Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Všeobecná interní klinika

CENÍK č. 30 / 2023 – 09.5

Podání vitamínu C

OBJEDNÁVAT SE MŮŽETE

NA TEL: 532 23 3124

E-MAILEM: 

 

Pro Kliniku interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno byl vyhotoven ceník podání vitamínu C prostřednictvím infuze za přímou úhradu. Kalkulace ceny obsahuje mzdové náklady včetně režií při nitrožilní aplikaci infuzního roztoku, spotřební materiál a vitamín C. S cenou aplikace vitamínu C musí být klient seznámen dříve, než bude tento výkon proveden. Na celkovou částku určenou k úhradě bude vystaveno potvrzení, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno ve II. patře LT. 

Nabízená zdravotní služba je osvobozena od sazby daně, protože má léčebný cíl nebo plní účel ochrany lidského zdraví.

Proč nitrožilně aplikovat vitamín C

Vitamín C v lidském organismu zajišťuje mnoho důležitých funkcí. Hraje významnou roli v imunitním systému, zasahuje do metabolických a enzymatických procesů. Pro udržení tělesného zdraví je důležitá jeho dostatečná koncentrace. Vitamín C je totiž pro člověka esenciální látkou, nedokáže si ji sám syntetizovat a je tedy odkázaný na jeho přísun zvenčí.

V posledních letech byla hlášena celá řada prospěšných účinků vitamínu C na lidské zdraví:

  • protizánětlivé účinky;
  • cytotoxické působení na nádorové buňky;
  • vliv na proces hojení ran a léčbu popálenin;
  • prevence vzniku aterosklerózy;
  • snižování výskytu diabetických komplikací;
  • vliv na průběh alergií;
  • zvyšování odolnosti vůči stresu;
  • působení proti únavě;
  • zmírňování nežádoucích účinků onkologické léčby;
  • zpomalování stárnutí a prodlužování délky života.

 

Název výkonu

Cena

Intenzivní podání Vitamínu C prostřednictvím infuze v množství 7,5 g

850,00 Kč

Platnost ceníku od 18. dubna 2023

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji