Menu
Česky English
532 23 1111

Placené služby

Nutriční poradna

Pro FN Brno byl vyhotoven ceník výkonů Nutriční poradny. Každý klient/pacient je s cenou nejprve seznámen a poté je mu vystaven doklad, v němž je uvedeno, jaký výkon bude proveden a jaká je výše finanční úhrady. Úhrada se provádí na pokladnách FN Brno.

Uvedené výkony jsou na základě indikace lékařem plně hrazené zdravotními pojišťovnami. V případě individuálního požadavku, bez doporučení lékaře na vlastní žádost, hradí výkony samoplátci sami dle platného ceníku.

 

P. č.

Název výkonu

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH

1.

Vyšetření a zhodnocení nutričního stavu nutričním terapeutem

247,93 Kč

52,07 Kč

300,00 Kč

2.

Sestavení nutričního plánu klienta/pacienta

371,90 Kč

78,10 Kč

450,00 Kč

3.

Edukace nutričním terapeutem

495,87 Kč

104,13 Kč

600,00 Kč

4.

Propočet/zhodnocení nutriční bilance

330,58 Kč

69,42 Kč

400,00 Kč

5.

Reedukace nutričním terapeutem

371,90 Kč

78,10 Kč

450,00 Kč

6.

Sestavení individuálního jídelního lístku na 1 týden

495,87 Kč

104,13 Kč

600,00 Kč

Platnost cen od 1. února 2022                                             CENÍK č. 15/2022-09.5

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji