Menu
Česky English
532 23 1111

Vzdělávání

Pregraduální

Na COS je zabezpečena výuka studentů lékařské fakulty a studentů biomedicínského inženýrství. V pregraduální výchově NLZP je realizována praktická výuka - vyšší zdravotní škola, bakalářské studium.

 

Postgraduální

COS ve spolupráci s příslušnou klinikou zabezpečují postgraduální výchovu spojenou s operační činností.

 

Pro nelékařské  zdravotnické pracovníky

V postgraduální výchově NLZP je ve spolupráci s NCONZO realizováno specializační studium perioperačních sester a odborná praxe, specializační studium pro anesteziologické sestry. V rámci kurzu pro pomocný zdravotnický personál probíhá na COS i praktická výuka se získáním odbornosti „sanitář pro operační sály“.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji