Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Přednášky a publikace - Transfuzní a tkáňové oddělení

2014

Článek v časopise

ŽÁKOVÁ, J., LOUSOVÁ, E., VENTRUBA, P., CRHA, I., POCHOPOVÁ, H., VINKLÁRKOVÁ, J., TESAŘOVÁ, E., NUSSIR, M. Sperm Cryopreservation before Testicular Cancer Treatment and Its Subsequent Utilization for the Treatment of Infertility. Scientific World Journal. 2014, 2014(January), ID 575978. ISSN 1537-744X.

2013

Článek v časopise

ADAM, Z., PEJCHALOVÁ, A., CHLUPOVÁ, G., ŘÍHOVÁ, L., POUR, L., KREJČÍ, M., KRÁL, Z., ČERVINEK, L., MAYER, J.  Nemoc chladových aglutininů nereagující na léčbu glukokortikoidy a na léčbu rituximabem. Jaký postup zvolit pro III. linii léčby? Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 9, s. 828-840.

KŘÍŽOVÁ, E., TESAŘOVÁ, E., PACASOVÁ, R.  Elecsys Anti-HCV II Roche - první zkušenosti ZTS v ČR. Labor Aktuell, 2013, roč. , č. 4/2013, s. 8-11.

PEJCHALOVÁ, A., ADAM, Z., CHLUPOVÁ, G., ŘÍHOVÁ, L., POUR, L., KREJČÍ, M., ČERVINEK, L., KRÁL, Z., MAYER, J.  Nemoc chladových aglutininů nereagující na léčbu glukokortikoidy a na léčbu rituximabem. Jaký postup zvolit pro III. linii léčby? Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 9, s. 828-840.

 

2012

Článek v časopise

Jelinek, J., Adkins, I., Mikulková, Z., Jagosová, J., Pacasová, R., Michlickova, S., Sebo, P., Michálek, J.  In vitro activation of CMV-specific human CD8(+) T cells by adenylate cyclase toxoids delivering pp65 epitopes. Bone Marrow Transplantation, 2012, roč. 47, č. 2, s. 243-250.

Křížová, E., Tesařová, E., Pacasová, R.  Cobas e411 - první zkušenosti z praktického provozu v laboratoři ZTS v ČR. Labor Aktuell, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 26-28.

Tesařová, E.  Bezpečnost hemoterapie ve FN Brno aneb bez krve to nejde. Nemocniční listy FN Brno, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 7-9.

Odborná kniha

Penka, M., Tesařová, E.  Hematologie a transfuzní lékařství II. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. 192 s. 978-80-247-3460-6.

Příspěvek do odborné knihy

Janků, L.  HLA systém, imunologie leukocytů a trombocytů. In Penka, M., Tesařová, E., a kol. Hematologie a transfuzní lékařství II. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. s. 69-94.

Lejdarová, H.  Dárcovství krve. In Penka, M., Tesařová, E., a kol. Hematologie a transfuzní lékařství II. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. s. 95-102.

Pacasová, R.  Transfuzní přípravky. In Penka, M., Tesařová, E., a kol. Hematologie a transfuzní lékařství II. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. s. 107-121.

Pejchalová, A.  Imunologie erytrocytů. In Penka, M., Tesařová, E., a kol. Hematologie a transfuzní lékařství II. 1. vyd. Praha : Grada, 2012. s. 17-68.

 

2011

Abstrakt ve sborníku

Adamcová, M., Jursová, H., Michlíčková, S. Výroba směsných trombocytů - úprava počtu buffy coatů vstupujících do výroby. In XXIII.celostátní pracovní konference laborantů a sester. Praha : Vesmír spol.s.r.o., 2011. s. 43-44.

Dudíková, M., Neničková, M., Pacasová, R., Langová, M. Vliv Traumacentra na AB0 a RhD skupinové zastoupení erytrocytů k hemoterapii. In Transfuze a hematologie dnes. Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011. s. 74.

Kobzová, V., Kučerová, P., Poloková, N. Platelet PGD test - rychlý test k vyšetření bakteriální kontaminace trombocytových transfuzních přípravků. In 13. pracovní dny v transfuzním lékařství. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 71.

Kučerová, P., Kobzová, V., Poloková, N., Pacasová, R., Tesařová, E. Vyšetření bakteriální kontaminace trombocytových TP Platelet PGD testem ve FN Brno. In 13. pracovní dny v transfuzním lékařství. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 10-11.

Lejdarová, H., Tesařová, E., Polášková, T., Pacasová, R. Jak nám dárci krve rozumějí? In 13.pracovní dny v transfuzním lékařství. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 7-8.

Pacasová, R., Tesařová, E., Kolářová, M., Lejdarová, H., Dolečková, D., Langová, M. Trombocyty v náhradních roztocích ve FN Brno aneb příběh pokračuje. In 13. pracovní dny v transfuzním lékařství. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 9.

Pacasová, R., Tesařová, E., Michlíčková, S., Adamcová, M., Vyziblová, D. Lepí vám? Nám ano! In 13.pracovní dny v transfuzním lékařství. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 8-9.

Poloková, N. Kontrola kvality transfuzních přípravků - využití průtokové cytometrie. In 13. pracovní dny v transfuzním lékařství. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 61.

Tesařová, E. Hemovigilance ve Fakultní nemocnici Brno. In Transfuze a hematologie dnes - supplementum 2. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 41-42.

Tesařová, E. Retrospektivní sběr hemovigilančních dat - prospektivní cesta k bezpečné hemoterapii. In 13. pracovní dny v transfuzním lékařstvím. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 30-34.

Tesařová, E., Galuszková, D., Hejdová, ., Bohoněk, ., Řeháček, V., Herynková, R., Kracíková, ., Čermáková. Krizová krevní politika v ČR. In 13.pracovní dny v transfuzním lékařství. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 73.

Tesařová, E., Křížová, E., Pacasová, R. Implementace RT PCR testu pro screening dárců krve. In 13. pracovní dny v transfuzním lékařství. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 11-12.

Tesařová, E., Pacasová, R. Transfusion reactions at Brno Faculty Hospital. In Blood Transfusion. Usmate : Grafica Briantea, 2011. s. 32-33.

Tesařová, E., Pacasová, R., Hohlová, S., Langová, M. Hemoterapie jako součást péče o pacienty s traumaty. In III.mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - sborník abstrakt. : 2011. s. 41-42.

Tesařová, E., Pejchalová, A., Pacasová, R., Poloková, N., Janků, L. Analýza potransfuzních reakcí ve FN Brno. In 13. pracovní dny v transfuzním lékařství. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 72.

Tesařová, E., Turek, P., Galuszková, D., Horská, ., Kracíková, ., Lysák, ., Masopust, ., Obernauerová, ., Procházková, R., Řeháček, V. Kontrola aseptického postupu při výrobě transfuzních přípravků se zaměřením na sterilitu trombocytů. In 13.pracovní dny v transfuzním lékařství. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 10.

Vítková, H., Konečná, B. Organizace práce na úseku výroby TA a KB FN Brno. In XXIII. celostátní pracovní konference laborantů a sester. Praha : Vesmír spol. s.r. o. Praha, 2011. s. 42-43.

Vyziblová, D., Pacasová, R., Michlíčková, S., Cebáková, S., Tesařová, E. Nový způsob značení plazmy ve FN Brno. In 13. pracovní dny v transfuzním lékařství. Praha : Olympia a.s., 2011. s. 63.

Odborná kniha

Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1. vyd. Praha : GradaPublishing, 2011. 424 s. 978-80-247-3459-0.

Přednáška bez publikovaného abstraktu

Janků, L. HLA systém. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 21.09.2011.

Janků, L. Imunologie leukocytů a trombocytů. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno.

Janků, L. Stanovení RhD w/v metodami molekulární biologie. Transfuzní lékařství - křižovatka mnoha medicínských oborů, Brno, 14.09.2011.

Janků, L. Vyšetřování antitrombocytárních protilátek metodami průtokové cytometrie. Transfuzní lékařství - křižovatka mnoha medicínských oborů, Brno, 14.09.2011.

Katovská, E. Imunohematologické vyšetření novorozence při podezření na HON. Pracovní den SYSMEX: Transfuzní lékařství - křižovatka mnoha medicínských oborů, Brno, 14.09.2011.

Katovská, E. Vyšetření potransfuzních reakcí. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 22.09.2011.

Katovská, E. Vyšetření těhotných, HON. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 21.09.2011.

Křížová, E. Infekční rizika. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno.

Kupská, L. Předtransfuzní vyšetření. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 21.09.2011.

Kupská, L., Alena, P. Rh systém. Pracovní den SYSMEX: Transfuzní lékařství - křižovatka mnoha medicínských oborů, Brno, 14.09.2011.

Lejdarová, H. Dárcovství krve. Kurz NCO NZO Hematologie a transfuzní služba, Brno , 19.09.2011.

Lejdarová, H. Medikace u dárců krve. Transfuzní lékařství - křižovatka mnoha medicínských oborů, Brno, 14.09.2011.

Pacasová, R. Konzervace krve a výrobní postupy. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 19.09.2011.

Pacasová, R. Transfuzní přípravky. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 19.09.2011.

Pacasová, R. Výroba destiček ve FN Brno. Transfuzní lékařství - křižovatka mnoha medicínských oborů, Brno, 14.09.2011.

Pejchalová, A. Krevní skupiny I. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 20.09.2011.

Pejchalová, A. Transfuziologie. Kurz NCO NZO - Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onkologickým onemocněním, Brno, 11.04.2011.

Pejchalová, A. Výsledky imunohematologických vyšetření, jejich hodnocení a význam. Jarní hematologické sympozium, Jaroměřice nad Rokytnou, 01.04.2011.

Pejchalová, A. Základy imunohematologie. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 20.09.2011.

Poloková, N. Kontroly jakosti v ZTS. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 20.09.2011.

Poloková, N. Nové postupy v kontrolách kvality. Transfuzní lékařství - křižovatka mnoha medicínských oborů, Brno, 14.09.2011.

Poloková, N. PGD - test pro detekci bakteriální kontaminace destičkových koncentrátů. Transfuzní lékařství - křižovatka mnoha medicínských oborů, Brno, 14.09.2011.

Procházková, D., Vidláková, M., Kubešová, B., Jurák, V. Uchování autologních lebečních kostí pro následnou kranioplastiku. IV. celostátní konference - Kraniocerebrální poranění, poranění hrudníku, břicha a pánve, Brno, 19.02.2011.

Ševčíková, L. Autotransfuze. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 19.09.2011.

Tesařová, E. Hemovigilance. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 23.09.2011.

Tesařová, E. Krevní deriváty. Kurz NCO NZO -Hematologie a transfuzní služba, Brno, 22.09.2011.

Tesařová, E. NAT testování dárců krve ve FN Brno - první výsledky a zkušenosti. Transfuzní lékařství - křižovatka mnoha medicínských oborů, Brno, 14.09.2011.

Tesařová, E. Rodinné dárcovství a dárcovství osob s postižením. Transfuzní lékařství - křižovatka mnoha medicínských oborů, Brno, 14.09.2011.

Tesařová, E. Účelná hemoterapie. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 21.09.2011.

Večeřová, Z. Krevní skupiny II. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 20.09.2011.

Zemanová, H. Vyšetření u AIHA. Kurz NCO NZO - Hematologie a transfuzní služba, Brno, 22.09.2011.

Příspěvek do sborníku

Štrajtová, L., Komárková, J., Linhartová, M., Pavlovský, Z., Kubešová, B. Uspání a znovuprobuzení tkáně k životu aneb Nová možnost léčby pro pacienty trpící hyperparatyreózou. In Bioimplantologie. : 2011.

Vališ, P., Chaloupka, R., Repko, M., Šprláková-Puková, A., Kubešová, B., Pavlovský, Z. Současná implantace solidního chondrograftu a plastika LCA s využitím kadaverózního štěpu. In Bioimplantologie. : 2011.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Bc. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Ambulance - autotransfuze
Odběry: 6:30-12:00 hod.
Objednávání: 6:30-14:00 hod.
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji