Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Nadstandardní pokoje

CENÍK č. 70/2024 – 09.5

Nadstandardní pokoje

Z důvodu nového nadstandartního pokoje v Dětské nemocnici byla provedena aktualizace přílohy č. 1 - Přehled nadstandardních pokojů. Nadstandardní pokoje jsou rozčleněny do čtyř kategorií dle vybavenosti pokojů. Přehled nadstandardních pokojů jednotlivých klinik tvoří Přílohu č. 1 tohoto ceníku.

Kategorie

Popis

Kategorie I.

Apartmán (dvě samostatné místnosti), komplexní nadstandardní vybavení

Kategorie II.

Komplexní nadstandardní vybavení

Kategorie III.

Základní nadstandardní vybavení

Kategorie IV.

Samostatný pokoj bez medicínského zdůvodnění - běžný standardní pokoj
s více lůžky, kde je pacient sám nebo s průvodcem (je-li to provozně možné)

 

Cena je osvobozena od DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem je léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den:

Cena

Kategorie I.

2.050 Kč

Kategorie II.

1.475 Kč

Kategorie III.

1.050 Kč

Kategorie IV.

525 Kč

K ceně bude připočteno 12% DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem není léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den:

Cena bez DPH

DPH 12%

Cena vč. DPH

Kategorie I.

2.050 Kč

246 Kč

2.296 Kč

Kategorie II.

1.475 Kč

177 Kč

1.652 Kč

Kategorie III.

1.050 Kč

126 Kč

1.176 Kč

Kategorie IV.

525 Kč

63 Kč

588 Kč

Příloha č. 1 - Přehled nadstandardních pokojů

Klinika

Umístění

Kategorie

Počet pokojů

GPK - Bohunice

Odd. PA

II

2

GPK - Bohunice

Odd. PA

III

6

GPK - Bohunice

Odd. PB

II

1

GPK - Bohunice

Odd. PB

III

6

GPK – Obilní trh

Odd. 5P

II

2

GPK - Obilní trh

Odd. 5P

III

6

GPK - Obilní trh

Odd. 7P

II

2

GPK - Obilní trh

Odd. 9P

II

1

CHK

Odd. A + B + C + CH

II

7

IGEK

Odd. A

III

1

IKK

Odd. B

II

1

IKK

Odd. B

III

1

KNPT

KNPT

III

1

KÚČOCH

Odd. A

III

1

KÚCH

Odd. A + B + C

II

3

NCHK

Odd. B

II

1

NCHK

Odd. B

III

1

OK

Odd. A

II

1

ORL

Odd. A/B

III

2

ORTK

Odd. A + B

II

4

RHO

Odd. C

III

1

UK

Odd. A + B

II

3

PeK

Odd. 67

III

1

Platnost ceníku od 23. dubna 2024

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji