Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Nadstandardní pokoje

CENÍK č. 26 / 2022 – 09.5

Nadstandardní pokoje

Byla provedena aktualizace kalkulace nadstandardních pokojů. Nadstandardní pokoje byly rozčleněny do čtyř kategorií dle vybavenosti pokojů. Přehled nadstandardních pokojů jednotlivých klinik tvoří Přílohu č. 1 tohoto ceníku.

Kategorie Popis
Kategorie I. Apartmán (dvě samostatné místnosti), komplexní nadstandardní vybavení
Kategorie II. Komplexní nadstandardní vybavení
Kategorie III. Základní nadstandardní vybavení
Kategorie IV. Samostatný pokoj bez medicínského zdůvodnění - běžný standardní pokoj
  s více lůžky, kde je pacient sám nebo s průvodcem (je-li to provozně možné)

 

Cena je osvobozena od DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem je léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den: Cena
Kategorie I. 2 039 Kč
Kategorie II. 1 464 Kč
Kategorie III. 1 045 Kč
Kategorie IV. 523 Kč

 

K ceně bude připočteno 10% DPH v případě, že hospitalizaci předchází zdravotní služba, jejímž účelem není léčebný cíl nebo ochrana lidského zdraví a služby s nimi úzce související.

Cena dle jednotlivých kategorií na 1 den: Cena bez DPH DPH 10% Cena vč. DPH
Kategorie I. 2 039 Kč 204 Kč 2 243 Kč
Kategorie II. 1 464 Kč 146 Kč 1 610 Kč
Kategorie III. 1 045 Kč 105 Kč 1 150 Kč
Kategorie IV. 523 Kč   52 Kč 575 Kč

 

Příloha č. 1 - Přehled nadstandardních pokojů

 

 

Klinika

Umístění

Kategorie

Počet pokojů

GPK - Bohunice

Odd. PA

II

2

GPK - Bohunice

Odd. PA

III

6

GPK - Bohunice

Odd. PB

II

1

GPK - Bohunice

Odd. PB

III

6

GPK – Obilní trh

Odd. 5P

II

2

GPK - Obilní trh

Odd. 5P

III

6

GPK - Obilní trh

Odd. 7P

II

2

GPK - Obilní trh

Odd. 9P

II

1

CHK

Odd. A + B + C + CH

II

7

IGEK

Odd. A

III

1

IKK

Odd. B

II

1

IKK

Odd. B

III

1

KNPT

KNPT

III

1

KÚČOCH

Odd. A

III

1

KÚCH

Odd. A+B+C

II

3

NCHK

Odd. B

II

1

NCHK

Odd. B

III

1

OK

Odd. A

II

1

ORL

Odd. A/B

III

2

ORTK

Odd. A + B

II

3

RHO

Odd. C

III

1

UK

Odd. A + B

II

3

 

 

Platnost ceníku od 15. dubna 2022

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji