Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby - Centrální operační sály I

Ceník č. 41 /2023 – 09.5

Kalkulace nákladů na návštěvy na COS I.

Pro COS I. byla aktualizovaná cenová kalkulace na náklady návštěv na operačním sále na 1 osobu na den. Kalkulace ceny obsahuje spotřebovaný materiál – oděv a mzdové náklady obsluhy včetně režií.

 

S cenou nákladů na návštěvu na COS I musí být zájemnce před vstupem seznámen. Na cenu návštěvy na osobu na 1 den bude vystaven ze strany COS I doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno. FN Brno je oprávněno zprostředkovat návštěvu, až po provedení této úhrady.

 

Název

Cena bez DPH

21% DPH

Cena vč. DPH

Cena na osobu na 1 den

123,97 Kč

26,03 Kč

150,00 Kč

 

 

 

 

 

Platnost cen od 27. 6. 2023

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji