Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Placené služby - Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

CENÍK č. 1/2015-09.5

Vyšetření přístrojem SOMNOcheck micro cardio

Pro Kliniku nemocí plicních a tuberkulózy byla vytvořena kalkulace Vyšetření přístrojem SOMNOcheck micro cardio. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu na pokladně FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.   

Název Cena
1 vyšetření 1 500,00 Kč

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji