Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Vzdělávání

Pregraduální

  • Výuka posluchačů Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brno:

3. ročník – interní propedeutika
4. ročník - výuka základů diagnostiky a léčby plicních nemocí a tuberkulózy formou praktické stáže a seminářů
6. ročník – výběrové stáže před státními zkouškami

 

Postgraduální

  • ve spolupráci s Univerzitním onkologickým centrem pořádáme každý měsíc odborné semináře
  • měsíční stáž lékařů připravujících se ke zkoušce z interního základu
  • na klinice pracují interní a externí postgraduální studenti s tématy svých prací:

 

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D. -Význam nemedikamentózní léčby u chronické obstrukční plicní nemoci.
MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D. – Sledování změn hemokoagulace a hemostázy u nemocných s bronchogenním karcinomem.
MUDr. Irena Opletalová– Prognostické a prediktivní faktory účinnosti léčby bronchogenního karcinomu
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. – Prognostický význam genového polymorfismu promotoru matrix-metalloproteinázy 1 na časnost metastazování bronchogenního karcinomu
MUDr. Jana Špeldová – Zhodnocení přínosu scintigrafického vyšetření Tc-99m-MIBI pro stanovení diagnózy a prognózy u nemocných s bronchogenním karcinomem léčených chemoterapií.

 

Pro střední zdravotnické pracovníky

  • Spolupráce s Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví:

PSS v onkologii (Skřičková).
Kurz paliativní medicíny (Skřičková).
Školící místa v diagnostice a léčbě bronchogenního karcinomu pro pneumology, onkology, internisty (Špeldová).
Školící místa v asthma bronchiale 
Školící místa v péči o nemocné s respirační insuficiencí  
Školící místa v základech bronchoskopie (Skřičková)
Školící místa ve zhoubných nádorech plic, pleury, mediastina (Špeldová)
Školící místa v intersticiálních plicních procesech (Doubková)
Školící místa ve funkčním vyšetření plic (Plutinský, Merta)
Školící místa v bronchoalveolárních lavážích BAL (Skřičková)

 

Odborné semináře pro střední zdravotnické pracovníky.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji