Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávání

 

  • Na ambulancích DTC se vzdělávají čeští i zahraniční studenti medicíny LF MU. Jak po stránce  praktické výuky s diagnostikou a léčbou onemocnění a úrazů, tak po stránce
  • teoretické.
  • Současně se zde školí lékaři pracující v oboru jednotlivých klinik, příbuzných a spolupracujících oborů formou studijních pobytů a stáží v období přípravy ke kvalifikační atestační zkoušce.
  • Lékaři v rámci kontinuálního vzdělávání se zúčastňují seminářů a konferencí a to i ve spolupráci s NLZP.
  • Mimo uvedené je na našem pracovišti dodržován systém odborných seminářů zaměřených především na aktuality z oboru, jichž se účastní lékaři i NLZP.
  • NLZP se účastní odborných seminářů, kongresů, konferencí a školení, pořádané různými odbornými firmami zabývajícími se zdravotnickou problematikou.
  • NLZP získávají specializaci v oboru, ve kterém pracují, na NCO NZO Brno.
  • Také zde absolvují praxi NLZP -  SZŠ, VOŠ, bakalářské a magisterské studium na LF MU.
  • Všeobecné sestry se zúčastňují tematických kurzů pořádaných NCO NZO Brno.
  • 1x měsíčně pořádáme semináře na aktuální téma zaměřené na problematiku pracoviště a požadavkům NLZP pracujících na našem pracovišti.

 

 

 

 

 

 

Telefon:

Sekretariát: 532 232 321

E-mail:

Kontakty:

Ambulance DTC:

Pavilon L
NUP nízkoprahový příjem: přízemí výškové budovy L
tel. 532 231 090

Pavilon CH
úrazová chirurgie: 1.NP
tel. 532 233 175

ambulance chirurgie v době pohotovosti: 1.NP
tel. 532 232 847

Pavilon C
pracovnělékařské sl.: 1.NP
tel. 532 233 200

alergologická: 1.NP
tel. 532 232 209

Pavilon N
revmatologie: 1. NP
tel. 532 233 036

Dětská nemocnice:
pracovnělékařské sl.: 532 234 583

Ambulantní doba:

7.00 až 15.30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji