Menu
Česky English
532 23 1111

Výzkum

Klinický výzkum

COS se podílí na klinickém výzkumu v oborech: popáleniny, chirurgie, úrazová chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, gynekologie, stomatochirurgie, ORL, urologie, oční.

 

Studie

Jsou rovněž řešeny v rámci jednotlivých oborů.

 

Grant IGF FN Brno

Edukační program perioperační péče pro pacienty FN Brno realizovaný NLZP operačních sálů
 

Navrhovatel – Bc. Jaroslava Jedličková, MBA

Odborní spolupracovníci – Miluše Mezenská, Marcela Vidláková

Zahájení 1.1.2010

Ukončení 31.12. 2011

Cíle – cílem projektu je edukace pacientů, kteří přichází do FN Brno za účelem uskutečnění operačního výkonu, na který jsou speciálně připravováni. Součástí této přípravy je i edukace, jejíž nezbytnou částí musí být kromě odborných lékařských informací i seznámení pacienta s ošetřovatelskou perioperační péčí.

 

  • edukace formou ústní – návštěva na pokoji pacienta
  • edukace formou písemnou – internet, letáčky, dotazníky

 

Ukončení prvního roku grantu – proběhla přednáška Edukace pacientů – Lenka Feňová

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji