Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Perioperační péče

Informace z evropské organizace perioperačních sester EORNA

 • European Operating Room Nurses Association

  • Evropské sdružení sálových (perioperačních) sester – vznik 1980

  • Sdružuje 27 společností (národních asociací) v rámci EU

  • ČR je členem – ČAS sekce perioperačních sester, zastupce Mgr. Wichsová Jana Ph.D. – www.perioperacni-sestry.cz

 • Hlavní cíle EORNA:

  • Podpora a udržení vysokého standardu PP o pacienta

  • Vlivný hlas perioperačních sester v EU

  • Propojení a spolupráce s evropskými i mezinárodními organizacemi

  • Rozvoj vzdělávacích aktivit a příležitostí pro členy

 • 6. kongres EORNA Lisabon duben 2012

  • Přednáškové bloky byly rozděleny do několika sekcí

   • bezpečnost pacienta i personálu

   • management

   • věda a výzkum v specializaci perioperační péče

   • všeobecná témata v ošetřovatelství

  • mezinárodní kongresy každé tři roky

 • 7. kongres EORNA 8.-10.5. 2015 Řím

  • Přednáškové bloky byly zaměřeny především na vzdělávání sester v EU, řada přednášek se věnovala vědeckému výzkumu, perioperační (klinické) praxi, inovacím na operačním sále a nechybělo téma bezpečnosti pacienta.
  • Za ČR se zůčastnili i zástupci COS I FN Brno s aktivní účastí

   • Jedličková, Mezenská, Mičudová : „Vliv prostředí na tělesnou teplotu operovaného pacienta na COSI ve FN Brno.” V anglickém textu: The influence of an environment at the Central operating theaters in the University Hospital Brno on a body temperature of the surgical patient.”

   • stejně tak i poster na stejné téma a dále ještě poster  autorů Hodová, Balšínková, Jedličková: „Pracovní úrazy na Centrálních operačních sálech I ve FN Brno.“ V anglickém textu: „OCCUPATIONAL INJURIES IN CENTRAL OPERATING ROOMS I.”
  •  Další mezinárodní  kongresy EORNA byly stanoveny v dvouletých

 • 8. kongres EORNA 4.-7.5. 2017 Rhodos

  • Na kongresu zaznělo 114 přednášek a 38 krátkých sdělení. Bylo přihlášeno 249 posterů, které si účastníci mohli prohlédnout elektronicky. Celkově se kongresu zúčastnilo přibližně 1000 delegátů.
  • Z České republiky se zúčastnilo 15 účastníků, 3 aktivní účastnice
   • Hodová Silvie: „Possible ways of the extension of preoperative preparations with the antibacterial shower in university Hospital Brno“ (Možnosti předoperační přípravy pomocí antibakteriální koupele ve FN Brno)
   • Jedličková Jaroslava: „Educational process of the perioperative nurses in the Czech Republic“ (Edukační proces u perioperačních sester v České republice)
   • Wichsová Jana: „Etthical problems in perioperative care and their impact on patient safety“ (Etické problémy v perioperační péči a jejich dopad na bezpečnost pacienta)
   • poster: Abrahamová Petra: „Solving central operating theatres staff crisis in masaryk hospital“ (Řešení nedostatku personálu centrálních operačních sálů v Masarykově nemocnici)
 • 9. kongres EORNA – 16.-19. května 2019, Haag, Holandsko

 • Evropské normy pro perioperační péči – nové vydání 2012

  • Informace na http://www.eorna.eu/

  • Překlad zajistila Ing. J.Jedličková pro účely vzdělávání perioperačních sester ve specializační programu Sestra v perioperační péči na NCO NZO Brno

  • Překlad :

 

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji