Menu
Česky English
532 23 1111

Informace pro pacienty/ rodiče

V dnešní době nikdo nepochybuje o tom, že výživa ovlivňuje zdraví po celý život člověka. Již od narození ovlivňujeme volbou stravy růst a vývoj dítěte a spolu s tím i zdravotní stav jedince v dospělosti. Při nedostatečném či nadměrném příjmu energie nebo při nevhodném složení živin, je riziko, že může dojít k narušení rovnováhy procesů, které v těle probíhají. Následovat může vznik metabolických onemocnění, postižení růstu a změny vývoje dosavadního zdravotního stavu.

Orientace ve výživě může být pro Vás mnohdy složitá, o vhodné skladbě jídelníčku pro Vaše dítě se můžete poradit s nutričním terapeutem. S přibývajícím věkem se dítě podřizuje stravovacím zvyklostem rodiny, které přijímá jako vzorec pro své stravovací návyky, které si přenáší až do dospělosti. Je vhodné, aby se rodiče zajímali podrobněji o složení výrobků, především co se týče potravin podávaných dětem, neboť složení jídelníčku při jejich vývoji je velmi důležité.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji