Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce - Chirurgická klinika


Péče o pacienty se stomií

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:registrované všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika, 7. patro - stomická poradna
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Mgr. Monika Antonová, Dagmar Peková
Náplň:

- komplexní péče o pacienta se stomií

- praktický nácvik

- předoperační příprava

- pooperační péče

- edukace k sebepéči

- řešení komplikací

- ambulanní poradenství

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel. 532 232 984, Stomická sestra Mgr. Monika Antonová - tel.: 532 233 898

Péče o pacienty s nehojící se ránou

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:specializační kurzy v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:registrované všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika - 7. patro
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Mgr. Monika Antonová, Miriam Pivodová, PhDr. Zdeňka Surá, Romana Eysseltová
Náplň:

- komplexní péče o pacienta s komplikovaným ranným defektem

- aplikace VAC systému

- edukce k následné péči po aplikci VAC

- řešení komplikací

- ambulntní poradenství

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel. 532 232 984

Péče o chirurgicky nemocné

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz/praktická část u lůžka
Určeno pro:všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Simona Víšková, Ivana Hálková
Náplň:

- ošetřovatelské činnosti související s periferní žilní kanylací

- ošetřovatelské činnosti souvsející s arteriální žilní kanylací

- ošetřovatelské činnosti související s centrálním žilním katétrem

- ošetřovatelské čnnosti související s implantabilním portem, s AV

- ošetřovatelské činnosti související s intraoseálním vstupem

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel.: 532 232 984

Telefon:

Sekretariát: 532 232 983/688

E-mail:


Kontakty:

Chirurgická ambulance – nepřetržitě - tel. 532 232 847

Ambulantní doba:

Ambulance všeobecné chirurgie: pracovní dny 7:00 – 14:30 (pavilon X)
Kartotéka a evidence 532 232 869

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji