Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Transfuzní a tkáňové oddělení


Hematologie a transfuzní lékařství

MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Hematologie a transfuzního lékařství
Místo konání:FN Brno, Transfuzní a tkáňové oddělení, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:2 měsíce (Věstník MZ ČR 2011, částka 6), 3 měsíce (Věstník MZ ČR, částka 10)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel. 532 232 172
Náplň:

- registry dárců krve a krvetvorných buněk

- odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou

- výroba a skladování transfuzních přípravků

- vyšetřování známek infekce u dárců krve

- činnosti krevní banky

- činnosti specializované imunohematologické laboratoře

- problematika potransfuzních reakcí

- problematika HLA, imunologie leukocytů a trombocytů

- terapeutické aferézy

- účelná hemoterapie/hemovigilance

- zpracování hemopoetických buněk

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA, tel. 532 232 172, Lenka Janečková - sekretariát, tel. 532 232 172, Ida Tesařová - Úsek vzdělávání, tel. 532 233 566

Klinická hematologie a transfuzní služba

MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:JOP VŠ v přípravě na atestaci z Klinické hematologie a transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Transfuzní a tkáňové oddělení, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:základní kmen - 2 měsíce imunohematologická laboratoř, 1 měsíc výroba transfuzních přípravků, specializační kmen - min. 2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Alena Pejchalová, tel. 532 232 768
Náplň:

- odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou

- výroba a skladování transfuzních přípravků

- imunohematologie

- činnosti specializované imunohematologické laboratoře

- vyšetřování známek infekce u dárců krve

- činnosti krevní banky

- problematika potransfuzních reakcí

- problematika HLA, imunologie leukocytů a trombocytů

- zpracování hemopoetických buněk

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Alena Pejchalová, tel. 532 232 768, Ludmila Kupčíková - ÚV, tel. 532 233 237

Klinická hematologie a transfuzní služba

Mgr. Martina Adamcová
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:zdravotní laboranty v přípravě na atestaci z Klinické hematologie a transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Transfuzní a tkáňové oddělení, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:dle určení
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martina Adamcová, tel. 532 232 997
Náplň:

- odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou

- výroba a skladování transfuzních přípravků

- imunohematologie

- činnosti specializované imunohematologické laboratoře

- imunohematologická vyšetření těhotných žen

- vyšetřování známek infekce u dárců krve

- činnosti krevní banky

- problematika potransfuzních reakcí

- problematika HLA, imunologie leukocytů a trombocytů

- zpracovnání hemopoetických buněk

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Adamcová, tel. 532 232 997, Petra Novotná - ÚV, tel. 532 233 471

Specializované činnosti všeobecné sestry v ZTS

MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry, které pracují v ZTS
Místo konání:FN Brno, Transfuzní a tkáňové oddělení, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10 dnů
Termín:

dle nabídky

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel. 532 232 172, Darina Dolečková, tel. 532 233 760
Náplň:

- dárcovství krve a typy odběrů

- zpracování plné krve a výroba TP

- typy TP a krevních derivátů

- vyšetření infekčních markerů a dárců krve

- základní imunohematologická vyšetření

- zásady SVP a metrologie v ZTS

- zásady a rizika hemoterapie

- kontrola kvality v ZTS

- registry dárců krve, problematika náboru dárců krve

- odběr krevních složek afeterickými technikami

- terapeutické hemaferézy

- zásady výdeje TP a krevních derivátů

- vedení skladu TP

- práce s ozařovačem TP

- legislativní předpisy v ZTS

- teoretická a praktická část

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Adamcová, tel. 532 232 997; Lenka Janečková - sekretariát, tel. 532 232 172; Petra Novotná Úsek vzdělávání - tel. 532 233 471

Výroba trombocytů v náhradních roztocích

MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře a NLZP, kteří pracují v zařízeních transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Transfuzní a tkáňové oddělení, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:RNDr. Rita Pacasová, Ph.D., tel. 532 232 506
Náplň:

- výroba trombocytů v náhradních roztocích

- směsné trombocyty z buffy coatu

- teoretická část

- vlastní praktické zkušenosti

- logistika a organizace práce při výrobě

- ekonomika

- volba SZM a PZT, vhodných pro zpracování trombocytů

- kontrola jakosti

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Rita Pacovská, Ph.D., tel. 532 232 506, Lenka Janečková - sekretariát, tel. 532 232 172

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Mgr. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Zástupce primáře: RNDr. Rita Pacasová Ph.D.
tel.: 532 232 506, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Příjem dárců k odběru: 6:30 - 13:00 hod.

Provozní doba úseku dárců krve: 6:30 - 14:00 hod.

Registrace dárců kostní dřeně: úterý, středa, pátek 6:30 - 8:00 hod.

Autotransfuze: středa 8:30 - 11:30 hod.

Léčebné aferetické výkony: úterý 7:00 - 11:00 hod.

Odběr k vyšetření - samoplátci: středa 11:30 - 13:00 hod.

Stanovení celkových anti-SARS-CoV-2 protilátek, anti-S v ceně 665,- Kč. Objednávejte se prosím telefonicky na čísle 532 233 908 v pondělí a úterý mezi 13:00 a 14:00 hodinou. Samotný odběr je vždy ve středu 11:00 - 13:00hod. Pavilon I2.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji