Menu
Česky English
532 23 1111

Lůžková část

Oddělení A (20 lůžek, pavilon E, 3.NP) tel: 532 23 2563

Vedoucí lékař: MUDr. Marek Škorňa 532 23 3326 

Staniční sestra: Marika Svobodová 532 23 2563

 

 

Oddělení B (24 lůžek, pavilon E, 3.NP) tel: 532 23 2110

Vedoucí lékařka: MUDr. Vlasta Polcarová 532 23 2465

Staniční sestra: Bc. Hana Vorbová 532 23 2110 

 

Oddělení C (15 lůžek, pavilon F, 3.NP) tel: 532 23 3711

Vedoucí lékařka: MUDr. Tereza Gregorová 532 23 1975

Staniční sestra: Mgr. Jitka Dědičová 532 23 3711

 

Oddělení D - dočasně uzavřeno

Vedoucí lékařka: MUDr. Miluše Kupková 532 23 2398

 

JIP (6 lůžek, pavilon D2, 1.NP) 

Vedoucí lékař: MUDr. Petr Lokaj, Ph.D., 532 23 1873 

Staniční sestra: Ivana Hiršová 532 23 1870

tel. kontakt - centrála: 532 23 1871

 

Spánkové centrum (6 lůžek, Netroufalky 3, 1.NP)

tel: 532 23 1535

Vedoucí lékař: prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC, 532 23 1976

Vedoucí sestra: PhDr. Jana Toufarová, 532 23 2468,

Koordinátorka: Bc. Libuše Martináková, MBA 532 23 1535

Centrum akreditováno Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu jako Centrum spánkové medicíny II.typu

Pacienti Spánkového centra FN Brno, kteří přicházejí k plánované hospitalizaci, mohou zdarma parkovat na parkovišti FN Brno Netroufalky v čase od 13:00 do 8:00.

spánkové centrum mapa

 

Návštěvy

Návštěvní doba je denně od 14:00 do 18:00. V odůvodněných případech je možno po domluvě s ošetřujícím lékařem návštěvní dobu individuálně přizpůsobit.

 

Informace o zdravotním stavu

Informace o stavu klientů podává ošetřující lékař, a to osobám, které klient určí písemně v platné dokumentaci. Doporučená doba je denně od 14:00 do 15:00. V mimořádných případech jsou informace podávány i mimo tuto dobu. V době pohotovostní lékařské služby podává informace v omezeném rozsahu službu konající lékař.

 

Co si přinést k hospitalizaci

Občanský průkaz, průkaz zdravotní  pojišťovny, výsledky dosavadních vyšetření, osobní potřeby, toaletní potřeby a přezůvky.

K hospitalizaci doporučujeme vzít si s sebou jen menší částky peněz a nebrat žádné cennosti.

Větší částky peněz, předměty z drahých kovů, kreditní karty a jiné cenné věci je možno uložit do úschovy v pokladně nemocnice nebo u staniční sestry.

VIK2

 

Průměrná délka hospitalizace v roce 2022: 7,6 dne

Počet hospitalizací v roce 2022: 2647 pacientů

Obložnost v roce 2022: 95,87%

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji