Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Aktuální informace k COVID-19 (zákaz návštěv, měření teploty při vstupu, odklad plánovaných výkonů aj.) *** Pokud nám chcete pomoci jakoukoliv finanční částkou, můžete tak učnit na číslo účtu 173038621/0710. Děkujeme.

Placené služby - Centrální operační sály I

Ceník č. 38 /2019 – 09.5

Kalkulace nákladů na návštěvy na COS I.

Pro COS I. byla zpracována cenová kalkulace na náklady návštěv na operačním sále na 1 osobu na den. Změna ceny byla provedena z důvodu změny sazby DPH.

 

Název Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. DPH
Cena na osobu na 1 den 57,85 Kč 12,15 Kč 70,00 Kč

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji