁKOVÁ, D. TaqMan based real time PCR assay targeting EML4-ALK fusion transcripts in NSCLC. Lung Cancer. 2014, 85(1), 25-30. ISSN 0169-5002.

SKŘIČKOVÁ, J. Necílená biopsie pleury v diagnostice maligního pleurálního výpotku – komentář. Vnitřní lékařství. 2014, 60(5-6), 412-413. ISSN 0042-773X.

SKŘIČKOVÁ, J., KADLEC, B. Příznaky a rizika karcinomu plic. Medicína pro praxi. 2014, 11(1), 30-33. ISSN 1214-8687.

SKŘIČKOVÁ, J., KADLEC, B., VENCLÍČEK, O., TOMÍŠKOVÁ, M. Možnosti biologické léčby u nemalobuněčného karcinomu plic v České republice. Acta Medicinae-Pneumologie. 2014, 3(6), 13-16. ISSN 1805-398X.

SKŘIČKOVÁ, J., VENCLÍČEK, O., KADLEC, B., TOMÍŠKOVÁ, M., JAKUBÍKOVÁ, L., ŠPELDOVÁ, J. Nemalobuněčný karcinom plic. Acta Medicinae. 2014, 8(3), 34-40. ISSN 1805-398X.

ŠATÁNKOVÁ, M., TOMÍŠKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J. Vznik rezistence k léčbě tyrosinkinázovými inhibitory u pacienta s nemalobuněčným karcinomem plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2014, 11(1), 19-24. ISSN 1802-0518.

Kapitola v odborné knize

SKŘIČKOVÁ, J. Jiné nádory plic a průdušek. In: Pneumologie. 2.,rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014, s. 335-339. ISBN 978-80-7345-387-9.

SKŘIČKOVÁ, J. Karcinom plic. In: Pneumologie. 2.,rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014, s. 315-334. ISBN 978-80-7345-387-9.

SKŘIČKOVÁ, J. Nádory mediastina. In: Pneumologie. 2.,rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014, s. 371-378. ISBN 978-80-7345-387-9.

SKŘIČKOVÁ, J. Pneumonie u imunokompromitovaných nemocných. In: Pneumologie. 2.,rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014, s. 209-210. ISBN 978-80-7345-387-9.

SKŘIČKOVÁ, J. Sekundární nádory plic. In: Pneumologie. 2.,rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014, s. 340-342. ISBN 978-80-7345-387-9.

SKŘIČKOVÁ, J. Záněty mediastina. In: Pneumologie. 2.,rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014, s. 379-380. ISBN 978-80-7345-387-9.

Příspěvek v konferenčním sborníku

ŽURKOVÁ, P., MERTA, Z., DOŠKOVÁ, M., BARTOŠKOVÁ, M., BEDNAŘÍK, J. Vyšetření plicních funkcí a síly dechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou myasthenia gravis. II. kongres České pneumologické a ftizeologické spolčnosti ČLS JEP. Olomouc, 18.09.2014 - 20.09.2014. In: Pneumologie : výběr článků ku příležitosti konání odborných akcí : II. kongres České pneumologické a ftizeologické spolčnosti ČLS JEP ; XXIII. moravskoslezské dny pneumologie ; XII. Tománkův den bronchologie : 18.-20. září 2014. 2014, 2, 5.

2013

Článek v časopise

BRAT, K., MERTA, Z., PLUTINSKÝ, M., SKŘIČKOVÁ, J., STANĚK, M.  Ice hockey lung - a case of mass nitrogen dioxide poisoning in the Czech Republic. Canadian Respiratory Journal, 2013, roč. 20, č. 6, s. e100-e103.

DOUBKOVÁ, M., BINKOVÁ, I., SKŘIČKOVÁ, J.  Familiární idiopatická intersticiální pneumonie - případ jedné rodiny. Studia pneumologica et phthiseologica, 2013, roč. 73, č. 5, s. 179-183.

DOUBKOVÁ, M., DOUBEK, M., MOULIS, M., SKŘIČKOVÁ, J.  Exogenous lipoid pneumonia caused by chronic improper use of baby body oil in adult patient. Revista Portuguesa de Pneumologia, 2013, roč. 19, č. 5, s. 233-236.

DOUBKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J.  Intersticiální plicní postižení a systémová onemocnění pojiva. Studia pneumologica et phthiseologica, 2013, roč. 73, č. 2, s. 76-83.

ILLA, P., TOMÍŠKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J., TOMIŠKA, M.  Výsledek screeningu nutričního rizika u pacientů s karcinomem plic predikuje odpověď nádoru na léčbu. Studia pneumologica Phtiseologica, 2013, roč. 73, č. 6, s. 222-229.

KADLEC, B.  Úloha bevacizumabu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic - přehledová práce. Farmakoterapie, 2013, roč. 10, č. 2, s. 206-209.

KADLEC, B., SKŘIČKOVÁ, J.  Erlotinib v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic - kazuistika. Farmakoterapie, 2013, roč. 9, č. 1, s. 49-53.

KADLEC, B., SKŘIČKOVÁ, J.  Erlotinib v 1. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie, 2013, roč. 9, č. Suppl. 1, s. 49-53.

ŠATÁNKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J., JANA, Š.  Cílená terapie gefitinibem u pacienta s NSCLC a  aktivační mutací genu EGFR. Acta medicinae 2013, roč. 8, č. 1, s. 65-67.

ŠEBESTOVÁ, M., JAKUBÍČKOVÁ, B., SKŘIČKOVÁ, J.  Léčba závislosti na tabáku. Klinická onkologie, 2013, roč. 26, č. 3, s. 219-220.

SKŘIČKOVÁ, J.  Afatinib v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu po selhání chemoterapie, erlotinibu i gefitinibu - subanalýzy studie LUX-Lung 1. Farmakoterapie, 2013, roč. 9, č. 2, s. 142-143.

SKŘIČKOVÁ, J.  Karcinom plic v České republice v roce 2013. Zdravotnické noviny - Lékařské listy, 2013, roč. 23, č. 11, s. 6-10.

SKŘIČKOVÁ, J.  Karcinom plic v roce 2013 - úvodník. Studia Pneumologica et Phthiseologica, 2013, roč. 73, č. 3, s. 87-93.

SKŘIČKOVÁ, J.  Komentář ke studii. Farmakoterapie, 2013, roč. 9, č. 2, s. 143-145.

SKŘIČKOVÁ, J.  Udržovací (maintenance) léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic - Překladová práce. Farmakoterapie, 2013, roč. 9, č. 1, s. 59-64.

SKŘIČKOVÁ, J., BORTLÍČEK, Z., HEJDUK, K., PEŠEK, M., ZATLOUKAL, P., KOLEK, V., SALAJKA, F., TOMÍŠKOVÁ, M., GRYGÁRKOVÁ, I., HAVEL, L., HRNČIAK, M., ZEMANOVÁ, M., SIXTOVÁ, D., ROUBEC, J., ČOUPKOVÁ, H., KOŠATOVÁ, K., ČERNOVSKÁ, M., MAREL, M., VAŠÁKOVÁ, M.  Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuňečného karcinomu plic v 1. linii v registru TULUNG v České republice (stav k 18.3.2013) - Původní práce. Farmakoterapie, 2013, roč. 9, č. 1, s. 65-68.

SKŘIČKOVÁ, J., MERTA, Z.  Management of respiratory symptoms in patients with advaced lung cancer. Lung Cancer Manage, 2013, roč. 2, č. 4, s. 317-325.

SKŘIČKOVÁ, J., TOMÍŠKOVÁ, M., KADLEC, B., JAKUBÍKOVÁ, L., ŠPELDOVÁ, J.  Novinky v léčbě karcinomu plic. Acta medicinae, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 49-53.

SKŘIČKOVÁ, J., VENCLÍČEK, O., KADLEC, B., TOMÍŠKOVÁ, M., JAKUBÍKOVÁ, L., ŠPELDOVÁ, J.  Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia, 2013, roč. 23, č. Supl.2013, s. 9-15.

TOMÍŠKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J., ŠPELDOVÁ, J., VENCLÍČEK, O.  Pemetrexed v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic - kazuistika. Farmakoterapie, 2013, roč. 9, č. 1, s. 15-17.

VENCLÍČEK, O., SKŘIČKOVÁ, J.  Možnosti využití afatinibu v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu - překladová práce. Farmakoterapie, 2013, roč. 9, č. 1, s. 19-30.

VENCLÍČEK, O., TOMÍŠKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J.  Erlotinib ve 4. linii léčby nemalobuňečného plicního karcinomu - Kazuistika. Farmakoterapie, 2013, roč. 9, č. 1, s. 8-14.

VENCLÍČEK, O., TOMÍŠKOVÁ, M., SKŘIČKOVÁ, J., NEBESKÝ, T., MOULIS, M.  Karcinoidový syndrom - kazuistika. Kazuistiky, 2013, roč. 10, č. 1, s. 11-13.

Příspěvek do odborné knihy

HEROUT, V.  Hemoptýza. In: KOLEK, V. Doporučené postupy v Pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013, s. 366-374. ISBN 978-80-7345-359-6.

HEROUT, V.  Pneumotorax. In: KOLEK, V. Doporučené postupy v Pneumologii. Praha: Maxdorf , 2013, s. 331-338. ISBN 978-80-7345-359-6.

KOLEK, V., ČAPOV, I., SKŘIČKOVÁ, J.  Maligní pleurální mezoteliom. In: KOLEK, V. Doporučené postupy v Pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013. s. 339-365. ISBN 978-80-7345-359-6.

SKŘIČKOVÁ, J., KOLAŘÍKOVÁ, R.  Standardní postup při provádění bronchoalveolární laváže a vyšetřování bronchoalveolární tekutiny. In: KOLEK, V. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013, s. 394-402. ISBN 978-80-7345-359-6.

SKŘIČKOVÁ, J., KOLAŘÍKOVÁ, R.  Standradní postup při provádění bronchoaleolární laváže a vyšetřování bronchoalveolární tekutiny. In: KOLEK, V. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013, s. 394-402. ISBN 978-80-7345-359-6.

SKŘIČKOVÁ, J., PEŠEK, M., KOLEK, V., ŠLAMPA, P., ZATLOUKAL, P., PEŠTÁL, A.  Klinické standardy komplexní péče o pacienty s karcinomem plic. In: KOLEK, V. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013, s. 177-191. ISBN 978-80-7345-359-6.

SKŘIČKOVÁ, J., PEŠEK, M., KOLEK, V., ŠLAMPA, P., ZATLOUKAL, P., PEŠTÁL, A.  Léčba nemalobuněčného karcinomu plic. In: KOLEK, V. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013, s. 193-209. ISBN 978-80-7345-359-6.

SKŘIČKOVÁ, J., PEŠEK, M., KOLEK, V., ŠLAMPA, P., ZATLOUKAL, P., PEŠTÁL, A.  Karcinom plic - další péče a podstatné informace. In: KOLEK, V. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013, s. 210-220. ISBN 978-80-7345-359-6.

 

2012

Článek v časopise

Doubková, M., Binková, I., Skřičková, J.  Diagnostika, prognostické faktory a léčba sarkoidózy - retrospektivní analýza. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 10, s. 735-741.

Doubková, M., Binková, I., Skřičková, J.  Skrytá cystická fibróza u nemocného se sarkoidózou. Vnitřní lékařství, 2012, roč. 58, č. 4, s. 329-334.

Kindlová, D., Jakubíčková, B., Moulis, M., Skřičková, J., Turčáni, P., Hrazdirová, A., Tomíšková, M., Binková, I., Staňková, Y., Novotná, B.  Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? Studia pneumologica et Phthiseologica, 2012, roč. 72, č. 5, s. 239-241.

Malásková, L., Řehořová, J., ševčík, J., Šlezingerová, H., Binková, I., Doubková, M.  Jak důležitá je mezioborová spolupráce u onemocnění Wegenerovou granulomatózou. Aktuality v nefrologii, 2012, roč. 18, č. Suppl. 1, s. 27-57.

Morvayová, K., Svoboda, R., Skřičková, J.  Histoplasmom jako příčina infiltrace plic.Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL , 2012, roč. 9, č. 2, s. 10-13.

Ryška, A., Petruželka, L., Skřičková, J.  Interdisciplinární konsenzus pro prediktivní vyšetřování u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) aktualizace 2012.Studia Pneumologica et Phthiseologica, 2012, roč. 72, č. 3, s. 168-168.

Skřičková, J.  Udržovací léčba pemetrexedem u nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie, 2012, roč. 8, č. 5, s. 547-551.

Skřičková, J., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Koubková, L., Tomíšková, M., Grygárková, I., Havel, L., Hrnčiarik, M., Zemanová, M., Sixtová, D., Roubec, J., Čoupková, H., Košatová, K.  Nové možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. Onkologie, 2012, roč. 6, č. 2, s. 79-81.

Skřičková, J., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, S., Koubková, L., Tomíšková, M., Grygárková, I., Havel, L., Hrnčiarik, M., Zemanová, M., Sixtová, D., Roubec, J., Čoupková, H., Košatová, K.  Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice. Farmakoterapie, 2012, roč. 8, č. 5, s. 485-488.

Skřičková, J., Hejduk, K., Bortlíček, Z., Pešek, M., Kolek, V., Tomíšková, M.  Účinnost a bezpečnost léčby pemetrexedem a cisplatinou u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) typu adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu. Studia Pneumologica et Phthiseologica, 2012, roč. 72, č. 3, s. 125-128.

Špelda, S., Skřičková, J., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Koubková, L., Tomíšková, M., Grygárková, Y., Havel, L., Hrnčiarik, M., Zemanová, M., Sixtová, D., Roubec, J., Čoupková, H., Košatová, K.  Klinický registr TULUNG.Klinická onkologie, 2012, roč. 25, č. 5, s. 383-384.

Turčáni, P.  První zkušenosti s léčbou selektivním inhibitorem fosfodiesterázy 4, roflumilastem. Acta Medicinae, 2012, roč. 1, Kazuistiky, s. 34-36.

Venclíček, O., Tomíšková, M., Skřičková, J., Hausnerová, J., Moulis, M., Robešová, B., Bajerová, M., Dvořáková, D.  Léčba nemalobuněčného plicního karcinomu gefitinibem. Onkologie, 2012, roč. 6, č. 5, s. 284-286.

Odborná kniha

Skřičková, J., Kolek, V.   Základy moderní pneumoonkologie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2012. 491 s. 978-80-7345-298-8.

Příspěvek do odborné knihy

Janíková, A., Doubková, M., Doubek, M.  Hematologické malignity postihující mediastinum a plíce. In Skřičková, J., Kolek, V., a kol.  Základy moderní pneumoonkologie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2012. s. 401-408.

 

2011

Abstrakt v časopise

Brabec, P., Bystroň, J., Chlumský, J., Kindlová, D., Klosová, J., Krčmová, I. Efektivita omalizumabu v léčbě těžkého alergického astmatu v České republice - výsledky registru CAR (Czech Anti-IgE Registry). Studia Pneumologica et Phtiseologica, 2011, roč. 71, č. suppl. 1, s. 33-33.

Došková, M. Metodika provádění funkční diagnostiky plic z pohledu sestry. Studia Pneumologica et Phtiseologica, 2011, roč. 71, č. suppl. 1, s. 146-146.

Doubková, M., Binková, I., Skřičková, J. Is sarcoidosis associated with increased occurrence of malignancy? A retrospective analysis. Eur Respir J , 2011, roč. 38, č. Suppl 55, s. 672-672.

Fejerová, D., Vymazalová, A. Využití implantabilních venózních portů v pneumoonkologii. Studia Pneumologica et Phtiseologica, 2011, roč. 71, č. suppl.1, s. 141-141.

Klementová, R. Bolest u pneumoonkologických pacientů. Studia Pneumologica et Phtiseologica, 2011, roč. 71, č. suppl. 1, s. 154-154.

Klusáková, M. Lze rozeznat barona Prášila v roli pacienta? Studia Pneumologica et Phtiseologica, 2011, roč. 71, č. suppl. 1, s. 155-155.

Kolek, V., Grygárková, I., Chalupa, J., Koubková, L., Švecová, J., Skřičková, J. Oral vinorelbin in combination with cisplatin or carboplatin in adjutant chemotherapy of non-snall lung cancer: A prospective study of feasibility, tolerabity an 3-year surfoval. Journal of Thoracic Oncology, 2011, roč. 69, č. Suppl. 2.

Kolek, V., Grygárková, I., J., C., Koubková, L., Skřičková, J. Oral vinorelbin in combination with cisplatin or carboplatin in adjutant chemotherapy of non-snall lung cancer: A prospective study of feasibility, tolerabity an 3-year surfoval. Journal of Thoracic Oncology, 2011, roč. 6, č. suppl 2, s. 1332-1333.

Kolek, V., Peček, M., Grygárková , I., Zatloukal, P., Skřičková, J. Pemetrexed in the second line chemotherapy in non-small cell lung cancer. A multicentre prospective analysis of data from clinical practise. Journal of Thoracic Oncology, 2011, roč. 6, č. suppl 2, s. 1287-1288.

Kolek, V., Pešek, M., Grygárková, Y., Zatloukal, P., Skřičková, J., Vyzula, R. Pemetrexed in the second line chemotherapy in non-small cell lung cancer. A multicentre prospective analysis of data from clinical practise. Journal of Thoracic Oncology, 2011, roč. 6, č. Suppl. 2.

Kolek, V., Roubec, J., Pešek, M., Skřičková, J. Pemetrexed in the Second Line Chemotherapy of Non-small Cell Lung Cancer. A Multicentre Prospective Analysis of Data From Clinical Practice. Chest, 2011, roč. 140, č. Suppl., s. 308A.

Kolek, V., Zatloukal, P., Pešek, M., Salajka, F., Skřičková, J. Pemetrexed in the firs line chemotherapy of malignant pleuralmesotelioma. A multicentre prospective study. Journal of Thoracic Oncology , 2011, roč. suppl 2, č. 6, s. 1360-1361.

Kolek, V., Zatloukal, P., Pešek, M., Salajka, F., Skřičková, J., Sixtová, D. Pemetrexed in the firs line chemotherapy of malignant pleuralmesotelioma. A multicentre prospective study. Journal of Thoracic Oncology, 2011, roč. 6, č. Suppl. 2.

Ondrejka, G., Majek, O., Skřičková, J. The Benefits of Narrow Band Imaging Bronchoscopy for the Diagnostics of Lung Tumors-An Analysis of Accuracy in Comparison With White Light Bronchoscopy. Chest, 2011, roč. 140, č. Suppl., s. 462A.

Pokojová, E., Binková, I., Morvayová, K. CF related diseases. Studia Pneumologica et Phtiseologica, 2011, roč. 71, č. suppl.1, s. 90-90.

Rausová, L. Neinvazivní plicní ventilace (NIPV) z pohledu sestry. Studia Pneumologica et Phtiseologica, 2011, roč. 71, č. suppl. 1, s. 169-169.

Salajka, F., Pešek, M., Krejčí, J., Skřičková, J., Zatloukal, P. The analysis of influence of clinical predictors on the results of treatment with erlotinib in patients with advanced non-small cell lung cancer. Journal of Thoracic Oncology , 2011, roč. 6, č. suppl 2, s. 1293-1294.

Salajka, F., Pešek, M., Krejčí, J., Skřičková, J., Zatloukal, P., Koubková, L. The analysis of influence of clinical predictors on the results of treatment with erlotinib in patients with advanced non-small cell lung cancer. Journal of Thoracic Oncology, 2011, roč. 6, č. Suppl. 2.

Skřičková, J. Etiologie, diagnostika a léčba zánětů plic u imunokompromitovaných nemocných. Studia Pneumologica et Phtiseologica, 2011, roč. 71, č. suppl. 1, s. 35-35.

Skřičková, J., Keilova, J., Janásková, T., Kolek, V., Tomíšková, M., Babičková, L. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 switch to oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer patients: final results of a prospective study in nonrandomized population. Journal of Thoracic Oncology, 2011, roč. 6, č. Suppl.2.

Skřičková, J., Keilová, J., Janásková, T., Tomíšková, M., Babičková, L., Kadle, B. Intravenózní vinorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic – konečné výsledky prospektivní studie. Studia Pneumologica et Phtiseologica, 2011, roč. 71, č. suppl. 1, s. 55-55.

Skřičková, J., Kleinová, J., Janásková, T., Kolek, V., Tomíšková, M. Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 switch to oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: final results of a prospective study in nonrandomized population. Journal of Thoracic Oncology, 2011, roč. 6, č. Suppl. 2, s. 1198-1199.

Skřičková, J., Pešek, M., Zatloukal, P. Use of erlotinib in management of advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): The Czech Republic experience with the treatment of a non-selected population of 1735 patients (pts). Eur Respir J, 2011, roč. 38, č. Suppl. 55, s. 45-45.

Skřičková, J., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F. Erlotinib (Tarceva®) in the treatment of non-selected population of 1735 patients with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC) from Czech Republic. Journal of Thoracic Oncology, 2011, roč. 6, č. suppl 2, s. 1164-1165.

Skřičková, J., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Koubková, L. Erlotinib (Tarceva) in the treatment of non-selected population of 1735 patients with advaced non-small-cell lung cancer (NSCLC) from Czech Republic. Journal of Thoracic Oncology, 2011, roč. 6, č. Suppl. 2.

Skřičková, J., Pešek, M., Zatloukal, P., Tomíšková, M., Čoupková, H. Léčba erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) – srovnání výsledků léčby v České republice s výsledky zahraničních studí. Studia Pneumologica et Phtiseologica, 2011, roč. 71, č. suppl.1, s. 43-43.

Skřičková, J., Šťourač, P., Hrazdirová, A., Turčáni, P. Safety of Endobronchial Treatment In General Anesthesia With Jet Ventilation. Am.J.Respir Crit Care Med, 2011, roč. 183, č. Suppl., s. 2356-2356.

Skřičková, J., Tomíšková, M., Babičková, L., Janásková, T., Kolek, V., Robešová, J. Full Oral Vinorelbine (NVBO) on D1 and D8 With Carboplatin (CBDCA) as First Line Treatment in Advanced Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Patients: Preliminary Results of a Prospective Study in Nonrandomized Population. Chest , 2011, roč. 140, č. Suppl. 2.

Švancarová, J. Práce všeobecné sestry v ambulanci pro cystickou fibózu. Studia Pneumologica et Phtiseologica, 2011, roč. 71, č. suppl.1, s. 174-174.

Abstrakt ve sborníku

Brat, K., Plutinský, M., Lízalová-Šujanská, E., Hrazdirová, A., Merta, Z., Skřičková, J. ICE Hockey Lung. In Sborník abstrakt. XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci - 7.10.2011 : 2011. s. 10-11.

Došková, M. Funkční vyšetření plic z pohledu sestry. In Sborník abstrak - XVIII. Luhačovické dny. Lázně Luhačovice : 2011. s. 46-47.

Fejerová, D., Vymazalová, A. Využití implantabilních venózních portů v pneumoonkologii. In Sborník abstrakt. XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci -7.10.2011 : 2011. s. 32-33.

Grossová - Klementová, R. Tuberkulóza kůže. In Sborník abstrakt. XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci - 7.10.2011 : 2011. s. 33-33.

Grygárková, I., Kolek, V., Koubková, I., Sixtová, D., Skřičková, J., Roubec, J. Permetrexed v II. limii léčby NSCLC. Výsledky multicentrické studie. In Sborník abstrakt. XX. Moravskoslezské dny pneumologie Olomouc - 7.10.2011 : 2011. s. 13-14.

Hrazdirová, A., Povolná, Z., Výrostková, P., Skřičková, J. Rozdíl mezi TBC u českých nemocných a cizinců. In Sborník abstrakt. XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci - 7.10.2011 : 2011. s. 14-15.

Kolek, V., Grygárková, I., Chalupa, J., Skřičková a další, J. Perorální vinorelbin v adjuvantní léčbě NSCLC. Tříleté výsledky multicentrické studie. In Sborník abstrakt. XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci - 7.10.2011 : 2011. s. 18-19.

Kolek, V., Grygárková, I., Skřičková, J. Perorální vinorelbin a karboplatina v adjuvantní léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Multicentrická studie proveditelnosti a tolerance léčby. In Abstrakty. 19. Západočeské pneumoonkologické dny 10.11.2011 : Eroverlag, 2011. s. 47-47.

Obrová, H., Fejerová, D. Erlotinib v léčbě bronchogenního karcinomu. In Sborník abstrakt. XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci - 7.10.2011 : 2011. s. 37-37.

Robešová, B., Bajerová, M., Skřičková, J., Tomíšková, M., Hausnerová, J., Mayer, J. Srovnání metod mutační analýzy EGFR genu pro predikaci účinnosti cílené biologické terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). In Abstrakty. 19. Západočeské pneumoonkologické dny : Euroverlag, 2011. s. 39-39.

Skřičková, J. Dvacet let paliativní péče v České republice (ČR) - ohlédnutí za významnými etapami. In Abstrakta. III. Česko-slovenská konference paliativní medicíny Olomouc - 24.11.-25.11.2011 : Solen, 2011. s. A11.

Skřičková, J. Klacid SR v léčbě zánětu horních a dolních dýchacích cest. In Sborník abstrakt - XVIII. Luhačovické dny. Lázně Luhačovice : 2011. s. 40-43.

Skřičková, J. Strategie antibiotické léčby nozokomiálních pneumonií z pohledu pneumologa. In Sborník abstrakt. XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci - 7.10.2011 : 2011. s. 23-24.

Skřičková, J. Udržovací (maintenance) léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) - argumenty pro ano. In Abstrakty. 19. Západočeské pneumoonkologické dny 10.11.2011 : Erloverlag, 2011. s. 16-17.

Skřičková, J., Bortlíček, Z., Pešek, M. Možnosti léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic ( NSCLC) v 1. linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice (srovnání aktuálních doporučení s reálnou praxí). In Abstrakty. 19. Západočeské pneumoonkologické dny 10.11.2011 : Euroverlag, 2011. s. 50-51.

Skřičková, J., Venclíček, O., Šatánková, M., Tomíšková, M., Jakubíková, L., Kadlec, B. Možnosti léčby první linie pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podle morfologické a molekulárně genetické diagnózy z pohledu pneumoonkologického centra Kliniky nemocí plicních a tbc ve FN Brno. In Sborník abstrakt. XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci - 7.10.2011 : 2011. s. 23-23.

Švancarová, J., Bartošková, M. Práce všeobecné sestry v ambulanci pro cystickou fibrózu. In Sborník abstrak - XVIII. Luhačovické dny. Lázně Luhačovice : 2011. s. 51-52.

Tomíšková, M., Výrostková, P., Venclíček, O., Skřičková, J., Hausnerová, J., Moulis, M. Od odběru materiáluk výsledku vyšetření aktivačních mutací EGFR u nemocných s nemalobuněčných bronchogenním karcinomem. In Abstrakty. 19. Západočeské pneumoonkologické dny 10.11.2011 : Eroverlag, 2011. s. 40-41.

Turčáni, P. Ventilační podpora v paliativní péči. In Abstrakta. III. Česko-slovenská konference paliativní medicíny - Olomouc, 24.11.-25.11.2011 : Solen, 2011. s. A14.

Žurková, P. Dysfunkce respiračních svalů a Kinesio Taping. In Sborník abstrakt. Lázně Luhačovice : 2011. s. 48-50.

Žurková, P., Skřičková, J., Turčáni, P. Neinvazivní měření síly dýchacích svalů. In Sborník abstrakt. XX. Moravskoslezské pneumologické dny v Olomouci - 7.10.2011 : 2011. s. 30-30.

Článek v časopise

Babičková, L. Afatinib - nová perspektiva u nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie, 2011, roč. 7, č. 2, s. 166-170.

Doubková, M., Binková, I., Skřičková, J. Je sarkoidóza spojena s vyšším rizikem výskytu nádorových onemocnění? Retrospektivní analýza. Studia pneumologica et phthiseologica, 2011, roč. 71, č. 3, s. 129-134.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Finek, J., Skřičková, J., Vorlíček, J., Brabec, P., Klimeš, D., Kandrnal, V., Bortlíček, Z., Májek, O. Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR. Postgraduální medicína, 2011, roč. 13, č. 8, s. 863-871.

Merta, Z. Novinky v léčbě CHOPN. ZN Lékařské listy, 2011, roč. , č. 11, s. 12-16.

Pávková Goldbergová, M., Špinarová, L., Špinar, J., Pařenica, J., Šišková, L., Groch, L., Máchal, J., Vašků, A. Difference in angiotensinogen haplotype frequencies between chronic heart failure and advanced atherosclerosis patients - new prognostic factor? Physiological Research, 2011, roč. 60, č. 1, s. 55-64.

Ráčil, Z., Kocmanová, I., Tošková, M., Burešová, L., Weinbergerová, B., Lengerová, M., Rolencová, M., Winterová, J., Hrnčířová, K., Volfová, P., Skřičková, J., Mayer, J. Galactomannan detection in bronchoalveolar lavage fluid for the diagnosis of invasive aspergillosis in patients with hematological deseases-the role of factors affecting assay performance. International Journal of Infectious Diseases, 2011, roč. 15, č. 12, s. e874-e881.

Ryška, A., Zatloukal, P., Petruželka, L., Skřičková, J., Kolek, V., Hajdúch, M., Matěj, R., Tichý, T., Minarikova, L. Interdisciplinární konsensus pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor ( EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie, 2011, roč. 7, č. 2, s. 190-191.

Skřičková, J. Poléková onemocnění plic. Medicína po promoci, 2011, roč. 12, č. 4, s. 49-51.

Skřičková, J. Účinnost a bezpečnost preparátu Klacid SR v léčbě zánětu i horních a dolních dýchacích cest.. Practicus, 2011, roč. 10, č. 4, s. 27-30.

Skřičková, J., Babičková, L., Tomíšková, M., Kadlec, B. Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Interní medicína pro praxi, 2011, roč. 13, č. 7 a 8, s. 292-295.

Skřičková, J., Babičková, L., Tomíšková, M., Kadlec, B. Biologická léčba v pneumoonkologii. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, 2011, roč. 2011, č. 11, s. 3-5.

Staňková, Y., Skřičková, J. Výskyt méně obvyklého typu nádoru v pneumologii. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2011, roč. 8, č. 4, s. 22-25.

Staňková, Y., Skřičková, J., Potrepčiaková, S. Léčba akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci za hospitalizace a na lůžku intenzivní péče. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 10, s. 834-838.

Venclíček, O., Skřičková, J., Výrostková, P. Léčba metastatického nemalobuněčného plicního kakrcinomu erlotinibem ve 3. linii. Farmakoterapie, 2011, roč. 7, č. 5, s. 495-497.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Brat, K., Plutinský, M., Lízalová -Šujanská, M., Hrazdirová, A., Merta, Z., Skřičková, J. Ice hockey lung. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie, Lékařský dům Praha, 02.12.2011.

Hrazdirová, A. Prodělaná tuberkulóza jako stigma. XVI. Dny RAPPL, Karlova Studánka, 19.01.2011.

Hrazdirová, A., Binková, I. Lze věřit nemocnému s Můnchhausenovým syndromem? Aneb neobvyklá příčina bolesti na hrudi. Moravský pneumologický seminář, Brno, 08.04.2011.

Ondrejka, G., Skřičková, J., Tyl, R. Moderní bronchoskopické metody v diagnostice plicních nemocí - zajímavé kazuistiky. Moravský pneumologický seminář, Brno, 08.04.2011.

Šebestová, M., Výrostková, P., Doubková, D., Binková, I., Skřičková, J. Úskalí histologieké diagnózy. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie, Lékařský dům Praha, 02.12.2011.

Skřičková, J. Chyby a omyly v diagnostice a léčbě zánětů plic. XVI. Dny RAPPL, Karlova Studánka, 19.01.2011.

Skřičková, J. Epidemiologie NSCLC a organizační péče o pacienty s NSCLC, pohled z české strany. Onkofórum. Akord v léčbě NSCLC. Praha, 21.05.2011.

Skřičková, J. Klinický profil indakaterolu. Novinky v léčbě CHOPN, Brno, 04.05.2011.

Skřičková, J. Respirační choroby v léčbě zánětu plic. XVI. Dny RAPPL, Karlova Studánka, 19.01.2011.

Skřičková, J., Tomíšková, M., Babičková, L., Kadlec, B., Turčáni, P. Možnosti diagnostiky a léčby karcinomu plic v ČR. Moravský pneumologický seminář, Brno, 08.04.2011.

Turčáni, P. Onbrez Breezhaler 150 ug vs. Onbrez Breezhaler 300 ug. Novinky v léčbě CHOPN, Brno, 04.05.2011.

Turčáni, P. Spánková laboratoř Kliniky nemocí plicních a TBC v Brně. Moravský pneumologický seminář, Brno, 08.04.2011.

Turčáni, P., Jakubec, P. Intenzivní péče v pneumologii. Moravský pneumologický seminář, Brno, 08.04.2011.

Příspěvek do odborné knihy

Babičková, L. Tymom. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 572-574.

Babičková, L., Skřičková, J. Zhoubné nádory mediastina. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 572-574.

Doubková, M. Hypersenzitivní pneumonitida. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada Publishing, 2011. s. 223-228.

Kadlec, B. Plicní embolizace. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 267-280.

Matuška, P., Kindlová, D., Merta, Z. Asthma bronchiale. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 212-223.

Matuška, P., Merta, Z. Poruchy respirace včetně poruch ventilace. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 296-299.

Matuška, P., Merta, Z. Transplantace plic. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl . 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 299-302.

Matuška, P., Merta, Z., Vorlíček, J. Chronická obstrukční plicní nemoc. In Souček, M., Špinar, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 258-262.

Merta, Z. Mykobakteriózy. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 286-287.

Merta, Z. Onemocnění pleury. In Souček, M., Špinat, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 287-296.

Merta, Z. Onemocnění pleury. In Souček, M., Špinat, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 287-296.

Merta, Z. Tuberkulóza. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 280-286.

Pokojová, E. Cystická fibróza. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 254-258.

Skřičková, J. Chemoterapie tuberkulózy a mykobakteriózy. In Krčméry, S., Dúbrava, M., Hromec, J. Antiinfekčná chemoterapia pre prax. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 190-196.

Skřičková, J. Nádory plic a průdušek - Jiné nádory plic a průdušek. In Kolek, V., Kašák, V., Vašáková, M. Pneumologie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2011. s. 304-305.

Skřičková, J. Nádory plic a průdušek - Karcinom plic. In Kolek, V., Kašák, V., Vašáková, M. Pneumologie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2011. s. 287-303.

Skřičková, J. Nádory plic a průdušek - Sekundární nádory plic. In Kolek, V., Kašák, V., Vašáková, M. Pneumologie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2011. s. 308-309.

Skřičková, J. Nádory plic a průdušek. In Jak léčit nádory plic a průdušek. 1. vyd. Praha : Čaro, 2011. s. 3-26.

Skřičková, J. Onemocnění mediastina - Nádory mediastina. In Kolek, V., Kašák, V., Vašáková, M. Pneumologie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2011. s. 339-346.

Skřičková, J. Onemocnění mediastina - Záněty mediastina. In Kolek, V., Kašák, V., Vašáková, M. Pneumologie. 1. vyd. Praha : Maxdorf, 2011. s. 347-348.

Skřičková, J. Pneumonie. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada, 2011. s. 228-253.

Skřičková, J., Špeldová, J. Nádory plic. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařstvi 1. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 567-571.

Staňková, Y., Matuška, P. Neinvazivní plicní ventilace. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 210-212.

Staňková, Y., Skřičková, J. Nádory pleury. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 571-572.

Tomíška, M., Tomíšková, M. Syndrom horní duté žíly. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček , J. Obecná onkologie. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 293-296.

Tomíška, M., Tomíšková, M., Büchler, T. Léčení maligních výpotků v tělních dutinách. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Obecná onkologie. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 297-306.

Tomíška, M., Tomíšková, M., Vorlíček, J. Nutriční podpora onkologických nemocných. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. Obecná onkologie. 1. vyd. Praha : Galén, 2011. s. 327-334.

Turčáni, P. Přístup k pacientovi s onemocněním dýchacího traktu. In Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J. Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Brno : Grada Publishing, 2011. s. 201-210.

Příspěvek do sborníku

Klusáková, M., Langerová, S. Organizace práce ambulantníhoo provozu plicního oddělení. In Aktuality oboru pneumologie ftizeologie a ošetřovatelství. XV. Hradecké pneumologické dyn : 2011. s. 92-92.

Skřičková, J. Chyby a omyly v diagnostice a léčbě zánětu plic v ambulanci i za hospitalizace. In Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství. XV.Hradecké pneumologické dny : 2011. s. 41-42.

Skřičková, J., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Koubková, L., Krejčí, J., Tomíšková, M., Grygárková, Y. Výsledky léčby erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic - srovnání České republiky s publikovaných studií. In Edukační sborník XXXV. Brněnské onkologické dny. Brno : MOÚ, 2011. s. 186-188.

Skřičková, J., Tomíšková, M., Kadlec, B., Babičková, L., Špeldová, J. Karcinom plic. In Praktický lékař a onkologická onemocnění. Brno : Protis, 2011. s. 32-37.

Přednášková a publikační činnost 2010

Přednášky neabstrahované

Skřičková J., Hrazdirová A.: Aktuální postavení bronchoskopie v diagnostice plicních onemocnění. XV. DNY RAPPL, Karlova studánka, 20.-24.1.2010

Hrazdirová A., Potrepčiaková S., Skřičková J.: Opakovaná bronchoskopie – to není žádná novinka. XV. DNY RAPPL, Karlova studánka, 20.-24.1.2010

J. Skřičková: Organizace Pneumoonkologické péče v České republice. Konference „Organizace onkologické péče v ČR“, Brno, 24.2. 2010

S. Potrepčiaková, T. Poledníková, Z. Lennerová, J. Skřičková: Průběh chřipky H1N1 ve Fakultní nemocnice v Brně. Mezikrajský seminář pro pneumology, Soláň, 9.4.-10.4.2010

G. Ondrejka, J. Skřičková, R.Tyl: Moderní bronchoskopické metody (NBI, AFI,EBUS) – zajímavé kazuistiky. Mezikrajský seminář pro pneumology, Soláň, 9.4.-10.4.2010.

D. Kindlová, J. Skřičková: Proč bronchoskopovat pacienty s OLA? Mezikrajský seminář pro pneumology, Soláň, 9.4.-10.4.2010.

A. Hrazdirová, J. Skřičková: Je tuberkulóza stigma? Mezikrajský seminář pro pneumology, Soláň, 9.4.-10.4.2010.

J. Skřičková, B. Kadlec, L. Babičková, M. Tomíšková: Úloha ambulantních pneumologů, lůžkových zařízení oboru pneumologie a pneumoonkologů v diagnostice, léčbě a sledování nemocných s karcinomem plic.
Mezikrajský seminář pro pneumology, Soláň, 9.4.-10.4.2010.

J. Skřičková: Moderní pneumoonkologie. Konference k Roku plic. Národní museum, Praha, 25.5.2010

J. Skřičková: Nádory plic - To nejlepší z ASCO 2010. Konference ASCO 2010. MOÚ Brno, 23.9.2010

J. Skřičková: Koncepce pneumoonkologické péče v České republice. Spolek lékařů v Plzni, Plzeň, 29.9.2010

J. Skřičková: Biologická léčba v pneumoonkologii. XVII. Kongres České internistické společnosti, Brno, 29.9.-2,10,2010

J. Skřičková, A. Hrazdirová, M. Tomíšková a kol.: Bronchoskopické metody v diagnostice a léčbě infekčního postižení plic.
11.TOMÁNKŮV DEN, Praha, 22.10.2010

Plutinský M., Hrazdirová A., Skřičková J.: Je krční lymfadenopatie u plicní TB vždy plicního původu? Kasuistická sdělení z pneumologie a ftizeologe, Praha, 3.12.2010

Kalabusová M., Skřičková J.: Neobvyklá příčina plicní hypertenze. Kasuistická sdělení z pneumologie a ftizeologe, Praha, 3.12.2010

Abstrakta ve sjezdových materiálech

J. Skřičková, M. Doubková, A. Hrazdirová, I. Binková, P. Turčáni: Dušnost – jeden příznak mnoho příčin. Sborník abstrakt XVII. LUHAČOVICKÝCH DNŮ, Lázně Luhačovice, 2010, s. 45-47, ISBN 978-80-254-6811-1

J. Skřičková, M. Doubková: Dušnost ve stáří podmíněná onemocněním plic. Sborník abstrakt, XII.BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN A 10 BRNĚNSKO-BRATISLAVSKÉ DNY, GERONTOLOGICKÉ SYMPOZIUM, Masarykova univerzita, 2010, Brno, s. 3-6, ISBN 978-80-210-5141-6

Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P. a kol: Erlotinib u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) účinný u všech podskupin nemocných i v České republice. Edukační sborník Brněnských onkologických dnů, Brno, 2010, Masarykův onkologický ústav, Dataprint Brno, s. 23-25. ISBN 978-80-86793-15-3

Pešek M., Krejší J., Skřičková J. a kol: Léčba erlotinibem nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic – efekt snížené dávky při závažných nežádoucích účincích. Edukační sborník Brněnských onkologických dnů, Brno, 2010, Masarykův onkologický ústav, Dataprint Brno, s. 32. ISBN 978-80-86793-15-3

Skřičková J., Babičková L., Hrazdirová A. a spol: Endobronchiální léčba nádorové obstrukce dýchacích cest. Edukační sborník Brněnských onkologických dnů, Brno, 2010, Masarykův onkologický ústav, Dataprint Brno, s. 177-179, ISBN 978-80-86793-15-3

Salajka F., Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P. a kol: Erlotinob u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC): sledování účinnosti u nemocných v České republice. Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství, Hradec Králové, s. 20-21, ISBN 978-80-254-6939-2

Tomíšková M., Skřičková J., Tomíška M. a kol: Výživa u nemocných se zhoubným nádorem plic. Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství., Hradec Králové, s. 25-26, ISBN 978-80-254-6939-2

Skřičková J.: Klacid v léčbě zánětů a infekčních komplikací horních a dolních dýchacích cest. Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství, Hradec Králové, s. 48 - 51, ISBN 978-80-254-6939-2

J. Skřičková. P. Štourač, A. Hrazdirová, P. Turčáni: Endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilatin. Abstracts of 16 th World Congress for Bronchology, Budapešť, 13.-16.6.2010, s. 126-127

Ondrejka G.,Májek O., Skřičková J., Tyl R.: Přínos narrow band imaging (NBI) bronchoskopie v diagnostice plicních nádorů - analýza přesnosti ve srovnání s brochnoskopií v bílém světle. Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti, 17.-19. Júna 2010, Bratislava,
s. 132-133, ISBN 978-80-88866-77-0

J.Skřičková, L. Babičková, A. Hrazdirová, P. Turčáni, L. Babičková, P. Štourač: Endobronchiální léčba elektrokauterem a laserem v letech 2001-2009 (úspěchy i komplikace). Abstrakty Kongresu Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti, 17.-19. Júna 2010, Bratislava, s. 128-129, ISBN 978-80-88866-77-0

Skřičková J., Janásková T., Babičková L., Tomíšková M., Kadlec B., Turčáni P.: Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. Abstrakty Kongresu Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti, 17.-19. Júna 2010, Bratislava, s. 107-108, ISBN 978-80-88866-77-0

Poledníková T., Potrepčiaková S., Lennerová Z, Skřičková J.: Průběh chřipky A H1N1 („Mexická vlna nad Jihomoravským krajem). Abstrakty Kongresu Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti, 17.-19. Júna 2010, Bratislava, s. 157-158, ISBN 978-80-88866

J. Skřičková: Účinnost a bezpečnost preparátu KlacidÒSR v léčbě zánětů i horních
a dolních dýchacích cest. Abstrakty Kongresu Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti, 17.-19. Júna 2010, Bratislava, s. 74-77, ISBN 978-80-88866

Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Krejčí J., Tomíšková M., Grygárková Y., Havel L., Hrnčiarik M., Skalová B., Štícha M.:Erlotinib u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC): účinný u všech podskupin nemocných i v České republice. Abstrakty Kongresu Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti, 17.-19. Júna 2010, Bratislava,
s. 104-106, ISBN 978-80-88866

Staňková Y., Skřičková J.: Bronchoskopie v intenzivní medicíně – dvouleté sledování. Abstrakty Kongresu Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti,
17.-19. Júna 2010, Bratislava, s. 1130-131, s. 28-129, ISBN 978-80-88866

Tučáni P., Skřičková J.: Možnosti oxygenoterapie u pacientů v terminálním stádiu. Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 24-25, ISBN 978-80-904020-7-2.

Turčáni P., Skřičková J.: JIP Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy v roce 2009. Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 28, ISBN 978-80-904020-7-2.

Staňková Y., Skřičková J.: Neinvazivní plicní ventilace u pacientů s akutní respirační insuficiencí. Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 29, ISBN 978-80-904020-7-2.

Skřičková J.: Role pneumologa a jeho spolupráce s patologem a molekulárním genetikem je klíčová pro léčbu nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic. Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 40, ISBN 978-80-904020-7-2.

Ondrejka G., Májek O., Skřičková J., Tyl R.: Možnosti NBI bronchoskopie v diagnostice plicních tumorů. Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 41-42, ISBN 978-80-904020-7-2.

Kindlová D., Skřičková J., Turčáni P., Hrazdirová A., Tomíšková M., Binková I., Staňková Y.: Proč bronchoskopovat pacienty s obtížně léčitelným astmatem? Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno,
s. 47-48, ISBN 978-80-904020-7-2.

Žurková P., Skřičková J.: Specifický trénink respiračních svalů u pacientů s těžkým stupněm CHOPN. Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 61, ISBN 978-80-904020-7-2.

Skřičková J., Janásková T., Keilová J., Kolek V., Chalupa J. a spol.: Perorální vinorelbin den 1. a den 8. v kombinaci s platinovým derivátem v léčbě nemocných s pokročilým karcinomem plic. Abstrakty XVIII. ZÁPADOČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY 11.-12.11.2010, s.22-21, ISBN 978-80-7177-033-6

Tomíšková M., Klabenošová I., Babičková L., Skřičková J., Dastych M.: Pro-Gastrin Peptid (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic. Abstrakty XVIII. ZÁPADOČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY 11.-12.11.2010,
s. 27-28, ISBN 978-80-7177-033-6

Skřičková J., Kolek V., Grygárková I., Pešek M. a spol.: Registry ALIMTA – nemalobuněčný karcinom plic a maligní pleurální mezoteliom. Abstrakty XVIII. ZÁPADOČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY 11.-12.11.2010, s.33-34, ISBN 978-80-7177-033-6

Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V. a spol.: Registry TARCEVA a AVASTIN – nemalobuněčný karcinom plic. Abstrakty XVIII. ZÁPADOČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY 11.-12.11.2010, s. 40-42, ISBN 978-80-7177-033-6

Potrepčiaková, S., Klusáková, M.: Liečba závislosti na tabáku. Abstrakty Kongres Slovenskej a Českej Pneumologickej společnosti, 17.-19. Júna 2010, Bratislava, s. 169-170, ISBN 978-80-88866-77-0

Turčáni, P., Jakubec P.: Sekce intenzivní pneumologie ČPFS přehled činnosti. Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 33, ISBN 978-80-904020-7-2.

Potrepčiaková, S., Lízalová-Šujanská, E., Klusáková, M.: Můžeme dnes úspěšně léčit závislost na tabáku? Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 39-40, ISBN 978-80-904020-7-2.

Kudličková J., Rausová, L.: Neinvazivní plicní ventilace z pohledu sestry. Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 53-54, ISBN 978-80-904020-7-2.

Vymazalová, A., Fejerová, D., Obrová, H.: Využití implantabilních venózních portů v pneumologii. Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 57, ISBN 978-80-904020-7-2.

Fejerová, D., Obrová, H.: Erlotinib v léčbě bronchogenního karcinomu. Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 57-58, ISBN 978-80-904020-7-2.

Formánková, K., Došková, M.: Spiroergometrie z pohledu sestry. Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 81, ISBN 978-80-904020-7-2.

Klusáková, M.: Organizace práce v ambulantním provozu plicního oddělení Sborník abstrakt XIX. Moravskoslezské pneumologické dny, 8.-9.10.2010 Brno, s. 62, ISBN 978-80-904020-7-2.

Vymazalová, A., Foldýnová, A., Fejerová, D., Obrová, H.:Ošetřování onkologicky nemocných s neutropenií Abstrakty XVIII. ZÁPADOČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY 11.-12.11.2010, s. 48, ISBN 978-80-7177-033-6

Fejerová, D.,Obrová, H.: Využití implantabilních venózních portů v onkologii. Abstrakty XVIII. ZÁPADOČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY 11.-12.11.2010, s. 50, ISBN 978-80-7177-033-6

Fejerová, D., Obrová, H.: Kasuistika TARCEVA – biologická léčba. Abstrakty XVIII. ZÁPADOČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY 11.-12.11.2010, s. 55, ISBN 978-80-7177-033-6

Fejerová, D.,Obrová, H.: Včasný záchyt malnutrice u rizikových pacientů. Abstrakty XVIII. ZÁPADOČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY 11.-12.11.2010, s. 56-57, ISBN 978-80-7177-033-6

Klusáková, M.: Spirometrie. Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství., Hradec Králové, s. 75-76, ISBN 978-80-254-6939-2

Formánková, K., Došková, M.: Spiroergometrie z pohledu sestry. Aktuality oboru pneumologie, ftizeologie a ošetřovatelství., Hradec Králové, s.69-70, ISBN 978-80-254-6939-2

Abstrakta v suplementech časopisů

J Skřičková, M. Pešek, P. Zatloukal, V. Kolek, L. Koubková, F. Salajka, M. Štícha, M. Tomíšková, B. Kadlec: Erlotinib in patients with advanced Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC): Results on 973 patients from Tarceva Register of Czech Republic. Journal of Thoracic Oncology 5, 5, suppl. 1, 2010, S88-S89

J. Skričková, L. Babičková, M. Tomišková, B. Kadlec: Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 and oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first-line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: Results of a prospective study in nonselected population. Journal Of Clinical Oncology 28, 2010 (suppl; abstr e18061)

P. Štourač, J. Smutna, P. Turčáni, J. Skřičková, A Štouračová: Influence of paliative endobronchial teratment on blood gases in general anaesthesia with high frequence jet. European Journal of Anaesthesiology 27, 2010, suppl 47, p.96

T. Poledniková, S. Potrepčiaková, J. Skřičková:Tuberculosis – Differences found betweenindigenous patients and immigrants.European Respiratory Journal, 36, suppl 54, 2010, P 1920

Tomíšková M., Skřičková J., Morvayová K.: Problematika paliativní medicíny u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Paliativná medicína a liečba bolesti, 2010, 3, (S3), 14-15

Přehledové práce v časopisech

P. Illa, M. Tomíšková, M. Tomíška, J. Skřičková: Výživový stav v pneumoonkologii. Stud. Pneumol. Phtiseol., 70, 2010, 3, 117-122

Pirker R., Berziniec P., Brigant S., Kasan P., Ostros G. Pešek M., Skrickova J. et al.: Therapy of small cell lung cancer with emphasis on oral topotecan. Lung Cancer 70; 2010; 7-13

M. Tomíšková, J. Skřičková: Bronchoalveolární laváž – možnosti a rizika provední, interpretace některých výsledků. Postgraduální medicíny, 12, 2010, příloha 5, 36-44

Skřičková J.: Komunitní pneumonie v intenzivní medicíně. Postgraduální medicína, 2010, 12 (9), 1070-1078

Doubková M., Skřičková J.: Dušnost ve stáří podmíněná onemocněním plic. Praktický lékař 2010, 90, č. 10. 589-592

Původní práce

Potrepčiaková, A. Hrazdirová, J. Skřičková: Mimoplicní formy tuberkulózy na KNPT v Brně v letech 2006 a 2007. Stud. Pneumol. Phtiseol., 70, 2010, 1, 13-17

V. Kolek, I. Grygárková, J Chalupa, L. Koubková, J. Skřičková, et al.: Možnosti podání perorálního vinorelbinu v adjuvantní chemoterapii u nemalobuněčného karcinomu plic. Multicentrická studie proveditelnosti a snášenlivosti.
Stud. Pneumol. Phtiseol., 70, 2010, 3, 102-105

J. Skřičková, M. Pešek, P. Zatloukal, V Kolek, F. Salajka et al Klinický registr TARCEVA. Klin Okol 2010;23 , 5, 361-363.: Informace o klinickém registru TARCEVA. Stud. Pneumol. Phtiseol., 70, 2010, 3, 98-101

J. Skřičková, M. Pešek, P. Zatloukal, V Kolek, F. Salajka et al: Klinický registr TARCEVA. Klin Okol 2010;23 (5) 361-363

M. Tomíšková, J. Skřičková, M. Štícha: Klinické zkušenosti s léčbou erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. Onkologie 2010; 4: 270-276

S. Potrepčiaková, A. Hrazdirová, Y. Staňková, J. Skřičková: Imunokompromitovaný pacient – vděčný objekt mykobakterií.
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2010; 4: 18-21

Y. Staňková, J. Skřičková: Masivní spontánní pneumomediastinum vyžadující léčbu na jednotce intenzivní péče.
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2010; 4: 22-25

L. Babičková,.: Permetrexed v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie, 2010 roč.6, č.2, s. 213-217.

Z. Adam, T. Nebeský, P. Szturz, J. Neubauer, M. Krejči, L. Pour, I. Hanke, M. Doubková, Z. Merta, R. Hájek, Z. Řehák, R. Koukalová, J. Mayer: Postižení plic u pacientů s multiorogánovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk. Popis 8 pacientů a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2010, roč. 56, č. suppl.2, s 105-122.

Kapitoly v monografiích a učebnicích

J. Skřičková, L. Babičková, J. Kaplanová, B. Kadlec, J. Vomela: Bronchohenní karcinom (29-42). V: Z. Adam, M. Krejčí, J. Vorlíček et al.: Speciální onkologie, 1. vydání, Galén, Praha, 2010, 417 s., ISBN 978-80-7262-648-9

S. Špelda, J. Skřičková: Maligní mezoteliom (43-48). V: Z. Adam, M. Krejčí, J. Vorlíček et al.: Speciální onkologie, 1. vydání, Galén, Praha, 2010, 417 s., ISBN 978-80-7262-648-9

J. Kaplanová, L. Babičková, J. Skřičková: Thymom (49-54). V: Z. Adam, M. Krejčí, J. Vorlíček et al.: Speciální onkologie, 1. vydání, Galén, Praha, 2010, 417 s., ISBN 978-80-7262-648-9

J. Skřičková: Nádory plic a průdušek (249-282). In: V. Kolek a V. Kašák: Pneumologie – vybrané kapitoly pro praxi. 1. vydání, Maxdor, Praha, 2010, 423 s., ISBN 978-80-7345-220-9

J. Skřičková: Onemocnění mediastina (321-338). In: V. Kolek a V. Kašák: Pneumologie – vybrané kapitoly pro praxi. 1. vydání, Maxdor, Praha, 2010, 423 s., ISBN 978-80-7345-220-9

V. Kašák a J. Skřičková (řazeno abecedně): Farmakoterapie plicních nemocí (122-192). In: 4 vydání, Grada Publishing, a.s., Praha 2010, ISBN 978- 80-247-268-39-7, 800 s.

J. Skřičková: Karcinomy plic a maligní pleurální mezoteliom (907-919). In. J. Jurga: Klinická a radiačná onkológia, 1. vydání, Osveta, Martin 2010, 1658 s., ISBN 978-80-8063-302-8

L. Babičková, J. Skřičková, L. Křikavová: Nádory mediastina (917-920). In: In. J. Jurga: Klinická a radiačná onkológia, 1. vydání, Osveta, Martin 2010, 1658 s., ISBN 978-80-8063-302-8

J. Skřičková: Chemoterapie tuberkulózy a mykobakterióz (191-196). In:S. Krčméry, M. Dúbrava, V. Krčméry J. Hromec: Antiinfekční chemoterapie pre prax.Univerzity Komenského Bratislava 2011460 s., ISBN 978-80-223-2995-8

J. Skřičková: Nádory plic a průdušek (498-505). In: R. Češka a kol. „Interna“, 1. vydání, TRITON, Praha, 2010, ISBN 978-80-7387-423-0, 855s

J. Skřičková: Onemocnění mediastina (512-515). In: R. Češka a kol. „ Interna“, 1. vydání, TRITON, Praha, 2010, ISBN 978-80-7387-423-0, 855s

Učebnice, skripta

J. Skřičková: Nádory plic a průdušek (498-505). In: R. Češka a kol. „ Interna“, 1. vydání, TRITON, Praha, 2010, ISBN 978-80-7387-423-0, 855s

J. Skřičková: Onemocnění mediastina (512-515). In: R. Češka a kol. „ Interna“, 1. vydání, TRITON, Praha, 2010, ISBN 978-80-7387-423-0, 855s

Abstrakta v suplementech zahraničních časopisů

 1. J. Skřičková , M. Tomíšková, I. Vašutová et al.: Erlotinib (Tarceva) in patiens with advanced non-small lung cancer (NSCLC) – The single institution experience. Journal of Thoracic Oncology 3, 2008, 4, S 78
 2. M. Tomíšková, J. Kaplanová, J. Skřičková et al: Analysis of clinical factors in relationship to treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer. Journal of Thoracic Oncology 3, 2008, 4, S 80
 3. I. Vašutová, J. Skrickova, L. Babickova et al: Markers of proliferation aktivity in non-small lung cancer. Endoscopic review, suppl., 2008, 29, S 77
 4. B. Kadlec, J. Skrickova, M. Tomiskova et al: The incidence of serious venous thrombembolic events in lung cancer patients. Endoscopic review, 29, 2008, suppl., S. 77
 5. B Kadlec., J. Skrickova, I Vasutova et al.: The incidence of serious venous thrombembolic events in 1157 lung cancer patients. European Respiratory Journal, 32, suppl 52, S 4170
 6. J. Skrickova, M. Tomiskova, I. Vasutova et al: Analysis of clinical factors in relationship to treatment effects of erlotinib in non small cell lung cancer NSCLC) patients. European Respirátory Journal, 32, suppl 52, 2008, S1399Abstrakta ve sbornících
 7. J. Skřičková: Diagnostická a léčebná úskalí v péči o nemocné se záněty plic. Sborník abstrakt. XV. Luhačovické dny 2008, s. 24-25
 8. P. Turčáni. J. Skřičková: Použití akcelerometrů u pacientů s CHOPN. XV. Luhačovické dny 2008, s. 36
 9. Skřičková J., Tomíšková M., Vašutová I a kol: Současná role biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (přehled a vlastní výsledky). Edukační sborník XXXII. Brněnských onkologických dnů a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Dataprint Brno 2008, s. 242- 243
 10. J. Skřičková: Prevence nozokomiální pneumonie. Sborník abstrakt. XIV. Kongresu Slovenské a České pneumologické a ftizeologické společnosti, Bardějov, 2008, 2 s.
 11. J. Skřičková, M. Tomíšková, I. Vašutová: Postavení biologické léčby nemalobuněčného bronchogenního karcinomu v České republice (vlastní výsledky) Sborník abstrakt. XIV. Kongresu Slovenské a České pneumologické a ftizeologické společnosti. 3 s.
 12. S. Potrepčiaková, J. Skřičková, T. Poledníková: Tuberkulóza v brněnské oblasti po roce 2003. Sborník abstrakt. XIV. Kongresu Slovenské a České pneumologické a ftizeologické společnosti, Bardějov, 2008, 2 s.
 13. S. Potrepčiaková, A. Hrazdirová, J. Skřičková: Extrapulmnonální formy tuberkulózy a mykobakteriózy v roce 2006 a 2007. Sborník abstrakt. XIV. Kongresu Slovenské a České pneumologické a ftizeologické společnosti, Bardějov, 2008, 2 s.
 14. P. Turčáni, J. Skřičková: Fyzická aktivita u nemocných s CHOPN hospitalizovaných pro exacerbaci. Sborník abstrakt. XIV. Kongresu Slovenské a České pneumologické a ftizeologické společnosti, Bardějov, 2008, 2 s.
 15. Kindlová D., Skřičková J.: Omalizumab v léčbě těžkého perzistujícího astmatu alergického typu. Abstrakta – XVII. Moravskoslezské pneumologické dny 2008, Olomouc, 17. – 18. října 2008, s. 19-20
 16. Turčáni P., Skřičková J.: Rizika intoxikace metylxantiny. Abstrakta – XVII. Moravskoslezské pneumologické dny 2008, Olomouc, 17. – 18. října 2008, s. 31-32
 17. Hrazdirová A., Skřičková J.: Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem. Abstrakta – XVII. Moravskoslezské pneumologické dny 2008, Olomouc, 17. – 18. října 2008, s. 17-18.
 18. Skřičková J.: Hypersenzitivní pneumonitida. Abstrakta – XVII. Moravskoslezské pneumologické dny 2008, Olomouc, 17. – 18. října 2008, s. 28
 19. Skřičková J., Tomíšková M., Kaplanová J., Babičková L.: Nemalobuněčný karcinom plic – aktuální stav. Abstrakta XVI. Západočeských pneumoonkologických dnů. Euroverlag, Plzeň 2008, s. 36-45
 20. Tomíšková M., Tomíška M., Illa P., Skřičková J., Babičková L., Kaplanová J., Fejerová D.: Hodnocení nutričního stavu a szanovení rizika podvýživy u nemocných s bronchogenním karcinomem. Abstrakta XVI. Západočeských pneumoonkologických dnů. Euroverlag, Plzeň 2008., s.70
 21. Šťourač P., Skřičková J., Štoudek R. a spol.: Pětileté zkušenosti anesteziologa s paliativní endobronchiální léčbou. In AKUTNE.CZ – střípky s ČSARIM 2008, 1.vyd. Brno: AKUTNE.CZ, 2008, 1-2
 22. Šmardová L., Ráčil Z., Weinbergrová B., Langerová M., Skřičková J. a spol.: Diagnostika plicního postižení z bronchoalveolární tekutiny:analýza 204 vyšetření u imunokompromitovaných pacientů. Transfúze a hematologie dnes., 2008, 65-66
 23. Skřičková J., Kindlová D., Langerová M.: Pneumocystis jiroveci v bronchoalveolární tekutině nemocných s alergickým bronchiálním astmatem. Sborník abstrakt XVI. Luhačovických dnů, 2009, s. 11-12, ISBN 978-80-254-3883-1
 24. Kindlová D., Skřičková J., Rohovský T., Novotná B.: Omalizumab - nová naděje pro pacienty s těžkým perzistujícím a obtížně léčitelným astmatem. Sborník abstrakt XVI. Luhačovických dnů, 2009, s. 18-20, ISBN 978-80-254-3883-1
 25. Tomíšková M., Tomíška M., Illa P., Skřičková J.: Nutriční rizikový screening předikuje odpověď na protinádorovou léčbu u nemocných s karcinomem plic. Edukační sborních Brněnských onkologických dnů, Brno, 2009, Dataprint Brno, 147-148. ISBN 978-80-86793-12-2
 26. Skřičková J., Tomíšková M., Vašutová I., Kaplanová J., Babičková L. a kol.: Erlotinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (přehled a vlastní výsledky). Brno, 2009, Dataprint Brno, 240-241. ISBN 978-80-86793-12-2
 27. Šťourač P., Skřičková J., Štoudek R. a spol.: Pětileté zkušenosti anesteziologa s paliativní endobronchiální léčbou. In AKUTNE.CZ - střípky s ČSARIM 2008, 1, vyd. Brno: AKUTNE.CZ, 2008, 1-2, ISSN 1803-179X
 28. Kindlová D., Skřičková J., Rohovský T., Novotná B.: Omalizumab - další pokrok v léčbě těžkého perzistujícího a obtížně léčitelného astmatu alergického typu. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 10-11
 29. Skřičková J., Štourač P., Hrazdirová A., Turčáni P.: Výsledky a úskalí endobronchiální léčby. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 27
 30. Ondrejka G., Skřičková J., Tyl R.: Narrow band imaging (NBI) - možnosti využití v diagnostice patologických plicních procesů. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 31-32
 31. Skřičková J., Turčáni P., Hrazdirová A.: Bronchoskopie v intenzivní medicíně v diagnostice infekčních plicních komplikací. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 47-49
 32. Hanke I., Grolich T., Mitáš L., Hrivnák R., Ivičič J., Horváth T., Sobotka M., Vomela J., Babičková L., Skřičková J.: Spektrum hrudních operací na CHK FN Brno Bohunice. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 93-94
 33. Poledníková T., Potrepčiaková S., Skřičková J.: Tuberkulóza - odlišnosti u imigrantů 2003 - 2008. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 105
 34. Skřičková J.: Postavení topotecanu (Hycamtinu) v léčbě malobuněčného karcinomu plic (SCLC). Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 115-116
 35. Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Koubková L., Salajka F., Krejčí J., Pavlík T.: Účinnost a bezpečnost léčby erlotinibem (Tarcevou®) u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v nerandomizované populaci České republiky. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 124
 36. Salajka F., Pešek M., Krejčí J., Skřičková J., Zatloukal P., Koubková L., Grygárková Y., Pavlík T.: Vliv klinických prediktorů na účinnost léčby erlotinibem (Tarceva®) Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 124-125
 37. Skřičková J., Keilová J., Janásková T., Kolek V., Chalupa J., Tomíšková M., Babičková L., Grygárková I., Roubec J.,Kadlec B.: Intravenózní vinorelbin (Vbiv) den 1 a perorální vinorelbin (Nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní studie. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 125
 38. Roubec J., Chaloupka F., Tomíšková M., Jakubcová T., Skřičková J., Kolek V., Reiterer P.: Druhá linie léčby malobuněčného bronchogenního karcinomu monoterapií topotecanem - doplněný soubor nemocných 2005-2008 čtyř pracovišť. Aktuální stav v diagnostice relapsu malobuněčné rakoviny plic, možnosti léčby ve druhé a dalších liniích
 39. Skřičková J.: Změny v epidemiologii karcinomu plic v ČR. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 128
 40. Kolek V., Dušek L., Marel M., Pešek M., Skřičková J., Zatloukal P.: Časná detekce karcinomu plic. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 129
 41. Šandor P., Turčáni P., Hanslianová M., Skřičková J.: Charakteristiky nemocných hospitalizovaných na KNPT s nozokomiální pneumonií. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 11-12
 42. Skřičková J.: Epidemiologie karcinomu plic. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 14
 43. Skřičková J., Keilová J., Janásková T. a kol.: Intravenózní a perorální vinorelbin v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 15
 44. Skřičková J.: Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic v České republice. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 15-16
 45. Skřičková J.: Udržovací terapie (maintenace) - Měníme paradigma léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 17
 46. Potrepčiaková S., Skřičková J.: Tuberkulóza krčních lymfatických uzlin. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 20
 47. Hrazdirová A., Brat K., Skřičková J.: Tuberkulóza jako stigma? Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 19
 48. Babičková L., Tomíšková M., Skřičková J., Kadlec B., Vašutová I.: Maligní mezoteliom pleury. Sborník přednášek JOD 2009, Diagnostika a léčba nádorů plic a pleury, Český Krumlov, 11.-24.10.2009, 140-141
 49. Skřičková J.,. Keilová J., Janásková T. a spol: Intravenózní vinorelbin (vbiv) den 1 a perorální vinorelbin (nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní studie. Sborník přednášek JOD 2009, Diagnostika a léčba nádorů plic a pleury, Český Krumlov, 11.-24.10.2009, 120
 50. Skřičková J., Tomíšková M., Vašutová I. a spol.: Faktory ovlivňující léčbu erlotinibem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic. Sborník přednášek JOD 2009, Diagnostika a léčba nádorů plic a pleury, Český Krumlov, 11.-24.10.2009,131-132
 51. Skřičková J., Tomíšková M., Babičková L., Kadlec B., Špeldová J.: První a druhá linie léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Sborník přednášek JOD 2009, Diagnostika a léčba nádorů plic a pleury, Český Krumlov, 11.-24.10.2009, 57-60
 52. Kolek V., Grygárková I, Chalupa J., Švecová J., Skřičková J., Ostřížková L., Sixtová D.: Multicentrická československá studie adjuvantní chemoterapie perorálním vinorelbinem u nemalobuněčného karcinomu plic. ABSTRAKTY XVII. ZÁPADOČESKÝCH PNEUMOONKOLOGICKÝCH DNŮ, EUROVERLAG 2009. s. 23
 53. Skřičková J., Keilová J., Janásková T. Kolek V., Chalupa J. a kol.: Intravenózní vinorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. ABSTRAKTY XVII. ZÁPADOČESKÝCH PNEUMOONKOLOGICKÝCH DNŮ, EUROVERLAG 2009. s. 24
 54. Pešek M., Krejčí J., Skřičková J. a kol.: Léčba erlotinibem nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic - efekt snížené dávky. ABSTRAKTY XVII. ZÁPADOČESKÝCH PNEUMOONKOLOGICKÝCH DNŮ, EUROVERlAG 2009. s. 25
 55. Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Koubková L., Salajka F., Krejčí J.: Zkušenosti s erlotinibem (preparát TARCEVA) v České republice - výstupy z registru TARCEVA. ABSTRAKTY XVII. ZÁPADOČESKÝCH PNEUMOONKOLOGICKÝCH DNŮ, EUROVERlAG 2009. s. 34-35
 56. Pešek M., Krejčí J., Skřičková J.: Erlotinib ve III. linii léčby NSCLC. ABSTRAKTY XVII. ZÁPADOČESKÝCH PNEUMOONKOLOGICKÝCH DNŮ, EUROVERlAG 2009. s. 36

Publikace v českých a slovenských časopisech

 1. J. Skřičková, B. Kadlec, L. Babičková: Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia,18, 1, 2008, 20-27
 2. S. Potrepčiaková, J. Skřičková: Tuberkulóza. Practicus 4, 2008, 24-29
 3. J. Skřičková. M. Tomíšková, L. Babičková, J. Kaplanová: Diagnostika a léčba karcinomu plic ve stáří. ČES GER REV 2008, 6, 20-30.
 4. B. Kadlec, J. Skřičková: Bevacizumab v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2, 2008,180-184
 5. J. Skřičková: Diagnostika a léčba zánětů plic u imunokompromitovaných nemocných. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 3, 2008. suppl.1, S6-S8
 6. J. Skřičková, M. Doubková: Hypersensitivní pneumonitida. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 3, 2008. suppl. 2, S12-SS15
 7. Skřičková J., Čoupek P., Babičková L. et al: Léčebné postupy u nemalobuněčného karcinomu plic(vyzvaný článek). Klinická onkologie 21, 2008, 317-329
 8. Pedagogické publikace
 9. Hrazdirová, Z. Merta, J. Skřičková: Vyšetření hrudníku a plic (51-62). In:J. Špinar a kolektiv: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada Praha,2008, 256 s.
 10. J. Skřičková, R. Kolaříková: Bronchoalveolární laváž. In: P. Helbich, D. Havel: Atlas pneumologické cytologie. Euroverlag, Plzeň, 2008

Přednášky neabstrahované

 1. Skřičková J., Binková I., Hrazdirová A.: Epidemiologie vzácných plicních onemocnění. XIII. Dny RAPPL, Karlova Studánka, 16.1.-19.1.2008
 2. Hrazdirová A., Potrepčiaková S., Skřičková J. : Vzácná forma tuberkulózy a mykobakteriózy. XIII. Dny RAPPL, Karlova Studánka, 16.1.-19.1.2008
 3. J. Skřičková: Karcinom plic u starších pacientů. XX.IV. Zoborský deň, Nitra, Slovensko, 8.2.2008
 4. P. Turčáni, J. Skřičková: Nefarmakologická léčba starších pacientů s CHOPN. XX.IV. Zoborský deň, Nitra, Slovensko, 8.2.2008
 5. J. Skřičková: Diagnostika a racionální léčba zánětů dýchacích cest. Seminář s tématikou racionální antibiotická léčba. Brno, 14.2.2008
 6. J. Skřičková: Nozokomiální pneumonie. Konference Pneumologické sekce ČAS. Praha, 13.9.2008
 7. J. Skřičková: Úloha pneumologa v diagnostice, léčbě a sledování nemocných s karcinomem plic. Mezikrajský moravský seminář pro pneumology, Hrotovice, 4.4.-5.4.2008
 8. A. Hrazdirová, S., J. Skřičková, S. Potrepčiaková: Vzázné formy tuberkulózy a mykobakteriózy. Mezikrajský moravský seminář pro pneumology, Hrotovice, 4.4.-5.4.2008
 9. M. Džingozovová, A. Hrazdirová, J. Skřičková: Tuberkulóza plic u imunokompromitované nemocné. Mezikrajský moravský seminář pro pneumology, Hrotovice, 4.4.-5.4.2008
 10. J. Skřičková, L. Babičková: Nádory mediastina.XV. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP, Brno, 24.9.-27.9.2008
 11. M. Doubková, J. Skřičková: Exogenní alergická alveolitida. XV. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP, Brno, 24.9.-27.9.2008
 12. J. Skřičková: Pohled pneumologa na dušnost. XV. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP, Brno, 24.9.-27.9.2008
 13. J. Skřičková: CHOPN a astma bronchiale. Cyklus seminářů ČIS. Interna Informans. Brno, 14.11.2008
 14. M. Plutinský, I. Binková, J. Skřičková: Anemický syndrom jako první příznak závažného plicního onemocnění. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. Praha, 5.12.2008
 15. K. Brat, A. Hrazdirová, J. Skřičková: Vzácná příčina respiračního selhání. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. Praha, 5.12.2008
 16. T. Poledníková , I. Binková, J. Skřičková: Kombinovaná příčina plicní hypertenze. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. Praha, 5.12.2008
 17. Skřičková J., Hrazdirová A., Tomíšková M., Binková I.: Diagnostika a léčba maligního pleurálního výpotku. XIV. DNY RAPPL, Karlova Studánka 14.-17.1.2009
 18. Hrazdirová A., Poledníková T., Potrepčiaková S., Skřičková J.: Tuberkulózní pleuritida v brněnské oblasti v letech 2003-2008. XIV. DNY RAPPL, Karlova Studánka 14.-17.1.2009
 19. Turčáni P., Skřičková J.: Výživa nemocných s CHOPN. XIV. DNY RAPPL, Karlova Studánka 14.-17.1.2009
 20. Turčáni P., Skřičková J.: Pneumotorax. Vědecko-vzdělávací schůze ČPFS na téma Intenzivní péče v pneumologii. Praha, 6.2.2009
 21. Skřičková J., Turčáni P., Hrazdirová A.: Limity diagnostických i terapeutických výkonů. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, Olomouc, 3.4.-4.4.2009
 22. Potepčiaková S., Poledníková T., Skřičková J.: Tuberkulóza - rozdíly mezi občany České republiky a imigranty. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, Olomouc, 3.4.-4.4.2009
 23. Kindlová D., Skřičková J.: Klinické zkušenosti s biologickou léčbou těžkého perzistujícího alergického astmatu. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, Olomouc, 3.4.-4.4.2009
 24. Turčáni P., Skřičková J.: Intoxikace teofylinem. Moravský mezikrajský seminář pro pneumology, Olomouc, 3.4.-4.4.2009
 25. Skřičková J.: Diagnostika postižení plic v intenzivní medicíne. III. Česko-Slovenský Kongres Intenzivní Medicíny, Hradec Králové, 13.-15.5.2009
 26. Skřičková J., Hrazdirová A., Turčáni P., Šťourač P.: Úspěšnost a komplikace endobronchiální léčby laserem a elektrokauterem. Endoskopický workshop, Nový Jičín, 26.5.2009
 27. Skřičková J.: Možnosti diagnostiky a léčby zánětů dolních dýchacích cest - aktuální stav. XIV. Setkání pneumologů. Záměk Štiřín, 4.6.2009
 28. Skřičková J.: Dušnost- pohled pneumologa. Workshop akutní plicní embolie 2009. Brno, 18.6.2009
 29. Skřičková J.: Léčba karcinomu plic. PNEUMOLOGICKÝ SEMINÁŘ VYSOČINY. MILOVY VI. ,26. 9. 2009
 30. Skřičková J.: Diagnostický přístup k nemocnému s plicními infiltráty.16.KONGRES ČSARIM, České Budějovice, 1.10.-3.10.2009
 31. Skřičková J.: Novinky v léčbě Karcinomu plic - současný stav a výhled na rok 2010. FÓRUM ONKOLOGŮ, Brno, 6.11.2009
 32. Potrepčiaková S., Hrazdirová A., Skřičková J.: Imunokompromitovaný pacient - děčný objekt mykobakterií. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie, Praha, 4.12.2009
 33. Poledníková T., Binková, I., Skřičková J.: Sarkoidóza - systémová nemoc. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie, Praha, 4.12.2009
 34. Brat K., Hrazdirová A., Skřičková J.: Rychlý a nepříznivý průběh oboustranného plicního postižení s respirační insuficiencí. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie, Praha, 4.12.2009

Přednášková a publikační činnost sester

 1. J. Chytrá, I. Hlavinová, N. Ševčenko: Cystická fibróza. Sborník abstrakt XV. Luhačovických dní, 28.3. – 29.3.2008, ISBN: 978-80-254-1237-4, str. 43.
 2. R. Petýrková, M. Lorincová, A. Kovačevová: Přínos monitorace pádů na Klinice nemocí plicních tuberkulózy (KNPT) v letech 2006 – 2007. Aktuality oboru TRN XII. Hradeckých pneumologických dní, 25.-26.4.2008, ISBN:978-80-254-1851-2, str. 103-104.
 3. S. Štefankovičová, Y. Staňková, L. Rausová: Je rozdíl mezi ošetřovatelsou péčí o pacienta s invazivní a neinvazivní ventilací? Aktuality oboru TRN XII. Hradeckých pneumologických dní, 25.-26.4.2008, ISBN:978-80-254-1851-2, str. 105-106.
 4. H. Obrová, A. Vymazalová: Edukace pacientů s bronchogenním karcinomem. Abstrakta XIV. Kongresu Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, 12.6.2008 Bardejovské Kúpele.
 5. S. Štefankovičová, L. Rausová, M. Cafourková: Syndróm vyhorenia u sestry pri práci s chorými na pľúcnom oddelení. Abstrakta XIV. Kongresu Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, 12.6.2008 Bardejovské Kúpele.
 6. H. Maulerová: Ambulance pro léčbu závislosti na tabáku. Abstrakta přednášek XVII. Moravskoslezských dnů pneumologie, 17.–18.10.2008, Olomouc, str. 39-40.
 7. Silvia Stefankovicova,1 Yvonne Stankova,1 Lucie Rausova.1 The differences between nurse care in patients with invasive ventilation (IV) and noninvasive ventilation (NIV). Europen Respiratory Society, Anual Congres, October 4-8, 2008. Berlin, Germany, Abstracts (1349).

Excerpovaná abstrakta

 1. Vašutová I., Skřičková J., Staňková Y. et al.: Markers of proliferation aktivity in non-small cell lung cancer,Lung Cancer 64, Suppl. 1, 2009,59 p
 2. Skřičková J., Mayer J., Kadlec B.: Pneumocystis jirovecii (Carinii) Pneumonia in HIV Negative Patients without Malignancies, Am J Respir Crit Care Med 179;2009:A5533
 3. Tomíšková M., Tomíška M., Illa P., Skřičková J., Burešová L.: Nutritional Risk Screening Predicts Tumor Response In Lung Cancer Patients. Support Care Cancer, 2009, 17, 929
 4. Tomíšková M., Tomíška M., Illa P., Skřičková J., Burešová L.: Nutritional risk screening predicts tumor response in lung cancer patients. Journal of Thoracic Oncology, 4, 3, suppl 1, 2009, S435
 5. Pešek M., Krejčí J., Skřičková J., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Sixtová D., Petruželka L., Roubec J., Vyzula R., Pavlík T.: Erlotinib therapy in non small cell lung cancer patients - survival of patients on reduced erlotinib doses. Journal of Thoracic Oncology, 4, 3, suppl 1, 2009, S295
 6. Skřičková J., Keilová J., Janásková T., Kolek, V., Chalupa J., Roubec J., Třasoň T., Tomíšková M., Kadlec B., Švecová J., Grygárková I., Kohoutek M: Intravenous vinorelbine (NVBiv) on D1 and oral vinorelbine (NVBo) on D8 in combination with carboplatin (CBDCA) as first line treatment in advanced non-small lung cancer (NSCLC) patients: preliminary results of a prospective study. Journal of Thoracic Oncology, 4, 3, suppl 1, 2009, S448
 7. Pešek M., Krejčí J., Skřičková J., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Sixtová D., Petruželka L., Roubec J., Vyzula R., Pavlík T.: Erlotinib therapy in non small cell lung cancer patients- survival of "poor prognosis patients". Journal of Thoracic Oncology, 4, 3, suppl 1, 2009, S704
 8. Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Koubková L., Salajka F., Zemanová M., Tomíšková M., Sixtová D., Pavlík T.: Erlotinib (Tarceva®) in patients with non-small-cell lung cancer (NSCLC): results on 394 patients from Tarceva Register of Czech Republic. Journal of Thoracic Oncology, 4, 3, suppl 1, 2009, S714
 9. Kolek V., Grygárková I., Chalupa J., Koubková L., Švecová J., Skřičková J., Ostřížková L., Sixtová D.: Oral vinorelbine in combination with cisplatin or carboplatin in adjuvant chemotherapy of non-small cell lung cancer: a prospective multicentre study of feasibility and tolerability. Journal of Thoracic Oncology, 4, 3, suppl 1, 2009, S785
 10. Salajka F., Pešek M., Krejčí J., Skřičková J., Zatloukal P., Koubková L., Grygárková Y., Pavlík T.: The influence of clinical predictors on the results of treatment with erlotinib in patients with advanced NSCLC. Journal of Thoracic Oncology, 4, 3, suppl 1, 2009, S799
 11. Babičková L., Tomíšková M., Skřičková J., Kadlec B., Kaplanová J., Pavlík T.: Analysis of teratment effects of erlotinib in non small cell lung cancer patients. EJC 2009, 7, No 2, suppl., 544
 12. Hrazdirová A., Skřičková J.: Endobronchiální nálezy u lymfomů. Abstrakta X. Tománkových dnů, Respirace 2007, suppl. 1. str. 17-18
 13. Skřičková J., Hrazdirová A., Šťourač P.: Bronchoskopie v diagnostice zánětů plic. Abstrakta X. Tománkových dnů, Respirace 2007, suppl. 1. str. 27
 14. Skřičková J., Šťourač P., Hrazdirová A.: Komplikace endobronchiální léčby. Abstrakta X. Tománkových dnů, Respirace 2007, suppl. 1. str. 27-28
 15. Ardizzoni A., Razis E., Lichinitser M., Yilmaz U., Grigorescu A., Torero J., Skrickova J., Cervantes G., Gottfried M., Van Meerbeeck J.: Interim safety results from TRUST, a global open-label study of erlotinob with advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC). Journal of Thoracic Oncology, 2, 8, suppl. 4, 2007, S342
 16. Skrickova J., Stourac P., Hrazdirova A.: Endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation is safe and useful procedure. Journal of Thoracic Oncology, 2, 8, suppl. 4, 2007, S420-S421
 17. Skrickova J., Tomiskova M., Svobodnik A., Babickova L., Kaplanova J., Kadlec B., Turcani P., Vasutova I., Hanke I., Horvath T., Vomela J.: The 7-years results of the surgical treatment of non-small cell. Lung cancer patients and the influence of neoadjuvant teratment. Journal of Thoracic Oncology, 2, 8, suppl. 4, 2007, S656
 18. Zemanova M., Petruzelka L., Zatloukal P., Pesek M., Grygarkova Y., Skrickova J., Svobodník A., Vrana D.: Gefitinoib toxicity has been significantly correlated with surfoval in non-small cell lung cancer patients terated in EAP program in Czech Republic. Journal of Thoracic Oncology, 2, 8, suppl. 4, 2007, S748
 19. Skrickova J., Tomiskova M., Svobodnik A., Kadlec B., Vasutova I., Babickova L., Hanke I., Horvath T., Vomela J., Turcani P.: The 7-years results of the surgical treatment of non-small cell lung cancer (nsclc) patients and the influence of neoadjuvant treatment; J. Skrickova, M. Tomiskova, A. Svobodnik, B. Kadlec, I. Vasutova, L. Babickova, I. Hanke, T. Horvath, J. Vomela, P. Turcani (Brno, Czech Republic). European Respiratory Journal 30, sppl. 51, 2007, S433
 20. Skrickova J, Stourac P., Hrazdirova A., Turcani P.: Is endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation safe procedure ?; J. Skrickova, P. Stourac, A. Hrazdirova, P. Turcani: Is endobronchial treatment in general anesthesia with jet ventilation safe procedure?; European Respiratory Journal 30, sppl. 51, 2007, S541
 21. Skřičková J.: Současná role biologické léčby bronchogenního karcinomu.XVI. Moravskoslezské pneumologické dny, Brno, 5.-6. října, sborník abstrakt, str.30, ISBN 978-80-254-0470-6
 22. Turčáni P., Skřičková J.: Nemedikamentózní léčba CHOPN. XVI. Moravskoslezské pneumologické dny, Brno, 5.-6. října, sborník abstrakt, str. 14, ISBN 978-80-254-0470-6
 23. Tomíšková M., Skřičková J., Kaplanová J. a kol: Vyhodnocení klinických parametrů ve vztahu k účinnosti léčby erlotinibem u nemocných s NSCLC. XVI. Moravskoslezské pneumologické dny, Brno, 5.-6. října, sborník abstrakt, str.31, ISBN 978-80-254-0470-6
 24. Kadlec B., Skřičková J.: Výskyt trombembólických příhod u nemocných s karcinomem plic, XVI. Moravskoslezské pneumologické dny 2007, Brno, 5.-6. října, sborník abstrakt, str.32, ISBN 978-80-254-0470-6
 25. Potrepčiaková S., Skřičková J., Mazáčová H.: Tuberkulóza v brněnské oblasti v r. 2003 a v r. 2006. XVI. Moravskoslezské pneumologické dny 2007, Brno, 5.-6. října, sborník abstrakt, str.71, ISBN 978-80-254-0470-6
 26. Kindlová D., Skřičková J.: Biologická léčba obtížně léčitelného astmatu (OLA). XVI. Moravskoslezské pneumologické dny 2007, Brno, 5.-6. října, sborník abstrakt, str. 62, ISBN 978-80-254-0470-6

Odborné přednášky publikované ve formě abstrakt ve sjezdových materiálech

 1. Skřičková J., Kindlová D., Langerová M.: Pneumocystis jiroveci v bronchoalveolární tekutině nemocných s alergickým bronchiálním astmatem. Sborník abstrakt XVI. Luhačovických dnů, 2009, s. 11-12, ISBN 978-80-254-3883-1
 2. Kindlová D., Skřičková J., Rohovský T., Novotná B.: Omalizumab - nová naděje pro pacienty s těžkým perzistujícím a obtížně léčitelným astmatem. Sborník abstrakt XVI. Luhačovických dnů, 2009, s. 18-20, ISBN 978-80-254-3883-1
 3. Tomíšková M., Tomíška M., Illa P., Skřičková J.: Nutriční rizikový screening předikuje odpověď na protinádorovou léčbu u nemocných s karcinomem plic. Edukační sborních Brněnských onkologických dnů, Brno, 2009, Dataprint Brno, 147-148. ISBN 978-80-86793-12-2
 4. Skřičková J., Tomíšková M., Vašutová I., Kaplanová J., Babičková L. a kol.: Erlotinib v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (přehled a vlastní výsledky). Brno, 2009, Dataprint Brno, 240-241. ISBN 978-80-86793-12-2
 5. Šťourač P., Skřičková J., Štoudek R. a spol.: Pětileté zkušenosti anesteziologa s paliativní endobronchiální léčbou. In AKUTNE.CZ - střípky s ČSARIM 2008, 1, vyd. Brno: AKUTNE.CZ, 2008, 1-2, ISSN 1803-179X
 6. Kindlová D., Skřičková J., Rohovský T., Novotná B.: Omalizumab - další pokrok v léčbě těžkého perzistujícího a obtížně léčitelného astmatu alergického typu. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 10-11
 7. Skřičková J., Štourač P., Hrazdirová A., Turčáni P.: Výsledky a úskalí endobronchiální léčby. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 27
 8. Ondrejka G., Skřičková J., Tyl R.: Narrow band imaging (NBI) - možnosti využití v diagnostice patologických plicních procesů. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 31-32
 9. Skřičková J., Turčáni P., Hrazdirová A.: Bronchoskopie v intenzivní medicíně v diagnostice infekčních plicních komplikací. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 47-49
 10. Hanke I., Grolich T., Mitáš L., Hrivnák R., Ivičič J., Horváth T., Sobotka M., Vomela J., Babičková L., Skřičková J.: Spektrum hrudních operací na CHK FN Brno Bohunice. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 93-94
 11. Poledníková T., Potrepčiaková S., Skřičková J.: Tuberkulóza - odlišnosti u imigrantů 2003 - 2008. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 105
 12. Skřičková J.: Postavení topotecanu (Hycamtinu) v léčbě malobuněčného karcinomu plic (SCLC). Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 115-116
 13. Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Koubková L., Salajka F., Krejčí J., Pavlík T.: Účinnost a bezpečnost léčby erlotinibem (Tarcevou®) u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v nerandomizované populaci České republiky. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 124
 14. Salajka F., Pešek M., Krejčí J., Skřičková J., Zatloukal P., Koubková L., Grygárková Y., Pavlík T.: Vliv klinických prediktorů na účinnost léčby erlotinibem (Tarceva®) Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 124-125
 15. Skřičková J., Keilová J., Janásková T., Kolek V., Chalupa J., Tomíšková M., Babičková L., Grygárková I., Roubec J.,Kadlec B.: Intravenózní vinorelbin (Vbiv) den 1 a perorální vinorelbin (Nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní studie. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 125
 16. Roubec J., Chaloupka F., Tomíšková M., Jakubcová T., Skřičková J., Kolek V., Reiterer P.: Druhá linie léčby malobuněčného bronchogenního karcinomu monoterapií topotecanem - doplněný soubor nemocných 2005-2008 čtyř pracovišť. Aktuální stav v diagnostice relapsu malobuněčné rakoviny plic, možnosti léčby ve druhé a dalších liniích
 17. Skřičková J.: Změny v epidemiologii karcinomu plic v ČR. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 128
 18. Kolek V., Dušek L., Marel M., Pešek M., Skřičková J., Zatloukal P.: Časná detekce karcinomu plic. Sborník abstrakt XV. Kongresu ČSFS a SPFS, Praha, 25.6.-28.6.2009, 129
 19. Šandor P., Turčáni P., Hanslianová M., Skřičková J.: Charakteristiky nemocných hospitalizovaných na KNPT s nozokomiální pneumonií. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 11-12
 20. Skřičková J.: Epidemiologie karcinomu plic. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 14
 21. Skřičková J., Keilová J., Janásková T. a kol.: Intravenózní a perorální vinorelbin v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 15
 22. Skřičková J.: Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic v České republice. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 15-16
 23. Skřičková J.: Udržovací terapie (maintenace) - Měníme paradigma léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 17
 24. Potrepčiaková S., Skřičková J.: Tuberkulóza krčních lymfatických uzlin. Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 20
 25. Hrazdirová A., Brat K., Skřičková J.: Tuberkulóza jako stigma? Sborník abstrakt XVIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE, Ostrava 9.-10. října 2009, 19
 26. Babičková L., Tomíšková M., Skřičková J., Kadlec B., Vašutová I.: Maligní mezoteliom pleury. Sborník přednášek JOD 2009, Diagnostika a léčba nádorů plic a pleury, Český Krumlov, 11.-24.10.2009, 140-141
 27. Skřičková J.,. Keilová J., Janásková T. a spol: Intravenózní vinorelbin (vbiv) den 1 a perorální vinorelbin (nebo) den 8 v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic: předběžné výsledky prospektivní studie. Sborník přednášek JOD 2009, Diagnostika a léčba nádorů plic a pleury, Český Krumlov, 11.-24.10.2009, 120
 28. Skřičková J., Tomíšková M., Vašutová I. a spol.: Faktory ovlivňující léčbu erlotinibem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic. Sborník přednášek JOD 2009, Diagnostika a léčba nádorů plic a pleury, Český Krumlov, 11.-24.10.2009,131-132
 29. Skřičková J., Tomíšková M., Babičková L., Kadlec B., Špeldová J.: První a druhá linie léčby nemalobuněčného karcinomu plic. Sborník přednášek JOD 2009, Diagnostika a léčba nádorů plic a pleury, Český Krumlov, 11.-24.10.2009, 57-60
 30. Kolek V., Grygárková I, Chalupa J., Švecová J., Skřičková J., Ostřížková L., Sixtová D.: Multicentrická československá studie adjuvantní chemoterapie perorálním vinorelbinem u nemalobuněčného karcinomu plic. ABSTRAKTY XVII. ZÁPADOČESKÝCH PNEUMOONKOLOGICKÝCH DNŮ, EUROVERLAG 2009. s. 23
 31. Skřičková J., Keilová J., Janásková T. Kolek V., Chalupa J. a kol.: Intravenózní vinorelbin den 1. a perorální vinorelbin den 8. v kombinaci s karboplatinou v první linii léčby nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. ABSTRAKTY XVII. ZÁPADOČESKÝCH PNEUMOONKOLOGICKÝCH DNŮ, EUROVERLAG 2009. s. 24
 32. Pešek M., Krejčí J., Skřičková J. a kol.: Léčba erlotinibem nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic - efekt snížené dávky. ABSTRAKTY XVII. ZÁPADOČESKÝCH PNEUMOONKOLOGICKÝCH DNŮ, EUROVERlAG 2009. s. 25
 33. Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Koubková L., Salajka F., Krejčí J.: Zkušenosti s erlotinibem (preparát TARCEVA) v České republice - výstupy z registru TARCEVA. ABSTRAKTY XVII. ZÁPADOČESKÝCH PNEUMOONKOLOGICKÝCH DNŮ, EUROVERlAG 2009. s. 34-35
 34. Pešek M., Krejčí J., Skřičková J.: Erlotinib ve III. linii léčby NSCLC. ABSTRAKTY XVII. ZÁPADOČESKÝCH PNEUMOONKOLOGICKÝCH DNŮ, EUROVERlAG 2009. s. 36
 35. Kapitoly v monografiích a samostatné monografie
 36. Skřičková J., Tomíšková M., Kaplanová J.: Karcinom plic (150-156). In: J. Dolina autorský kolektiv: Civilizace a nemoci, FUTURA, Praha, 2009, 272 s., ISBN 978-80-86844-53-4
 37. Sláma O., Mužík J., Skřičková J., Kostíková J., Dušek L.: Management and Monitoring of Paliative Care in the Czech Republic. In L.Dušek et al.: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Grada Publishing a.s., 1 vydání, Praha, 2009, 461 s.ISBN 978-80-247-3244-2
 38. Populárně vědecké publikace, personálie, zprávy z kongresů a studijních pobytů:
 39. Skřičková J., Pešek M.: Karcinom plic. PNEUMOLOGIE, příloha časposu Týden 2009, 13-15

Přehledové práce v excerpovaných časopisech

 1. Skřičková J.: Možnosti diagnostiky a léčby zánětů dolních dýchacích cest - aktuální stav. Kazuistiky v alergologii a pneumologii 6, 2009, suppl 2, 23-26
 2. Skřičková J., Babičková L., Tomíšková M., Špeldová J., Kadlec B., Čoupek P.: Současné možnosti léčby karcinomu plic. Postgraduální medicína, 2009, 11, 594-602
 3. Skřičková J.: Karcinom plic - přetrvávající výzva. Stud. Pneumol. Phtiseol., 69, 2009, 3, 87-90
 4. Skřičková J., Kadlec B., Vašutová I., Babičková L., Tomíšková M.: Inhibitory receptoru epidermálního růstového faktoru v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC). Stud. Pneumol. Phtiseol., 69, 2009, 3, 105-111
 5. Skřičková J.: Spolupráce praktického lékaře a pneumoonkologa v diagnostice karcinomu plic. Prakt. Lék. 2009, 89, 527-530
 6. Skřičková J., Babičková L., Kadlec B.: Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie,5, 2009, 445-560
 7. Skřičková J.: Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic po 13. světové konferenci o karcinomu plic. REMEDIA 2009, ONKOLOGIE III, 110-112
 8. Skřičková J., Babičková L., Špeldová J.: Postavení chemoterapie v léčně karcinomu plic. Onkologie 2009;3 (5): 285-291
 9. Skřičková J.: Co přinesla 13. světová konference o karcinomu plic (13th WORLD Conference on Lung Cancer). Kazuistiky v pneumologii a alergologii a ORL, 4, 2009, 50-51
 10. Ondrejka C., Skřičková J., Tyl R.: Narrow band imagin - nová bronchoskopická metoda v diagnostice patologických plicních procesů. Stud. Pneumol. Phtiseol., 69, 2009, 6, 225-230
 11. Skřičková J.: Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic po 13. světové konferenci o karcinomu plic. REMEDIA 19, 2009, 395-397

Původní práce in extenso excerpované

 1. Staňková Y., Skřičková J., Tomíšková M. a spol.: Trendy chirurgické léčby nemalobuněčného karcinomu plic v letech 2000 - 2006. Stud. Pneumol. Phtiseol., 69, 2009, 69-73
 2. Skřičková J., Pešek M., Kolek V. a spol.: Výsledky klinického hodnocení účinnosti a toxicity gefitinibu v rámci programu časného přístupu u nemalobuněčného karcinomu plic v České republice. Stud. Pneumol. Phtiseol., 69, 2009, 62-68
 3. Džingozovová M., Skřičková J., Mačák J., Múčková K., Adam Z.: Lokalizovaná trache obronchiální amyloidóza typu AA a její odlišení od systémové amyloidózy v praxi. Vnitř Lék 2009, 55 (6): 593-598
 4. Kindlová D., Skřičková J.: Biologická léčba těžkého perzistujícího astmatu. Stud. Pneumol. Phtiseol., 69, 2009, 141-148
 5. Babičková L., Skřičková J.: Kasuistiky pacientů léčených erlotinibem. REMEDIA, ONKOLOGIE III, 2009, 120-123
 6. Kindlová D., Skřičková J.: Biologická léčba těžkého perzistujícího astmatu. Kasuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 6, 2009, 3, 4-12
 7. Staňková Y., Skřičková J., Šándor P.: Bronchoskopie v intenzivní medicíně. 2007-2008. Stud. Pneumol. Phtiseol., 69, 2009, 6, 221-224

Odborné přednášky publikované ve formě abstrakt ve sjezdových materiálech

 1. Šandor P., Turčáni P., Šťourač P., Skřičková J.: Neobvyklá příčina noční hyposaturace u mladé ženy po těhotenské eklampsii. Sborník abstrakt XIV. Luhačovických dnů, 16-17. března 2007, str.27
 2. Skřičková J., Binková I., Hrazdirová A.: Postižení plic léky a léčebnými zákroky. Sborník abstrakt XIV. Luhačovických dnů, 16-17. března 2007, str.24-25
 3. Skřičková J., Tomíšková M., Babičková L., Kadlec B., Kaplanová J., Vašutová I.: Spolupráce pneumologa, praktického lékaře, a posudkového lékaře v průběhu diagnostiky a léčby karcinomu plic. XI. Hradecké pneumologické dny. Sborník abstrakt, 28-34, ISBN 978-80-239-9167-3
 4. Skřičková J.: Léčba karcinomu plic. Edukační sborník BOD 2007, 260-263, ISBN 978-9780-86793-09-2
 5. Skřičková J.: Postižení plic léky a léčebnými zákroky. Sborník abstrakt IV. Halákových dnů s mezinárodní účastí (Martin, Slovensko, 14.6.-15.6.2007), str.6-7. ISBN 978-8088866-42-8
 6. Potrepčiaková S., Skřičková J., Mazáčová H.: Tuberkulóza v Brněnskem oblasti v letech 2003 a 2006. Sborník abstrakt IV. Halákových dnů s mezinárodní účastí (Martin, Slovensko, 14.6.-15.6.2007), str.13. ISBN 978-8088866-42-8
 7. Merta Z., Skřičková J., Hrazdirová A., Turčáni P.: Pohled anglicky mluvících studentů na výuku pneumologie. III. Celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU v Brně, Brno, 6.3.2007, sborník přednášek, s. 20
 8. Tomíšková M., Skřičková J., Kaplanová J. a spol.. Zkušenosti pracoviště s erlotinibem u nemocných s nemalován karcinomem plic. Abstrakty XV. Západočeských pneumoonkologických dnů, 8-9.11.2007, 150-151
 9. Skřičková J.: Anastin (bevacizumab) v první linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic – souhr základních údajů z randomizovaných studií fáze III, definice pacienta. Abstrakty XV. Západočeských pneumoonkologických dnů, 53-53
 10. Kadlec B., Skřičková J., Vašutová I. et al.: Incidence trombembolických příhod u pacientů s karcinomem plic v letech 2004-2006. Abstrakty XV. Západočeských pneumoonkologických dnů, s. 45
 11. Vašutová I., Skřičková J., Babičková L. et al.: Markery proliferační aktivity u nemalobuněčného bronchogenního karcinomu. Abstrakty XV. Západočeských pneumoonkologických dnů, s. 46
 12. Salajka F., Kolek V., Pešek M., Skřičková J., Zatloukal P., Zemanová M.: TRUST. Zkušenosti z pracovišť v České republice. Abstrakty XV. Západočeských pneumoonkologických dnů, s. 49

Kapitoly v monografiích a samostatné monografie

 1. A. Křivanová, P. Husa, Z. Fojtík, J. Skřičková, Z. Řehák, J. Mayer: Horečka nejasné etiologie (265-282). In: Z. Adam, J. Vorlíček et al.: Hematologie pro praktické lékaře. Galen, Praha 2007, ISBN 978-80-7262-453-9, 313 s.
 2. P. Turčáni, J. Skřičková: Akutní astma bronchiale – up to date (36-39). In: K. Cvachovec, V. Černý: Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně. Galén, Praha, 2007, 267 s.
 3. M. Tomíšková, J. Skřičková: Dušnost (169-174). In: O. Sláma, L. Kabelka, J. Vorlíček: Paliativní medicíny pro praxi. Galén, Praha, 2007, 362 s.
 4. M. Tomíšková, J. Skřičková: Kašel (175-178). In: O. Sláma, L. Kabelka, J. Vorlíček: Paliativní medicíny pro praxi. Galén, Praha, 2007, 362 s.
 5. M. Tomíšková, J. Skřičková: Hemoptýza (179-180). In: O. Sláma, L. Kabelka, J. Vorlíček: Paliativní medicíny pro praxi. Galén, Praha, 2007, 362 s.
 6. M. Tomíšková, J. Skřičková: Pleurální výpotek (180-187). In: O. Sláma, L. Kabelka, J. Vorlíček: Paliativní medicíny pro praxi. Galén, Praha, 2007, 362 s.

Populárně vědecké publikace, personálie, zprávy z kongresů a studijních pobytů

 1. J. Kaplanová, S. Skřičková, L. Babičková: Léčba nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Klinické stádium IIIB a IV. Lékařské listy 9, 2007, 26-27

Přehledové práce v excerpovaných časopisech

 1. J. Skřičková: Pankreatikopleurální píštěle – editorial. Vnitř Lék 2007, 53 (2), 111
 2. L. Babičková, J Skřičková, J. Roubec: Postavení gemcitabinu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Stud. Pneumol. Phtiseol., 67, 2007, 2, 76-89

Přednášky neabstrahované

 1. A. Hrazdirová, J. Skřičková: Endobronchiální nálezy u lymfomů. XII. Dny RAPL, Karlova Studánka, 17.1.- 20.1.2007
 2. J. Skřičková, A. Hrazdirová: Komplikace endobronchiální léčby. XII. Dny RAPL, Karlova Studánka, 17.1.- 20.1.2007
 3. Skřičková J.: Vývoj diagnostiky a léčby karcinomu plic. Mezikrajský moravský pneumologický seminář- Zlín 13.4.-14.4.2007
 4. Klíma P.: Šestiminutový test chůzí. Mezikrajský moravský pneumologický seminář – Zlín 13.-14.4.2007
 5. Skřičková J.: Léčba karcinomu plic. Seminář onkologů. Jihlava, 18.10.2007
 6. Skřičková J., Šťourač P., Hrazdirová A.: Endobronchiální léčba nádorové obstrukce dýchacích cest. XIII. Den paliativní medicíny, Brno, 25.10.2007
 7. Džingozovová M., Hrazdirová A., Skřičková J.: Tuberkulóza u imunikompromitované nemocné. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. Praha, 14.12.2007
 8. Plutinský M., Skřičková J.: Wegenerova granuomatóza. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. Praha, 14.12.2007
 9. Vaušutová I., Binková I., Skřičková J. a kol.: Addisonská krize u nemocné s bronchogenním karcinomem. Kazuistická sdělení z pneumologie a ftizeologie. Praha, 14.12.2007

Původní práce in extenso excerpované

 1. M. Doubková, I. Binková, J. Jančíková,J. Skřičková: Jak včasná je diagnostika idiopatické plicní fibrózy a jak úspěšná je její terapie?. Stud. Pneumol. Phtiseol., 67, 2007, 3, 113-119
 2. I. Vašutová, Y. Staňková, J. Skřičková: Paraneoplastický Cushingův syndrom. Kasuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 4, 2007, 19-22

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji