Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vrozené genetické choroby - diagnostiky

Prováděné  DNA diagnostiky

 

Neuromuskulární onemocnění

 • Duchennova svalová dystrofie; gen DMD MLPA
 • Duchennova svalová dystrofie; gen DMD sekvenace
 • Spinální svalová atrofie; gen SMN1
 • Myotonická dystrofie 1; gen DMPK
 • Myotonická dystrofie 2; gen CNBP
 • Kongenitální myotonie; gen CLCN1
 • Facioskapulohumerální svalová dystrofie 1
 • NGS analýza genů spojených s vybranými skupinami neuromuskulárních onemocnění včetně kardiomyopatií a artrogrypózy (aktuální seznam genů uveden na www.cmbgt.cz; Sekce vrozených genetických chorob, Dokumenty)

 

Kožní onemocnění a onemocnění pojivové tkáně

 • Akrální peelingový syndrom; gen TGM5
 • Incontinentia pigmenti; gen IKBKG 
 • Ichthyosis vulgaris; gen FLG (p.Arg501*, p.Ser761Cysfs*36)
 • Xvázaná recesivní ichtyóza; gen STS
 • NGS analýza genů spojených s vybranými skupinami kožních onemocnění, onemocnění pojivové tkáně a kostí (aktuální seznam genů uveden na www.cmbgt.cz; Sekce vrozených genetických chorob, Dokumenty)

 

Metabolická onemocnění

 • Fenylketonurie/hyperfenylalaninemie; gen PAH
 • Syndrom SmithLemli-Opitzův; gen DHCR7
 • Wilsonova choroba; gen ATP7B
 • Deficit alfa1-antitrypsinu; gen SERPINA1
 • Kongenitální adrenální hyperplasie, deficit 21hydroxylázy; gen CYP21A2
 • Galaktosémie; gen GALT
 • Glykogenóza II; gen GAA
 • NGS analýza genů spojených s familiární hypercholesterolémií (aktuální seznam genů uveden na www.cmbgt.cz; Sekce vrozených genetických chorob, Dokumenty)

 

Jiná onemocnění

 • Syndrom fragilního chromosomu X; gen FMR1
 • NGS analýza genů spojených s epilepsií (aktuální seznam genů uveden na www.cmbgt.cz; Sekce vrozených genetických chorob, Dokumenty)
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji