Menu
Česky English
532 23 1111

Věda, výzkum, klinické studie

Klinika se podílí na vědecko-výzkumných tuzemských i mezinárodních projektech, spolupracuje na grantových projektech a taktéž na výzkumných záměrech.

Předmětem vědecko-výzkumného zájmu je problematika imobility, instability, delirantních stavů, pádů, osteoporózy, infekčních komplikací, inkontinence, malnutrice, intelektových a některých dalších poruch ve stáří.

Cíleně je také sledována problematika diabetu a jeho komplikací, anemického syndrom, chronického srdečního selhání se zachovanou systolickou funkcí levé komory a polyfarmakoterapie ve stáří.

V rámci ošetřovatelství vznikl ve spolupráci s LF MU významný projekt týkající se hojení ran pomocí NPWT (Negative Pressure Wound Therapy).

Poruchy spánku, zejména poruchy dýchání ve spánku jsou další velmi důležitou součástí výzkumu. Akreditované Spánkové centrum je referenčním centrem České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, ve kterém probíhá postgraduální vzdělávání a následná certifikace lékařů a spánkových techniků. Krom toho je centrum součástí prestižní Europoean Sleep Apnea Database. V letošním roce bylo centrum přizváno do mezinárodního projektu Sleep Revolution. Centrum spolupracuje s mnoha zahraničními spánkovými centry, dominantně s prof. Penzelem z Charité, Berlín, Německo.

V blízké době by mělo být v rámci kliniky založeno Obezitologické centrum, které bude poskytovat nejen léčebně preventivní péči, ale bude též významně přispívat k naplnění vědecko-výzkumných cílů kliniky.

Všeobecná interní klinika splňuje materiálně-technické a personální požadavky na provádění klinických hodnocení. Přednosta prof. Ludka působil jako PI, SC či SI ve více než 30 klinických studiích. V roce 2023 plánujeme zahájit první klinické hodnocení v rámci TIMI skupiny s označením DAPA ACT HF-TIMI 68.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji