Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Transfuzní a tkáňové oddělení

CENÍK č. 29 / 2023 – 09.5

Kurz - Výroba směsných trombocytů

Pro FN Brno byla vytvořena cenová kalkulace pro kurz - Výroba směsných trombocytů. Do ceny byly zahrnuty náklady za nájem, pronájem příslušenství, energie, osobní náklady lektorů, úklid, občerstvení a materiál. V ceně není zahrnuto ubytování a stravování. Kurz byl vyčíslen na 1 účastníka kurzu. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název

Cena

Cena kurzu pro jednoho účastníka

5 300,00 Kč

Platnost ceníku od 1. dubna 2023

 

CENÍK č. 13/2021–09.5

Kvantitativní stanovení celkových anti-SARS-CoV-2 protilátek, anti-S

Pro TTO byla provedena individuální kalkulace kvantitativní stanovení celkových anti-SARS-CoV-2 protilátek,anti-S. Cena zahrnuje odběr vzorku a jeho vyšetření v laboratoři na OKMI. 

Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu na pokladně FN Brno. Cena je osvobozena od DPH.

 

Název

Cena

Kvantitativní stanovení celkových anti-SARS-CoV-2 protilátek

665 Kč

 

CENÍK č. 27/2023–09.5

Ceny transfuzních přípravků pro cizí odběratele

Kód

Název přípravku

      Jedn.

 

Cena

007955

Erytrocyty deleukotizované

1

TU

2.925,00 Kč

007955

Erytrocyty deleukotizované

1/2

TU

1.462,00 Kč

007957

Erytrocyty deleukotizované pediatrická jednotka

1

ks

1.918,00 Kč

107959

Trombocyty z aferézy deleukotizované v PAS (minimálně 200 mld. TRC)

1

TD

10.767,00 Kč

107959

Trombocyty z aferézy deleukotizované v PAS - pediatrická jednotka

1/2

TD

5.383,00 Kč

107963

Trombocyty z aferézy deleukotizované kryokonzervované

1

TD

20.087,00 Kč

107936

Trombocyty z buffy coatu směsné deleukotizované v PAS  

1

TD

9.719,00 Kč

107964

Trombocyty z buffy coatu směsné deleukotizované kryokonzervované

1

TD

13.909,00 Kč

207921

Plazma pro klinické použití P, PA

1

TU

1.393,00 Kč

207922

Plazma patogen-inaktivovaná PI, PAI

1

TU

1.393,00 Kč

207928

Plazma rekonvalescentní

1

TU

2.651,00 Kč

307953

Granulocyty z plné krve (z 5 buffy coatů)

1

ks

11.290,00 Kč

407942

Příplatek za ozáření

1

ks

267,00 Kč

407949

Příplatek za promytí

1

ks

1.402,00 Kč

407950

Příplatek za výběr dárce podle HLA

1

ks

1.956,00 Kč

Platnost ceníku od 15. března 2023

 

CENÍK č. 51/2020–09.5

Ceny laboratorních vyšetření od zemřelých dárců tkání, orgánů a buněk metodou PCR

Pro TTO FN Brno byla provedena kalkulace laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk.Ceny laboratovních vyšetření jsou tvořeny vlastními náklady na vyšetření

 

Název Cena 15% DPH Cena vč. DPH
PCR vyšetření 1 vzorku (RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV) 1.010,43 Kč 151,57 Kč 1.162,00 Kč

 

CENÍK č. 49/2020 – 09.5

Manipulační poplatek

Manipulační poplatek je účtován společně s nákladovou cenou transfuzního přípravku vyrobeného na žádost a je účtován pouze v případě neodebrání transfuzního přípravku cizím odběratelem.
 

Název   Cena
Manipulační poplatek 120,00 Kč

 

CENÍK č. 45/2022–09.5

Krev pro komerční, výukové a výzkumné účely pro cizí

Č.

Název

jednotka

Cena

DPH 21%

Cena vč. DPH

1.

Krev pro komerční, výukové a výzkumné účely

1ml

33 Kč

7 Kč

40 Kč

2.

Buffy coat pro laboratorní účely pro cizí odběratele

1TU

742 Kč

156 Kč

898 Kč

3.

Plazma (sérum) pro komerční, výukové a výzkumné účely

1ml

40 Kč

8 Kč

48 Kč

4.

Trombocyty (200 mld.) pro komerční, výukové a výzkumné účely

1 ks

4.678 Kč

982 Kč

5.660 Kč

5.

Provedení odběru krve a jeho zpracování pro komerční, výukoé a výzkumné účely

1 ks

2.322 Kč

488 Kč

2.810 Kč

6.

Ozařování materiálu pro vědu a výzkum - dávka 35 - 50Gy

1 TU

253 Kč

53 Kč

306 Kč

7.

K-plazma pro komerční, výukové a výzkumné účely

1 ml

5 Kč

1 Kč

6 Kč

Platnost ceníku od 1. listopadu 2022

 

CENÍK č. 36/2021–09.5

Laboratorní vyšetření – bez léčebného cíle

Celková suma za vyšetření je tvořena cenou vyšetření, ke které je nutné připočítat ceny za další provedené výkony (za separaci séra; za minimální kontakt lékaře v případech, kdy klient požaduje vyšetření na přítomnost známek HIV/AIDS a za odběr krve ze žíly dospělého nebo dítěte do 10 let věku). V případech, kdy klient dodá biologický materiál (krev) k vyšetření, cena za odběr krve se nepřipočítává.

Jedná se o výkony, které jsou klientovi poskytovány za jiným účelem než léčebným cílem nebo ochrany lidského zdraví.

 

Název Cena bez DPH 15% DPH Cena vč. DPH
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) statim 382,61 Kč 57,39 Kč 440,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) v sérii 226,09 Kč 33,91 Kč 260,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) u novorozence 210,43 Kč 31,57 Kč 242,00 Kč
Vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě ABO, RH, D)  417,39 Kč 62,61 Kč 480,00 Kč
Přímý antiglobulinový test 161,74 Kč 24,26 Kč 186,00 Kč
Screening antierytrocytárních protilátek v sérii 188,70 Kč 28,30 Kč 217,00 Kč
Doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek v sérii 107,83 Kč 16,17 Kč 124,00 Kč
Titrace antierytrocytárních protilátek  850,43 Kč 127,57 Kč 978,00 Kč
Identifikace antierytrocytárních protilátek – sloupcová aglutinace 1.649,57 Kč 247,43 Kč 1.897,00 Kč
Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV ½ v sérii (anti-HIV ½ + HIV 1 p24 Ag) 500,00 Kč 75,00 Kč 575,00 Kč
Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B (anti-HBc) 445,22 Kč 66,78 Kč 512,00 Kč
Detekce protilátek proti antigenu viru hepatitidy C (anti-HCV) 625,22 Kč 93,78 Kč 719,00 Kč
Detekce specifických protilátek proti Treponema pallidum (původce syfilis) (anti-TP IgM/IgG) 445,22 Kč 66,78 Kč 512,00 Kč
Detekce protilátek proti HTLV I/II (anti-HTLV I/II) 469,57 Kč 70,43 Kč 540,00 Kč
Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg) 445,22Kč 66,78 Kč 512,00 Kč
Separace séra 25,22 Kč 3,78 Kč 29,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let 95,65 Kč 14,35 Kč 110,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let 52,17 Kč 7,83 Kč 60,00 Kč
Minimální kontakt lékaře s pacientem 53,04 Kč 7,96 Kč 61,00 Kč
Opis krevní skupiny 40,00 Kč 6,00 Kč 46,00 Kč

 

CENÍK č. 35/2021–09.5

Laboratorní vyšetření – s léčebným cílem

Celková suma za vyšetření je tvořena cenou vyšetření, ke které je nutné připočítat ceny za další provedené výkony (za separaci séra; za minimální kontakt lékaře v případech, kdy klient požaduje vyšetření na přítomnost známek HIV/AIDS a za odběr krve ze žíly dospělého nebo dítěte do 10 let věku). V případech, kdy klient dodá biologický materiál (krev) k vyšetření, cena za odběr krve se nepřipočítává.

Ceny vyšetření jsou osvobozeny od DPH z důvodu poskytování vyšetření za účelem léčebného cíle nebo ochrany lidského zdraví

Název Cena
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) statim 384,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) v sérii 226,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) u novorozence 210,00 Kč
Vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě ABO, RH, D)  418,00 Kč
Přímý antiglobulinový test 162,00 Kč
Screening antierytrocytárních protilátek v sérii 189,00 Kč
Doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek v sérii 108,00 Kč
Titrace antierytrocytárních protilátek  850,00 Kč
Identifikace antierytrocytárních protilátek – sloupcová aglutinace 1.650,00 Kč
Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV ½ v sérii (anti-HIV ½ + HIV 1 p24 Ag) 500,00 Kč
Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B (anti-HBc) 445,00 Kč
Detekce protilátek proti antigenu viru hepatitidy C (anti-HCV) 625,00 Kč
Detekce specifických protilátek proti Treponema pallidum (původce syfilis) (anti-TP IgM/IgG) 445,00 Kč
Detekce protilátek proti HTLV I/II (anti-HTLV I/II) 470,00 Kč
Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg) 445,00 Kč
Separace séra 25,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let 96,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let 52,00 Kč
Minimální kontakt lékaře s pacientem 53,00 Kč
Opis krevní skupiny 40,00 Kč

 

CENÍK č. 47/2018–09.5

Laboratorního vyšetření dárce krve, tkání, orgánů a buněk metodou PCR pro cizí odběratele

 

Název Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH
PCR vyšetření 1 vzorku (WNV RNA) 506,96 Kč 76,04 Kč 583,00 Kč

 

CENÍK č. 25/2022–09.5

Ceny laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk pro cizí odběratele

Pro TTO FN Brno byla provedena aktualizace kalkulace laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk. Ceny jsou osvobozeny od DPH.

Název

Cena

Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV 1/2

500 Kč

Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B

445 Kč

Detekce treponemových protilátek proti TP

445 Kč

Detekce protilátek proti viru hepatitidy C

625 Kč

Detekce protilátek proti HTLV I/II

470 Kč

Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B

445 Kč

PCR vyšetření (HIV RNA, HBV DNA, HCV RNA)

990 Kč

Příplatek za vyšetření mimo všední dny 6-14:30h.

3.170 Kč

Platnost ceníku od 15. dubna 2022

 

CENÍK č. 30/201609.5

Validovaný transport HLP

Název Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. DPH
Validovaný transport HLP 540,00 Kč 113,40 Kč 653,40 Kč

 

CENÍK č. 148/2013-09.5

Služby Transfuzního a tkáňového oddělení pro externí odběratele

Poř. č. Název Jednotka Cena
1 Skladování vaku hemopoetických buněk v kryobance 1ks/1měs.      91,00 Kč
2 Příjem a uložení biologického materiálu při -80°C 1 dm3/1.den 1.360,00 Kč
3 Skladování biologického materiálu při -80°C dm3        7,00 Kč
4 Příjem a uložení kryokonzervovaných spermií v kryobance  1 pacient 3.336,00 Kč
5 Skladování kryokonzervovaných spermií v kryobance 1 pacient/rok 1.620,00 Kč
6 Expedice  kryokonzervovaných spermií  1 pacient (výdej) 2.933,00 Kč
7 Výdej vaku hemopoetických buněk 1 ks 2.000,00 Kč

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Mgr. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Zástupce primáře: RNDr. Rita Pacasová Ph.D.
tel.: 532 232 506, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Příjem dárců k odběru: 6:30 - 13:00 hod.

Provozní doba úseku dárců krve: 6:30 - 14:00 hod.

Registrace dárců kostní dřeně: úterý, středa, pátek 6:30 - 8:00 hod.

Autotransfuze: středa 8:30 - 11:30 hod.

Léčebné aferetické výkony: úterý 7:00 - 11:00 hod.

Odběr k vyšetření - samoplátci: středa 11:30 - 13:00 hod.

Stanovení celkových anti-SARS-CoV-2 protilátek, anti-S v ceně 665,- Kč. Objednávejte se prosím telefonicky na čísle 532 233 908 v pondělí a úterý mezi 13:00 a 14:00 hodinou. Samotný odběr je vždy ve středu 11:00 - 13:00hod. Pavilon I2.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji