Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro lékaře

Vedení FN Brno i vedení DTC má zájem na co nejužší spolupráci s obvodními lékaři, specialisty různých oboru i s lékaři z jiných zdravotnických zařízení.

Jednotliví specialisté jsou pracovníci klinických pracovišť, a proto případné konzultace je možné domlouvat pouze na uvedených kontaktních telefonních číslech, jak jsou uvedené u jednotlivých ambulantních pracovišť.

Telefon:

Sekretariát: 532 232 321

E-mail:

Kontakty:

Ambulance DTC:

Pavilon L
NUP nízkoprahový příjem: přízemí výškové budovy L
tel. 532 231 090

Pavilon CH
úrazová chirurgie: 1.NP
tel. 532 233 175

ambulance chirurgie v době pohotovosti: 1.NP
tel. 532 232 847

Pavilon C
pracovnělékařské sl.: 1.NP
tel. 532 233 200

alergologická: 1.NP
tel. 532 232 209

Pavilon N
revmatologie: 1. NP
tel. 532 233 036

Dětská nemocnice:
pracovnělékařské sl.: 532 234 583

Ambulantní doba:

7.00 až 15.30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji