Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Diagnosticko-terapeutické centrum

CENÍK č. 02/2019–09.5

Kalkulace zapůjčení plicního ventilátoru v záruční i pozáruční době

 

Pronájem ventilátoru v záruční době (1 den)
Odpis přístroje 100,00 Kč
Spotřební materiál 250,00 Kč
Dostupnost konzultanta 24 hod denně 60,00 Kč
Cena celkem 410,00 Kč
 
Pronájem ventilátoru po záruční době (1 den)
Odpis přístroje 265,00 Kč
Spotřební materiál 250,00 Kč
Dostupnost konzultanta 24 hod denně 60,00 Kč
Cena celkem 575,00 Kč
   
Jednorázový poplatek za zaškolení 4.514,00 Kč
 
K ceně bude připočten odpis přístroje, viz níže, bude-li zapůjčen. 
 
Odpisy jednotlivých přístrojů tvořící komplet při zapůjčení plicního ventilátoru (1 den)
Elektrická odsávačka Dynamic 36,00 Kč
Resuscitační vak 16,00 Kč
Externí baterie pro VS Ultra 10,00 Kč
Pulsní oxymetr 12,00 Kč
Polohovací lůžko 16,00 Kč

 

CENÍK č. 31/2016–09.5

Pronájem ortopedické ambulance DTC

Pro DTC byla zpracována kalkulace na pronájem ortopedické ambulance č. 2. Jedná se o krátkodobý pronájem do 48 hodin. Ceny byly stanoveny za 1 hodinu. 

                                                                     Cena DPH 21%  Cena vč. DPH
Pronájem ortopedické ambulance č. 2 66,12 Kč 13,88 Kč 80,00 Kč

CENÍK č. 11/2021-09.5

Zhotovení obrazové dokumentace

Pro FN Brno byla provedena kalkulace ceny za zhotovení obrazové dokumentace pro pacienty. Cena zahrnuje plat zaměstnance včetně odvodů, výrobní a správní režii a spotřebovaný materiál. S cenou výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno.

Název

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH

Obrazová dokumentace

157,03 Kč

32,97 Kč

190,00 Kč

Telefon:

Sekretariát: 532 232 321

E-mail:

Kontakty:

Ambulance DTC:

Pavilon L
NUP nízkoprahový příjem: přízemí výškové budovy L
tel. 532 231 090

Pavilon CH
úrazová chirurgie: 1.NP
tel. 532 233 175

ambulance chirurgie v době pohotovosti: 1.NP
tel. 532 232 847

Pavilon C
pracovnělékařské sl.: 1.NP
tel. 532 233 200

alergologická: 1.NP
tel. 532 232 209

Pavilon N
revmatologie: 1. NP
tel. 532 233 036

Dětská nemocnice:
pracovnělékařské sl.: 532 234 583

Ambulantní doba:

7.00 až 15.30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji