Menu
Česky English
532 23 1111

Naše oddělení

 

nové sály

 

Úvodní slovo

Centrální operační sály (COS) byly otevřeny v roce 1992 s využitelnou kapacitou 6 operačních sálů a od 1.1. 1993 bylo do provozu uvedeno 18 operačních sálů na COS, 2 operační sály na Centru popálenin a 3 zákrokové sály. V roce 2009 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce 3 operačních sálů + 1 zákrokového sálu a vzniklo tak 5 nových operačních sálů v rámci trauma programu z evropských fondů. Od července 2009 byl také uveden do provozu urgentní gynekologický operační sál pro akutní gynekologickou operativu. Počátkem roku 2010 byl rovněž vybudován nový urgentní sál pro traumatologii. Díky evropské hospodářské pomoci z Norska proběhla rekonstrukce stávajícího operačního sálu pro rekonstrukční chirurgii na sál, který je určen pro operativu s vysokým rizikem přenosu infekce – bariérový sál. V roce 2017 se podařilo vybudovat v nových prostorách sál pro krátkodobou chirurgii a v roce následujícím díky evropským dotacím došlo k dlouho očekávané rekonstrukci dalších celkem 14 operačních sálů. V současné době tvoří operační trakt celkem 27 operačních sálů ve čtyřech podlažích.

 

Organizační členění

COS  jsou rozděleny do 10 oborových stanic, které řídí staniční sestry.

Staniční 2023

 

Feňová

Gynekologie – 2 operační sály

staniční sestra  Mgr. Lenka Feňová -

Od července 2009 byl nově otevřený zrekonstruovaný sál pro urgentní   gynekologickou operativu.

 

P1010022

 

Vidláková

Neurochirurgie, ústní čelistní a obličejová chirurgie –
3 operační sály

staniční sestra Marcela Vidláková -

pro ústní, čelistní a obličejovou chirurgii pověřená Ivana Klimešová

NCH operace

Jedonová

Ortopedie – 4 operační sály

staniční sestra Irena Jedonová -        

                                                      

ORT operace

 

Fraňková

Chirurgie - 5 operačních sálů

staniční sestra Lucie Fraňková -                                                                   

CHIR operace

 

Čadílková

Úrazová chirurgie – 3 operační sály

staniční sestra Gabriela Čadílková -

Po rekonstrukci vzniklo 5 nových operačních sálů ve
2. poschodí a 1 operační sál pro urgentní operace v přízemí na urgentním příjmu. 

Úrazová chirurgie - 4 operační sály


IMG_3382

 

Urgentní příjem

 Urgentní operační sál
 

Nešpůrková Dana               

ORL - 2 operační sály

staniční sestra Dana Nešpůrková -

                             

Bohunice-7

 

Hortová

Urologie – 2 operační sály

staniční sestra Eva Hortová -                                                   

urologická operace

 

Sedláčková

Popáleniny a plastická chirurgie – 3 operační sály

staniční sestra Vladimíra Sedláčková -

V březnu 2010 byla ukončena rekonstrukce operačního sálů ve 3. poschodí - bariérový sál pro některé specifické infekční operace. 

 

POP - sál

 

Šumanová

Oční – 2 operační sály

staniční sestra Soňa Šumanová -                                                      

oční

 

Agalarevová

Anesteziologie

staniční sestra Petra Agalarevová, Dis. -

Tato stanice zajišťuje anesteziologické sestry na 27 operačních sálech. Zajišťuje i detašovaná pracoviště na EC, PK, KRNM, IGEK. K zajištění pooperační a poanestetické péče slouží dva dospávací pokoje (recovery room) o 13 lůžkách.  

                                           Dospávání

dospávání

 

Z uvedeného členění je zřejmé, že COS poskytují chirurgickým oborům a Klinice anesteziologie, resusctace a intenzivní medicíny zázemí ošetřovatelské péče zabezpečené perioperačními (instrumentářkami) a anesteziologickými sestrami.

 

Monitoring operativy

Na COS  jsou sledovány následující parametry celkově i po jednotlivých stanicích:

 • počty odoperovaných pacientů
 • počty provedených operačních výkonů
 • čistý operační čas
 • vytížení jednotlivých operačních sálů
 • vytížení jednotlivých chirurgických oborů

 

V rámci nemocničního informačního systému (AMIS) je na COS  veden individuální účet operovaného pacienta, ve kterém jsou zaznamenány základní technické a ekonomické údaje. Spolu s operačním protokolem a záznamem o anestézii patří k základní dokumentaci.

 

Pracovníci

Na COS pracuje: 

 • primář oddělení a jeho zástupce
 • vrchní sestra
 • 104 instrumentářek - z toho 12x Mgr., 2x Ing., 14 x Bc., 11x DiS.
 • 11 porodních asistentek - z toho 1x Mgr., 7x Bc.
 • 57 anesteziologických sester - z toho 4x Mgr., 10x Bc., 9x DiS.
 • 45 PZP (pomocný zdrav. personál)
 • 1 THP - NLZP (nelékařský zdrav. pracovník)
 • 2 THP (technicko-hospodářský pracovník)

 

Pracovní doba

V době 7:00 – 15:00 hodin jsou využity převážně všechny dostupné operační sály.

V době po 15:00 hodině pracují 3 operační týmy podle urgentní potřeby.

 

Cíl

Prioritním úkolem všech pracovníků COS je vytvoření nejen pocitu bezpečí, ale především přesvědčit nemocného o tom, že je to právě on, kdo je středem pozornosti celého týmu, a to již od okamžiku jeho převzetí dispečerkou při vstupu na COS. Moderní rozvoj medicíny vyžaduje technologické vybavení poslední generace, vyžaduje zkušený tým pracovníků, který je schopen dostupnou technologii využívat. Zároveň je nutné neustále sledovat finanční náročnost péče u jednotlivých operačních oborů, jednotlivých diagnóz. Stejně jako v dalších zemích s vyspělým zdravotnictvím byly tyto náročné požadavky řešeny centralizací operačních sálů.

 

Počty provedených operací ukazuje následující graf

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji