Menu
Česky English
532 23 1111

Struktura oddělení dětské léčebné výživy

Oddělení léčebné výživy (OLV) je pracovištěm zabezpečujícím nutriční péči napříč celým zdravotnickým zařízením FN Brno, pacientům hospitalizovaným, i ambulantním.

Nutriční péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky s odbornou klinickou a dietoterapeutickou připraveností v oblasti nutriční péče - nutričními terapeuty s vysokoškolským, vyšším odborným nebo středním vzděláním nebo specializovanou způsobilostí v oboru.

OLV je výukovým pracovištěm pro studenty Bc. i Mgr. studia LF MU oboru nutriční terapeut a nutriční specialista, oboru nutriční asistent SZŠ a oboru diplomovaný nutriční terapeut VOŠ. OLV je akreditovaným pracovištěm pro praktickou výuku certifikovaných kurzů a specializačního studia NCO NZO.

 

Vedoucí Oddělení léčebné výživy: Mgr. Kateřina Ondrušová, MBA

Telefon: +420 532 233 492

e-mail:

 

Nutriční péče pro dětské pacienty je zajišťována 2 úseky:

Úsek dětské léčebné výživy OLV

Poskytuje nutriční péči o dětské pacienty na všech lůžkových odděleních Dětské nemocnice a zajišťuje ambulantní provoz nutriční poradny.

Nutriční péče zahrnuje vyhledávání pacientů v riziku podvýživy, hodnocení nutričního stavu, sestavení nutričního plánu, edukace dětských pacientů a jejich zákonných zástupců.

Vedoucí úseku: Mgr. Irena Haluzová

Telefon: +420 532 234 779

e-mail:

 

Úsek mléčné kuchyně OLV

Je provozním úsekem zajišťujícím přípravu a distribuci stravy pro kojence hospitalizované na pracovišti Dětské nemocnice.

Vedoucí úseku: Bc. Lenka Lutter

Telefon: +420 532 234 338

e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji