Menu
Česky English
532 23 1111

Všeobecná interní klinika

 

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Přednosta

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC

532 231 976

MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA

Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči

MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA

532 232 509

MUDr. Petr Lokaj, Ph.d.

Zástupce přednosty pro školství a postgraduální vzdělávání

MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.

532 233 326

MUDr. Adam Koudelka

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

MUDr. Adam Koudelka

532 233 326

PhDr. Jana Toufarová

Vrchní sestra

PhDr. Jana Toufarová

532 232 468

 

 

Sekretariát:

Milada Bartoňková, DiS.

532 233 262

Dokumentátorka: Péchalová Barbora 532 232 298

 

Všeobecná interní klinika je členěna na část lůžkovou a část ambulantní. Klinika v současné době zajišťuje především léčebně preventivní péči klientům s interními onemocněními z přidělené oblasti s cca 120 000 obyvateli. Toto interní spádové území je jedno z největších ve městě Brně. Navíc se podílí na zdravotních službách i pro tzv. nesektorové pacienty. Klinika zabezpečuje nejen pregraduální, ale i postgraduální vzdělávání v českém a anglickém jazyce v oboru vnitřní lékařství, geriatrie a praktické lékařství jak u studentů Všeobecného a zubního lékařství, tak u studentů nelékařských oborů.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji