Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Edukační a inovační kurzy

  1. I. seminář HOJENÍ RAN, Faktory ovlivňující hojení, možnosti léčby
  2. Kazuistický seminář - SV Klinická psychologie
  3. Seminář Supervize ve zdravotnictví
  4. Inovační kurz reflektovaná ošetřovatelská praxe
  5. Edukační seminář - Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným PICC katetrem

                

   1.   Seminář   "HOJENÍ   RAN"

                                 -  Faktory ovlivňující hojení, možnosti léčby

 

Organizuje               -  Pracoviště Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno

                                     vrchní sestra Ing. Marie Krausová

Vstupní podmínky   - seminář je určen pro všechny kategorie

                                     zdravotnických  pracovníků FN Brno

 

Termíny:                     seminář je rozdělen na I. + II. část

I. část -                       17. 2. 2022 - od 13,00 - 15,00 hod.

učebna -                     Ubytovna zdravotních sester - Netroufalky 1, Brno-Bohunice

 

II. část -                      17. 3. 2022 - od 13,00 - 15,00 hod.

učebna -                    Ubytovna zdravotních sester - Netroufalky 1, Brno-Bohunice

 

Termíny:                    seminář je rozdělen na I. + II. část

 I. část -                     15. 9. 2022 - od 13,00 - 15,00 hod.

II. část -                      3. 11. 2022 - od 13,00 - 15,00 hod.

učebna -                     Ubytovna zdravotních sester - Netroufalky 1, Brno-Bohunice     

Organizační zajištění/kontakt pro přihlášení:    PeO - Úsek vzdělávání a péče o zaměstance, FN Brno

                                                                         Ludmila Kupčíková - kl. 3237

                                                                        

 

 

2. Kazuistický seminář - PK FN Brno

Supervizní semináře pro školence v teoreticko-praktické specializační přípravě v oboru klinická psychologie ve Fakultni nemocnici Brno, Jihlavská 20.

 

Termíny pro FN Brno - Jihlavská 20 - posluchárna na PK od 13,00 - 15,00 hod.

5.1.2022, 19.1.2022, 16.3.2022, 20.4.2022, 25.5.2022, 8.6.2022, 22.6.2022

20.7.2022, 3.8.2022, 21.9.2022, 5.10.2022, 2.11.2022, 30.11.2022, 14.12.2022

 

Termíny pro pracoviště Porodnice v Neonatologické ambulanci, Obilní trh vždy od 13,00 - 15,00 hod.

30.3.2022, 19.10.2022

 

Termíny pro pracoviště Dětská nemocnice na Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie vždy od 8,30 - 10,30 hod.

2.2.2022, 2.3.2022, 11.5.2022, 24.8.2022, 7.9.2022, 16.11.2022

 

Termíny pro pracoviště MOÚ

16.2.2022

 

Cena za seminář:

seminář - 250,- Kč 

- úhradu lze provést v hotovosti na pokladně FN Brno,

- úhradu lze provést bezhotovostní platbou na účet č. :

  71234621/0710, VS - 1701, do pozn. - jméno, termín semináře

 

Organizační zajištění - Mgr. Tomáš Svěrák, Ph.D., 

                                     T.Č. : 532 232 339, 532 232 720 - PK - FN Brno

 

Kontakt pro zasílání el. přihlášek :

Kupčíková Ludmila 532 233 237 - PeO - Úsek vzdělávání a péče o zaměstnance

Přihláška

 

3. Seminář -  Supervize ve zdravotnictví

FN Brno pořádá seminář Supervize ve zdravotnictví, o supervizi pro všechny kategorie zdravotnických pracovníků.

Přijďte se seznámit s metodou supervize a jejím významem a využitím. Porozumět této metodě, rozeznat vlastní potřeby vyplývající z pracovní role, rozpoznat témata vhodná pro supervizi. Osvojit si schopnost reflexe a sebereflexe. Prakticky si metodu vyzkoušet při práci v supervizní skupině pod vedením supervizora, reflektovat práci s pracovníky ve zdravotnictví a tím „zažít“ spolunesení pracovní zátěže, sdílení a porozumění situacím, emoční podporu, prevenci syndromu vyhoření, předávání pracovního odhodlání, ocenění práce, poskytnutí a přijmutí zpětné vazby.

 

Organizuje - Supervizní tým FN Brno

Vstupní podmínky - seminář je určen pro všechny kategorie

pracovníků ve zdravotnictv

Termíny: budou určeny dle přijatých přihlášek

Místo konání: zasedací místnost Modrý salonek, 2. NP, pavilon L, FN Brno, Jihlavská 20, Brno.

Předpokládaná cena: 1280,- Kč – cena je osvobozená od DPH

Délka semináře: 1 den – 9,00 - 15,30 hodin

Kontakt

Petra Novotná tel. 532 233 471, e-mail:

 

Ke stažení

Přihláška Supervize ve zdravotnictví

 

 

4. Inovační kurz - Supervize ve zdravotnictví pro vedoucí pracovníky

FN Brno pořádá seminář Supervize ve zdravotnictví pro vedoucí pracovníky, o supervizi pro všechny vedoucí pracovních týmů a organizací.

Přijďte se seznámit s metodou supervize a jejím významem a využitím. Porozumět této metodě, a jejímu významu na teoretické úrovni, seznámit se s užívanými pojmy, jako jsou supervizní kontrakt, supervizní proces, vyhodnocování supervize. Rozeznat vlastní potřeby vyplývající z pracovní role, rozpoznat témata vhodná pro supervizi. Odlišit, která témata patří do supervize, metodického vedení, pracovní porady. Podpořit schopnost reflexe a sebereflexe. Prakticky si metodu vyzkoušet při práci v supervizní skupině pod vedením supervizora, reflektovat práci s pracovníky ve zdravotnictví a tím „zažít“ spolunesení pracovní zátěže, sdílení a porozumění situacím, emoční podporu, prevenci syndromu vyhoření, předávání pracovního odhodlání, ocenění práce, poskytnutí a přijmutí zpětné vazby.

Počet účastníků na akci 5-8 (min 3).

 

Organizuje - Supervizní tým FN Brno

Vstupní podmínky - seminář je určen pro všechny kategorie

pracovníků ve zdravotnictví

Termíny: budou určeny dle přijatých přihlášek

Místo konání: zasedací místnost Modrý salonek, 2. NP, pavilon L, FN Brno, Jihlavská 20, Brno.

Předpokládaná cena: 1 350,- Kč – cena je osvobozená od DPH

Délka semináře: 1 den – 9,00 - 15,30 hodin

Kontakt

Petra Novotná tel. 532 233 471, e-mail:

 

Ke stažení

Přihláška Supervize ve zdravotnictví pro vedoucí pracovníky
 

 

 

5. Edukační seminář -

Ošetřovatelská péče o pacienta se zavedeným PICC katetrem

FN Brno – Interní hematologická a onkologická klinika pořádá edukační seminář určený pro lékaře, sestry a zdravotnické záchranáře, kteří se ve své praxi setkávají s pacienty s PICC katétry. Přijeďte se o této problematice dozvědět více, abychom společně zajistili efektivní a komfortní žilní přístup pro naše pacienty.

 

Termíny seminářů pro rok 2022: 

17. 5.  2022

24. 5.  2022

  2. 6.  2022

18.10. 2022

 

Počet účastníků: 20

Místo konání:

Učebna v "Modrý salonek" hlavní budova "L" ve 2. podlaží - FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20.

Cena za seminář je   700,- Kč – cena je osvobozena od DPH.

Účastník dokládá doklad o úhradě při registraci.

Délka semináře: 1 den – od 10,00 do 15,00 hod

Cílem semináře:

  • vybavit zdravotnické pracovníky potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky k výkonu ošetřovatelské péče o PICC katétry.
  • nácvik ošetřovatelské péče o PICC na modelu v učebně.
  • PICC katétrem se pro účel tohoto semináře rozumí periferií implantovaný centrální katétr, který slouží k zajištění střednědobého, efektivního a komfortního přístupu do centrálního žilního systému.

 

Kontakt

Kupčíková Ludmila - PeO - Úsek vzdělávání a péče o zaměstnance

tel. 532 233 237, e-mail: 

 

Ke stažení

Edukační seminář

Přihláška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji