Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Diagnosticko-terapeutické centrum

CENÍK č. 02/2019–09.5

Kalkulace zapůjčení plicního ventilátoru v záruční i pozáruční době

 

Pronájem ventilátoru v záruční době (1 den)
Odpis přístroje 100,00 Kč
Spotřební materiál 250,00 Kč
Dostupnost konzultanta 24 hod denně 60,00 Kč
Cena celkem 410,00 Kč
 
Pronájem ventilátoru po záruční době (1 den)
Odpis přístroje 265,00 Kč
Spotřební materiál 250,00 Kč
Dostupnost konzultanta 24 hod denně 60,00 Kč
Cena celkem 575,00 Kč
   
Jednorázový poplatek za zaškolení 4.514,00 Kč
 
K ceně bude připočten odpis přístroje, viz níže, bude-li zapůjčen. 
 
Odpisy jednotlivých přístrojů tvořící komplet při zapůjčení plicního ventilátoru (1 den)
Elektrická odsávačka Dynamic 36,00 Kč
Resuscitační vak 16,00 Kč
Externí baterie pro VS Ultra 10,00 Kč
Pulsní oxymetr 12,00 Kč
Polohovací lůžko 16,00 Kč

 

CENÍK č. 31/2016–09.5

Pronájem ortopedické ambulance DTC

Pro DTC byla zpracována kalkulace na pronájem ortopedické ambulance č. 2. Jedná se o krátkodobý pronájem do 48 hodin. Ceny byly stanoveny za 1 hodinu. 

                                                                     Cena DPH 21%  Cena vč. DPH
Pronájem ortopedické ambulance č. 2 66,12 Kč 13,88 Kč 80,00 Kč

CENÍK č. 85/2013-09.5

Kalkulace za obrazovou dokumentaci

Pro FN Brno byla provedena kalkulace ceny za zhotovení obrazové dokumentace pro pacienty. Cena zahrnuje plat zaměstnance včetně odvodů, výrobní a správní režii a spotřebovaný materiál. S cenou výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno.

Název Cena vč. DPH
Obrazová dokumentace   150,00 Kč
Telefon:

Sekretariát: 532 232 321

E-mail:

Kontakty:

Ambulance DTC

Pavilon X
interní gastroenterologická: 1.PP
tel. 532 233 475

neurologická: 1.NP
tel. 532 232 367

kardiologická: 2.NP
tel. 532 233 519

ortopedická: 3.NP
tel. 532 232 765

neurochirurgická: 3.NP
tel. 532 233 761

popáleniny a plast. chir.: 3.NP
tel. 532 233 420

chirurgická: 4.NP
tel. 532 232 869

urologická: 4.NP
tel. 532 233 868

hematologická: 5.NP
tel. 532 233 061

hematonkologická: 5.NP
tel. 532 232 216

Pavilon CH
úrazová chirurgie: 1.NP
tel. 532 233 175

chirurgie - nepřetržitý provoz: 1. NP
tel. 532 232 847

Pavilon C
pracovnělékařské sl.: 1.NP
tel. 532 233 200

alergologická: 1. NP
tel. 532 232 209

Dětská nemocnice:
pracovnělékařské sl.: 532 234 583

Ambulantní doba:

7.00 až 15.30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji