Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Diagnosticko-terapeutické centrum

CENÍK č. 31/2016–09.5

Pronájem ortopedické ambulance DTC

Pro DTC byla zpracována kalkulace na pronájem ortopedické ambulance č. 2. Jedná se o krátkodobý pronájem do 48 hodin. Ceny byly stanoveny za 1 hodinu. 

                                                                     Cena DPH 21%  Cena vč. DPH
Pronájem ortopedické ambulance č. 2 66,12 Kč 13,88 Kč 80,00 Kč

CENÍK č. 85/2013-09.5

Kalkulace za obrazovou dokumentaci

Pro FN Brno byla provedena kalkulace ceny za zhotovení obrazové dokumentace pro pacienty. Cena zahrnuje plat zaměstnance včetně odvodů, výrobní a správní režii a spotřebovaný materiál. S cenou výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno.

Název Cena vč. DPH
Obrazová dokumentace   150,00 Kč
Telefon:

Sekretariát: 532 232 321

E-mail:

Kontakty:

Ambulance DTC

Pavilon X
interní gastroenterologická: 1.PP
tel. 532 233 475

neurologická: 1.NP
tel. 532 232 367

kardiologická: 2.NP
tel. 532 233 519

ortopedická: 3.NP
tel. 532 232 765

neurochirurgická: 3.NP
tel. 532 233 761

rekonstr. a plast. chir.: 3.NP
tel. 532 233 420

chirurgická: 4.NP
tel. 532 232 869

urologická: 4.NP
tel. 532 233 868

hematologická: 5.NP
tel. 532 233 061

hematonkologická: 5.NP
tel. 532 232 216

Pavilon CH
úrazová chirurgie: 1.NP
tel. 532 233 175

Pavilon C
pracovnělékařské sl.: 1.NP
tel. 532 233 200

Dětská nemocnice:
pracovnělékařské sl.: 532 234 583

Ambulantní doba:

7.00 až 15.30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji