Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Placené služby - Transfuzní a tkáňové oddělení

CENÍK č. 19/2020–09.5

Ceny transfuzních přípravků pro cizí odběratele

 

Kód Název přípravku  Jedn. Cena
7955 Erytrocyty deleukotizované  1 TU 2.707,00 Kč
7955 Erytrocyty deleukotizované  1/2 TU 1.354,00 Kč
7957 Erytrocyty deleukotizované pediatrická jednotka 1 ks 1.700,00 Kč
107961 Trombocyty patogen-inaktivované 1 TD 10.406,00 Kč
107961 Trombocyty patogen-inaktivované pediatrická jednotka 1/2 TD 5.203,00 Kč
107964 Trombocyty z buffy coatu směsné deleukotizované kryokonzervované 1 TD 12.222,00 Kč
207921 Plazma pro klinické použití P, PA 1 TU 1.247,00 Kč
207926 Kryoprotein 1 TU 3.142,00 Kč
407942 Příplatek za ozáření 1 ks 253,00 Kč
407949 Příplatek za promytí 1 ks 1.259,00 Kč
407950 Příplatek za výběr dárce podle HLA 1 ks 2.362,00 Kč

 

CENÍK č. 16/2020–09.5

Laboratorní vyšetření – bez léčebného cíle

Celková suma za vyšetření je tvořena cenou vyšetření, ke které je nutné připočítat ceny za další provedené výkony (za separaci séra; za minimální kontakt lékaře v případech, kdy klient požaduje vyšetření na přítomnost známek HIV/AIDS a za odběr krve ze žíly dospělého nebo dítěte do 10 let věku). V případech, kdy klient dodá biologický materiál (krev) k vyšetření, cena za odběr krve se nepřipočítává.

Jedná se o výkony, které jsou klientovi poskytovány za jiným účelem než léčebným cílem nebo ochrany lidského zdraví.

 

Název Cena bez DPH 15% DPH Cena vč. DPH
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) statim 368,70 Kč 55,30 Kč 424,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) v sérii 219,13 Kč 32,87 Kč 252,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) u novorozence 201,74 Kč 30,26 Kč 232,00 Kč
Vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě ABO, RH, D)  402,61 Kč 60,39 Kč 463,00 Kč
Přímý antiglobulinový test 154,78 Kč 23,22 Kč 178,00 Kč
Screening antierytrocytárních protilátek v sérii 183,48 Kč 27,52 Kč 211,00 Kč
Doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek v sérii 104,35 Kč 15,65 Kč 120,00 Kč
Titrace antierytrocytárních protilátek  815,65 Kč 122,35 Kč 938,00 Kč
Identifikace antierytrocytárních protilátek – sloupcová aglutinace 1.610,43 Kč 241,57 Kč 1.852,00 Kč
Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV ½ v sérii (anti-HIV ½ + HIV 1 p24 Ag) 459,13 Kč 68,87 Kč 528,00 Kč
Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B (anti-HBc) 459,13 Kč 68,87 Kč 528,00 Kč
Detekce protilátek proti antigenu viru hepatitidy C (anti-HCV) 459,13 Kč 68,87 Kč 528,00 Kč
Detekce specifických protilátek proti Treponema pallidum (původce syfilis) (anti-TP IgM/IgG) 433,91 Kč 65,09 Kč 499,00 Kč
Detekce protilátek proti HTLV I/II (anti-HTLV I/II) 433,91 Kč 65,09 Kč 499,00 Kč
Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg) 300,00 Kč 45,00 Kč 345,00 Kč
Separace séra 22,61 Kč 3,39 Kč 26,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let 89,57 Kč 13,43 Kč 103,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let 50,43 Kč 7,57 Kč 58,00 Kč
Minimální kontakt lékaře s pacientem 50,43 Kč 7,57 Kč 58,00 Kč
Opis krevní skupiny 38,26 Kč 5,74 Kč 44,00 Kč

 

CENÍK č. 15/2020–09.5

Laboratorní vyšetření – s léčebným cílem

Celková suma za vyšetření je tvořena cenou vyšetření, ke které je nutné připočítat ceny za další provedené výkony (za separaci séra; za minimální kontakt lékaře v případech, kdy klient požaduje vyšetření na přítomnost známek HIV/AIDS a za odběr krve ze žíly dospělého nebo dítěte do 10 let věku). V případech, kdy klient dodá biologický materiál (krev) k vyšetření, cena za odběr krve se nepřipočítává.

Ceny vyšetření jsou osvobozeny od DPH z důvodu poskytování vyšetření za účelem léčebného cíle nebo ochrany lidského zdraví

Název Cena
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) statim 368,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) v sérii 219,00 Kč
Vyšetření krevní skupiny AB0, Rh(D) u novorozence 202,00 Kč
Vyšetření jednoho erytrocytárního antigenu (kromě ABO, RH, D)  403,00 Kč
Přímý antiglobulinový test 154,00 Kč
Screening antierytrocytárních protilátek v sérii 183,00 Kč
Doplnění screeningu antierytrocytárních protilátek v sérii 104,00 Kč
Titrace antierytrocytárních protilátek  816,00 Kč
Identifikace antierytrocytárních protilátek – sloupcová aglutinace 1.610,00 Kč
Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV ½ v sérii (anti-HIV ½ + HIV 1 p24 Ag) 459,00 Kč
Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B (anti-HBc) 459,00 Kč
Detekce protilátek proti antigenu viru hepatitidy C (anti-HCV) 459,00 Kč
Detekce specifických protilátek proti Treponema pallidum (původce syfilis) (anti-TP IgM/IgG) 434,00 Kč
Detekce protilátek proti HTLV I/II (anti-HTLV I/II) 434,00 Kč
Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg) 300,00 Kč
Separace séra 22,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let 90,00 Kč
Odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let 50,00 Kč
Minimální kontakt lékaře s pacientem 50,00 Kč
Opis krevní skupiny 38,00 Kč

 

CENÍK č. 48/2018 – 09.5

Manipulační poplatek

Manipulační poplatek je účtován společně s nákladovou cenou transfuzního přípravku vyrobeného na žádost a je účtován pouze v případě neodebrání transfuzního přípravku cizím odběratelem.

Název   Cena
Manipulační poplatek 110,00 Kč

 

CENÍK č. 47/2018–09.5

Laboratorního vyšetření dárce krve, tkání, orgánů a buněk metodou PCR pro cizí odběratele

 

Název Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH
PCR vyšetření 1 vzorku (WNV RNA) 506,96 Kč 76,04 Kč 583,00 Kč

 

 

CENÍK č. 41/2018–09.5

Krev pro komerční, výukové a výzkumné účely pro cizí odběratele

 

Č. Název Jednotka Cena
bez DPH
DPH 21% Cena
vč. DPH
1. Krev pro komerční, výukové a výzkumné účely 1ml 11 Kč 2 Kč 13 Kč
2. Buffy coat pro komerční, výukové a výzkumné účely 1TU 460 Kč 97 Kč 557 Kč
3. Plazma (sérum) pro komerční, výukové a výzkumné účely 1ml 15 Kč 3 Kč 18 Kč
4. Trombocyty (200 mld.) pro komerční, výukové a výzkumné účely 1 ks 4 300 Kč 903 Kč 5 203 Kč
5. Trombocyty pro komerční, výukové a výzkumné účely 1 TU 790 Kč 166 Kč 956 Kč
6. Provedení odběru krve a jeho zpracování pro komerční, výukové a výzkumné účely 1 ks 1 390 Kč 292 Kč 1 682 Kč
7. Ozařování materiálu pro vědu a výzkum – dávka 35-50Gy 1 dávka 249 Kč 52 Kč 301 Kč

 

CENÍK č. 54/2017–09.5

Ceny laboratorních vyšetření od zemřelých dárců tkání, orgánů a buněk metodou PCR

Pro TTO FN Brno byla provedena kalkulace laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk.

Název

Cena

15% DPH

Cena vč. DPH

PCR vyšetření 1 vzorku (RNA HCV, RNA HIV, DNA HBV)

673,04 Kč

100,96 Kč

774,00 Kč

Příprava 1 vzorku od zemřelého k vyšetření PCR

426,96 Kč

64,04 Kč

491,00 Kč

Kontroly pro běh vyšetření PCR

6 871,30 Kč

1 030,70 Kč

7 902,00 Kč

 

CENÍK č. 53/2017–09.5

Ceny laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk pro cizí odběratele

Pro TTO FN Brno byla provedena kalkulace laboratorních vyšetření dárců tkání, orgánů a buněk. Ceny jsou osvobozeny od DPH.

Název

Cena

Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV 1/2 - 1 vzorek

868 Kč

Souběžná detekce antigenu HIV 1 p24 a protilátek proti HIV 1/2 - série

331 Kč

Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B - 1 vzorek

660 Kč

Detekce povrchového antigenu viru hepatitidy B - série

277 Kč

Detekce treponemových protilátek proti TP - 1 vzorek

635 Kč

Detekce treponemových protilátek proti TP - série

342 Kč

Detekce protilátek proti viru hepatitidy C - 1 vzorek

940 Kč

Detekce protilátek proti viru hepatitidy C - série

443 Kč

Detekce protilátek proti HTLV I/II - 1 vzorek

1 064 Kč

Detekce protilátek proti HTLV I/II - série

559 Kč

Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B - 1 vzorek

785 Kč

Detekce protilátek proti core antigenu viru hepatitidy B - série

329 Kč

PCR vyšetření 1 vzorku (HIV RNA, HBV DNA, HCV RNA)

673 Kč

Kontroly PCR pro 1 běh vyšetření (1-20 vzorků)

6 871 Kč

Příplatek za vyšetření mimo prac. dobu/ 1 příjezd zaměstnance

2 876 Kč

 

 

CENÍK č. 30/201609.5

Validovaný transport HLP

Název Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. DPH
Validovaný transport HLP 540,00 Kč 113,40 Kč 653,40 Kč

 

CENÍK č. 148/2013-09.5

Služby Transfuzního a tkáňového oddělení pro externí odběratele

Poř. č. Název Jednotka Cena
1 Skladování vaku hemopoetických buněk v kryobance 1ks/1měs.      91,00 Kč
2 Příjem a uložení biologického materiálu při -80°C 1 dm3/1.den 1.360,00 Kč
3 Skladování biologického materiálu při -80°C dm3        7,00 Kč
4 Příjem a uložení kryokonzervovaných spermií v kryobance  1 pacient 3.336,00 Kč
5 Skladování kryokonzervovaných spermií v kryobance 1 pacient/rok 1.620,00 Kč
6 Expedice  kryokonzervovaných spermií  1 pacient (výdej) 2.933,00 Kč
7 Výdej vaku hemopoetických buněk 1 ks 2.000,00 Kč

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon I2, patro: 1.NP, 1.PP

Telefon:

Bezplatná linka pro dárce krve (FN Brno): 800 900 097
Bezplatná linka pro dárce krve (OS Třebíč): 800 700 061

Kontakty:

Primář: MUDr. Hana Lejdarová,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Vedoucí laborant: Mgr. Martina Adamcová,
tel.: 532 232 997, e-mail:

Zástupce primáře: RNDr. Rita Pacasová Ph.D.
tel.: 532 232 506, e-mail:

Sekretariát: Lenka Janečková,
tel.: 532 232 172, e-mail:

Ambulantní doba:

Příjem dárců k odběru: 6:30 - 13:00 hod.

Provozní doba úseku dárců krve: 6:30 - 14:00 hod.

Registrace dárců kostní dřeně: středa 6:30 - 7:30 hod.

Autotransfuze: středa 8:30 - 11:30 hod.

Léčebné aferetické výkony: úterý 7:00 - 11:00 hod.

Odběr k vyšetření - samoplátci: středa 11:30 - 13:00 hod.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji