Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Naše oddělení

 

chodba velká.jpg

 

Úvodní slovo

Centrální operační sály (COS) byly otevřeny v roce 1992 s využitelnou kapacitou 6 operačních sálů a od 1.1. 1993 bylo do provozu uvedeno 18 operačních sálů na COS, 2 operační sály na Centru popálenin a 3 zákrokové sály. V roce 2009 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce 3 operačních sálů + 1 zákrokového sálu a vzniklo tak 5 nových operačních sálů v rámci trauma programu z evropských fondů. Od července 2009 byl také uveden do provozu urgentní gynekologický operační sál pro akutní gynekologickou operativu. Počátkem roku 2010 byl rovněž vybudován nový urgentní sál pro traumatologii. Díky evropské hospodářské pomoci z Norska proběhla rekonstrukce stávajícího operačního sálu pro rekonstrukční chirurgii na sál, který je určen pro operativu s vysokým rizikem přenosu infekce – bariérový sál. V současné době tvoří operační trakt 24 operačních sálů + 2 zákrokové sály.

 

Organizační členění

COS  jsou rozděleny do 10 oborových stanic, které řídí staniční sestry.

Společné foto

 

gynekologie Feňová

Gynekologie – 2 operační sály

staniční sestra  Mgr. Lenka Feňová -

Od července 2009 byl nově otevřený zrekonstruovaný sál pro urgentní gynekologickou operativu.

 

P1010022

 

nch Vidlaková

Neurochirurgie, ústní čelistní a obličejové chirurgie – 3 operační sály

staniční sestra Marcela Vidláková -

pro ústní, čelistní a obličejovou chirurgii pověřená Ivana Klimešová

 

P3219643

 

ort Jedonová

Ortopedie – 3 operační sály + 1 zákrokový sál

staniční sestra Irena Jedonová -

 

DSC_0131

 

chir Marková

Chirurgie – 4 operační sály

staniční sestra Mgr. Miriam Marková -

Od ledna 2009 byly nově zrekonstruované 2 operační sály pro tento obor v 2. poschodí. 

 

Bohunice-7

 

 opálková

Úrazová chirurgie – 4 operační sály

staniční sestra Mgr. Kateřina Opálková -

Po rekonstrukci vznikly 3 nové operační sály ve 2. poschodí a 1 operační sál pro urgentní operace v přízemí na urgentním příjmu. 


IMG_3382

 

Urgentní příjem

 Urgentní operační sál
 

orl Kovářová

 

ORL - 1 operační sál + 1 zákrokový sál

staniční sestra Eva Kovářová -  


operace ORL

 

urol Hortová

Urologie – 2 operační sály

staniční sestra Eva Hortová -

 

urologie - sál

 

kprch Sedláčková 

Popáleniny a rekonstrukční chirurgie – 3 operační sály

staniční sestra Vladimíra Sedláčková -

V březnu 2010 byla ukončena rekonstrukce operačního sálů ve 3. poschodí - bariérový sál pro některé specifické infekční operace. 


IMG_3275

 

oční Lichková

Oční – 2 operační sály

staniční sestra Jana Lichková -

 

oční

 

aro Mezenská

Anesteziologie

staniční sestra Miluše Mezenská -

K zajištění pooperační a poanestetické péče slouží dva dospávací pokoje (recovery room) o 8 lůžkách.  

 

Dospávání

Dospávání na COS I

Z uvedeného členění je zřejmé, že COS poskytují chirurgickým oborům a Klinice anesteziologie, resusctace a intenzivní medicíny zázemí ošetřovatelské péče zabezpečené perioperačními (instrumentářkami) a anesteziologickými sestrami.

 

Monitoring operativy

Na COS  jsou sledovány následující parametry celkově i po jednotlivých stanicích:

 • počty odoperovaných pacientů
 • počty provedených operačních výkonů
 • čistý operační čas
 • vytížení jednotlivých operačních sálů
 • vytížení jednotlivých chirurgických oborů

 

V rámci nemocničního informačního systému (AMIS) je na COS  veden individuální účet operovaného pacienta, ve kterém jsou zaznamenány základní technické a ekonomické údaje. Spolu s operačním protokolem a záznamem o anestézii patří k základní dokumentaci.

 

Pracovníci

Na COS pracuje: 

 • primář oddělení a jeho zástupce
 • vrchní sestra
 • 85 instrumentářek - z toho 12 magister a 13 bakalářek
 • 47 anesteziologických sester - z toho 3 magistry a 3 bakalářky
 • 37 PZP (pomocný zdrav. personál)
 • 1 skladnice
 • 2 THP (technicko-hospodářský pracovník)

 

Pracovní doba

V době 7:00 – 15:00 hodin jsou využity převážně všechny dostupné operační sály.

V době po 15:00 hodině pracují 3 operační týmy podle urgentní potřeby.

 

Cíl

Prioritním úkolem všech pracovníků COS je vytvoření nejen pocitu bezpečí, ale především přesvědčit nemocného o tom, že je to právě on, kdo je středem pozornosti celého týmu, a to již od okamžiku jeho převzetí dispečerkou při vstupu na COS. Moderní rozvoj medicíny vyžaduje technologické vybavení poslední generace, vyžaduje zkušený tým pracovníků, který je schopen dostupnou technologii využívat. Zároveň je nutné neustále sledovat finanční náročnost péče u jednotlivých operačních oborů, jednotlivých diagnóz. Stejně jako v dalších zemích s vyspělým zdravotnictvím byly tyto náročné požadavky řešeny centralizací operačních sálů.

 

Počty provedených operací ukazuje následující tabulka

rok

počet výkonů

meziroční nárůst
v %

1992

2 835

pouze 6 sálů

1993

10 265

262

1994

13 053

27

1995

16 629

27

1996

19 310

16

1997

20 067

4

1998

19 533

-3

1999

20 768

6

2000

22 882

10

2001

23 068

1

2002

25 867

12

2003

27 344

6

2004

27 843

2

2005

28 697

3

2006

27 908

-3

2007

28 991

4

2008

28 182

-3

2009

29 270

4

2010

29 845

2

2011

29 891

0,2

2012

31 262

5

2013

30 010

-4

2014

30 101

0,3

2015

29 553

-1,8

2016

29 659

0,4

2017

29 337

-1,0

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji