Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávání

Součástí činnosti Všeobecné interní kliniky je zapojení lékařů do pedagogické činnosti, pregraduální výuky studentů, postgraduální výuky lékařů, postgraduálního studia, organizace klinických seminářů pro lékaře VIK, ale také pro lékaře z regionu a spolupráce s ostatními klinikami FN Brno.

 

Pregraduální:

Všeobecné ošetřovatelství: Ošetřovatelská péče v interních oborech a geriatrii – přednáška

Všeobecné ošetřovatelství, všeobecná sestra: Ošetřovatelství v geriatrii – přednáška

Porodní asistentka, asistence: Ošetřovatelská péče v interních oborech – přednáška

Zdravotnický záchranář/záchranářství: Nedokladná péče v interních oborech – přednáška

Radiologický asistent/asistence: Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetřovatelská péče při provádění radiologických výkonů – cvičení + přednáška

Nutriční specialista/výživa dětí a dospělých: gerontologie - přednáška

Studenti 3. ročníku všeobecného lékařství: Klinická propedeutika – stáže + výuka na SIMU. Výuka probíhá v nově otevřeném Simulačním centru Masarykovy univerzity na celé řadě simulátorů, např. na simulátorech pro poslech srdce a plic, simulátorech pro zajištění cévních vstupů, rektálního vyšetření a dalších. Studenti takto mají možnost získat teoretické a praktické dovednosti dříve, než se setkají s pacientem. Toto vede k prohloubení jejich znalostí a schopností a zvyšuje jejich potenciál v dalším studiu.

Studenti 4. ročníku všeobecného a zubního lékařství: Geriatrie blok 1 - teoretická i praktická výuka pro české i anglicky mluvící studenty.

Studenti 6. ročníku všeobecného lékařství: 4týdenní stáž (2 týdny v ordinaci praktického lékaře, 1 týden v ordinaci lékaře pro děti a dorost, 1 týden na oddělení geriatrie či oddělení následné péče, 1x týdně semináře zabývající se nejfrekventovanějšími problémy praktické a geriatrické medicíny) pro české i anglicky mluvící studenty.

Studenti 6. ročníku - 6týdenní stáž zakončená státní závěrečnou zkouškou v oboru vnitřní lékařství. 

Na odděleních VIK probíhá také praktická výuka studentek VZŠ, SZŠ. Výuku vedou určení NLZP se specializací.

 

Postgraduální: 

Průběžně na VIK probíhá postgraduální doktorandské studium (PhD.) u vysokoškoláků jak v prezenční, tak i distanční formě, dále je realizována výuka geriatrie a vnitřního lékařství pro studentky PSS v rámci katedry zdravotních sester IPVZ Brno a praktická výuka studentů fyzioterapie SZŠ Brno.

Na klinice probíhají akreditované kurzy MODUL, které jsou potřebné před atestací z geriatrie.

Na klinice VIK probíhá průběžné vzdělávání v oblasti bazální stimulace.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji