Menu
Česky English
532 23 1111

Přednáškové aktivity

Všeobecné sestry a lékaři se společně zúčastňují odborných konferencí, ve kterých nejenom získávají nové znalosti, ale také se aktivně podílí na předávání svých vědomostí a zkušeností svými přednáškami na téma, která jsou aktuální v dané problematice:

 

 • Diabetologie    

 • Problematika resuscitace v ambulantním provozu

 • Traumatologie

 • Urologie

 • Popáleniny a rekonstrukční chirurgie

 • Neurochirurgie

 • Neurologie

 • Ošetřování chronických ran                                        

 • Endokrinní onemocnění                                              

 • Vedení dokumentace v ambulantní části

 • Hematologická onemocnění

 • Hematoonkologická problematika

 • Srdeční onemocnění a hypertenze

Telefon:

Sekretariát: 532 232 321

E-mail:

Kontakty:

Ambulance DTC:

Pavilon L
NUP nízkoprahový příjem: přízemí výškové budovy L
tel. 532 231 090

Pavilon CH
úrazová chirurgie: 1.NP
tel. 532 233 175

ambulance chirurgie v době pohotovosti: 1.NP
tel. 532 232 847

Pavilon C
pracovnělékařské sl.: 1.NP
tel. 532 233 200

alergologická: 1.NP
tel. 532 232 209

Pavilon N
revmatologie: 1. NP
tel. 532 233 036

Dětská nemocnice:
pracovnělékařské sl.: 532 234 583

Ambulantní doba:

7.00 až 15.30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji