Menu
Česky English
532 23 1111

Ambulantní část

Vedoucí lékař: MUDr. Denis Lekeš, 532 23 3124,

Staniční sestra: Jitka Pospíšilová, 53223 2936,

 

 

Příjmová ambulance

(pavilon I1 – spojovací chodba mezi pavilonem X a pavilonem L, 1.NP) 532 23 2020

Ordinační doba: pondělí – pátek 7:00 – 15:30 (bez objednání)

Lékař: sekundární lékař dle denního rozpisu

Sestra: Marcela Plachá, DiS.

Ambulance slouží k vyšetření pacientů s akutním interním onemocněním ze spádové oblasti Všeobecné interní kliniky. Do této ambulance se nelze předem objednat a není určena ke sledování pacientů, ale k ošetření neodkladných akutních interních stavů s následnou rozvahou o případné hospitalizaci nemocného. Vzhledem k tomu, že se do ambulance neobjednává, počítejte prosím i s možností delší čekací doby. O pořadí pacientů rozhoduje lékař na základě jejich zdravotního stavu. Z těchto důvodů prosíme, abyste příjmovou ambulanci využívali jen v nejnutnějších případech náhle vzniklých zdravotních obtíží, které není možné řešit s Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou. Ambulance je určena pro pacienty se žádankou od lékaře o akutní interní vyšetření. Dále si prosím přichystejte Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které užíváte. Výrazně tím usnadníte vyšetření.

 

Nízkoprahový urgentní příjem

(pavilon L, 1.NP) 532 23 1094 – není součástí Všeobecné interní kliniky

Pracovní doba: denně 0:00 – 24:00 (bez objednání)

Lékař: sekundární lékař Všeobecné interní kliniky dle denního rozpisu

Jedná se o pohotovostní ambulanci, kde jsou v běžné pracovní době ošetřováni pacienti v závažném zdravotním stavu (např. přivezeni zdravotnickou záchrannou službou). Mimo běžnou pracovní dobu, tedy v době ústavní pohotovostní služby, jsou zde ošetřováni i pacienti odeslaní praktickým lékařem, ambulantním specialistou či lékařskou službou první pomoci. O pořadí pacientů rozhoduje lékař na základě zdravotního stavu pacientů. Nízkoprahový urgentní příjem poskytuje i lůžka vhodná k přechodné observaci pacientů.

 

Interní ambulance

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 3124

Ordinační doba: pondělí – pátek 7:00 – 15:30 (pouze po předchozím objednání)

Lékař: MUDr. Marek Škorňa, MUDr. Miluše Kupková, MUDr. Vlasta Polcarová, MUDr. Soňa Holešínská, MUDr. Tereza Gregorová, MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA, MUDr. Martina Nevrtalová, MUDr. Denis Lekeš

Sestra: Lucie Chaloupková

Interní ambulance zajišťuje léčebně preventivní péči o pacienty s interním onemocněním. Interní ambulance také slouží pro kontroly pacientů, kteří byli hospitalizováni na Všeobecné interní klinice. Ambulance zajišťuje předoperační interní vyšetření. Při ambulanci působí nutriční poradna. Před prvním vyšetřením je nutné se předem telefonicky objednat. Připravte si prosím žádanku o interní či jiné specializované vyšetření vystavenou Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou, Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které pravidelně užíváte.

 

Geriatrická ambulance

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 2109

Ordinační doba: pondělí – pátek 7:00 – 15:30 (pouze po předchozím objednání)

Lékař: MUDr. Kamila Greplová, MUDr. Tereza Gregorová, MUDr. Zdeňka Weignerová, MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA, MUDr. Hana Velanová

Sestra: Ivana Slámová

Ve specializované geriatrické ambulanci se zaměřujeme na polymorbidní starší nemocné s chronickými interními onemocněními, které jsou typické pro stáří.  Při ambulanci působí poradna pro kognitivní poruchy, poradna pro pády a osteologická poradna. Před prvním vyšetřením je nutné se předem telefonicky objednat. Připravte si prosím žádanku o vyšetření geriatrem vystavenou Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou, Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které pravidelně užíváte.

Parkovací místo pro sanitní vozidlo či případný doprovod se nachází v blízkosti ambulance. Přístup do ambulance je bezbariérový, možný i pro vozíčkáře.

 

Diabetologická ambulance

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 3124

Ordinační doba: pondělí 7:00 – 11:00 (pouze po předchozím objednání)

Lékař: MUDr. Soňa Holešinská

Sestra: Lucie Chaloupková

Diabetologická ambulance zajišťuje léčebně preventivní péči o pacienty s onemocněním diabetes mellitus včetně řešení specifických komplikací diabetu. Před prvním vyšetřením je nutné se předem telefonicky objednat. Připravte si prosím žádanku o diabetologické vyšetření vystavenou Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou, Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které pravidelně užíváte.

 

Kardiologická ambulance

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 3124

Ordinační doba: čtvrtek 7:00 – 10:00 (pouze po předchozím objednání)

Lékař: Prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC

Sestra: Lucie Chaloupková

Kardiologická ambulance zajišťuje léčebně preventivní péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním. Také je centrem pro předpis inhibitorů PCSK9, které slouží k léčbě hyperlipoproteinémie. Před prvním vyšetřením je nutné se předem telefonicky objednat. Připravte si prosím žádanku o kardiologické vyšetření vystavenou Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou, Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které pravidelně užíváte.

 

Obezitologická ambulance 

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 3124

Ordinační doba: úterý 7:00 – 15:30 (pouze po předchozím objednání)

Lékař: prim. MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA

Sestra: Lucie Chaloupková

Nutriční terapeut: Mgr. Miroslava Kamenská

Obezitologická ambulance FN Brno je určena pro pacienty, kteří mají zájem o komplexní léčbu obezity, včetně farmakologické léčby nebo operačního řešení (bariatrická operace). Více informací zde.

Pokud máte zájem pouze o konzultaci a úpravu stravovacího režimu, kontaktujte prosím nutriční poradnu.  

 

Preventivní ambulance

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 3124

Lékař: MUDr. Denis Lekeš

Sestra: Lucie Chaloupková

 

Ambulance pro poruchy spánku

(Netroufalky 3, Spánkové centrum, 1.NP) 532 23 1535

Lékař: Prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC

Koordinátorka: Bc. Libuše Martináková, MBA

Ambulance pro poruchy spánku je součástí Spánkového centra, které zajišťuje léčebně preventivní péči o pacienty s poruchami spánku. Před prvním vyšetřením je nutné se předem telefonicky objednat. Připravte si prosím žádanku o vyšetření vystavenou Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou, Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které pravidelně užíváte.

 

Areal FN Brno KIGOPL

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji