Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Placené služby - Transfuzní a tkáňové oddělení

CENÍK č. 2/2018–09.5

Ceny transfuzních přípravků pro cizí odběratele

 

 Kód Název přípravku  Jedn. Cena
0007917 Erytrocyty bez buffy coatu resuspendované   1 TU 2 176,00 Kč
0007955 Erytrocyty deleukotizované  1 TU 2 660,00 Kč
0007955 Erytrocyty deleukotizované  1/2 TU 1 330,00 Kč
0007957 Erytrocyty deleukotizované pediatrická jednotka 1 ks 1 673,00 Kč
0207921 Plazma pro klinické použití P, PA 1 TU 1 223,00 Kč
0207921 Plazma pro klinické použití PA2 2 TU 2 446,00 Kč
0107959 Trombocyty z aferézy deleukotizované v PAS minimálně 200 mld. 1 TD 10 342,00 Kč
0107959 Trombocyty z aferézy deleukotizované v PAS pediatrická jednotka 1/2 TD 5 171,00 Kč
0107936 Trombocyty z buffy coatu směsné deleukotizované v PAS    1 TD 8 958,00 Kč
0207926 Kryoprotein 1 TU 3 075,00 Kč
0407942 Příplatek za ozáření 1 ks 249,00 Kč
0407949 Příplatek za promytí 1 ks 1 224,00 Kč
0407950 Příplatek za výběr dárce podle HLA 1 ks 1 837,00 Kč

 

 

CENÍK č. 54/2017–09.5

Ceny laboratorních vyšetření od zemřelých dárců tkání, orgánů a buněk metodou PCR

Pro TTO FN Brno byla provedena kalkulace laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk.

Název

Cena

15% DPH

Cena vč. DPH

PCR vyšetření 1 vzorku (RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV)

673,04 Kč

100,96 Kč

774,00 Kč

Příprava 1 vzorku od zemřelého k vyšetření PCR

426,96 Kč

64,04 Kč

491,00 Kč

Kontroly pro běh vyšetření PCR

6 871,30 Kč

1 030,70 Kč

7 902,00 Kč

 

CENÍK č. 53/2017–09.5

Ceny laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk pro cizí odběratele

Pro TTO FN Brno byla provedena kalkulace laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk. Ceny jsou osvobozeny od DPH.

Název

Cena

Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV 1/2 - 1 vzorek

868 Kč

Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV 1/2 - série

331 Kč

Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B - 1 vzorek

660 Kč

Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B - série

277 Kč

Detekce treponemových protilátek proti TP - 1 vzorek

635 Kč

Detekce treponemových protilátek proti TP - série

342 Kč

Detekce protilátek proti viru hepatitidy C - 1 vzorek

940 Kč

Detekce protilátek proti viru hepatitidy C - série

443 Kč

Detekce protilátek proti HTLV I/II - 1 vzorek

1 064 Kč

Detekce protilátek proti HTLV I/II - série

559 Kč

Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B - 1 vzorek

785 Kč

Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B - série

329 Kč

PCR vyšetření 1 vzorku (HIV RNA, HBV DNA, HCV RNA)

673 Kč

Kontroly PCR pro 1 běh vyšetření (1-20 vzorků)

6 871 Kč

Příplatek za vyšetření mimo prac. dobu/ 1 příjezd zaměstnance

2 876 Kč

 

CENÍK č. 15/2017–09.5

Krev pro komerční, výukové a výzkumné účely pro cizí odběratele

Č. Název Jednotka Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
1. Krev pro komerční, výukové a výzkumné účely 1ml 11 Kč 2 Kč 13 Kč
2. Buffy coat pro komerční, výukové a výzkumné účely 1TU 460 Kč 97 Kč 557 Kč
3. Plazma (sérum) pro komerční, výukové a výzkumné účely 1ml 15 Kč 3 Kč 18 Kč
4. Trombocyty (200 mld.) pro komerční, výukové a výzkumné účely 1 ks 4 300 Kč 903 Kč 5 203 Kč
5. Trombocyty pro komerční, výukové a výzkumné účely 1 TU 790 Kč 166 Kč 956 Kč
6. Provedení odběru krve a jeho zpracování pro komerční, výukové a výzkumné účely 1 ks 1 390 Kč 292 Kč 1 682 Kč

 

CENÍK č. 30/201609.5

Validovaný transport HLP

Název Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. DPH
Validovaný transport HLP 540,00 Kč 113,40 Kč 653,40 Kč

 

CENÍK č. 17/201609.5

Laboratorní vyšetření – bez léčebného cíle

Celková suma za vyšetření je tvořena cenou vyšetření, ke které je nutné připočítat ceny za další provedené výkony (za separaci séra; za minimální kontakt lékaře v případech, kdy klient požaduje vyšetření na přítomnost známek HIV/AIDS a za odběr krve ze žíly dospělého nebo dítěte do 10 let věku). V případech, kdy klient dodá biologický materiál (krev) k vyšetření, cena za odběr krve se nepřipočítává.

Jedná se o výkony, které jsou klientovi poskytovány za jiným účelem než léčebným cílem nebo ochrany lidského zdraví.

Název Cena vč. 15% DPH
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) statim 352,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) v sérii 210,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) u novorozence 193,00 Kč
Screening antierytrocytárních protilátek v sérii 176,00 Kč
Doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek v sérii 100,00 Kč
Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV ½ v sérii (anti-HIV ½ + HIV 1 p24 Ag) 367,00 Kč
Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B (anti-HBc) 367,00 Kč
Detekce protilátek proti antigenu viru hepatitidy C (anti-HCV) 495,00 Kč
Detekce specifických protilátek proti Treponema pallidum (původce syfilis) (anti-TP IgM/IgG) 629,00 Kč
Detekce protilátek proti HTLV I/II (anti-HTLV I/II) 629,00 Kč
Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg) 304,00 Kč
Separace séra 22,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let 85,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let 47,00 Kč
Minimální kontakt lékaře s pacientem 47,00 Kč
Opis krevní skupiny 36,00 Kč

 

CENÍK č. 16/201609.5

Laboratorní vyšetření – léčebný cíl

Celková suma za vyšetření je tvořena cenou vyšetření, ke které je nutné připočítat ceny za další provedené výkony (za separaci séra; za minimální kontakt lékaře v případech, kdy klient požaduje vyšetření na přítomnost známek HIV/AIDS a za odběr krve ze žíly dospělého nebo dítěte do 10 let věku). V případech, kdy klient dodá biologický materiál (krev) k vyšetření, cena za odběr krve se nepřipočítává.

Ceny vyšetření jsou osvobozeny od DPH z důvodu poskytování vyšetření za účelem léčebného cíle nebo ochrany lidského zdraví.

Název Cena
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) statim 306,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) v sérii 183,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) u novorozence 168,00 Kč
Screening antierytrocytárních protilátek v sérii 153,00 Kč
Doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek v sérii 87,00 Kč
Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV ½ v sérii (anti-HIV ½ + HIV 1 p24 Ag) 319,00 Kč
Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B (anti-HBc) 319,00 Kč
Detekce protilátek proti antigenu viru hepatitidy C (anti-HCV) 430,00 Kč
Detekce specifických protilátek proti Treponema pallidum (původce syfilis) (anti-TP IgM/IgG) 547,00 Kč
Detekce protilátek proti HTLV I/II (anti-HTLV I/II) 547,00 Kč
Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg) 264,00 Kč
Separace séra 19,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let 74,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let 41,00 Kč
Minimální kontakt lékaře s pacientem 41,00 Kč
Opis krevní skupiny 31,00 Kč

 

CENÍK č. 148/2013-09.5

Služby Transfuzního a tkáňového oddělení pro externí odběratele

Poř. č. Název Jednotka Cena
1 Skladování vaku hemopoetických buněk v kryobance 1ks/1měs.      91,00 Kč
2 Příjem a uložení biologického materiálu při -80°C 1 dm3/1.den 1.360,00 Kč
3 Skladování biologického materiálu při -80°C dm3        7,00 Kč
4 Příjem a uložení kryokonzervovaných spermií v kryobance  1 pacient 3.336,00 Kč
5 Skladování kryokonzervovaných spermií v kryobance 1 pacient/rok 1.620,00 Kč
6 Expedice  kryokonzervovaných spermií  1 pacient (výdej) 2.933,00 Kč
7 Výdej vaku hemopoetických buněk 1 ks 2.000,00 Kč

 

CENÍK č. 105/2013 – 09.5

Manipulační poplatek

Manipulační poplatek je účtován společně s nákladovou cenou transfuzního přípravku vyrobeného na žádost a je účtován pouze v případě neodebrání transfuzního přípravku cizím odběratelem.

Název   Cena
Manipulační poplatek 74,00 Kč

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Bc. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Ambulance - autotransfuze
Odběry: 6:30-12:00 hod.
Objednávání: 6:30-14:00 hod.
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji