Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ambulance interních oborů

1. PP   Specializované ambulance Interní gastroenterologické kliniky

Vedoucí lékař: MUDr. K. Starý

Tel.: +420 5 3223 3475

 

Ambulance příjmová

Ambulance příjmová – interní

Tel.: +420 5 3223 2850

 

Ambulance příjmová – gastroenterologická

Tel.: +420 5 3223 2853

 

Část gastroenterologická

Specializované gastroenterologické poradny

Tel.: + 420 5 3223 3475

Poradna pankreatologická

Poradna pro idiopatické střevní záněty

Poradna pro  funkční onemocnění

Poradna pro celiakie

 

Část endokrinologická

Vedoucí lékař: MUDr. Karel Starý

Odběry jsou denně v pracovní dny bez objednání 6.30-8.00 hodin. Ambulance se nacházejí v pavilonu X, DTC, suterén.

 

Endokrinologická ambulance

 • MUDr. Karel Starý (po-pá 8.00-15.30), 532 233 360

 • MUDr. Hana Munteanu (po, st, čt 8.00-15.30), 532 232 173

 • MUDr. Soňa Surková (út 11.30-15.30), 532 232 173

 

Alergologická ambulance

 • MUDr. B. Novotná, Ph.D.

 • MUDr. I. Humplíková

Tel.: +420 5 3223 2209

 

Část diabetologická

Vedoucí lékař: MUDr. J. Bělobrádková

Tel.: + 420 5 3223 3816
 

 

Diabetologická ambulance

 • MUDr. J. Bělobrádková

 • MUDr. E. Kubátová

 • MUDr. B. Marková

Tel.: + 420 5 3223 3816

 

 

1. NP Příjmová ambulance Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.        pondělí - pátek

 • MUDr. P. Vacková

 • MUDr. P. Kocmanová

 • MUDr. D. Řeáková

tel: 53223 2020

vedoucí lékařka: MUDr. K.  Bieláková Ph.D

 • nachází se NOVĚ v pavilonu X

 

1. NP  Příjmová ambulance Interní hematologické a onkologické kliniky

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.        pondělí - pátek

tel: 53223 2852

 • MUDr. Y. Brychtová

 • MUDr. L. Semerád

 • MUDr. B. Weinbergerová

 • prof. MUDr. M. Krejčí, Ph.D.

 • MUDr. D. Šálek

 

 • nachází se NOVĚ v pavilonu X

Vedoucí lékařka:        doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

 

1. NP  Příjmové a specializované ambulance Neurologické kliniky

Příjmové ambulance (pracovní doba: po - pá 7:00 – 15:30 hod.)

 • Pondělí, úterý, pátek:                              MUDr. Kodešová Jaroslava

 • Čtvrtek:                                                    MUDr. Benešová Yvonne, Ph.D.

 

Specializované ambulance (pracovní doba: po, út, pá 7:00 - 15.30 a st, čt 7:00 -18:00 hod.):

 • Neuromuskulární onemocnění - středa: Prof. MUDr. Bednařík Josef, CSc.

 • Sclerosis multiplex - čtvrtek: Doc. MUDr. Štourač Pavel, PhD.

 • Sclerosis multiplex - pondělí, úterý, pátek: MUDr. Benešová Yvonne, PhD.

 • Sclerosis multiplex - úterý, středa, pátek: MUDr. Praksová Petra

 • Sclerosis multiplex  - středa, čtvrtek: MUDr. Svobodová Monika

 • Svalové dystrofie - pondělí: prim.MUDr. Voháňka Stanislav, CSc.

 • Migrény - čtvrtek: MUDr. Kodešová Jaroslava

 • Diabetické polyneuropatie - čtvrtek: MUDr. Kovalová Ivana

 • Bolestivé diabetické neuropatie - úterý: MUDr. Němec Martin

 • Parkinson. choroby - úterý, čtvrtek: MUDr. Skutilová Světlana

 • Parkinson. choroby - pátek: MUDr. Mitášová Adéla

 • Migrény: - pondělí, úterý: MUDr. Klemová Lenka

 • Epilepsie: středa: MUDr. Klemová Lenka

 • Neurosvalová poradna: pondělí: MUDr. Parmová Olesja

 • Lumbální spinální stenóza: - úterý: MUDr. Andrašínová Tereza

 • Lumbální spinální stenóza: - čtvrtek, pátek: doc. MUDr. Adamová Blanka

 • Cervikální myelopatie. - středa: MUDr. Kadaňka Zdeněk

 • Vertigo - čtvrtek: MUDr. Švecová Eva

 • Cévní amb. - pátek: MUDr. Škorňa Miroslav

 

Náplní specializovaných ambulancí je diagnostika, terapie a dispenzarizace pacientů s chronickým neurologickým onemocněním.

 

 • Telefonní kontakt:                                                                 53223 2364

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Klemová Lenka:                            53223 2367

  

2. NP  Příjmové a specializované ambulance Interní kardiologické kliniky

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.        pondělí - pátek

 

Všeobecná ambulance:

 • MUDr. Šindelková Iva

 • MUDr. Floriánová Alena

 • MUDr. Novotný Tomáš

 • MUDr. Šišáková Martina

 

Akutní příjmová ambulance:

Po        7.00 – 15.30      MUDr. Novotný Tomáš

Út         7.00 – 15.30      MUDr. Šišáková Martina

St         7.00 – 15.30      MUDr. Floriánová Alena

Čt         7.00 – 15.30      MUDr. Šindelková Iva

Pá        7.00 – 15.30      MUDr.  Šindelková Iva

 

Specializované ambulance:

 • Kardiologická ambulance:

pondělí – pátek    7 - 15:30 hod.         MUDr. Šišáková Martina

pátek                  10 – 15:30 hod.        MUDr. Trčka Pavel

středa                  9 – 15:30 hod.         MUDr. Kaňovský Jan

 • Arytmologická ambulance:

čtvrtek, pátek       9 – 15:30 hod.         MUDr. Lábrová Růžena

pondělí, úterý       9 – 15:30 hod.         MUDr. Novotný Tomáš

 • Hypertonická ambulance:

úterý, pátek          8 – 15:30 hod.         MUDr. Vysočanová Petra

 • Chronické srdeč. selhávání:

čtvrtek                13 – 15:30 hod.        MUDr. Musil Viktor

 • Všeobecná interní a cévní ambulance:

pondělí             10 – 13.00 hod.         MUDr. Floriánová Alena  

Na specializovaných ambulancích jsou léčeny a dispenzarizováni pacienti s vrozenými a získanými srdečními chorobami.

Na všeobecných ambulancích jsou přijímáni pacienti i s jiným akutním interním onemocněním.

 • Telefonní kontakt:        53223 2491

 • Vedoucí lékařka: MUDr. Šišáková Martina

 

5. NP    Specializované ambulance Interní hematologické a onkologické kliniky 

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.        pondělí - pátek

 • 3 hematologické ambulance a 4 onkologické ambulance

 • Stacionář pro aplikaci ambulantní chemoterapie a krevních derivátů

Telefonní kontakt na stacionář: 53223 2218

 • Hematologické ambulance:

Doc. MUDr. Doubek Michael, Ph.D.

Doc. MUDr. Krejčí Marta, Ph.D.

MUDr. Ráčil Zdeněk, Ph.D.

MUDr. Brychtová Yvona

MUDr. Žáčková Daniela

MUDr. Červínek Libor

 

Telefonní kontakt:

 • 53223 3562

 • 53223 2214

 • 53223 2215

Hlavní náplní hematologických ambulancí je diagnostika, ambulantní léčba a dispenzarizace pacientů s hematologickým onemocněním. Především se jedná o akutní a chronické leukémie, myelodysplastický syndrom, chronická myeloproliferativní onemocnění, anémie a autoimunitní cytopenie.

Významnou součástí péče je na hematologických ambulancích ošetřování pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně nebo krvetvorných buněk.

 • Myelomové ambulance:

Prof. MUDr. Adam Zdeněk, CSc.

Prof. MUDr. Hájek Roman, CSc.

Doc. MUDr. Krejčí Marta, Ph.D.

MUDr. Pour Luděk, Ph.D.

MUDr. Zahradová Lenka

MUDr. Křivanová Andrea, Ph.D.

 

Telefonní kontakt:

 • 53223 3657

 • 53223 3881

 

 • Lymfomové ambulance:

Doc. MUDr. Klabusay Martin, CSc.

Doc. MUDr. Janíková Andrea, Ph.D.

MUDr. Král Zdeněk, CSc.

MUDr. Vášová Ingrid

MUDr. Šálek David

MUDr. Šmardová Lenka

MUDr. Michalka Josef

 

Telefonní kontakt:

 • 53223 3877

 • 53223 3515

Hlavní náplní na specializovaných ambulancích je diagnostika, léčba a monitorování pacientů s hematoonkologickými onemocněními, především s mnohočetným myelomem, Morbus Waldenström, monoklonálními gamapatiemi, Hodgkinovou nemocí a non–Hodgkinovým lymfomem.

 

Vedoucí lékařka:       doc. MUDr. Janíková Andrea, Ph.D.

 

5. NP.  Všeobecné a specializované ambulance Oddělení klinické hematologie

Pracovní doba: 7:00 – 15:30 hod.        pondělí – pátek

Specializované ambulance:

 • Cytopenie:

středa, čtvrtek     8:30 – 15:30 hod.     MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D.

 • Ph – myeloproliferace:

pondělí, úterý,  9:30 – 13:30 hod.     prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

čtvrtek              8:30  - 15:30 hod.            MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D.

 • Vrozené krvácivé stavy:

pondělí, středa    8:30 – 15:30 hod.     MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

úterý, pátek         8:30 – 15:30 hod.     MUDr. Gabriela Romanová

 • Vrozené trombofílie:

pondělí, čtvrtek    8:30  – 14 hod.            MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.

 

 • Získané poruchy koagulace – antifospolipidový syndrom:

úterý, čtvrtek       8:30 – 15:30 hod.     MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

 

 • Všeobecná ambulance:

středa : lichý týden,  pátek                 8:30 – 15:30 hod.     MUDr. Marie Šlechtová

středa: sudý týden,  pátek                  8.30 – 15.30 hod.     MUDr. Jan Kamelander

 

 

Od pondělí do čtvrtku probíhají odpolední ambulance do 17:00 hodin

pondělí: od 14:00 do 17.00 MUDr. Jana Michalcová

úterý: od 14:00 do 17:00 MUDr. Pavel Polák, Ph.D.

 

Náplní těchto ambulancí je diagnostika, terapie a dispenzarizace pacientů s vrozenými a získanými poruchami krevního srážení, anémiemi, nezhoubnými poruchami bílé krevní řady a trombocytopenickými purpurami.

 

Součástí ambulance je Centrum pro trombózu a hemostázu (CTH) a Centrum péče pro pacienty s hemofilií.

 

 • Telefonní kontakt:        53223 3061

 • Vedoucí lékařka:          MUDr. Gabriela Romanová

Telefon:

Sekretariát: 532 232 321

E-mail:

Kontakty:

Ambulance DTC

Pavilon X
interní gastroenterologická: 1.PP
tel. 532 233 475

neurologická: 1.NP
tel. 532 232 367

kardiologická: 2.NP
tel. 532 233 519

ortopedická: 3.NP
tel. 532 232 765

neurochirurgická: 3.NP
tel. 532 233 761

rekonstr. a plast. chir.: 3.NP
tel. 532 233 420

chirurgická: 4.NP
tel. 532 232 869

urologická: 4.NP
tel. 532 233 868

hematologická: 5.NP
tel. 532 233 061

hematonkologická: 5.NP
tel. 532 232 216

Pavilon CH
úrazová chirurgie: 1.NP
tel. 532 233 175

Pavilon C
pracovnělékařské sl.: 1.NP
tel. 532 233 200

Dětská nemocnice:
pracovnělékařské sl.: 532 234 583

Ambulantní doba:

7.00 až 15.30 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji