Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ambulantní část

Vedoucí lékař: MUDr. Dana Weberová 532 23 3124

Vedoucí sestra: PhDr. Jana Toufarová, 53223 2468,

 

 

Příjmová ambulance

(pavilon I1 – spojovací chodba mezi pavilonem X a pavilonem L, 1.NP) 532 23 2020

Ordinační doba: pondělí – pátek 7:00 – 15:30 (bez objednání)

Lékař: sekundární lékař dle denního rozpisu

Sestra: Marcela Plachá, DiS.

Ambulance slouží k vyšetření pacientů s akutním interním onemocněním ze spádové oblasti Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství. Do této ambulance se nelze předem objednat a není určena ke sledování pacientů, ale k ošetření neodkladných akutních interních stavů s následnou rozvahou o případné hospitalizaci nemocného. Vzhledem k tomu, že se do ambulance neobjednává, počítejte prosím i s možností delší čekací doby. O pořadí pacientů rozhoduje lékař na základě jejich zdravotního stavu. Z těchto důvodů prosíme, abyste příjmovou ambulanci využívali jen v nejnutnějších případech náhle vzniklých zdravotních obtíží, které není možné řešit s Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou. Ambulance je určena pro pacienty se žádankou od lékaře o akutní interní vyšetření. Dále si prosím přichystejte Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které užíváte. Výrazně tím usnadníte vyšetření.

 

Nízkoprahový urgentní příjem

(pavilon L, 1.NP) 532 23 1094 – není součástí Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství

Pracovní doba: denně 0:00 – 24:00 (bez objednání)

Lékař: sekundární lékař Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství dle denního rozpisu

Jedná se o pohotovostní ambulanci, kde jsou v běžné pracovní době ošetřováni pacienti v závažném zdravotním stavu (např. přivezeni zdravotnickou záchrannou službou). Mimo běžnou pracovní dobu, tedy v době ústavní pohotovostní služby, jsou zde ošetřováni i pacienti odeslaní praktickým lékařem, ambulantním specialistou či lékařskou službou první pomoci. O pořadí pacientů rozhoduje lékař na základě zdravotního stavu pacientů. Nízkoprahový urgentní příjem poskytuje i lůžka vhodná k přechodné observaci pacientů.

 

Interní ambulance

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 3124

Ordinační doba: pondělí – pátek 7:00 – 15:30 (pouze po předchozím objednání)

Lékař: MUDr. Marek Škorňa, MUDr. Miluše Kupková, MUDr. Vlasta Polcarová, MUDr. Soňa Holešínská, MUDr. Tereza Gregorová, MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA, MUDr. Martina Nevrtalová, MUDr. Denis Lekeš

Sestra: Lucie Pohanková, DiS.

Interní ambulance zajišťuje léčebně preventivní péči o pacienty s interním onemocněním. Interní ambulance také slouží pro kontroly pacientů, kteří byli hospitalizováni na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství. Ambulance zajišťuje předoperační interní vyšetření. Při ambulanci působí nutriční poradna. Před prvním vyšetřením je nutné se předem telefonicky objednat. Připravte si prosím žádanku o interní či jiné specializované vyšetření vystavenou Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou, Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které pravidelně užíváte.

 

Geriatrická ambulance

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 2109

Ordinační doba: pondělí – pátek 7:00 – 15:30 (pouze po předchozím objednání)

Lékař: MUDr. Kamila Greplová, MUDr. Tereza Gregorová, MUDr. Zdeňka Weignerová, MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA, MUDr. Hana Velanová

Sestra: Ivana Slámová

Ve specializované geriatrické ambulanci se zaměřujeme na polymorbidní starší nemocné s chronickými interními onemocněními, které jsou typické pro stáří.  Při ambulanci působí poradna pro kognitivní poruchy, poradna pro pády a osteologická poradna. Před prvním vyšetřením je nutné se předem telefonicky objednat. Připravte si prosím žádanku o vyšetření geriatrem vystavenou Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou, Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které pravidelně užíváte.

Parkovací místo pro sanitní vozidlo či případný doprovod se nachází v blízkosti ambulance. Přístup do ambulance je bezbariérový, možný i pro vozíčkáře.

 

Diabetologická ambulance

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 3124

Ordinační doba: středa 7:00 – 15:30 (pouze po předchozím objednání)

Lékař: Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., MUDr. Dana Weberová

Sestra: Lucie Pohanková, DiS.

Diabetologická ambulance zajišťuje léčebně preventivní péči o pacienty s onemocněním diabetes mellitus včetně řešení specifických komplikací diabetu. Před prvním vyšetřením je nutné se předem telefonicky objednat. Připravte si prosím žádanku o diabetologické vyšetření vystavenou Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou, Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které pravidelně užíváte.

 

Kardiologická ambulance

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 3124

Ordinační doba: čtvrtek 7:00 – 10:00 (pouze po předchozím objednání)

Lékař: Prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Sestra: Lucie Pohanková, DiS.

Kardiologická ambulance zajišťuje léčebně preventivní péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním. Také je centrem pro předpis inhibitorů PCSK9, které slouží k léčbě hyperlipoproteinémie. Před prvním vyšetřením je nutné se předem telefonicky objednat. Připravte si prosím žádanku o kardiologické vyšetření vystavenou Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou, Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které pravidelně užíváte.

 

Obezitologická ambulance

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 3124

Ordinační doba: úterý 7:00 – 15:30 (pouze po předchozím objednání)

Lékař: prim. MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA

Sestra: Lucie Pohanková, DiS.

Nutriční terapeut: Mgr. Miroslava Kamenská

 

Preventivní ambulance

(pavilon D2, 1.NP, vchod ze zadní strany kliniky) 532 23 3124

Lékař: MUDr. Denis Lekeš

Sestra: Lucie Pohanková, DiS.

 

Ambulance pro poruchy spánku

(Netroufalky 3, Spánkové centrum, 1.NP) 532 23 1535

Lékař: Prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Koordinátorka: Libuše Martináková MBA

Ambulance pro poruchy spánku je součástí Spánkového centra, které zajišťuje léčebně preventivní péči o pacienty s poruchami spánku. Před prvním vyšetřením je nutné se předem telefonicky objednat. Připravte si prosím žádanku o vyšetření vystavenou Vašim praktickým lékařem či jiným ambulantním specialistou, Vaši zdravotní dokumentaci a seznam léků, které pravidelně užíváte.

 

Areal FN Brno KIGOPL

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji