Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Edukační a inovační kurzy

Edukační semináře a inovační kurzy

  1. Seminář Supervize v ošetřovatelské praxi pro rok 2017
  2. Inovační kurz reflektovaná ošetřovatelská praxe
  3. Edukační seminář - Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným PICC katetrem

   

 

1. Seminář Supervize v ošetřovatelské praxi pro rok 2017

FN Brno pořádá seminář dle vyhlášky č. 4/2010, kterou stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

Termíny kurzů pro r. 2018: 16. 3., 15. 6.,  21. 9. a 23. 11.

Místo konání: zasedací místnost OPV, 2. NP, pavilon L, FN Brno, Jihlavská 20, Brno.

Předpokládaná cena: 800 Kč – cena je osvobozená od DPH

Délka semináře: 1 den – vždy od 8,00 - 15,30 hodin
Celková délka akce - 7 hodin.

Po řádném absolvování semináře účastník obdrží potvrzení o účasti.

 

Vstupní podmínky:

Seminář je určen pro nelékařská povolání: všeobecná sestra, zdravotnický asistent, fyzioterapeud, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně sociální pracovník, farmaceutický asistent. Vhodné zejména pro školitele a mentory.

Cíl semináře:

  • informovanost pomáhajících profesionálů v ošetřovatelství o supervizi a možnostech jejího využití v ošetřovatelské praxi
  • pojetí supervize jako jedné z dostupných forem profesionální podpory pracovníků ve zdravotnictví

 

Kontakt

Ludmila Kupčíková

tel. 532 233 237, e-mail:

 

Ke stažení

Přihláška do supervize v ošetřovatelské praxi

 

 

2. Inovační kurz - Reflektovaná ošetřovatelská praxe

Zahájení vždy od 8,00 hod. – 16,00 hod.

Termíny kurzů:

Kurz č. 1/2018: 17. – 18. ledna 2018
Kurz č. 2/2018: 23. – 24. května 2018 
Kurz č. 3/2018: 17. – 18. října 2018 
 
Místo konání: zasedací místnost OPV, pavilon L, 2. NP, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20


Předpokládaná cena 1.700,- Kč – cena je osvobozena od DPH

Délka kurzu:  kurz je dvoudenní – celková délka 16 hodin. Denně od 8,00 – 16,00 hodin


Cíl kurzu:

  • cílem kurzu je vzdělání vedoucích zaměstnanců NLZP v oblasti reflektované ošetřovatelské praxe
  • účel kurzu je vybavit účastníka vzdělávání prohloubenými znalostmi potřebnými k začlenění supervizní práce do praxe


Vstupní podmínky

Inovační kurz Reflektovaná ošetřovatelská praxe je určen pro nelékařské povolání:

všeobecná sestra, zdravotnický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, porodní asistentka, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně sociální pracovník, farmaceutický asistent.


Absolvent získá potvrzení o účasti v inovačním kurzu. Po přijetí přihlášky obdrží účastník potvrzení o zařazení. Ostatní potřebné informace obdrží účastník kurzu v pozvánce, která mu bude před zahájením zaslána.

 

Kontakt

Ludmila Kupčíková

tel. 532 233 237, e-mail:

 

Ke stažení

Přihláška do inovačního kurzu Reflektovaná ošetřovatelská praxe
 

 

 

3. Edukační seminář - Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným PICC katetrem

FN Brno – Interní hematologická a onkologická klinika pořádá edukační seminář určený pro lékaře, sestry a zdravotnické záchranáře, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty s PICC katétry. Přijeďte se o této problematice dozvědět více, abychom společně zajistili efektivní a komfortní žilní přístup pro naše pacienty.

Termín semináře pro rok 2018:        7. 6. 2018

                                                             17. 9. 2018

 

Počet účastníků: 20

Místo konání: FN Brno, pavilon L, II. poschodí, Modrý salonek


Předpokládaná cena za seminář: 550,- Kč – cena je osvobozena od DPH

Délka semináře: 1 den – od 10,00 do 15,00 hod

Cílem semináře:

  • vybavit zdravotnické pracovníky potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k výkonu ošetřovatelské péče o PICC katétry.
  • nácvik ošetřovatelské péče o PICC na modelu v učebně.
  • PICC katétrem se pro účel tohoto semináře rozumí periferií implantovaný centrální katétr, který slouží k zajištění střednědobého, efektivního a komfortního přístupu do centrálního žilního systému.

 

Kontakt

Mgr. Jana ŠPAČKOVÁ

tel. 532 232 169, e-mail:

 

Ke stažení

Edukační seminář

Přihláška  - Edukační seminář

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji