Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ve FN Brno platí kvůli chřipkové epidemii zákaz návštěv.

Pro pacienty

TTO FN Brno zajišťuje odběr a výrobu autotransfuzních přípravků – více informací naleznete zde >>>.

Informace týkající laboratorních vyšetření prováděných TTO FN Brno naleznete zde >>>.

 

Důležitá telefonní čísla

Pracoviště v Brně

 • evidence dárců krve: 532 233 633, 532 2323 607
 • expedice transfuzních přípravků a krevních derivátů: 532 232 626, 532 233 605
 • sekretariát TTO FN Brno: 532 232 172
 • fax: 532 232 116
 • HLA laboratoř: 532 233 540 
 • Ambulance - autotransfuze: 532 233 908
 • ústředna FN Brno: 532 231 111

Pracoviště v Třebíči

 • 568 809 337 - evidence dárců krve, autotransfuze

 

Laboratoře I. a II. Transfuzního oddělení FN Brno zajišťují:

sérologická a imunohematologická vyšetření pacientů včetně dětí a novorozenců, těhotných žen,  dárců krve a dárců lidských tkání, buněk a orgánů:

 • vyšetření krevní skupiny AB0 RhD
 • vyšetření ostatních antigenů erytrocytů
 • vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům
 • identifikace nepravidelných protilátek proti erytrocytům
 • předtransfuzní vyšetření
 • výběr kompatibilních erytrocytových přípravků k transfuzi
 • dif. dg. hemolytických stavů
 • vyšetření potransfuzních reakcí
 • screeningové vyšetření infekce HIV: HIV p24 a anti - HIV ½ (HIV/ AIDS)
 • screeningové vyšetření infekce HCV:  anti - HCV (hepatitis C)
 • screeningové vyšetření infekce HBV:HBsAg a anti-HBc (hepatitis B)
 • screeningové vyšetření infekce HTLV: anti - HTLV I, II
 • screening protilátek anti-Treponema pallidum  (syfilis)

 

Vyšetření krevní skupiny nebo jiných znaků je možné provést pro zájemce i za přímou platbu. Více viz sekce Placené služby.

 

Laboratoř III. (HLA) Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno zajišťuje:

 • typizaci HLA antigenů I. a II. třídy
 • stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami
 • vyšetření protilátek proti leukocytům a trombocytům
 • čtvrtletní vyšetření anti-HLA protilátek u dialyzovaných pacientů
 • křížovou zkoušku před transplantací solidního orgánu
 • monitorování anti-HLA protilátek u pacientů po transplantaci
 • genotypizaci slabých a variantních RhD fenotypů
 • HPA genotypizaci
 • výběr HLA kompatibilních transfuzních přípravků

 

 

Hematologická ambulance pro dárce krve

V TTO FN Brno je od roku 2003 v provozu hematologická ambulance pro dárce krve. Jsou zde vyšetřováni a eventuelně dispenzarizováni dárci krve s abnormálními hodnotami krevního obrazu. V případě, že je diagnostikovaná porucha přeléčena, jsou dárci schopni dalších odběrů krve za účelem darování. Pacienti s trvalejšími poruchami jsou dále sledováni, v závažnějších případech jsou předáváni na hematologickou ambulanci OKH FN Brno.

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Bc. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Ambulance - autotransfuze
Odběry: 6:30-12:00 hod.
Objednávání: 6:30-14:00 hod.
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji