Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Věda a výzkum

Klinický výzkum

Na klinice probíhají klinické studie zaměřené na léčbu karcinomu plic, zánětů plic, bronchiálního astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, intersticiální plicní fibrózy a cystické fibrózy.

Klinika je součástí existujícího UOC (Univerzitního onkologického centra) a zároveň součástí KOC Brno (Komplexní onkologické centrum). Všichni nemocní s bronchogenním karcinomem, kteří byli na klinice hospitalizováni nebo vyšetřeni, jsou dále sledováni a údaje o výsledcích léčby jsou průběžně vyhodnocovány.

Klinika se podílí na nerandomizovaných onkologických studiích v rámci České republiky. Studie jsou zaměřeny na adjuvantní léčbu a léčbu pokročilých a metastázujících zhoubných nádorů.

Klinika je zařazena mezi centra, která jsou pověřena léčbou a sledováním v rámci registrů nemocných léčených cílenou biologickou léčbou erlotinibem (Tarceva) a dále pemetrexedem (Alimta).

Klinika je členem kooperativní skupiny pro NET ( Neuroendokrinní tumory) a podílí se na vytvoření registru pro tyto vzácné tumory.

Klinika je zařazena mezi centra, která jsou pověřena sledováním nemocných astmatem a jejich léčbou omalizumabem (Xolair). V oblasti astmatu klinika také úzce spolupracuje s pracovištěm patofyziologie v rámci výzkumu bronchiálního astmatu.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji